Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Vos šešis kilometrus už Anykščių pavažiavus Svėdasų kryptimi, koplytstulpis kviečia pasukti į kairėje kelio pusėje esantį Vosgėlių kaimą. Jį išgarsino čia gyvenęs tautodailininkas, medžio drožėjas, savotiškas kaimo filosofas Jurgis Kazlauskas. Kaimiečiai gerbia šio prieš 27 metus į amžinybę išėjusio žmogaus atminimą, sielojasi dėl apleistos sodybos ir tarsi tęsia jo darbus puošdami savo sodybas medžio skulptūrom ir keldami inkilus varnėnams.

 

Vienkiemius nušlavė
melioracija

Su dviem kiemais Burbiškio palivarkui priklausę, rašytiniuose šaltiniuose 1729 metais paminėti Vosgėliai glaudžiasi prie Pavarių girios ir Elmos upelio. Kaip teigiama Anykščių krašto vietovių žinyne, ties kaimu P. Červinsko vadovaujami sukilėliai 1863 m.surengė pasalą caro kariuomenės daliniams. Praeito amžiaus pradžioje kaime buvo žydo karčema, o 1923 m. kaime 20 sodybų gyveno 99 žmonės. Po karo į Sibirą iš Vosgėlių buvo ištremti net 8 asmenys. Pokaryje kaimas buvo pasklidęs po dabar plačius laukus, tačiau plečiantis Elmininkų bandymų stoties eksperimentiniam ūkiui, vienkiemius nušlavė melioracija ir didžioji kaimo gyventojų dalis įsikūrė Naujuosiuose Elmininkuose.
Dabar kaime nebelikę nė dešimties sodybų. Pasak Anykščių seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, kaimo gyventojų skaičius beveik nesikeičia nuo 2001 – ųjų. Tuomet kaime gyveno 15 žmonių, o dabar čia savo gyvenamąją vietą deklaruoja 16 gyventojų.

Dėl Jurgio Kazlausko
kaimiečiams skauda širdį…

Vos įvažiavus į kaimą, dėmesį patraukia sodyba su gausybe medžio drožinių, keistų kompozicijų ir daugiabučių inkilų varnėnams. Užvakar nebuvo šilta, tačiau tvirtas vyras nuogom rankom klojo dugną būsimam baseinėliui. Linas Krikščiūnas, – prisistatė, o paskui ir parodė iš pernai griaustinio nutrenkto ąžuolo išdrožęs tris medžio skulptūras. Prie tvenkinėlio atsiras meška, žvejas ir muzikantas. Kadangi vietos apie namus skulptūrom bei kompozicijom, kuriose seni plūgai, špižiniai puodai, jau ankšta, vyras išdavė paslaptį, kad už to griaustinio sužaloto ąžuolo jie iškas ežerėlį…
Kieme triūsė ir drožėjo motina Genovaitė Krikščiūnienė. Ji džiaugėsi savo sūnaus darbštumu ir išmone. Pasak jos, viskas sodyboje sukurta jo rankom laisvesniu nuo darbymečio laiku. „Gal tai jis paveldėjo iš savo senelio – nagingo, ratus dirbusio – Stasio Stulpino? – sakė moteris, pridūrusi, kad jie dirba žemę, laiko 2 arklius, karvę, telyčią, motininę kiaulę, pulką žąsų ir ančių. – Gal artimo kaimyno, medžio drožėjo Jurgio Kazlausko talentas įkvėpė? Jo ir sesers kapelius Anykščiuose mano dukra Jolanta aptvarko. O sodyba krūmais apėjusi, nyksta. Širdį skauda pažiūrėjus. Kaip galima šitokio žmogaus sodybą šitaip apleisti?“
J. Kazlauskas su šiuo pasauliu atsisveikino prieš 27 metus, tačiau kaimiečiai jį gražiai prisimena, geru žodžiu mini, sielojasi dėl apleistos sodybos. Iki sesers Onos mirties sodyboje veikė jo drožinių muziejus, Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko memorialinio muziejaus filialas. Jai mirus, muziejus išsivežė drožinius ir įkurdino Niūronyse etnografinėje klėtyje. Savamokslio drožėjo medyje įamžinta kaimo buitis, darbai, senieji darbo įrankiai įgauna vis didesnę vertę. Prieš kelis dešimtmečius jie su pasisekimu buvo eksponuoti Panevėžyje, Vilniuje ir net Maskvoje. Tad graudu žiūrėti į apleistą sodybą, kurios jokia lentelė nežymi, kad čia gyveno neeilinis žmogus, ateities kartom palikęs neįkainojamą etnografinį palikimą. Kaimiečių nuomone, valdžia ir muziejus priglaudusi kūrybinį Jurgio Kazlausko palikimą, turėtų pasirūpinti ir bent minimaliu šio šviesuolio atminties įamžinimu.
Jau minėtos G. Krikščiūnienės gyvenimo kelias nebuvo lengvas. Kilusi iš gausios šeimos anksti neteko vyro ir viena užaugino 3 vaikus. Šeimą ištikusią nelaimę ženklina senutėlis kryžius su jauno, gražaus vyro nuotrauka prie namo kampo. Jos Jonui tebuvo 39 – eri, kai papietavęs užvedinėjo prie namo kampo stovėjusį traktorių ir pakliuvo po jo ratais. „Dar sūnelį Eugenijų buvo pasodinęs į traktorių, stvėrė jį į glėbį. Vaikas nenukentėjo, tačiau Jonui jau niekas padėti nebegalėjo“ – atsiduso moteris, prisiminusi prieš keturis dešimtmečius įvykusią tragediją ir sunkią našlės dalią su trim mažamečiais vaikais.
Pasak moters, senas bevardis kryžius buvo likęs kadaise buvusios sodybos vietoje ariamuose laukuose ir, be abejonės, būtų buvęs sunaikintas. Tad jį parsigabeno ir pastatė toje vietoje, kur žuvo vyras. Klebonas jį pašventino.

Ruošiasi važiuot pas dukrą

Pas G. ir L. Krikščiūnų kaimyną Stanislovą Karvelį nuėjau pro tvoroje esančius vartelius. Pasibeldus negreit atidarė iš pažiūros dar tvirtas vyras. Perrinkinėjo bulves, nes jau dygsta, paaiškino. Prisėdame kieme ant suoliuko. Aplink gausybę inkilų lekioja ir čirškia varnėnai, ir nors sodyboje nėra tikro gandralizdžio, mediniai gandrai akį džiugina netikrame gandralizdyje. Pasak S. Karvelio, tai iš sielvarto… “Prieš 3 metus palaidojau žmoną. Aldona mirė ant mano rankų prie gydytojos kabineto durų, – prisiminė. – Ją pribaigė ne laiku ligos pakirsto sūnaus mirtis. 46 – eri Raimundėliui tebuvo. Jo netekęs ir aš neturėjau kur dėtis. Tada ir pavėsinę pastačiau, ir gandrus medin įkėliau, inkilų pridariau. Juk mums su Aldona iki auksinių vestuvių tik pusmečio trūko… Ir kitų jubiliejų tais metais buvo, tačiau viską užgožė nelaimė… Dabar visas džiaugsmas Kaune gyvenanti dukra Daiva ir keturios abiejų vaikų anūkės. Teks, matyt, sparnus pakelt į Kauną, pas dukrą, nes sveikata nekokia, širdies ritmas trinka“.
S. Karvelis ruošiasi parduoti namus, kuriuose nugyveno 50 gražiausių savo gyvenimo metų. Statėsi juos brolis, tačiau, tapęs kolūkio pirmininku, jam perleido. S. Karvelio tėviškė – kitoje plento pusėje, Elmininkų kaime. Ten sesers sūnus ūkininkauja. O jo žmona buvo pati tikriausia Vosgėlių kaimo gyventoja. Pasak S. Karvelio, kaimas kadaise buvo plačiai pasklidęs po laukus, o dabar tik sodybos prie keliuko belikusios. Čia gyveno Ragaišiai, keli Adamoniai, Juozaponiai, Rudokai, Milašiūnai, Dragūnai išsikėlę į Naujųjų Elmininkų gyvenvietę. Dabar net keturiose kaimo trobose tik po vieną gyventoją belikę. O tautodailininką J. Kazlauską gerai pažinojo, geras žmogus buvęs, pas juos neretai ateidavęs pakortuot.
S. Karvelis gyvulių jau nelaiko. Po kiemą išdidžiai vaikštinėjo tik pas kalakutų augintoją Vladą Tamošiūną pirktas gaidys su penkiom vištom…
-Anykšta

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama