Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Papiliai – kaimas Viešintų seniūnijoje už 7 kilometrų į vakarus nuo Viešintų. Ribojasi su Naujasėdžio, Putino, Antalinos, Pelyšų I, Skudų ir Stasiškių kaimais. Kaimas įsikūręs prie Pelyšos ir Viešintos upelių santakos, per kaimą teka ir į Pelyšą įteka trumpas Papilio upelis.
Papilių kaime apjungiančiame tris kaimus (Papilių, Antalinos ir Putino) 33 kiemai , 67 gyventojai. Kaimas yra Papilių seniūnaitijos centras nuo 2009 metų.

Išaugo kaip miestelis

Kaip rašoma Anykščių krašto vietovių žinyne, Papiliai (Popiele) minimi Ukmergės apskrities seniūnijų 1765 metų inventoriuose. Priklausė Lietuvos Didžiajam kunigaikščiui. Dvarininko Fortunato Bilevičiaus iniciatyva XVIII a. pabaigoje Papilių kapinėse buvo pastatyta koplyčia-bažnytėlė, taip pat įrengta klebonija, ant Pelyšos upelio veikė vandens malūnas, buvo karčiama, todėl Papiliai, įsikūrę tuomet svarbių kelių sankirtoje, išaugo kaip miestelis.1819–1820 metais kelis mėnesius Papiliuose, kaip Subačiaus (Kupiškio r.) parapijos filijoje, tarnavo kunigas ir poetas Antanas Strazdas, kartu ėjęs ir Pelyšų dvaro privataus kapeliono pareigas.
1923 metais kaime buvo 25 sodybos – 133 gyventojai. 1931 metais kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 248,75 ha žemės. Kaime veikė pradžios mokykla. Po Antrojo pasaulinio karo iš Papilių buvo ištremtos į Sibirą 5 šeimos.
Nuo 1944 metų iki 1954 metų gegužės 25 dienos veikė Kupiškio apskrities Subačiaus valsčiaus (vėliau – Troškūnų rajono) Papilių apylinkės Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomasis komitetas. Jį likvidavus, apylinkė buvo prijungta prie Surdegio, o nuo 1988 m. birželio 22 dienos – prie Viešintų apylinkės.
Koplyčioje rengiami
metiniai atlaidai

1949 m. Papilių kaimas buvo įjungtas į kolūkį „Pelyša“, vėliau priklausė „Spindulio“, „Ateities“, „Šviesos“, Surdegio kolūkiams, kol 1992 metais ūkis iširo. Nuo 1960 metų vasario 26 dienos iki 1979 metų. kovo 14 dienos Papiliai buvo „Šviesos“ kolūkio centrinė gyvenvietė.
Papiliai priklauso Surdegio parapijai. Kaimo kapinės, esančios už 50 m į vakarus nuo Pelyšos kairiojo kranto ir 150 m į pietus nuo kelių Subačius–Viešintos ir Papiliai–Vašuokėnai sankryžos, veikiančios, jose laidojama. Kapinės 85 m ilgio ir 35 m pločio, aptvertos akmenų tvora, apaugusios medžiais, laikomos seniausiomis ir turtingiausiomis Surdegio parapijoje. Pietrytinėje jų dalyje yra medinė 20 m ilgio ir 8 m pločio Šv. Vincento Ferrero titulo koplyčia, o prie vartų – mūrinė mauzoliejinė koplytėlė. Koplyčioje yra trys altoriai, kaip manoma, ne vietinės kilmės – atvežti iš kitų religinių pastatų, kaip ir Kryžiaus kelio stotys, perkeltos iš senosios Šimonių (Kupiškio r.) bažnyčios. Joje vyksta pamaldos, rengiami metiniai atlaidai – Švč. Mergelės Marijos Gimimo (Žolynėlė) rugsėjo 8-ąją.

Kapinės – architektūrinis
paminklas

Papilių kapinės – Kultūros vertybių registro objektas nuo 1992 metų, vietinės reikšmės architektūros paminklas. Jame yra XVIII–XIX a. liaudies architektūros statiniai: medinė koplyčia, mauzoliejinė mūrinė koplyčia ir mūrinė tvora su vartais. Kapinių plotas 4300 kv. m. Medinę koplyčią 1763 metais pastatė dvarininkas Fortunatas Bilevičius, po gaisro ji atstatyta 1818 metais, keliskart remontuota ir atnaujinta. Mūrinė mauzoliejinė koplyčia pastatyta 1845 metais Ukmergės apskrities dvarininkų Jono Duraso ir jo žmonos Otolijos Bilevičiūtės-Durasienės palaikams. Kapinių priekinėje dalyje, šalia vartų, yra dviejų kryžių kompozicija visiems mirusiems Papilių žmonėms (1996 metai) ir Lietuvos Atgimimo laikų stogastulpis (1989 metai). Papilių kapinėse palaidotas kunigas ir kraštotyrininkas Petras Vaitiekūnas (1889–1946), Pelyšų pieninės steigėjas A. Povilonis (1902–1929).

Senkapyje rasta žmonių
kaulų

Už 0,7 km į pietus nuo tilto per Viešintą, už 0,25 km į pietryčius nuo Papilių kapinių, yra 0,3 ha ploto kaimo senkapis, kuriame rasta žmonių kaulų.
Papiliuose yra valstybės saugomas kultūros vertybių registro objektas (nuo 1998 metų) Papilių piliakalnio ir gyvenvietės kompleksas Jį sudaro du pavieniai objektai – piliakalnis ir gyvenvietė. Komplekso plotas 12000 kv. m.  Kaimo centrinėje dalyje, prie kryžkelės, pastatytas Lietuvos Nepriklausomybės 20-mečiui skirtas masyvus kryžius su Motinos Marijos ir Šv. Kazimiero skulptūromis (statybos iniciatorius Jonas Šimėnas, autorius tautodailininkas Pranas Petronis, 2010 metai). 
Kraštotyros žinias apie Papilių praeitį XX a. pirmojoje pusėje užrašė ir Surdegio parapijai paliko kunigas Petras Vaitiekūnas, XX a. viduryje jas praplėtė ir atnaujino kunigas Antanas Vaškevičius, jo rankraštis, rašytas 1955 m., saugomas Surdegio bažnyčios archyve.
Papiliuose 1950 m. gimė ekonomistas, Lietuvos Nepriklausomos valstybės Atkūrimo akto signataras Albertas Šimėnas, 1953 m. – geologas, Lietuvos Nepriklausomos valstybės Atkūrimo akto signataras Jonas Šimėnas.

Prie dvaro bus ir
avininkystės ūkis

Apleistą ir griūvantį Antalinos dvarą įsigijęs Raimondas Černiauskas savomis lėšomis ėmėsi pastato renovavimo darbų ir planuoja Papiliuose vystyti atvažiuojamąjį turizmą. „Galvoju, kad atsinaujinusiame dvare bus švenčiami jubiliejai, vestuvės, kiti proginiai renginiai. O jeigu šių planų nepavyks įgyvendinti, galvoju prie dvaro turėti veislinių avių su maždaug 140 ėriavedžių ūkį. Tiktų čia ir bitininkystės sektorius. Gal iš to dvaras galės išsilaikyti“, – „Anykštai“ sakė dvarininku tapęs R.Černiauskas.

Pavalgydina kunigus ir
vyskupus

Papilių kaime gimusi, augusi ir apie 40 metų kolūkyje buhaltere išdirbusi Johana Tubrienė – Maneikienė visąlaik buvo vertinama kaip gera šeimininkė, ruošdavusi pietus kolūkio pirmininkams ir jų svečiams. O nelikus kolūkio ir bendrovės, J. Tubrienė – Maneikienė savo sodyboje priima kunigus ar vyskupus. „Esu klebono Sauliaus Filipavičiaus pavaduotoja, atsakinga už Papilių koplyčioje vykstančius renginius, priklausau Surdegio bažnyčiai. Organizuoju atlaidus, padedu mišiose. Pas mus rugsėjį būna Žolynėlės atlaidai, kuriuose, beje, seniau dalyvaudavo ir muziejininkas Raimondas Guobis. Kad jūs žinotumėt, kaip jis gražiai gieda. Bet kažkodėl jau dvejus metus atlaiduose nepasirodo. Pasakykite jam, kad jis Papiliuose yra laukiamas…“, – sakė ketverius metus Papilių seniūnaite buvusi ponia Johana.
Paklausta, kokiais patiekalais savo garbius svečius vaišina, J.Tubrienė – Maneikienė aiškino, kad klebonas S.Filipavičius labai mėgsta keptą šoninę, naminę kepeninę, silkę, troškintus kopūstus, naminę duoną, vienu žodžiu, mėgsta namuose gamintą maistą. „Bet vyniotinių jis nelabai valgo“, – pastebėjo Papilių kaimo gaspadinė.

Kaimo reikalai nesvetimi
ir signatarui

Kaimo reikalais, pasak J.Tubrienės – Maneikienės labai rūpinasi ir buvęs Seimo narys Jonas Šimėnas, Papiliuose, savo tėviškėje leidžiantis vasaras. „Kiti kilę iš šito kaimo atvažiuoja ar į atlaidus, ar taip į šventes, bet tik tiek. Tuo tarpu J.Šimėnas labai prisideda, kad Papilių kaimas neišnyktų iš žemėlapio. Mes kartu rūpinomės ir ąžuolinio kryžiaus, simbolizuojančio Lietuvos nepriklausomybės 20 – metį, pastatymu prie sankryžos į Papilių kaimą. Visi gyventojai prisidėjo pinigais, už dyką mediena parūpino Anykščių miškų urėdija, o Motinos Marijos ir šventojo Kazimiero skulptūras išdrožė tautodalininkas Pranas Petronis. Šis kryžius mums kainavo 3 000 litų“, – pasakojo apie kaimo išsaugojimui atliktus darbus ponia Johana.

Ūkininkų ūkis nenuostolingas

Papilių kaimo ūkininkė Jūratė Nadolskienė 100 ha valdose tvarkosi kartu su vyru. „Gyvename tėvų namuose. Mūsų ūkis mišrus: laikome 35 galvijus, sėjame tradicines grūdines kultūras: kviečius, rugius, miežius. Pieno parduodame nedaug, tai ir jo supirkimo kainos neaukštos, juolab, kad kiekvieną pavasarį perdirbėjai supirkimo kainas sumažina“, – apie šeimos ūkį „Anykštai“ pasakojo J.Nadolskienė.
Paklausta, ar pasinaudojo kokia nors valstybės parama, J.Nadoskienė atsakė, kad pagal vieną Kaimo rėmimo programą įsigijo traktorių. „Jeigu mūsų ūkis būtų labiau modernizuotas, tai gal ir pelnas būtų didesnis. Kažkaip verčiamės, nuostolingai nedirbame“, – į klausimą, ar dar apsimoka verstis žemdirbyste, atsakė ūkininkė.

Seniūnaičio prašoma nutildyti
mūkiančią karvę

Papilių kaimo seniūnaitis, Nepriklausomybės Akto signataro Jono Šimėno sūnus Liutauras Šimėnas, gyvenantis prosenelių sodyboje, verčiasi ne tik tradicine žemdirbyste, bet ir turi šiaudų granulių gamybos cechą, kuriame pagamintą produkciją daugiausiai eksportuoja į užsienio šalis. „Žmonės dažniausiai prašo padėti išspręsti kilusius tarpusavio konfliktus. Pavyzdžiui, skundžiamasi trečią dieną pas kaimyną mūkiančia karve“, – kokius darbus dirba seniūnaitis, dėstė L.Šimėnas.
Paklaustas, kuo gyvena Papilių kaimo žmonės, L.Šimėnas aiškino, kad „laisvalaikį kiekvienas žmogus pats sau organizuoja“, o šiaip dauguma dirba savo ūkeliuose: augina karves, kiaules, paukščius. „Kitiems laisvalaikis praeina prie butelio“, – juokėsi Papilių seniūnaitis.
Kaime, pasak L.Šimėno, nėra net parduotuvės, gyventojams būtiniausių prekių pristato reguliariai kelis kartus per savaitę atvažiuojančios autoparduotuvės. „Kaimelis nedidelis, žmonių gyvena nedaug, tai ir buvusi viena parduotuvė iš mažos apyvartos neišsilaikė“, – paaiškino Papilių kaimo seniūnaitis L.Šimėnas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama