Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Levaniškių kaimas Traupio seniūnijoje už 5 kilometrų į šiaurės vakarus nuo Traupio. Ribojasi su Janapolio, Šapio, Piliakalnio, Užuraisčių, Pageldonio ir Surviliškio kaimais. Kaime susikerta keliai Levaniškiai–Kavarskas ir Taujėnai–Raguva (senasis Vilniaus–Panevėžio plentas), teka Nevėžio upė. Į pietus nuo kaimo yra Levaniškių pelkė, iš jos per kaimą teka upelis Lankstupys – Nevėžio kairysis intakas.
Levaniškių kaime yra 142 kiemai ir 315 gyventojų.

Veikė grietinės
nugriebimo punktas

Anykščių krašto vietovių žinyne rašoma, kad Levaniškiuose yra Ateities, Beržų, Jaunimo, Klevų, Kūdros, Lankų, Liepų, Nevėžio, Parko, Pievų, Plento, Sodų, Sporto, Šapio, Tako, Topolių, Vilties ir Žolynų gatvės.

Levaniškių kaimas susiformavo XX a. viduryje susiliejus dviems gretimiems kaimams – Senųjų ir Naujųjų Levaniškių.
Senieji Levaniškiai žinomi nuo XIX a. pradžios. Šiame kaime 1863 metais Zigmo Sierakausko sukilėlių rinktinės 7-asis liaudies batalionas, vadovaujamas Dominyko Felicijono Maleckio (1841–1863), kovėsi su carinės Rusijos kariuomene, bet pralaimėjo mūšį, žuvo 7 sukilėliai.
1923 m. kaime buvo 34 sodybos – 186 gyventojai. 1931 metais kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 363,88 ha žemės, buvo apie 40 sodybų.
Naujieji Levaniškiai kūrėsi XIX a. pabaigoje buvusio dvaro vietoje. Apie 1891 metus buvo valstiečiams parduota dvaro žemė. 1923 m. Naujųjų Levaniškių kaime buvo 29 sodybos – 169 gyventojai. 1931 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet turėjo 600,38 ha žemės. Kaime veikė grietinės nugriebimo punktas, parduotuvė.
Kaime veikė Pavasarininkų organizacija, vadovaujama Bronės Diržauskaitės. Angelaičiai turėjo dramos ratelį.

Priklauso Traupio parapijai

1924 metais Senuosiuose Levaniškiuose buvo įkurta Levaniškių pradžios mokykla, kuri iki 1940 metų veikė nuomojamose patalpose.
Nuo 1950 metų iki XX a. pabaigos kaime veikė biblioteka, nuo 1958 m. – kultūros namai, 2013 metais atnaujinti kaip bendruomenės „Abipus Nevėžio“, veikiančios nuo 2009 metų, centras. Nuo 2014 metų šiame centre atidaryta Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Traupio filialo kilnojamoji bibliotekėlė.
Levaniškiai priklauso Traupio parapijai. Senosios kaimo kapinės nenaudojamos nuo XIX a., likęs 1 antkapinis paminklas su data „1826 m.“ Šiose kapinėse 1773 metais Šapio palivarko savininkai Jeronimas Legavičius ir Brigida Kamarauskaitė-Legavičienė buvo pastatę medinę tašytų rąstų koplyčią. Joje buvo trys altoriai, didysis pašvęstas Šv. Jonui Nepomukui, buvo švenčiami ir jo atlaidai, o kartą per mėnesį Šv. Mišias koplyčioje aukodavo Traupio kunigai. Apie 1871 metus koplyčia buvo nugriauta, 1947 metais jos vietoje dar stovėjo geležinis kryžius.

Pasodino parką

1968–1974 metais Levaniškių kaimo pietinėje dalyje, Nevėžio dešiniojoje pakrantėje, buvo pasodintas parkas, užimantis apie 6 ha plotą (projekto autorė – architektė Teklė Šešelgienė). Jį sodino ir prižiūrėjo pedagogas ir gamtininkas Paulius Glemža (1921–2002). Parke auga ąžuolai, liepos ir kitų vietinių rūšių medžiai ir krūmai, taip pat retesni medžiai: balzaminis kėnis, serbinė eglė, glaustašakis skroblas, Mako ieva, pilkasis riešutmedis, berlyninė tuopa – iš viso 65 sumedėjusių augalų rūšys. Parkas paženklintas stogastulpiu su įrašu „Pauliaus Glemžos parkas“ (autorius – medžio drožėjas Arūnas Šafronas, 2004 m.).

Kilo didžiausias dujotiekio
gaisras

Į Lietuvos rekordų knygą (1993 metais) įrašytas didžiausias Lietuvoje dujotiekio gaisras, įvykęs Levaniškių kaime 1990 metų sausio 10 dieną. Klojant ryšių kabelius ir pažeidus dujotiekio trasą šalia senojo Vilniaus–Panevėžio plento, 100 metrų atkarpoje 3 valandas degusių dujų liepsnos kilo į 30 metrų aukštį, kol išdegė iki 50 atmosferų suslėgtos dujos 23 kilometrų ilgio dujotiekio atkarpos vamzdyne.

Stogo dengimui – kaušas

Viena Levaniškių kaimo sodyba žurnalisto dėmesį patraukė originaliu būdu ten remontuojamas namo stogas. Darbininkas iki jo buvo iškeltas su krautuvo kaušu. Sodyboje iš trijų buvusių vyrų vienas pasisakė esąs stambiausio šio krašto ūkininko Petro Kairio žentas…
Kitoje sodyboje rasta pora kalbėtis nenorėjo ir pasiūlė geriau pakalbinti „geltonų mūrinių plytų name gyvenantį žilą vyriškį, kuris yra baigęs du aukštuosius“.

Levaniškiai – trijų
apskričių „kampas“

Stasys Ūsas tvirtino, kad jo gyvenimas Levaniškių kaime yra netipiškas, niekam neįdomus. „Sėdžiu prie „kompo“, skaitau Snoudeno (Edvardui Snoudenui, JAV šnipui pavyko prieiti prie daugybės slaptų dokumentų, tvirtinama, kad jis naudojosi nebrangiomis ir visiems prieinamomis priemonėmis JAV Nacionalinio saugumo agentūros tinklams „iššukuoti“ – red.past.) išplatintus duomenis… Telefonu aš nekalbu, bet turiu veikiantį internetą…“, – sakė S.Ūsas.
Pasak vyro, Levaniškiai yra „pats didžiausias užkampis, kadangi tai yra trijų apskričių – Vilniaus, Utenos ir Panevėžio – kampas“. „Tokiu būdu jūs atvažiavote į labai prastą vietą… Kiek pas mus žmonių, gaunančių pašalpas, ar kiek žemės dirba ūkininkai Kairys ir Mincė, jūs ir taip rasit. Likę pensininkai ir „pašalpiečiai“ ir du trys asmenys dirbantys. Europos Sąjungoje yra žemės ūkio produkcijos perteklius, todėl ir mūsų žemės ūkis yra neperspektyvus. Jokios ateities, klestėjimo pas mus nėra ir nebus. Persikvalifikuoti Levaniškiuose niekas negali. Yra sugriuvę kultūros namai, kurie pastatyti prieš pat keičiantis laikams, o tas buvusios Anykščių tarpkolūkinės organizacijos viršininkas šiuos kultūros namus skubėjo užbaigti, nes, kaip skelbia legendos, jam reikėjo tuo metu ir savo namelį užbaigti. Taigi, čia nėra nei kultūros, nei šokių, nei mokyklos, nei vaikų darželio…Tai sėja neviltį“, – kad nieko labai teigiamo nėra Levaniškiuose, pasakojo vyriškis.
Kažin kodėl jis pamiršo pasakyti, jog beveik šalia jo sodybos, buvusiame vaikų darželio pastate, veikia Levaniškių bendruomenė, kuri turi netgi treniruoklių salę, kurioje mėgsta pasimankštinti kaimo jaunimas. Beje, pastatas renovuotas, jame yra visa reikiama bendruomenės veiklai įranga.

„Visi nėra lygūs“

Levaniškių keistuolis S.Ūsas pateikė konkretų pavyzdį, kaip gyvena kai kurie kaimo žmonės. „Vienoje vietoje yra trys namai. Viduriniame gyvena ūkininkas Petras Kairys, turintis modernų ūkį, apdirbantis ne kažin kiek mažiau žemės, negu jos turėjo kolūkis ir jame dirbo daug žmonių. P.Kairio ūkyje – moderni vakarietiška technika, iš užsienio atsivežta galvijų banda. Šalia gyvena Tumas, kuris dirbo benzino kolonėlėje, o išėjus iš kolūkio pirmininkų Kalibatui, dar ir pirmininkavo. O P.Kairys buvo tik „mechanikas“. Ir šalia yra Ramanauskas, pas kurį trijų arų bulvių darželis, ir tas pats neįdirbtas. Vat jums ir požiūris, kad visi lygūs. Dar Didžiosios Britanijos premjerė sakė, kad negali būti visi lygūs, nes gimsta skirtingi: vienas – didelis, kitas – šleivas, kreivas…“ – dėstė vyras.

Draudė laikyti dvi karves

Pensininkai Aldona ir Jonas Aliukai iki pensijos dirbo kolūkyje. Dabar kruta savo sodyboje. „Kolūkyje buvo ne itin geri laikai, – pasakojo A.Aliukienė. – Reikėdavo lėkte lėkti dirbti darbų kolūkyje, o saviems darbams likdavo tik naktis. Turėjome dvi karves, tai vis gaudavome įspėjamuosius raštelius, kad reikia likviduoti vieną, nes priešingu atveju kolūkis atims ir taip nedidelę ganyklą. Auginau tris vaikus, bet vis tiek reikėdavo eiti ravėti burokus, vadinamas „normas“ gaudavome. Kai vaikai paūgėjo, įsidarbinau kolūkio kontoroje“.

Nuo 14 metų – traktorininkas

J.Aliukas nuo 14 metų amžiaus pradėjo vairuoti traktorių ir su juo nesiskyrė net 45 metus, pradirbtus mechanizatoriumi kolūkyje. „Dirbau daug, įsitaisiau profesinę ligą. Jau du kartus keisti kelio sąnariai, ištinusios rankos. Bet tada nežinojau, kad tai profesinė liga, todėl ir negavau jokių su tuo susijusių išmokų. Vėliau kartkartėmis žmonai priekaištaudavau, kad ji dirbo kolūkio kontoroje ir nežinojo, kad ir man priklauso išmoka dėl profesinės ligos. Tuo tarpu kiti traktorininkai gaudavo tas pašalpas“, – sakė J.Aliukas.
Sutuoktiniai Aliukai teigė dabar gyvenantys puikiai. „Vaikai užauginti, kur norime einame, kur norim važiuojame. Mes džiaugiamės ir nedejuojame. Nesuprantame, kodėl žmonės vis dejuoja. Pensijos užtenka ir sau, ir dar vaikams duodame. Taip kad gyvenimu nesiskundžiame“, – optimistiška gaidele pokalbį baigė A.Aliukienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama