Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Anykščių rajone yra įregistruoti trys Miškinių kaimai: po  vieną Svėdasų, Debeikių ir Kavarsko seniūnijose. Šį kartą užsukime į Miškinių kaimą, esantį už šešių kilometrų į  šiaurės vakarus nuo Svėdasų. Svėdasų seniūnijai ir Svėdasų parapijai bei  Vaitkūnų seniūnaitijai priklausanti  vietovė ribojasi su Bajorų, Jatkonių, Rimdžių, Vaitkūnų ir Zoviškių kaimais. Miškiniai įsikūrę abipus kelio Vaitkūnai-Jotkonys. Vakariniu kaimo pakraščiu teka Šventosios intakas-upė Jara, o į ją įteka sodžių kertantis upelis Pailgabradys.

 

Pavadinimas kilo iš pavardės

Manoma, kad Miškinių kaimo pavadinimas kilo nuo žmogaus – Miškinio pavardės. 1923 metų  surašymo duomenimis, čia būta 12 sodybų su 70-čia gyventojų. 1910-aisiais kaimas išskirstytas į vienkiemius, tuomet iš viso Miškinių žmonės turėjo apie 125 hektarus žemės.
1949-ųjų rudenį kaimas kartu su  Gudonių ir Vaitkūnų sodžiais įjungtas į ką tik įsteigtą „Kibirkšties“ kolūkį, dar po poros metų priklausė sustambintam „Lenino keliu“ kolūkiui, o 1991-1992 metais, iki kolūkiečio pabaigos, pakeitus pavadinimą, buvo Malaišių ūkio dalimi.  
Miškiniuose kapinių nebuvo. Tačiau seniau Amžinybėn iškeliavę Miškinių kaimo žmonės galėjo būti laidojami Vaitkūnų kapinėse, kurios buvo įrengtos ant aukštokos kalvos ir užėmė nemažą teritoriją. Jau daug dešimtmečių Vaitkūnų kapinėse nebelaidojama, ant „Kapų kalnelio“ čia išlikę tik keli gilią senovę menantys antkapiai, pokario metų aukų laidojimo vietą ženklinantis antkapinis paminklas bei Atgimimo metais pastatytas medinis kryžius.
Miškiniuose yra šešetas sodybų, tik dviejose iš jų nuolatinai gyvena žmonės- šeši gyventojai. Kai kurie Miškiniuose praleidžia savo atostogas, savaitgalius. Tačiau nuolatinę gyvenamąją vietą Miškiniuose deklaruoja tiktai vienas gyventojas. O tokio fakto, kad Miškiniuose kada nors yra gyvenę Miškiniai, neprisiminė nei vienas šių vietovių senbuvis.   
        
Prisiminimuose gyvena
žmonės

Kolūkiniais metais  vieškeliu pro Miškinius link Jotkonių ar Vaitkūnų kasdien važinėjo daugybė transporto: traktorių, sunkvežimių, lengvųjų automobilių. Mat, Jotkonyse buvo pastatytas didžiulis kiaulidžių kompleksas, į kurį buvo vežami pašarai, fermos darbuotojai. Čia stovėjo ir grūdų sandėliai bei kiti gamybiniai pastatai,  netruko ir gyventojų. Į Jotkonis nuo Vaitkūnų buvo galima nuvažiuoti tiktai tiesiausiu keliu- pro Miškinius. Tris kartus per dieną pro Miškinius iš Anykščių į Jotkonis ir atgal pravažiuodavo maršrutiniai autobusai. Dabar tokie autobusai yra likę tiktai prisiminimuose. Iš Anykščių maršrutiniai „Autoveldos“ autobusai pasiekia tiktai Vaitkūnus, ir tai tiktai  darbo dienomis ir mokslo metais. Savaitgaliais ir moksleivių atostogų dienomis jokie autobusai nebekursuoja ir iki Vaitkūnų. Na, o pro Miškinius dar pravažiuoja surinkti ūkininkų primelžto pieno pienovežiai, važinėja ūkininkų technika, čia užsuka autoparduotuvės, buitinius dujų balionus vežiojantys tiekėjai, kombinuotųjų pašarų pardavėjai, iš Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos atvažiuoja mokyklinis autobusiukas.
Vieną gruodžio dieną, kuomet pirmuoju sniegu jau buvo padabinti Miškinių laukai, užsukau į šį sodžių. Važiuodamas pro pakelėje stūksančias pirkias, kurios jau neberodė jokių gyvybės žymių, prisiminiau, kas kur yra gyvenęs, kieno kojos lietė trobų slenksčius, delnai – durų rankenas.  Antai, Veronikos ir Jono Norvaišių troba. Tikriausiai, seniai kas nors vaikštinėjo po jų kiemą, skendintį aukštose žolėse. Kai dar gyveno senoliai, sodybos aplinka buvo rūpestingai prižiūrima, tvarkoma. Jonas Norvaišis labai mylėjo arklius, mėgo žirginį sportą, dalyvaudavo žirgų lenktynėse, ne kartą iš jų grįždavo su prizais… Pakilus vieškeliu į kalnelį, žvilgsnis krypsta į didelį sodą, erdvų kiemą ir čia stūksančią gražią sodybą. Ir iš šio namo kamino neberūksta dūmai. Šios sodybos šeimininkai Liuda ir Jonas Petroniai jau senokai iškeliavę Amžinybėn, tačiau tėvų šviesų atminimą saugo jų vaikai, nuolat sugrįžtantys Tėviškėn iš Utenos, Panevėžio ir kitų vietovių. Jie paveldėtos sodybos nepardavė, o ją rūpinasi, prižiūri ir ūkinius pastatus, sodą, bityną. Net iš pirmo žvilgsnio matyti, kad šie namai nelieka be priežiūros. Šviesios atminties Jonas Petronis buvo labai „ūkiškas“ žmogus, ilgus metus buvo renkamas kolūkio revizijos komisijos pirmininku. Jo žmona ūkyje bitininkavo, sąžiningai darbavosi kituose baruose. Nebėra Miškiniuose jau ir Zofijos Dilienės, Marijonos Šilinytės, Broniaus Šinkūno ir kitų žmonių, kurie liko tiktai juos pažinojusių žmonių prisiminimuose.  
        
Darbštus, kaip ir motina…

Vienoje pakelės troboje Miškiniuose gyveno pirmaujanti kolūkio kiaulių šėrikė Alvyra Vilienė. Moteris buvo darbšti, labai pareiginga, tryško energija. Pasižymėjo principingumu, kolūkio valdžiai vis neduodavo ramybės, keldama viešumon visokius trūkumus. Ne visiems tokia kritika patikdavo, bet niekur nedingsi- tekdavo išklausyti paprastos kiaulių šėrikės priekaištų, pretenzijų, pasiūlymų ir imtis atitinkamų priemonių trūkumams pašalinti, darbo sąlygoms pagerinti ir pan. Alvyros gyvybės siūlas nutrūko autoavarijoje, kai moteriškė po darbo pėsčia grįžo į namus. Ant jos užlėkė pro šalį važiavęs sunkvežimis, vairuojamas vieno patrakėlio. Tasai kolūkio darbuotojas net vairuotojo teisių neturėjo, o užsimanė pasivažinėti sunkvežimiu. Ir pasivažinėjo… Po tokios „kelionės“ liko užmušta moteris, suknežinta mašina, o netikėliui vairuotojui teko sėdėti už grotų…
Toks pat darbštus, pareigingas kaip motina yra ir Darius Vilys, likęs gyventi savo vaikystės ir jaunystės kaime- Miškiniuose. Darius su šeima gyvena savo tėvų namuose ir rūpestingai juos tvarko, prižiūri.
Tikėjausi Darių sutikti  ir pasišnekučiuoti. Tačiau nepasisekė. Pasirodo, jisai darbuojasi elektriku UAB „Anykščių Vosinta“, tad grįžta iš Svėdasų į Miškinius tiktai vakarais. Ir vis tik kelionė į Miškinius buvo neveltui : mielai su žurnalistu pabendravo Dariaus žmonelė Audronė Vilienė.

Dešimtmetis Miškiniuose

Audronė vyro gimtinėje- Miškiniuose gyvena arti dešimties metų. Ji dirba karvių melžėja pas vieną vaitkūnietį ūkininką. Pas ūkininką traktorininku dirba ir sūnus Tomas. Kitas sūnus Arūnas įsidarbinęs automechaniku Utenoje. Dar jis ir Krašto apsaugos savanoris. Dukra Simona- dar Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos dešimtokė. Todėl dar į Miškinius atrieda mokyklinis autobusiukas. Šiaip jų šeima nesijaučia gyvenanti kur nors užkampyje. Būna ir atokesnių vietovių, „Dievo užmirštų“ kampelių. O čia, pasak Audronės, nors maršrutiniai autobusai neatvažiuoja, ne tokia ir bėda. Ir ji su vyru, ir sūnūs turi vairuotojų teises, tai, prireikus, galima šen ar ten nuvažiuoti nuosavu automobiliu. Į Miškinius užsuka autoparduotuvės, beveik į kiemą atvežami dujų balionai, kombinuoti pašarai, stabteli įvairūs prekeiviai. Viliai laiko pora karvučių- tik pieno neparduoda supirkėjams, o sunaudoja savo reikmėms. Naminis sviestas, sūris, kiti pieno produktai – nepalyginami su pirktiniais. Kiaulių neaugino ir neaugina – juk Darius dirba kiaulininkystės komplekse, tad yra atitinkami draudimai, veterinarinių taisyklių reikalavimai. Draudžiama komplekso darbuotojams savo privačiuose ūkiuose laikyti kiaules. Pastebėjau, kad pastaruoju metu jų sodybos vaizdas yra pasikeitęs, kieme atsirado naujų statinių. Iš tiesų, Viliai susirentė dailią pirtelę, matyti, kad ir gyvenamasis namas šiek tiek paremontuotas, patvarkytas…
Vilių šeima šiame sodžiuje- ne vieninteliai gyventojai. Jų kaimynystėje gyvena Edmundas Vaitkūnas, kuris paremontavo, patvarkė šviesios atminties Marijonai Šilinytei priklausiusį namuką. Trobelė buvo kukli, nedidukė, bet Edmundas sugebėjo namelį prikelti naujam gyvenimui. Neatpažįstamai pasikeitė ir kiemo vaizdas: ant šulinių atsirado dailūs stogeliai, buvo įrengta graži pavėsinė, dera ir kiti statiniai. Tądien, kai lankiausi Miškiniuose, namuose nepavyko užtikti ir Edmundo. Pasitenkinau tiktai „neakivaizdiniu“ apsilankymu jo kieme.

Nėra nei gatvės, nei kaimo
pavadinimo

Pasak Audronės Vilienės, liūdna, kad Miškinių kaimas lyg ir yra, lyg jo ir nėra. Kitur kaimuose yra gatvių pavadinimai, įrengtos ir lentelės su vietovių pavadinimais. Miškiniuose to nėra. Todėl būna sunkumų tiems, kas ieško Miškinių. Važinėja, klaidžioja, ieško, klausinėja. Moteris vylėsi, kad kada nors kaimo ir gatvės pavadinimai tikrai atsiras, kad jie bus tikrai paženklinto Miškinių kaimo gyventojai, turės gatvės pavadinimą ir namo numerį.
Po apsilankymo Miškiniuose, gyventojų išsakytą pageidavimą perdaviau Svėdasų seniūnijos seniūnui Valentinui Neniškiui. Pasirodo, ir Miškinių, ir kitų panašių nedidelių sodžių gyventojų prašymų tiesiog negalima įvykdyti. Kelininkai įrengia vietovių pavadinimų lenteles tiktai gyvenviečių statusą turinčiose vietovėse. Gatvių pavadinimai suteikiami tiktai toms vietovėms, kuriose yra ne mažiau dvidešimties kiemų. Deja, Miškiniuose per mažai kiemų, ši vietovė – ne gyvenvietė. Tokiu būdu Miškiniai neturės nei gatvės, nei  kelininkų įrengtos vietovės pavadinimo lentelės.   

„Peno“ turėjo archeologai

Prieš kelias dešimtis metų Miškinių kaimo teritorijoje, netoli Jaros upės, Svėdasų girininkijos 65-ojo kvartalo pietvakarinėje dalyje,  intensyviai darbavosi archeologai, tyrinėję Miškinių pilkapyną. Jie čia surado įvairių senienų, būdingų  I tūkstantmečio viduriui. Miškinių pilkapyną, kuris paskelbtas archeologiniu paminklu, sudaro keturi pilkapiai.
-ANYKŠTA

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama