Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Svėdasų seniūnijos ir parapijos Malaišių kaimas įsikūręs prie Malaišos upelės, tad spėjama, kad nuo jos vardo ir kilęs vietovės pavadinimas. Vos du nuolatinius gyventojus turintys Malaišiai ribojasi su Svėdasų seniūnijos Savičiūnų, Kalniečių, Kunigiškių, Gykių ir Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Juodonių kaimais. Rugsėjo 19-ąją Malaišiuose vyks tradicinis respublikinis renginys – „Vaižgantinės“. Lietuvių literatūros klasiko, visuomenės veikėjo, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtinėje jau septintą kartą organizuotas renginys šiemet bus skiriamas Malaišių paminėjimo istoriniuose šaltiniuose 760-osioms metinėms.

 

Malaišių vardas – karaliaus Mindaugo dokumentuose

Daugelis tiek šiuose kraštuose gyvenančių, tiek atvykstančių aplankyti Vaižganto tėviškės yra įsitikinę, kad Malaišiai – tai sena, nuo „smetoninių“ laikų išlikusi „ūlyčia“. Iš tiesų, Malaišiai dvelkia istorine praeitimi. Neatsitiktinai kaimas įtrauktas į valstybės saugomų objektų sąrašą, apie 1840-1850 metus statytos kai kurios šios vietovės trobos paskelbtos respublikinės reikšmės istorijos paminklais. Bet Malaišiai – ne vien carizmo ar prieškario Lietuvos laikus menanti vietovė. 
Be abejo, kiekvienas, pasukdamas nuo kelio Kraštai-Vaitkūnai rodyklės kryptimi link Malaišių, pastebi kryžkelėje esančią dailią medinę skulptūrą su išraižytais skaičiais. Iš Utenos rajono Tauragnų krašto kilęs Vilniuje gyvenantis mokslininkas ir tautodailininkas doc., dr. Romualdas Šimkūnas šią skulptūrą sukūrė prieš dešimtmetį- 2005-aisiais, minint Malaišių 750-ąjį jubiliejų. 
Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Malaišių (Maleysine) vardas lotyniškai paminėtas 1255 metų spalio mėnesį, kuomet pirmasis ir vienintelis Lietuvos karalius Mindaugas pasirašė dokumentą, kuriuo kai kurios Sėlių krašto vietovės, tarp jų ir Malaišiai, buvo perduotos valdyti Livonijos ordinui. Livonijos ordino kronikose, bylojančiose apie Lietuvos valdovų diplomatiją ir priverstinius sandorius su amžinais priešais – kalavijuočiais ir kryžiuočiais – Malaišiai minimi ir vėlesnių metų dokumentuose (šiuos dokumentus galima rasti kalbininko Kazimiero Būgos „Raštuose“ (1961 m.), Lietuvos istorijos instituto leidinyje „ Mindaugo knyga. Istorijos šaltiniai apie Lietuvos karalių“ (2005 m.) ir kt.). 
Kokių nors išlikusių ženklų, kad šičia gyveno sėliai, iki mūsų dienų neišliko. Tačiau po šią etnografinį kaimą primenančią vietovę pasižvalgyti verta.

Medžius tenka genėti, o 
Vaižganto biustą „prausti“

Kas keliauja į Vaižganto gimtinę, būtinai pravažiuoja 120 liepų alėją, kuri buvo pasodinta 1989-ųjų rudenį, minint rašytojo gimimo 120-ąsias metines. Kaimo pradžioje šalia buvusios Tumų sodybvietės pasitinka dailus ąžuolinis kryžius, išskobtas tautodailininko doc., dr. Romualdo Šimkūno. Čia, kur kadaise stovėjo Tumų troba, už akmenų ir metalo konstrukcijų tvoros ant juodo granitinio postamento stovi skulptoriaus Bernardo Bučo sukurtas Vaižganto biustas. Netoli masyvaus akmens, „Juodžiaus kelmu“ vadinamo, prieš keletą metų iškilo svėdasiškio menininko Aleksandro Tarabildos sukurta originali medžio skulptūra, įprasminusi Vaižganto apysakos „Dėdės ir dėdienės“ veikėjus. Toliau besimatantys senutėliai pastatai kvieste kviečia, viliote vilioja pasivaikščioti kaimo „ūlyčia“.Vaižganto gimtinę prižiūri Svėdasų seniūnija. Aukštaūgius medžius prieš kurį laiką apgenėjo anykštėnai komunalininkai ir Svėdasų girininkijos darbuotojai. Už socialines išmokas viešuosius darbus atliekantys ar laikinai Darbo biržos įdarbinti piliečiai čia atsiunčiami nušienauti žolę, sugrėbti nukritusių medžių lapų, atlikti kitų darbų. Šį rugsėjį jiems teko itin atsakinga užduotis: reikėjo nuvalyti nuo samanų, kerpių, dulkių, purvo apnašų Vaižganto biustą. „Nuprausti“ akmeninį paminką buvo patikėta vaitkūniečiui Karoliui Misevičiui, jam talkino kunigiškietis Jonas Samsonovas. Vaižganto gimtinę žymintį šviesios atminties tautodailininko Jono Tvardausko sukurtą medinį ženklą vasarą atnaujino malaišietis Kęstutis Antanėlis. Seniūno Valentino Neniškio rūpesčiu čia turėtų atsirasti nauji suoliukai.

Malaišių atminties sergėtoja

1923 metų gyventojų surašymo duomenimis, Malaišiuose buvo 14 sodybų, kuriose gyveno net 105 gyventojai. Dabar telikę 8 sodybos ir tik vienoje jų vienkiemyje visai šalia Anykščių –Rokiškio plento nuolat gyvena dvi moterys. O Malaišių “ūlyčioje”, kur prabėgo būsimojo literatūros klasiko, publicisto, literatūros mokslininko, visuomenės veikėjo kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto vaikystė ir gražiausi jaunystės metai, visos trobos tuščios. Kai kurios atgyja tiktai šiltuoju metų laiku. Ilgą laiką čia pastoviai gyveno tiktai vienintelė garbaus amžiaus senutė Elena Grižaitė, bet ir ji, sulaukusi 95 metų, šį balandį amžinojo poilsio atgulė Svėdasų kapinėse. Gilios senatvės sulaukusią teta iki pat jos gyvenimo saulėlydžio rūpinosi Kaune gyvenanti dukterėčia socialinių mokslų daktarė Rimanta Adomaitienė. Taip jau likimas lėmė, kad Rimantai teko pasirūpinti ir jau anksčiau mirusių tėvelio Antano, tetos Valerijos laidotuvėmis. Ir mylimą vyrą Virginijų jai neseniai reikėjo palydėti į paskutiniąją kelionę. Šitiek pergyvenusi, sunkumų ir vargų patyrusi moteris likimo negandoms nepasiduoda. Ji nuolat atvažiuoja į Malaišius, uoliai tvarko namus, sodybos aplinką, prižiūri bites, augina gėles, rūpinasi, kad aplinkui būtų tvarkinga, gražu, švaru. Bendraujant su Rimanta negali neužsikrėsti optimizmu, gera nuotaika. Rugsėjo pradžioje vėl teko su ja susitikti Malaišiuose. Vaišindama savo išpuoselėtų bitelių medumi, kurio stiklainį puošė užrašas: „Medus iš Vaižganto gimtųjų Malaišių“, Rimanta dalijosi mintimis apie tėviškės išsaugojimą, tvarkymą, išsakė rūpestį dėl kaimo likimo. Kadangi kai kurie seni medžiai jau kėlė grėsmę, lūžinėjančios šakos krisdavo ant pastatų stogų, ji samdė specialią techniką ir aukštalipius, kurie medžius apgenėjo. Gyvenamajame name pakeitė avarinės būklės elektros instaliaciją. Kiek pajėgianti, tvarkosi pati, kai kuriems darbams pasamdo vietinius žmones, padeda draugės, atvažiuoja iš Kauno pagalbon ir sūnus Rimvytas. (Pašnekovė patikslina, kad jos sūnaus vardas sudarytas iš dviejų žodžių Rima ir Vytas). Tiktai dukrai Rimgailei į Malaišius atvažiuoti bus ne taip lengva, nes ji studijuoja ir dirba tolimoje Australijoje. 
Sergėdama atmintį apie Malaišius, besirūpindama namais namučiais, Rimanta stengiasi išsaugoti tėviškę. Ir kas žino, gal ateityje, kai išeis į užtarnautą poilsį, ji Kauno šurmulį visiems laikams iškeis į gimtojo sodžiaus ramybę…

Senojo kaimo laukia 
atgimimas?

Šią vasarą į tėviškę iš Naujosios Akmenės atvažiavęs Kęstutis Antanėlis išbuvo ilgėliau kaip kasmet. Jis čia remontavo tėvų namus, pertvarkė elektros instaliaciją, įsirengė vietinę kanalizaciją, vandentiekį, atliko daug kitų įvairių darbų. Ir neatsitiktinai. Palikęs darbą cemento gamykloje, išėjęs į pensiją jis ketina įsikurti visam laikui Malaišiuose. Tai atsitiks tikriausiai greitai – po metų ar kitų. Toks vieno iš gausios ir garsios Malaišių Antanėlių giminės atstovų sveikintinas pavyzdys viltingai nuteikia, kad ateityje senajam kaimui gali būti lemta atgimti…
Nors dabar Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose nėra nuolatinių gyventojų, bet laukai aplinkui nedirvonuoja, prie daugelio sodybų neželia piktžolynai. Tik vienur kitur gali pamatyti apleistus, neprižiūrėtus kiemus. Senelių ir tėvų žemę paveldėję malaišiečiai ją išnuomojo arba pardavė sumaniam ūkininkui iš Kunigiškių kaimo Gintarui Šinkūnui, tad dabar aplinkui tvarkingi, gerai įdirbti, prižiūrėti, puikų derlių brandinantys laukai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama