Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Spalio pradžioje aplankius Viešintas, miestelis gyveno savo įprastą gyvenimą. Tiksliau pasakius, atrodė, jog negyvena – tuščios gatvės, nors oras gražus, bet žmonių, triūsančių apie savo namus, irgi beveik nematyti. O iš tų, kuriuos sutikau, dauguma labai gailėjo žuvusių režisierių Galinos ir Vytelio Germanavičių.

Gyveno poetas 
Antanas Strazdas

Apie Viešintas surinkta daug istorinės medžiagos, gal tik reikėtų priminti, kad tai miestelis Anykščių rajone už 19 kilometrų nuo Anykščių, šalia kelio Anykščiai–Kupiškis. Pavadinimą miestelis gavo iš netoliese telkšančio nemažo Viešinto ežero, kuris yra trečiasis pagal dydį Anykščių rajone, jo ilgis – 2,5 kilometro ir plotis 1,1 kilometro. Ežeras gana seklus, vidutinis jo gylis – vos 2,85 metro. Dabar Viešintos – seniūnijos centras. Viešintų dvaras minimas nuo XVI amžiaus. 1591 m. jo savininkas Francas Kulvietis gavo privilegiją steigti miestelį, rengti turgus ir taip nukonkuravo už 5 kilometrų esantį Jurgiškio miestelį. 1743 m. miestelyje buvo 33 sodybos.
1897 m. Viešintose gyveno 741 gyventojas, 1923 m. – 528, 1959 m. – 478, 1970 m. – 543, 1979 m. – 569, 2001 m. – 383 žmonės.

Ne visada Viešintos buvo susijusios su Anykščiais – 1919–1924 m. Viešintos buvo Kupiškio apskrities, 1924–1946 m. – Panevėžio apskrities, 1946–1950 m. – vėl Kupiškio apskrities valsčiaus centras. 1950–1959 m. Viešintos buvo Troškūnų rajono, 1959–1995 m. – Anykščių rajono apylinkės centras. Viešintų seniūne nuo 2000 metų dirba Janė Každailienė. „Gyvenu Viešintose jau 38 metus, čia dirbu ir jaučiuosi gerai,- sakė Viešintų seniūnė J.Každailienė,- Viešintos nelabai skiriasi nuo kitų miestelių. Gyventojų mažėja tiek seniūnijoje, tiek ir pačiame miestelyje.“ Priežastys, pasak seniūnės, tos pačios – gyventojų senėjimas, jaunimas, baigęs mokslus, išvažiuoja ir nebegrįžta. Paklausta, ar nejaučia tendencijos, kad į Viešintas grįžtų čia gimę žmonės ar kurtųsi nauji, seniūnė sakė: „Tokios statistikos nerenkame, tačiau nepasakyčiau, jog vyktų kažkoks didesnis judėjimas“. 
Viešintų praeitis pažymėta smagiu pramoniniu augimu ir po to sekusiais alinančiais kolūkmečio laikais, kai sukauptas turtas buvo iššvaistytas. 1921–1923 m. Viešintose broliai Matas ir Mykolas Strolios pasistatė malūną, kuriame garinis, malkomis kūrenamas lokomobilis suko įvairius įrenginius: malė grūdus, pjovė ir obliavo medieną, karšė vilnas, vėlė milą, gamino ir pardavinėjo elektros energiją. Nacionalizuotas malūnas veikė iki 1977 m., Viešintose veikė ir Kazimiero Tvaskaus vėjo malūnas, apie 1935 m. Viešintų miestelio pakraštyje buvo pastatyta pieno perdirbimo įmonė, veikusi iki 1966 m.
Viešintų bažnyčia savo pradžią skaičiuoja nuo XVIII amžiaus, o 1831 m. pabaigoje Viešintų klebonijoje gyveno ir buvo išlaikomas sunkiai sergantis kunigas ir poetas Antanas Strazdas, kuris jaunystėje, 1796–1798 m., tarnavęs privačiu kapelionu ir Viešintų bažnyčioje teikęs religines apeigas. 1902–1906 m. pastatyta nauja mūrinė neogotikinė Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia, kuri tebestovi iki šiol.

Augina „aukštaitiškas“ karves

Viešintose gyvena rajono Tarybos narė, kooperatyvo „Žalioji lanka“ direktorė Nijolė Barkauskienė, kuri teigia, jog Viešintose gyventi jai gera, nes ir užaugo čia, ir dirba, ir vaikus užaugino. Jos vyras Virginijus irgi kilęs iš tų pačių kraštų. N.Barkauskienė dabar atstovauja apie 400 kooperatyvo žmonių, kurių nemaža dalis yra senyvo amžiaus, pati taip pat turi pieno ūkį. „Auginu 30 karvių. Visos – pieninės, per pusę žalmargės ir juodmargės“,- pasakojo N.Barkauskienė. Moters teigimu, ilgainiui ji grįžta prie „aukštaitiškų“ karvių – žalmargių. „Šios karvės daugiau auginamos Aukštaitijoje, jų pienas kokybiškesnis, taip pat pastebėjau, kad jas mažiau puola parazitai, jos ne tokios jautrios ligoms“,- aiškino N.Barkauskienė.
Su vyru jie užaugino tris vaikus, kurie jau visi paliko tėvų namus, tačiau čia dažnai sugrįžta pasisvečiuoti. „Matas – karininkas, tarnauja Rukloj, Aivaras dabar Anglijoj, bet tikiuosi, kad grįš, nes prie Vilniaus statosi namą, o Ugnė – Ukmergėje. Šiai dienai aš patenkinta, kad vaikai pasiekė tai, ko norėjo. Mes visada buvom kartu – aš raviu, ir vaikai ravi, nors jokio spaudimo jiems nedariau. Jie ir studijuodami turėjo darbelius. Ne todėl, kad nebūtų pinigų, o kad norėjo būti nepriklausomi. Ir dabar kai atvažiuoja, man nereikia sakyti, ką jiems daryti – patys susiranda“,- sakė N.Barkauskienė. Su Germanavičių, kurie gyveno netoliese, teatru, jos vaikai nemažai pakeliavo, todėl ji sakė, kad Viešintoms Germanavičių mirtis – didelė netektis. 
Moteris parodė ir savo kiemą, kur sūnūs pasisodino savo ąžuolus. Prie namo įrengta ir poilsio zona, kurioje susodinti dekoratyviniai augalai, baseinėlis, gandras. Paklausta, ar turėjo laiko vasarą pasėdėti čia ir pailsėti, N.Barkauskienė juokėsi ir purtė galvą.

Nebuvo ir nebus

Nors diena buvo saulėta, tik vieną moterį Viešintose pastebėjau darže dorojančią burokus. „Iš ryto buvau pas daktarą, dabar noriu daržus užbaigti, mat „amerikonka“ baigia užeiti“,- sakė Stanislava Cemnickienė. Ji pati kilusi iš Traupio, bet su vyru Viešintose pasistatė namus ir užaugino penkis vaikus. 
Paklausta, ar nors vienas iš penkių liko namuose, ji sakė, kad į gimtuosius namus vaikai sugrįžta tik paviešėti. „Trys gyvena Lietuvoje, o du – užsienyje. Ką padarysi, kad ne visiems Lietuvoje duonos užtenka. Na, duonos gal ir užtektų, bet reikia žmogui ir daugiau. Geri vaikai, aplanko, vaistų atveža, pas daktarus nuveža“,- pasakojo moteris. S.Cemnickienė sakė, jog daug metų vaidino teatre kartu su V.Germanavičiumi. „Vytelio nebėr, ir teatro nebėr. Nebuvo Viešintose ir nebus tokių kaip Germanavičiai“,- liūdnai atsiduso S.Cemnickienė.

Viešintos dar gyvuoja

Prie pagrindinės gatvės šimtametės trobos kieme triūsė dvi moterys. Senelių prieš daugiau kaip šimtmetį statytoje troboje susitiko seserys Ramutė Pavilonienė ir Vlada Builienė. „Tėvai sodybą paliko man, aš čia atvažiavau iš Vilniaus ir gyvenu, bet apie Viešintas daugiau gali papasakoti mano sesuo“,- sakė V.Builienė.
„Parašykit, kad Viešintomis esu labai patenkinta – tyku, ramu, gera gyventi. Niekada negalvojau, kad galima gyventi kažkur kitur“,- sakė R.Pavilonienė. Moteris gražiai tarmiškai kalbėdama aprodė šimtametę trobą, pasakojo, kur ir koks „pėčius“ stovėjo, kaip ji pertvarkyta dabar. Taip pat ji aprodė ir ne ką jaunesnę klėtį, kurioje dar išlikę aruodai, sustatytos tėvuko alaus „bačkelos“ ir trikojis. „Užaugom šitam name penki vaikai, visi tebesam gyvi, susieinam, pabendraujam. Viešintose žmonės irgi susirenka pabendraut, bando bendruomenė mus suburt, bet kad nelabai kas belikę. Bet užtat mokyklą turim, ambulatoriją, labai geras daktaras dirba Valdas Macijauskas. Žodžiu, dar gyvuoja Viešintos“, – pasakojo R.Pavilonienė.

Režisierių kapas išsiskiria 
subtilumu

Viešintos turbūt išsiskiria ir tuo, kad juose veikia dvejos kapinės. „Iš viso seniūnijoje veikia ketverios kapinės, o miestelyje dvejos. Viešintų senosios kapinės miestelyje veikia nuo XIX a. pradžios. Senosiose kapinėse naujų kapaviečių nėra, tačiau yra šeimos kapavietės, į kurias vis dar laidojama“,- pasakojo seniūnė J.Každailienė. 
Nuo 1991 m. veikia ir naujosios Viešintų kapinės, kurios prisiglaudusios prie Viešintų miestelio. Šių kapinių centre įrengta religinių apeigų vieta, pastatytas masyvus medinis drožinėtas kryžius. Netoli vartų – partizanų kapai – dvi kapavietės su akmeniniais paminklais. Kairėje centrinio kryžiaus pusėje – Germanavičių šeimos kapas, kuriame palaidoti režisieriai ir jų sūnūs. Iš aplinkinių kapų šis kapas išsiskiria meniškumu – kalto metalo užrašai, akmenimis grįsta kapavietė. „Germanavičių kapas – močiučių nuopelnas, o pačius kapus prižiūrime mes, kiek leidžia galimybės. Germanavičių labai gaila – viena, kad žmonės išėjo pačiame žydėjime, antra, gaila ir kaip specialistų. Nebėra ir jų teatrų – teatras kurį laiką dar gyvavo, bet Vytelis pats buvo aktorius, tai daugumos spektaklių automatiškai nebebuvo kaip rodyti, kai nebėra pagrindinio aktoriaus“,- teigė seniūnė J.Každailienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama