Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Tas Šventosios  pakrantės kalnas, smėlio kopa, mirusiųjų miestu tapusi. Kartais ir karaliai gali pavydėti čia besiilsintiems su kokiu lengvos, lakios smilties lengvumu čia amžinybei priglaudžia žemė. Kryžiai, paminklai, vardai šventi, pažįstami, parėjusio pasaulio žavesiu ir išmintimi prabylantys. Tik ateik, įkopk į kalną, tyloje surask ramybę, įsiklausyk… Tai vis žodžiai apie garsiojo Butėnų kaimo prie Svėdasų kapinaites. 

Carinių rublių pakako 
ir koplytėlėms

Pačioje kalvos viršūnėje nuo senybių senybės turėjo stovėti bendras, visų pastangomis padarytas, pastatytas, pašventintas, vaišėmis bičiulystėje įtvirtintas kryžius. Čia butėniečiai pastatė ir bendrą kaimo jaunimo kryžių 1901-iais – jubiliejiniais krikščionybės metais. Statė tuomet tie, kuriems amžių sandūroje buvo per dvidešimt, su viltimi jie į tą baisybėmis ir laime žemiškąja persmelktą, kruviną ir širdies gerumu nuskaidrintą XX amžių. Buvo jie iš Motiejaus Žvirblio, kitų Žvirblių, Pakštų, Baronų, Navikų, Juškų ir visų kitų čia nepaminėtų šeimų. Sako, kad kryžių metalinį nukalė ir ant plokščio akmens postamento įtvirtino kalvis Jurgis Žvirblis, carinių rublių sudėję nemažai, tad pakako dar ir metalinėms koplytėlėms su stiklinėmis durelėmis per kurias matėsi Jėzaus ir Jo Motinos statulėlės. Gaila, kad mūsų laikų tos grožybės nesulaukė – teliko tik pamatinis akmuo su naujai nukaltu kryžiumi.
Moterų katalikių iš Butėnų kaimo sumanymu bei lėšomis lemtingais 1940-iais, meldžiant Aukščiausiąjį apsaugoti nuo artėjančio karo, svetimųjų siautėjimo baisybių, pastatytas grakštus klasikinių formų betoninis kryžius. 

Jaunimas iš 1989-ųjų 
ir uolusis Juozapas

Atgimstant Lietuvai, 1989 m. vasarą kaimo jaunuoliai, žynių, dainių ir narsių karių bei kantrių moterų – senovės romantizmo sugauti iš skaldytų akmenų sumūrijo aukštą aukurą. Pamenu, kad besidarbuojant sutemo, buvome šiek tiek pasivaišinę alumi, skubėjome, mat artėjo kraštiečių suvažiavimas – įdėjome ir kapsulę. Paprastą, greitosiomis surastą buteliuką, į kurį įdėjome lapą su įrašytomis visų statytojų pavardėmis ir vilties pareiškimu – tikėjimu laisva ir teisinga Lietuva.
Kiek vėliau buvo pastatytas Juozapo Valuntos paminklas žuvusiems pokariu ir didiesiems kentėtojams – keistai geltona spalva nudažytas kresnas medinis kryžiaus formos obeliskas.
Tuo pat metu statytas kryžius jau supuvo, vieną vėjuotą dieną išlūžo, dunkstelėjo į žemę subyrėdamas. 
Dabar vėl ateina laikas, jau, matyt, pribrendome dar vienam paminklui – gal klasikiniam kryžiui, o gal koplytstulpiui su senu, išmintingu, susirūpinusiu Dievu, vadinamu Rūpintojėliu, kuris kažkiek mena ir senovės Perkūną, jei dar meistras kokį simbolį slėpinį į jo figūrą ar pačią koloną tikėjimo, pasaulį trapų išlaikantį, įpins.
Pasikalbėjimai

Daugelyje vietų butėniečiai ir pasimirę, senąja bendryste ir suvokimu, kad giminės yra svarbiausi ir brangiausi, kapinaičių ploteliuose sulaidoti kartu. Vienoje  vietoje suguldyti Juzėnai – koplytstulpis su metaline kryžiaus viršūne, keli masyvaus granito paminklai ir baltišku ornamentu, didingai plačia ir plika kakta spindintis patriarcho Jono Juzėno bareljefas, Cecilijos Pliupelienės stogastulpis išsiskiria liūdinčios motinos figūra ir jos vaikus įprasminančiomis sklendžiančiomis gulbėmis – čia ir žentas Vladas Murma atgulęs. Pakštų – klasikinis, aukštaitiškas, ornamentuotas, nors neaukštas kryžius. Čia atilsį suradęs ir liaudies meistras, skulptūrų sodo kūrėjas Zenonas Valunta, jo linksmoji Bronė. Mažylis, vikruolis filosofas Vincas Mikėnas, ir jo giminaitis iš vėlesnės kartos, skardžiabalsis pienininkas, senų kavalierių patriarchas Aloyzas Mikėnas. Po senutėliu giminės kryžiumi ir gudrusis Vitoldas Baronas, ten – Prūsai, o ten – Juškos, Navikai, Vilučiai, tarpukario mokytoja, šaulė Liuda Žvirblytė, jos pamaldžiosios seserys ir gausybė kitų Žvirblių atšakų mirusiųjų. Viliui Meškauskui teisingas paminklas pastatytas – meniškas, tyriaveidis angelas iš tauraus šviesaus medžio išskobtas tarsi laimina, tarsi pasergėti, pagelbėti pasiruošęs…

Atgimusi tradicija 

Jau labai seniai čia senosios pamaldžios moterys ir gal jau neatmenami vyrai susirinkdavo kapinių kalvos viršūnėje už čia palaidotus ir visus mirusius butėniečius bei pažįstamus pasimelsti. Tokioms pamaldoms jau po karo vadovavusi Jurgio Galo-Žvirblio Antano motina – Marijona Žvirblienė. Mano atmintyje – jau pirmosios lapkričio dienos ankstyvose sutemose susibūrusios aplink moterų katalikių kryžių melsdavosi – pagiedodavo „Viešpaties angelą“ ir kitas svarbesnes giesmes, iš storų maldaknygių skaitydavo litanijas ir maldas ilgiausias Kaziūnė Kazlauskienė, Emilija Juzėnienė, Zofija Pakštienė, Elena Valuntienė, Atilija Juškienė ir kitos moterys. Mistikos kupina buvo ta valanda, kai pasaulį dengė tamsa, o čia kalnelyje spindėjo, mirgėjo gausybė tikrų vaškinių ir parafino liejinio žvakių ir buvo taip ramu, jauku. Ir net vaikui jokia mirtis buvo nebaisi, kažkur viešpataujančios pasaulio blogybės, jau patirtos skriaudos išnykdavo. 
Juk turėjome degtuku ir žvakelių, nes tėtis paliepdavo uždegti ant tų kapų, kur jokia liepsnelė nedega ir ant to kapo pačiame kapinių kampe, prie mažųjų vartelių. Ten po neaukštu cementiniu kryžiumi guli palaidotas sovietų kareivių nušautas partizanas Vilutis.
Nunykusi buvo jau ta tradicija, daug metų bendruomenė čia kartu nesimelsdavo, bet šiandien Butėnų dieną pradėjome šiame kalne. Daugiau nei šimtas čia susirinkusių meldėmės už jau mirusius ir gyviesiems palaimos prašėme. 
Ir tai buvo nuostabu, ir klausėsi mūsų Dievas, ir atrodė, kad nė vienas medžių lapas tą valandėlę nevirpėjo. Visų Šventųjų šventės vidurdienį susirinko butėniečiai kaimo kapinėse ir kaip kadaise pamaldžios moterys ir vyrai giesmes giedojo, „Visų Šventųjų Litaniją“, kitas maldas skaitė, prisiminė mirusius, bet ir gyviesiems bei tėvynei Lietuvai prašyta taikos, vienybės, laimės žemiškosios ir gyvenimo vertybių suvokimo. Ir atrodė, kad taip buvo, yra ir jau per amžius bus. 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama