Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Už  11 kilometrų į šiaurės rytus nuo Svėdasų, netoli krašto kelio Anykščiai-Rokiškis, prie pat vieškelio, vedančio link Netikiškių, ant aukštoko kalnelio įsikūręs Kalniečių kaimas. Sodžius priklauso Svėdasų seniūnijai ir parapijai, o nuo 2009-ųjų – dar ir Daujočių seniūnaitijai. Pro kaimą teka Malaišos upelė, kuri, praėjus melioracijai, pavirto tiesiog… grioviu.
1923 metų gyventojų surašymo duomenimis, tuomet Kalniečių kaime buvo aštuonios sodybos su 47 gyventojais. Dabar kaime galima sutikti tiktai vienintelę gyventoją….

Kaimynystėje buvo dveji 
Malaišiai

1949 metais kaimas įjungtas į naujai įkurtą Žemaitės kolūkį, vėliau, stambinant ūkius ir keičiant jų pavadinimus, priklausė „Jaunosios gvardijos“, „Naujo gyvenimo“, „Aušros, Daujočių kolūkiams, kol 1992-aisiais kolūkmečių „era“ pasibaigė. 2001-aisiais čia buvo penkios sodybos su 4 gyventojais.
Jeigu kam knietėtų išsamiau susipažinti su Kalniečių kaimo istorija, archyvuose jokių senų duomenų surasti nepavyktų. Nes seniau ši vietovė buvo vadinama Aukštaisiais Malaišiais. Negana to, carizmo metais, kuomet visi pavadinimai buvo pervardijami, perverčiami į rusų kalbą, kaimas buvo vadinamas „Vysšije Maleijši“. Prieš kurį laiką šiuose kraštuose tyrinėjimus atlikę archeologai vietiniams gyventojams pasakojo, kad  Aukštieji Malaišiai – labai sena vietovė, atsiradusi maždaug XVI a. pabaigoje- XVII a. pradžioje. Nuo Malaišos upelės pavadinimo greičiausiai kilę ir kaimų pavadinimai. Kad nebūtų per daug painiavos ant kalno įsikūręs sodžius ir imtas vadinti Aukštaisiais Malaišiais. Kada atsirado Kalniečių pavadinimas, neprisiminė net tų kraštų senoliai.

Šviesūs prisiminimai 
griuvėsiais virstančių 
trobų fone  

Kai prieš daugiau kaip dešimtį metų lankiausi Kalniečiuose, sutikau garbaus amžiaus, bet dar labai energingą ir šnekią moteriškę, kuri tuomet didžiavosi, kad yra kilusi iš garsios ir plačios Antanėlių giminės. Šio sodžiaus senbuvė Aldona Rudokaitė, prisėdusi ant savo didžiulės „dviejų galų“ trobos slenksčio, pasakojo, kad į šiuos Kalniečių Rudokų namus atitekėjo jos motina Ona Antanėlytė iš Malaišių kaimo – Juozo Tumo-Vaižganto gimtinės. Antanėliai buvo artimiausi Tumų kaimynai, todėl gerai pažinojo ir rašytoją. Motina artimiesiems nuolat pasakodavo apie Vaižgantą, nes ne kartą buvo su juo susitikus, bendravusi. Teko Onai Antanėlytei kurį laiką gyventi ir revoliuciniame Petrograde, Vaižgantas tuo metu irgi gyveno Petrograde, dirbo „Lietuvių draugijos dėl karo nukentėjusiems šelpti“ įgaliotiniu, rinko aukas ir šelpė tautiečius. Ne kartą sulaukė materialinės paramos iš buvusio kaimyno ir daug vargo, bado iškentusi Ona Antanėlytė. Aldona Rudokaitė džiaugėsi ir Antanėlių giminės puoselėjama tradicija susirinkti, suvažiuoti draugėn. Kartais į tokius sambūrius susirenka net po šimtą ir daugiau žmonių. Ne vieną dešimtmetį išdirbusi kolūkyje, pašnekovė mėgavosi užtarnautu poilsiu. Kol dar leido sveikata, tai laikė ir karvę, ir bičių keletą šeimų turėjo. Silpstant jėgoms, paveldėtą tėvų žemę išnuomojo ūkininkams, pati prie namų užsiauginanti daržovių, laikanti kelias višteles. Tą saulėtą vasaros dieną Aldona Rudokaitė mielai aprodė seną, bet labai rūpestingai tvarkomą sodybą, savo rankomis išpuoselėtus gėlynus, nuvedė prie netoliese augančios milžiniškos liepos. Tai bent aukštumėlis, kamieno storumėlis! Net kelių vyrų prireiktų, kad būtų įmanoma jos liemenį apglėbti. Aldona neprisiminė, kas galėjo tą liepą pasodinti. Tik pamenanti iš savo vaikystės, kad jų namo kaimynystėje augusi liepa buvusi tokia pat aukšta ir storakamienė…
Šį rudenį, susiruošęs po daugelio metų į Kalniečius, tikėjausi, kad vėl susitiksiu su Aldona, pasigrožėsiu jos gėlynais, pailsėsiu po medžių paunksne šalia istorine praeitimi alsuojančios trobos. Deja, deja. Neberadau čia nei gėlynų, nei tvarkingo kiemo, gyvenamasis namas buvo gerokai apleistas, kai kurie ūkiniai pastatai jau pradėję griūti. Nebesutikau ir šnekiosios kaimo senbuvės – jau treti metai, kai ji ilsisi Svėdasų kapinėse.  Velionės sodyboje šeimininkauja jau kiti žmonės. Tiktai kažin, ar bus išsaugoti seni etnografiniai pastatai? Sprendžiant pagal dabartinį vaizdą, po metų kitų iš kai kurių trobesių gali likti tiktai liūdnas prisiminimas….
Nebėra jau ir senosios storakamienės liepos. Pasirodo, į šį didingą medį trenkė žaibas ir padegė. Apdegęs medis pradėjo pūti, trūnyti. Todėl buvo nupjautas. Iš tos  milžiniškos liepos dabar telikęs įspūdingo dydžio kelmas…

Telikusi vienintelė gyventoja

Kad Kalniečių būta tikrai nemažo kaimo, galima suprasti ir dabar. Aplinkui stūkso daug gyvenamųjų trobų, ūkinių pastatų. Betgi trobesiai tušti, ant durų visur matyti spynos. Ištuštėjęs ir Musteikių kiemas, tyla, ramybė ir prie Cvirkų, Staniulių namų. O Nakučių, Juškų net ir trobų  nebelikę. Atminimą apie čia kažkada stovėjusius namus, virusius gyvenimus byloja tiktai išlikę medžiai, krūmokšniai. Kai kurių namų durys dar nors vasaromis praveriamos, nors savaitgaliais kai kada gimtinėn išvažiavusieji sugrįžta. Todėl dar matyti kiemuose nupjauta žolė, aptvarkyti pastatai. Tačiau kai kurios gryčiukės, klėtys, daržinės stūksto tarp piktžolynų, vis labiau sminga žemyn, akivaizdu, kad  jau seniai niekas nebepraveria tų pastatų durų…
Tądien, kai vaikštinėjome po Kalniečius, susidomėję  apžiūrinėjome ant kai kurių pastatų išlikusius etnografinius fragmentus, senovę menančius simbolius, pro vienos gėlynuose skendinčios sodybos  duris į kiemą išėjo moteriškė. 
Tai buvo  vienintelė Kalniečių sodžiaus gyventoja Dalia Kraptavičienė. Moteris kategoriškai atsisakė fotografuotis, tačiau mielai papasakojo apie save ir savo artimuosius. Ši erdvi „dviejų galų“ pirkia, kurioje gyvena, statyta dar jos prosenelių. Čia gimė, augo ir ilgus dešimtmečius gyveno Dalios motina Joana (Jugasė) Pakštaitė-Bieliūnienė. Tėvas Vladas Bieliūnas į Kalniečius atėjo „užkuriomis“ iš Rokiškio krašto, Radiščių kaimo. Dalia pasakoja, kad namas seniau atrodė visai kitoks: stogas buvo šiaudinis, sienos – netašytų rąstų. Tokio namo daug kas atvažiuodavo pasižiūrėti, nufotografuoti. Tiktai vėliau šiaudinis stogas buvo pakeistas šiferiniu, namas apkaltas lentelėmis. Čia, Kalniečiuose, prabėgo ir Dalios vaikystė.  Paskui gyvenimo keliai ją išvedė į miestus, gyveno, darbavosi Panevėžyje, Rokiškyje. Susirgus motinai, ją išsivežė pas save į Rokiškį, o tėvas liko gyventi vienas Kalniečiuose. Kai jisai pasimirė, kurį laiką namai čia stovėjo tušti. Paskui Dalia su motina sugrįžo į gimtinę, čia bandė ir ūkininkauti, laikė trejetą kiaulių, karvę, telyčią. Dabar nebeūkininkauja, nebėra ir motinos, kuri iškeliavo Amžinybėn. Dalia liko viena, bet kaip ji pati sako, ne vieniša. Nuolat aplanko brolis Ferdinandas, ji turi daug gerų draugių, tad yra su kuo pabendrauti, pasišnekučiuoti. Sūnus Haroldas su šeima įsikūręs Švedijoje, abu su žmona ten darbuojasi. Laikas nuo laiko atvažiuoja ir į Kalniečius, o jau telefonu su sūnumi ir jos šeimos nariais tai labai dažnai pasišneka. Patenkinta  Dalia ne tiktai sėkmingu sūnaus gyvenimu, bet ir gražia jo šeima, močiutė gali džiaugtis dviem anūkais : Emiliu ir Enija. Pastebėjusį mano nukreiptą žvilgsnį ir grotuotus gyvenamojo namo langus, Dalia Kraptavičienė paaiškino, kad tokiu būdu apsisaugoma nuo vagišių. Dar amžintąjį atilsį tėvelis tas tvirtas metalines grotas įtaisė, patikimas durų spynas įrengė. Visokių žmonių juk į kaimą užklysta, kas kokių senienų, metalo laužo ar dar nežinia ko ieško. Nežinia dar kaip būtų, jeigu ne grotuoti langai, tvirtos durys, na, ir nuolatiniai brolio, pažįstamų moterų apsilankymai Kalniečiuose…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama