Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Paslaptingas, kadaise labai didelis buvęs, jau XIX amžiaus viduryje čia buvę 100 gyventojų, dabar gi sumenkęs vos iki keliolikos žmonių, legendinės Latavos upelės pakrantėse sodybomis išsibarstęs Kiaušiagalio kaimas. Kadaise priklausęs ir Troškūnų valsčiui ir parapijai, nuo bene 1936-ųjų jau Andrioniškiui. Išgarsėjęs meškos pasaka ir legendiniais kovose su lenkais 1920 m. rudenį Troškūnų miestelyje žuvusiais šauliais.

Meškos pasaka

Kiaušiagalys savo mistinį vardą pelnė seniai, kai Lietuvos giriose, klaidžiuose Latavos pakrančių miškuose meškos gyvendavo. Pasak legendos, vieną gražią rudens dieną, tuomet, kai meškutės mažai miega, o atkakliai maistauja, riebalus žiemos miegui auginasi, jauna kaimo mergina – gal viena ar su pulkelių jaunesnių bei senesnių moteriškių – į klaidų raistą reikalingų ir naudingų spanguolių pasirinkti nuėjo. Gražios, jau raudonais šonais, didelės buvusios uogos – bus kisieliui, bus dažnokai užplūstančiam norui smaguriauti apmalšinti, bus suskaudus galvą į ausį kaip vaistą uogaitę įridenti. Bet susidūrė uogautojų keliai su meškos piktuolės takeliais. Gal bėgo, gal kas negyva apsimesti bandė, bet vis dėlto vieną mergelę lepeškojė aštrianagin glėbin sugavusi pridusino ir dantimis viršugalvį nukando. Po šito įvykio ir prilipo sodžiui vardas Kiaušagalys. Nebeliko nei tokių raistų, miškų, nei miškų, nei mergaičių veik nebeliko. O ir toms jau ne meškų, bet kitokių gyvenimo baisybių saugotis tenka.

Sodžiaus dvelksmas

Klevų didžiųjų vainikais, lapus sudrebindamas, tarsi kažkokią melodiją dievišku balsu sušnabždėdamas praskrieja vėjas. Keliūtės smėlis, ištuštėjęs gandralizdis. Gandrai gal jau dausose, o gal dar kelyje – kodėl niekas mūsiškiam gandrui kokios kameros, kokio daviklio paprasčiausio neįmontuoja, kad galėtų žmonės pamatyti, kada ir kur, ir kaip Kiaušagalio gandras į žiemavietes afrikines nukeliauja. Gal tuomet ir paaiškėtų, kodėl vaikų į kaimo sodybas nebeatneša?.. Kiek čia ir sodybų belikę, jau ne visos ir gyvybe alsuoja – kitos tik šiltamečiu ar šventamečiu savo duris, langines teatveria.
Legendinė gal net Lietuvai vardą dovanojusi Latavos upelė nūnai nuobodoku melioratorių kadaise iškastu, bet jau ganėtinai sulaukėjusiu, žolynais įvairiausiais užžėlusiu grioviu vos sruvena. O sako buvo kadaise didelė upė: plačiu slėniu putodama tolyn į dar didesnę upę savo vandenis plukdanti. Dabar tik atminties slėnis plačiausias tepasiliko. Pievomis derlingiausiomis žaliuoja, čia ganomos karvės nuo seno ypač daug gardaus pieno duodavo – tikras Pienagalys. Tokiu vardu tad ir dabar pievos dar pavadinamos, ir dabar dar karvė viena kita jų žolynais iki rudens sotinasi…
Kalnais kalneliais slėnis iš abiejų pusių tvirtai suspaustas, esti ir durpynų, su mintimi, kad dar ir ežeras nemenkas čia netoliese kadaise telkšojęs. Kalnų kalnelių grandinė iki pat Andrioniškio, iki pat Šventosios nubanguoja, neatrastais piliakalniais tėvynės pažinties trokštančius vilioja. Vienintelis atrastasis Mindaugo karalystės paslaptis atveria, nuolat istorikų romantikų patvirtinama žinia, kad čia ir niekur kitur valdovas ir buvo karūnuotas.

Istorijos žaidime nukirstas 
Jokeris… 

Ant pačios didžiausios dešiniojo kranto sodžiaus aukštumėlės, beveik jau prie šilo, stūkso Ignatavičių vienkiemis. Kuomet palataviais klajojau, žinių istorijos ieškojau dar visai tvirtas tebebuvo, nors gerokai į dešimtą dešimtį gyvenimo metų įkopęs Antanas Ignatavičius. Pats jis ir paporino nelabai linksmą pokario istoriją, kuomet 1952 m. gegužės 27-ąją klastinga priešo kulka pakirto veik paskutinį apylinkių partizaną Joną Marcinkevičių-Jokerį iš Zabelynės. Užklydęs tądien pas Ignatavičių su bendražyge, taip pat slaptinga miško gyventoja Brone Matuliauskaite-Rūta. 
Susėdo porelė „stancijoje“ vaišintis ėmė, bet kažkaip juos čia esančius skrebai užuodė. Staiga atsivėrė durys ir pasipylė šūviai. Jokeris pakirstas kulkų neišgyveno. Visi žinovai ir istorijos mokovai iki šiol tvirtina, kad tuomet ne kas kitas, o Troškūnų skrebas Mieliauskas jį nušovęs. Rūta iš pistoleto ėmė pyškinti, už krosnies ar spintos užlindo. Teko pačiam šeimininkui baudėjų įbaugintam šnekinti ją, kad pasiduotų, kad sodybą apsiautę nelabieji nesumanytų trobesių deginti… Atsipūtė, atsiduso tai papasakojęs žmogus. Juk visaip galėjo atsitikti, dar ir vaikai maži buvę – mirtis arba Sibiro tremtis grėsė.

Šauliai, savanoriai narsieji

Kunigaikščių Lietuvos atmintis tauriausia, karžygiškas kraujas prigimtinis, nepriklausomybės viltis, gražaus gyvenimo viltis. Kovos už nepriklausomybė nuo pat 1918-ųjų iki 1920-ųjų užtrukusios, paskutinius priešus, kadaise  sąjungininkus lenkus išstūmus, sutartį Suvalkuose pasirašius džiaugsmas per šalį nubangavo. Bet klastingas priešas tuoj pat ją sulaužė – tarsi nevaldomi generolo Želigovskio pulkai netikėtai į Lietuvą įsibrovė, didžiulį gabalą šalies teritorijos su brangiausia sostine Vilniumi atplėšė. Ties Širvintomis lietuviams pavyko juos stipriai sumušti, bet tuo metu į krašto gilumą prasiveržęs pulkininko Butkevičiaus raitelių eskadronas sumaištį kėlė, plėšikavo, taikius žmones žudė. 
O štai Troškūnuose susirinkę šauliai sumanė pasipriešinti, neįleisti įsibrovėlių į jiems tikriausia pilimi spindėjusį miestą. Vyrų buvę keliolika, šautuvų – vos keli. Tą lemtingą rytmetį ir keli jauni bei narsūs vyrai iš Kiaušiagalio kaimo dar sutemose į Troškūnus nuėjo. Nuo Traupio pasirodžiusius raitelius apšaudė prie tilto per Juostą budėję sargybiniai, prasidėjo susišaudymas, keli šimtai lenkų gatvėmis pasipylė, šaulių būrį išblaškė, o štai penkis kardais kapojo bei sušaudė. Krito Petras Tubkevičius iš Stukonių, Petras Liktoras iš Gudelių bei trys iš Kaušiagalio: Jonas Budrevičius, Antanas Žarskus ir Antanas Meškeliūnas. Troškūniečius su didele iškilme palaidojo Vilniaus ir Vytauto Didžiojo gatvių sankirtoje, Šaulių sodelį įkūrė. O Kiaušiagalio vyrai buvo nugiedoti į Andrioniškio kapų kalnelį, jų tėviškės kaime paminklą ąžuolinį – Motiną Mariją Sopulingąją iš ąžuolo pastatyti verslininkas Virginijus Strolia pasirūpino. Troškūnuose gi lenta ant senosios gimnazijos sienos kovose už Vilnius žuvusius šaulius – savanorius mena ir Vilniaus ąžuolas tebežaliuoja. Tereikia dažniau į šias vietas vardan Lietuvos ir jos gynėjų susirinkti.
Sekmadienį, lapkričio 22-ąją, Troškūnų šauliai bus prisiminti Kiaušiagalio kaime prie Marijos Sopulingosios skulptūros 9 val. Čia prasidės jaunimo žygis per Pienagalį, Latavėnus, Mediniškius į Troškūnus. 12 val. – atminties valanda Troškūnuose.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama