Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Už baltosios Svėdasų dvaro koplytėlės, senuoju Šimonių keliu perkirtus Kupiškio link vedantį plentą, žvelgiančiam į vakarus horizontą tamsia siena pridengia Šimonių giria. Ten, kur giliu ir plačiu slėniu savo šaltus vandenis Šventosios link aptingusio piemens spartumu gena tamsiaakė Jara, ten – jos pakrantėse išsibarstę seno ir garsaus Čiukų kaimo vienkiemiai.
Nedidelis tai buvo sodžius, prasidėjus audringajam XX amžiui tebuvo 4 sodybos ir 53 žmonės tegyveno. Tarpukariu ūkiai susmulkėjo, gyventojų padaugėjo, o dabar kaimas tebėra gyvas tik šešetu sodiečių ir geriausiu įamžinimu – Minvydo Kazlausko knyga „Saulėlydis Čiukuose”.

Pramonės centras pagiryje

„Gera kaina ir visai neblogai mala Čiukuose“, – taip ir panašiai sakant, kadaise plačioje apylinkėje girdėdavosi kalbant, nes geras buvo Valerijono Baleišio malūnas. Ir sukdavo ūkininkų vežimai į tą pusę, kupini maišų su javais, leisdavosi į svaigią pakalnę ir patiltėn, kur arklių kanopos civilizuotai suskambėdavo paliesdamos trumputę akmenimis grįsto keliuko atkarpėlę. Sėkmingą miltų, kruopų gamybos, lentų pjovimo ir milo vėlimo verslą pramonininkas rūpinosi plėsti –  planavo net už keturių kilometrų esančio Svėdasų miestelio įmonėms, įstaigoms ir pasiturintiems piliečiams tiekti elektros energiją – apšviesti iš „balanos gadynės“ besivaduojantį pasaulį. Jau visą reikalingą įrangą buvo supirkęs, gal net su valdžia sutaręs, ruošėsi jau stulpus linijai statyti, bet užgriuvęs Pirmasis pasaulinis karas viską sujaukė. Projektas nutrūko, o prie Jaros kelioms savaitėms užstrigus rusų –  vokiečių frontui karo kautynių ugnis įžiebė didelį gaisrą ir įmonė iki pamatų supleškėjo.
To malūno jau nieks neatstatė, bet iš Amerikos sugrįžęs Jonas Kovas akmenų mūro, garo mašinos sukamą malūną bei našią lentpjūvę įrengė. Vėliau pardavė versliems Braknei ir Korsakui. Girios artumas lėmė, kad po gaisro Butėnuose savo terpentino ir deguto fabriką čia pasistatė broliai Šukiai. Tikriausias pramoninis rajonas – būreliai triūsiančių darbininkų, iš aukštų kaminų į dangų kylantys dūmai ir nuo ryto iki vakaro dardantys vežimai. Po Antrojo pasaulinio karo visa ši pramonė palengva sunyko, neliko nei tilto per Jarą, nes naujasis kelias į Kupiškį aplenkė kadaise svarbius Čiukus.

Senojo Kazlausko pasakos

Daugybė dalykų nueina užmarštin, nors ir uoliai išmintingieji kaimo seniai, plepiosios moteriškės iš lūpų į lūpas, iš kartos kartai perduodavo. Tikra laimė, kai atsirasdavo gebantis uoliai ką girdėjęs, ką patyręs užrašinėti metraštininkas. Čiukų sodžiuje toks buvo sėkmingas, pasiturintis ūkininkas Antanas Kazlauskas. Tvarkingai, vaizdingai kas svarbiausia išskirdamas, išplėsdamas. Iš kur mes dabar žinotumėm, kad patiltėj prie vieškelio gyvenęs nedidelio ūgio, vešlia barzda žydas Zelmanas Bermanas ne tik turėjo 11 vaikų, bet ir vertėsi smulkia prekyba bei savo pusiau legalioje smuklėje ne tik įpildavo degtinėlės, bet ir išsinešti duodavo. Tas barzdotas žydas mėgo uostyti tabaką ir gardžiai čiaudėti, jam sekėsi, nes kaimynėse Visetiškėse tik pradėjusi veikti konkurento žydo smuklė supleškėjo. Visiems įsiminė vienos Zelmanaitės vestuvės, kuomet prie žydo namų buvo pastatyta palapinė, kuomet visa palyda ėjo iki Šimonių – Andrioniškio vieškelių kryžkelės, kur jaunikis visai palydai džiūgaujant trenkęs kulnimi sudaužė laimingai lemčiai stiklinę, o visi choru šaukė: „Galima, galima“. Smuklininkas su artimaisiais dar geresnio gyvenimo svajonės sugautas išvyko į tikriausią svajonių šalį – Pietų Afrikos respubliką. O štai dvi pamaldžios moterėlės „davatkėlės“ Tutinaitės – Rozalija ir Anelija – gyveno nedidelėje trobelėje, laikė ožką, girioje prisilauždavo beržinių vantų, parsinešę prisidžiovindavo. Žiemą mokydavo sodiečių vaikus poterių, skaityti, o vasarą užsidirbdavo pagelbėdamos rugiapjūtėje ir kituose darbuose. Kazlauskų troboje pačioje XIX amžiaus pabaigoje veikė ir rimtesnė, slapta lietuviška mokykla, kur daraktorius Juodis keletą vaikučių mokė ne tik skaityti, bet ir rašyti. Caro policija tą „mokslinyčią“ užklupo, bet sumanus ūkininkas įpylė nemenką maišą geriausių grūdų, dar traškančią dešimtrublinę įbruko ir taip pareigūną papirko tylėti.

Upės stebuklai ir žemiškieji vaiduokliai

Kuomet tiki, kuomet žinai, kad čia pat vaiduokliai gyvena, nors tik prieš vidurnaktį tepasirodo, bet juos pamatyti, sutikti gali. Kartą eina linksmas vyras iš talkos, rugius kirtęs su dalgiu ant peties pakape namo ir mato taip pat iš talkos dvi moterėles pareinančias. Tai ir sumanė pajuokauti: pasileido dirvonu bėgti link kapinaičių, o paskui jį lydėjęs šuniukas bėga. Išsigando, sudrebėjo tai pamatę pamaldžios moterėlės, aplinkiniu keliu namo pargrįžusios rytojaus dieną visiems apie savąją baimę, apie kapų link bėgantį numirėlį ir jį besivejančią dūšią tekalbėjo…
 Upė, kurioje iš pavasario statydami varžas, o vandeniui sušilus ir tinkliukais bei meškerėmis daug gardžiausių žuvų sugaudavo. Meškerėms valo nebuvo, tai berniūkščiai pritaikydavo iš prie malūno stoviniuojančių arklių uodegų šviesesnių plaukų prisipešti. Juos rišdavo, kartais ir supindavo, taip ilgą valą pasidarydavo. O tada jau pasaka – žuvų įvairiausių prisigaudydavo, žuvinga Jara buvo… Bet ir upėje vaiduokliai apsigyveno – pradėjo žmonės kalbėti, kad kažkokia užkeikta mergina, tarsi pasakos tolimos undinė gelmėse tūno, o nakties sutemose ant kranto sėdi ir verkia. Aistringas žvejys Zobarskas su sūnumi vieną vakarą žuvies pasigauti nuėjo. Traukia, siaučia, nieko nesugauna, sutemo. Senis ir sako – dar vieną valksmą, gal tą užkeiktą mergiotę pagausma. Ir iš tiesų betraukiant į krantą pajuto tinklo kūly kažkokį labai didelį sutvėrimą spurdant. Nė nežiūrėję – greit susuko tinklą ir per pievas namo. Ten užsidegė balaną – vaiduokliai šviesoje nebeklajos ir ištraukė, išsuko didžiai paslaptingą žuvį, didžiulį lydį, kurį rytojaus dieną Zelmano bezmėnu pasvėrę – 24 svarai (daugiau negu 12 kilogramų). Pardavę ir gražaus pinigo paėmę.

Slėnio slėpiniai

Atriedėjęs nuo Svėdasų stabteliu ant vieškeliuko ir žvelgiu į stebuklinio vaizdo slėnį – nė kiek neprastesnis nei dzūkams Raigardas. Tolumose – Šimonių girios mūras, virš dantytų jos kuorų migla plazdenanti didžioji paslaptis, bekyšančios kelios sodybos, jau spalvotomis kepurėmis besipuikuojantys stogai. Ten, dešinėje, mano gimtosios kalbos mokytoja Stasė Kazlauskienė tebegyvena, vis ką nors iš kelių tūkstančių knygų bibliotekos pasauline išmintimi gaivinasi. Gaivinasi ir ūkeliu, kuriame ir vištos, ir avys, ir karvutė, tik nepatingėk užsukti ir šiltu pienu, sveikai geltonu sviestu pavaišins.
Prie pat upelio, dar amerikono Kovo statytoje erdvioje troboje, tebegyvena broliai Kęstas ir Ignas Čerškai, linksmi, žodingi, jau brandūs vyrai. Brolis Donatas jau daug metų begyvenantis Vilniuje taip pat čia, už upelio, pačiame pagiryje, savo vasaros prieglobstį buvusioje Puzelio sodybvietėje susikūrė.
Smagi čia vieta, sakytum šventa vieta, kuri niekuomet tuščia nebūna…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama