Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


1923 m. Malaišiuose buvo 14 kiemų su 105 gyventojais. Dabar – vos kelios sodybos ir, pasak Svėdasų seniūnijos seniūno pavaduotojo Rolando Pajarsko, kaime gyvena tik dvi moterys garbaus amžiaus – Bronė Dagienė su dukra Milda Juškiene.
Tačiau Vaižgantą menantys Malaišiai gausiai lankomi poilsiautojų, čia vyksta kraštiečių šventės ir keli kraštiečiai žada sugrįžti į Malaišius gyventi.

 

Kaimo istorija

Malaišiai istoriniuose dokumentuose buvo paminėti tuoj po Lietuvos karalystės valdovo, pirmojo ir paskutiniojo mūsų karaliaus Mindaugo vainikavimo, tuomet, kai jis atsidėkodamas už vertingą paslaugą užrašė svetimiesiems didelius plotus žemių, daugiausia Sėloje. 1255 m. surašytame dovanų Livonijos ordinui dokumente buvo paminėti Malaišiai, Taurožė, Latava, Viešinta – daugiausiai upelės, kurių vagos tapo naujomis valstybių ribomis. Tad Malaišiai gali pagrįstai didžiuotis gyvavę jau Mindaugo karalystės užuomazgoje.

Lemtį pranašavo gimimo diena

Vaižgantas čia gimė 1869 m. rugsėjo 8 – ąją – Švč. Mergelės Marijos gimimo dieną. Motina, pakėlusi jį su pirmapradžiu, evangelijos džiaugsmo pilnomis ašarų akimis, teisingai pratarė, kad šis jos kūdikis labiausiai tiks Dievui ir žmonių išganymui tarnauti. Taip ir atsitiko. Kiek jis gėrio savo pamokslais, savo raštais visai Lietuvai pasėjo. Imkim tad ir skaitykime svarbiausiąjį jo kūrinį – Lietuvos nepriklausomybę pranašaujančią epopėją „Pragiedruliai“.
Vaikystės šviesa, dienos, metai praleisti kartu su tėveliais, gyvenimo paslaptis ir gerumus pažinti padėjo. Kelionės į Svėdasus, bažnyčios šventumas, santykiai su žydais, kaimynai, jų charakteriai, istorijos papasakotos ir sugalvotos, senos ir tuomet besimezgančios, sielas audrinančios, džiaugsmus ir skausmus dovanojančios. Popšutės kalnelio šviesa, Juodžiaus kelmas su senosios Lietuvos paslaptimi, knygnešių ir karžygių takai. Nedidelis, bet pilnas paslapties, magijos didžiosios upelis Malaiša, kaip magnetas visai dienai berniūkščius pritraukiantis – žaisti, žuveles gaudyti, vilioti. Vėliau aprašys šitos mažos, linksmos tėkmės monus. Ta laukų šviesa, gumbuotumas – kalnai kalneliai, kurių šešėlius tirpdydama pakildavo nuo piliakalnio saulė. Nutįsdavo ilgi šešėliai, kurie sutirpdavo bundančios dienos šviesoje.

Dėdės ir dėdienės

Skaičiau apie juos, tuos nuostabiausius žmones, Vaižganto raštuose, kai kaimas gyvybingas buvo, kai jame amžiaus pradžioje gausiose šeimose apie 100 žmonių gyveno. Apie jų darbštumą, jautrumą, kartais tiesiog neįmanomą nuolankumą. „Mykoliuk šen, Mykoliuk, ten…“, „Kai noriu rimtai dirbu, kai nenoriu – tinginiauju…“ Didžią laimę pajauti, kuomet verti vagą po vagos, kuomet prie šėmų jautelių prisiglaudi, kuomet užsirišęs gražiausią šaliką eini į bažnyčią ir skausmo širdies sugautas užsuki į karčemą… Dėdžių likimas, nuolankumas, kad mylimos mergaitės netenki, kad ir mylimai už nemylimo išeinant. Aistros pragaištingoms ir nelaimes suartinančios, prie Dievo kreipiančios. Tas pasaulis, rodosi, plasta čia, šiuose laukuose, senojoje ūlyčioje, mirguojančioje vasaros ūksmėje.
Dar kai ką prisimenu. Tikriausius dėdes ir tikriausias dėdienes – Marijoną Baronaitę, Antaną Grižą, jo seseris Aliutę ir Valiutę, bei tolimesnio vienkiemio gyventoją Liudą Budreikaitę, pas kurią kadaise užsukęs laižiau agurku gramdydamas iš gilios lėkštės ką tik išsuktą medų. Pasaulis kvepėjo pirmapradžiu smilkumu, kažkur toli toli čirškė svirpliai, baigėsi rugpjūtis ir rodėsi niekur niekur nereikėjo skubėti…

Papšutės skrydis ir liepos
šventovė

Kuomet eini laukeliu ir žvelgi vakaruosna, ant aukštos kalvos besistiepiantis Popšutės šilkelis atrodytų skrieja danguosna, kyla link baltais kamuoliais banguojančio į begalybes debesyno. Kaip tada suskeldėjęs smėliu atmiežtas molžemis – seniai seniai buvo neliję, tarp skalų besistiepiantys grikių daigai ir laukuose paslaptimi stūksanti sena liepa. Iš tiesų ne tik ji pati pūpsanti neregėtu gamtos dieviškumo vainiku, bet šalia jos dar kupeton sužaliavusios keletas jaunų liepaičių. Pats tikriausias gojus, kur gali būti, mąstyti, dangaus ir žemės galybes garbindamas.

Senojoj ūlyčioj

Šulinio akis, taip saugiai pridengta, susmukusi į laužą Baronų troba, įdžiuvęs, veik skambantis nuo žingsnių kelelis, ilga pajuodusi troba su lentute, kurioje įrašas, kad čia lankėsi Vaižgantas. Kur tik jis čia nesilankė?
Pačioje gi Tumų sodyboje tvora apjuostame sodelyje Juozo Tumo – Vaižganto paminklas. Buvo laikas, kai jis buvo visai ant žemės padėtas, galėjai prieiti, paliesti, prisiglausti, paglostyti veidą, plaukus, nors ir akmeninius… Po to kėlė vis aukštyn ir aukštyn tą akmeninį rašytojo biustą. Dabar jau nepasieksi. Ąžuolėlis taip pat nuostabus, Vaižganto ąžuolas.
Visai šalia – Antanėlių troba – jau naujoviška, prieš pat paskutinį karą statyta, impozantiškom kolonom paremta veranda.
Prie sovietų keletą metų čia veikė aštuonmetė mokykla ir tik apie 1961 m. Kunigiškiuose pastačius patogesnius mūrinius rūmus persikėlė ten.
Gerai čia vasarą, pripažįsta Kęstutis Leonardas Antanėlis, nuolat iš Žemaitijos atvažiuojantis. Taip jau susiklostė, kad net Žemaitijon likimas nubloškė – darbavosi ten ir gamtosaugininku, ir cemento gamykloje. Tvarkosi po truputį, vis iš Naujosios Akmenės su žmona, kitais artimaisiais atvažiuodami – gal kada ir visam laikui apsigyvens, juk palengva jau visus patogumus baigia įsirengti.
Rimantė – vis pamenu rimto rimto veido jos tėvelį, dažnai prabylantį nuoskaudomis sovietinei valdžiai – skriaudė, nesiskaitė su žmonėmis paprastesniais, valdžios paragavę ir jos gavę. Elena visuomet kukli, tyli. Nebėra jau šitų žmonių.
Net ir Antano dukra Rimantė atrodo tokia kitokia, tarsi būtų tą įgimtą linksmumą gyvenimo skausmuose ir netektyse pametusi. Suka medų – nėra kada nei pasikalbėti, nes lietus viską sutrikdytų…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama