Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Butėnų kaimo šlapiose palaukėse nuo senų laikų buvo plačiažemio Lapinsko valdomas „užusienis“, o vėliau prisidėjus dar ir daugiau pakraštinių laukelių susikūrė Šlapiašilio kaimas. Buvo net nedidelė ūlytėlė, o 1923 m. kaime priskaičiuota 16 sodybų su 89 gyventojais… Gyvas kaimas buvo iki pat tos vasaros, kada nusipirkęs Bublio namus miestelyje ten išsikraustė Antanas Stasiškis su šeimyna, o tėviškės sodybą palengva nugriovė. Ir nebeliko kaimo.

Šlapiašilio arija

Šlapiašilis – garsaus solisto Aleksandro Kutkausko-Kutkaus gimtinė.  Gimęs čia 1889 m. pavasarį devynių dešimtinių ūkį nuomavusių žemdirbių šeimoje, pakrikštytas Svėdasų bažnyčioje. Tiesa, tėvelis labai pykęs, kad krikšto tėvas kiek įgėręs pamiršo tėvų parinktą Pranciškaus vardą, o pakrikštijo Aleksandru. Apie savo vaikystę jau būdamas Amerikoje prisimindavęs, kuomet žiemos vakarais blankokai šviečiant į sienos plyšį įspraustai balanai motina verpdavo, tėtis pančius sukdavo ir gražiai dainuodavo. Tai ir buvusi pirmoji konservatorija, matyt, lėmusi Aleksandrui dainininko dalią. Mokęsis gimnazijoje, Petrapilyje baigęs teisės studijas, kartu prigimties dovaną – labai gerą balsą – be atvangos lavinęs.
Ėmęs dainuoti operos scenoje Odesoje, lavinęsis Italijoje, o sugrįžęs į laisvą tėvynę tarpukariu buvęs vienu iš svarbiausių lietuviškosios operos solistų. Tik Kipro Petrausko dominavimas, jo kartais ir perdėta šlovė sutrukdė kukliam svėdasiškiui tapti svarbiausiu tenoru. Tarpukario gyvenimas vis modernėjančiame Kaune, karo šmėkla, sovietų okupacija, karo baisybės ir nuojauta, kad reikia gelbėtis raudoniesiems dar nesugrįžus. Vokietija, pabėgėlių stovyklų proza, o po to jau Amerika.  Ką patyręs, kaip gyvenęs, ką matęs, kada laimių ir nelaimių patyręs sudėjo į neploną atsiminimų knygą  „Dainininko dalia“ – svėdasietiškai, su giedria nuotaika, įdomiai, gyva kalba surašytą.

Juozo Baltušio raštuose
įamžintas….

Balys Lapinskas – tvirtas vyras. Stribas. Po to vadovauti nelabai linkęs buvo, tai dirbo  paprasčiausiu gyvulių šėriku, laikydavo puikų kumelį, mokėdavo tiksliai pastebėti, pabrėžtinai pasakyti, vis žodį „broleli“ pridurdamas.
Mykolas Stasiškis – ramus, pamaldus žmogelis, gal bijodamas į Sibirą patekti ar kaip kitaip nukentėti, nors, atrodytų, ir nebuvo už ką, pačioje kolektyvizacijos pradžioje sutiko pirmininku būti. Visą, jau gal iš keturių kolchozėlių sulipdytą Mičiurino vardo kolektyvinį ūkį valdyti. Vaikščiodavo kailiniokus virve susirišęs, mandagiai į darbą prašydavo, vis žodelytį „tamstyte“ pridėdamas, o pamatęs dirbančius pasveikindavo „Padėk, Dieve…“ Ir tik po to teiraudavosi, ar čia savo ar kolchozo bulves kasa. Viskas jam buvo gerai. Greitai jį iš rajono atsiųstas rimtas pirmininkas Vladas Kalčys pakeitė.
Pakrūmių pakrūmėse nedidelėje trobelėje gyveno Šukys, aplinkinių dar ir Laukiu vadinamas. Jis buvo rašytojo Juozo Baltušio giminaitis, tai tas Šlapiašilio žmogelį ir savo raštuose įamžino. Yra toks apsakymas „Ko nepasakė Laukys“. Paskaitykit… Bet juk geriau tikras šio sodžiaus palikuonį Antaną Stasiškį paklausti apie gyvenimą sodyboje prie to gražaus beržo, apie darbus, retą lietuvišką uolumą, stengiantis padaryti ir daug, ir labai gerai. Apie tai, kaip nebematydamas perspektyvos persikėlė gyventi į miestelį – arčiau žmonių, arčiau bažnyčios, kurios rūpesčiais daug metų gyvena.

Apsukruoliai Tamošiūnai

Dar didžiųjų – XIX – XX amžių sandūroje neturtingi Šlapiašilio kaimo gyventojai Tamošiūnai gebėjo neregėtai praturtėti. Ne žemę pabalinę dirbdami, kultūrindami, bet pirkliaudami tiek prakuto, kad net bajorystės dokumentus iš kažkokio visai nusigyvenusio šlėktelės nusipirko, pirklių gildijon įstojo, kartu teisę trimis arkliais su skambalėliu važinėti įgydami. Ką pelnęs, tėvas be gaišos investavo, juk buvo laikas, kai žemė pasidarydavo viliojamai pigi. Tai savo sūnums ir pripirko: dvarą Galvydžiuose, gydytoju išmokė, o dukrą taip pat už turtingo jaunikio į kažkokį nelabai tolimą dvarelį išleido.  Paskui laikai keitėsi, o jau melioracijai po sodžius  siaučiant ant išdidaus bajoro Tamošiūno supykęs Mičiūrino kolchozo pirmininkas V. Kalčys nusprendė „pamokyti“. Kaip pasakojama, pats su pieštuku laukų sausinimo planus pakoregavo, neryškiu brūkšneliu Tamošiūnų sodybą nuo žemės paviršiaus nušlavė.
Sūnus Gintautas Tamošiūnas sugrįžo į tėviškės laukus po daugelio metų, jau Lietuvai tapus nepriklausoma. Nupirko netolimų kaimynų Rimų sodybą, ją perstatė, žemę uoliai dirbo, įvairias kultūras sėdi bandė, augino. Nūnai patyręs, kad su mėsiniais gyvuliais geriausia, šiokią tokią bandą grūdintų šiaurės kraštų galvijų ir žiemą pievose prie sodybos gano. Visokių šio pasaulio nuotykių patyręs, daug jų buvo ir šioje sodyboje begyvenant, G. Tamošiūnas dar ir Valstiečių partijai priklauso, taip sakant, pilietiškai aktyvus žmogus.
Pilietinis aktyvumas ir visai neblogas įžvalgumas jo sūnų Gintarą į Lietuvos Respublikos Seimą nuvedė. Šiek tiek pasistūmus Darbo partijos sąrašo išrinktųjų eilutei po to, kai Viktoras Uspaskichas išvyko į Briuselį, į Europos parlamentą, jaunasis Tamošiūnas tapo Seimo nariu. Vienas jauniausių Seimo narių priklauso kelioms darbo grupėms bei ryšių su užsienio valstybėmis komitetams. Nepasakysi gi, kad jis tik be naudos patogų krėslą trina. Jau keletas pasiūlymų nuskambėjo ir svarbiausioje, didžiausioje žiniasklaidoje. Juk jis ir „BMW“, ir kitokių markių ypač galingais automobiliais važinėti nepatyrusiems jaunuoliams drausti siūlė, ir dar šį tą įdomaus pasakė, gryna kalba parašė…
Svėdasuose jis dažnas svečias, žmona iš tikinčios šeimos, tai ir jis dažnai į bažnyčią užsuka. Tikras smagumėlis kai pernai per Velykas seimūnas kartu su uoliaisiais parapijiečiais vėliavoms nešti vyrus telkė, o  procesijoje baldakimą nešė.

-ANYKŠTA

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama