Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Vos 3 kilometrai į pietus nuo Anykščių driekiasi Liudiškių kaimas. Pasak Anykščių seniūnijos seniūno Eugenijaus Pajarsko, gyvenamąją vietą šiame kaime deklaruoja 79 asmenys. Kadangi miestas čia pat, Liudiškiai pamažu virsta Anykščių priemiesčiu – patogus susisiekimas, o po darbų smagu grįžti į sodybą…

Liudiškių kaimas auga

Vos kirtus Anykščių-Liudiškių ribą, kaimas „pasitinka“ burzgiančia technika. Nemažame žemės sklype daromi keliukai, atsiras gyvenamiesiems namams reikalinga infrastruktūra – čia planuojamas statyti vieno – dviejų butų gyvenamųjų namų kvartalas. Sutikti darbininkai teigė, kad dar šiemet bus pabaigti darbai ir žemės sklypas, padalintas į mažesnius sklypus, lauks naujųjų savininkų.
Faktai byloja, kad šis kaimas ne nyksta, kaip daugelis šių dienų Lietuvos kaimų, o po truputį auga. 2001 m. duomenimis, gyvenamąją vietą čia deklaravo 36 gyventojai, dar po dešimtmečio – 2011 m. – gyventojų skaičius padidėjo iki 46.
Nuo XIX a. pradžios žinoma, kad kaimas priklausė Anykščių parapijos klebonijai. Pagal 1801 m. klebonijos inventorių Liudiškių kaime buvo Tado Pukenio, Andriaus Grinos, Jono Liogės, Petro Liogės, Stanislovo Staikūno sodybos (tuo metu – dūmai), dar vienas valakas buvo laisvas. Nuo kiekvienos sodybos tuo metu reikėjo atidirbti klebonijos dvare 3 dienas ir sumokėti 72,20 auksinių činšo. 1923 m. kaime buvo 16 sodybų – 88 gyventojai. 1927 m. kaimas buvo išskirstytas į vienkiemius, tuomet 170,87 ha žemės padalinta 17 savininkų.

Klemenso Kairio klėtelę
pasiglemžė laikas

Liudiškiuose 1836 m. gimė kunigas ir poetas Klemensas Kairys. 1861 m. birželio 12 d. K. Kairys buvo įšventintas kunigu. 1861–1862 m. jis buvo Rokiškio parapijos vikaras, 1862–1863 m. – Kauno gimnazijos kapelionas ir tikybos mokytojas.
Gyvendamas ir dirbdamas Kaune, konfliktavo su rusų valdininkais, energingai rūpinosi atgauti katalikams uždarytą domininkonų bažnyčią. Nekreipdamas dėmesio, kad naujieji gimnazijos rūmai buvo pašventinti stačiatikių kunigo, pats rytojaus dieną pašventino visus rūmus.
Per kratą Mintaujoje (dabar – Jelgava, Latvija) pas kunigą Šatinskį buvo rastas senas K. Kairio laiškas, plačiai aprašęs Sankt Peterburgo dvasinės akademijos auklėtinių literatūrinę draugiją, kurioje aktyviai reiškėsi ir pats K. Kairys.
Carinė valdžia pasinaudojo proga įžiūrėti antivalstybinę veiklą ir K. Kairį už tai 1863 m. birželio 7 d. areštavo. Pustrečio mėnesio jis buvo išlaikytas Mintaujos kalėjime, nugabentas į Vilnių ir be teismo, vien administraciniu įsakymu kaip pavojingas valstybei asmuo buvo ištremtas už Uralo.
Studijuodamas ir vėliau K. Kairys parašė keletą romantinio pobūdžio kūrinių lietuvių ir lenkų kalba, komponavo  melodijas savo eilėms, domėjosi lietuvių bendrinės kalbos kūrimu. Jo eilėraštis „Dienelė brėkšta“ vėliau virto daina.
Kunigų seminarijoje Varniuose 1856–1857 m. jis susidraugavo su Pranciškum Viksva ir Antanu Baranausku. K. Kairys suredagavo ir parengė spaudai A. Baranausko „Anykščių šilelį“, kuris buvo parašytas tarmiškai.
Gimtajame K. Kairio Liudiškių kaime, Šaltenių sodyboje, stovėjo, kaip spėliota, XIX a. vidurio klėtelė, nuo 1990 m. susieta su kaimynystėje, kitapus kaimo kelio, gyvenusia Kairių šeima. Joje nuo 1993 m. keletą metų veikė muziejinė K. Kairio ekspozicija, vėliau perkelta į A. Baranausko klėtelės gaubtą. Apleista ir sutrešusi klėtelė 2012 m. pradžioje buvo išardyta.

Vasaras garbaus amžiaus
moteris leidžia kaime

Ne visada lengva kaime surasti žmogų, kuris su žurnalistais kalbėtų. Šį kartą pavyko „pirmuoju bandymu“. Gražiai sutvarkytoje sodyboje prie nedidelės trobelės radome drabužius plaunančią 86- erių …. Moteris ne tik maloniai kieme sutinka netikėtus svečius, bet primygtinai kviečia užeiti į vidų, mat naminiu medumi ir šviežiais agurkais pavaišinti norinti. Pasirodo, aplankėme Anykščių A. Baranausko pagrindinės mokyklos kūno kultūros mokytojo Alvydo Bugenio mamą Bronę Bugenienę. Tik vasaras moteris leidžianti čia, Liudiškiuose, žiemos metu persikelia į Anykščius.
Pati yra kilusi iš Užunvėžio, o Liudiškiuose kurį laiką gyveno jos sesuo. Prieš trejetą metų jai mirus sodyba atiteko sūnėnui A. Bugeniui.
Paklausta, ar nebijanti viena sodyboje šeimininkauti, garbaus amžius moteris sako, „kad kas gi ims senutę…“ Nors vėliau papasakoja, kad kartą, naktį, buvo labai išgąsdinta beldimo į duris: „Atėjo kaimynas pasiskolinti 3 eurų, daviau – negi neduosi. Vaikai vakare išvažiavo, aš dar televizorių žiūrėjau, paskui jį išjungusi taip įmigau, tik girdžiu baladojas į duris, eina į aplink namą ir daužos… Sakau, jau viskas, šviesos nedegiau, bijojau… Rėkiu, kas čia, sakykit, kas čia… Po kurio laiko nuėjo… Kitą dieną kaimynė klausia, ar niekas naktį nesibaladojo, mat iš jos 10 eurų pavogė. Pas kitus kaimynus vėl ėjo pinigų prašyt… Taip ir supratau, kas ten baladojos…“
Papasakoja močiutė ir apie šiame kaime vykusią tragediją – savo noru prieš keletą metų vienas po kito iš gyvenimo išėjo trys vienos šeimos asmenys…
B. Bugenienė ypač džiaugiasi gera marčia, „prie tokios marčios šimtą metų gali gyventi. Ir mano seserimi amžiną atilsį kaip rūpinosi… Septynis anūkus turiu, visi gerai gyvena, gerus darbus turi. Vis mane į svečius kviečiasi, buvau kelis kartus, bet jau per sena važinėti…“

Aktorė Liudiškių nepamiršta

Visai prie pat kelio akį traukia dar viena graži, sutvarkyta sodyba – į Liudiškius kartas nuo karto, radusi laisvą minutę tarp begalės darbų, repeticijų ir filmavimų grįžta garsi kino ir teatro aktorė Dalia Michelevičiūtė. Nors gimusi Alytuje, tėvams persikėlus gyventi į Anykščius – mamos Elenos Michelevičienės gimtinę – jos ir trejais metais vyresnio brolio Raimundo vaikystė prabėgo Liudiškių kaime.
Prieš mėnesį – rugpjūčio 6 d. – Liudiškiuose vyko atvira repeticija – koncertas, į kurį D. Michelevičiūtė kvietė atvykti bičiulius ir gimines iš Anykščių ir Liudiškių.
Savo „Facebook‘o paskyroje D. Michelevičiūtė jautriai, kaip tik ji ir temoka, apie šį susitikimą rašė: „Kai krenta valiutų kursai, kyla kainos – sunerimstame. Kai tirpsta laikas – beveik nepastebime… Galime šimtais būdų taupyti laiką, o jo lieka vis mažiau. Kas dovanoja mums laiką? – gerasis Dievas. Kas skaičiuoja mūsų vasaras? Kiek jų mums dar liko?..
Ilgesingai laukiame vasaros, o ji prabėga tarsi nebūtų buvusi… o vis tik mes buvome, o buvome todėl, kad susitikome ir, jei Dievas leis, dar sykį susitiksime ir šiais metais rugpjūčio mėnesio pirmos savaitės savaitgalį Liudiškių kaime, Raimundo ir Dalios Michelevičių ( buv. Baltrėnų, mūsų senelių sodyboj, mamytės Emilijos gimtinėje), pabūsime kartu, pasidalinsime tuo, kas esame, kuo gyvenome, ką kūrėme…
Liūdiškių vasaros idėja – gimė mano mylimam broliui Raimundui ir jo bičiuliui Arūnui A. prieš ketverius metus.
Beveik prieš 700 metų Dantė „ Dieviškojoje komedijoje“ rašė: „ Gyvenimo nuėjęs pusė kelio, aš atsidūriau miško tankmėje…“. Perfrazuojant garsaus poeto eilutes, drįstu tarti: „ gyvenimo nuėjęs pusę kelio, aš vėl panorau kurt dainas…“ – juokinga? Taip! – išties – džiugu! Bent mums, o jums?
Sakysite, na ir kurk sau sveikas, jei esi toks keistas…, o kas klausys?
Nuostabiausia, kad atsiranda draugų, giminių, pažįstamų, kurie noriai klauso…jie net drįsta sakyti, kad tai jiems patinka.
Nepretenduojame tapti niekuo kitu, tik savimi. Susirinkę į giminės balių taip pat mandagiai nutylime, kas buvo ne taip, kaip galėjo būtų geriau,( kokią dovaną ( ne materialią!) – aš atnešiau? ). Nesukame sau galvos. Džiaugiamės buvimu kartu ir tiek…
Tai mūsų dienos ir naktys, mūsų natos ir žodžiai…
Ar graudu ar džiugu, tai yra mūsų vasara, ateikite ir pamatysite…“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama