Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Vasarą iš didelio dviejų aukštų namo, esančio Svėdasuose šalia bažnyčios, iškeltos dvi paskutinės šeimos, o namas, vietinių vadinamas “Australija”, pripažintas avarinės būklės. Pasak Svėdasų seniūno Valentino Neniškio, 1994-1995 m. jame gyveno 15 šeimų. Jų nebuvo kur iškelti, tad bažnyčia pastato neatsiėmė.
„Pastatu domisi Svėdasų bendruomenė, tačiau jo tolimesnis likimas neaiškus“, – sakė V. Neniškis.

Buvo bažnyčios nuosavybė

Tą namą statė, tiksliau – statybos darus organizavo klebonas Antanas Survila. Galėjo tai būti apie 1937 m., tuoj po to, kai buvo pastatyti miestelio pakraštyje modernūs „Pragiedrulių“ pradžios mokyklos rūmai. Tuomet, tik tuomet išardė tą didžiulį rūmą priešais didžiąsias bažnyčios duris bei šventoriaus vartus, kadaise ir kaip klebonija tarnavusį, kuriame daug metų glaudėsi pradžios mokykla. Statė naujus namus iš senojo medžiagos ir dar šį tą visiškai naujo pridėjo.
Ir kas gi galėjo pagalvoti, kad šis dar visai neblogai išsilaikęs, tik kiek apleistas, kai kur ir papuvęs, kenkėjų pagraužtas, egzotišku Australijos vardu vadinamas pastatas mūsų dienomis liks vertas tik to, kad jį nugriautume. O jau veik nieko iš senojo miestelio architektūrinio palikimo neišsaugojom.

Paštas ir stribų buveinė

Kuomet statė, galvojo, kad čia bus pati tikriausia špitolė, čia galės glaustis senatvės sulaukę pamaldūs žmonės, prie statybų aukomis prisidėję, bažnyčią remiantys, jai uoliai tarnaujantys, ypatingai pageidaujantys šventovės artumo. Sako, kad buvę ir statybų dalininkų, kurie klebonui nemenkas sumas aukojo, kad tik sumanę galėtų apsigyventi. Namas erdvus, didžiulis, daugybe didesnių ir mažesnių kambarėlių sudalytas. Gyvenimai ir antrame aukšte: ne kokios palėpės, bet erdvūs kambariai.. Kas gi jame dar spėjo apsigyventi čia dar prieš karą, sunku susekti, o štai po karo čia buvo gyvybiškai svarbus pastatas.
Paštas veikė, telefonų stotis. Kitoje pusėje, bažnyčios link, gyveno sovietiniai karininkai, vadinamojo rusų kareivių „garnizono“ bei stribų vadai. Sutemose prie lauko durų budėdavo du ginkluoti kareiviai. Tuos laikus dar puikiai mena čia su motina gyvenęs Valentinas Fiodorovas. Kartą jo, ilgokai lauke bėgiojusio ir laiku namo pareiti nesuspėjusio pareiti, sargybiniai į vidų neįleido, dar pagrasino, į kailį pažadėjo, jei čia dar maišysis. Gerai, kad tuomet namie buvo dėdė, įtakingas valsčiaus paruošų agentas, kuris vaiko prie lango pašauktas nusileido laiptais prie įėjimo ir kareivius pabarė, kad čia gyvenančio vaiko nepažįsta ir pro duris neįleidžia. Tai šitą pastatą kartu su gyventojais buvo sumanęs susprogdinti legendinis Šimonių girios partizanas Antanas Starkus-Montė. Tokį pasveikinimo fejerverką buvo numatęs surengti sovietinių spalio švenčių dienomis. Tik nepavyko, nes lapkričio 1 – 2 dienomis viską sujaukė Šimonių girios tragedija – išdavystes lydėję susirėmimai, kuriose žuvo Montė ir daugiau nei trisdešimt laisvės kovotojų. 

Paštiniai ar karveliniai?..

Valentas gerai prisimena.  Zairiai ir Viliai taip pat gyveno čia. Smagūs vyrukai buvo – sportavo, gerai kumščiavosi ir vos labiau ūgtelėję svaiginamų gėrimų retkarčiais paragaudavo. Sakytum, kaip ir visi tuomet, nors jie buvo ypatingi. Kliošinės kelnės, ilgi plaukai, garbės suvokimas, bičiulystė ir drąsa bei darna kumštynėse, pergalint visi apylinkės miestelių panašaus amžiaus vyrukus. Jautrumas, gyvenimo nesėkmės, kartais smulkmė, tragedijomis išvirtusi, ne vienam pirma laiko ir gyvybės siūlą nutraukė… Antanas Vilys visai gerai fotografavo. Jis ten antro aukšto palėpėje turėjo įsirengęs fotolaboratoriją ir puikiausių nuotraukų padarė. Suprato ir jautė kompoziciją, nuotaikas ir kitas subtilybes. Visuomet apsigyvendavo ir jaunų merginų, kaip kad sesės Sakalauskaitės nuo Užpalių. Čia jų lemtis pasibeldė – susirado visai neblogus vyrus. Stefa  ištekėjo už MTS – o mechaniko Henriko Pakšto, o štai Levutė tapo tarybinio darbuotojo Jankelio Paltino žmona.

Futbolas Vaižganto
paminklo sodelyje…

Užsilipti akrobato vikrumu ant Vaižganto paminklo, ant pačios tauriojo svėdasiškio galvos. Žinoma, netikros, o iš akmens iškaltos… Futbolas ir čižikas taip pat čia, šioje improvizuotoje laisvės sodelio laisvėje… Kaip ir šventoriuje, kur niekas vaikams žaisti nedraudė…
Beje, ta erdvė visuomet, ypač tvankiomis vasaros naktimis, būdavo pilna jauno ir jaudinančio judesio – vyrukai, merginos būriuodavosi, bičiuliaudavosi, trumpiausios tamsos magnetizmo užburti didžiojo rašytojo bei mokytojo paminklo papėdėje brendo. Skambėdavo ten gitara ir šaunioji daina: „Mūs miestelis labai fainas…”

Onutė, jos šeimyna
ir dar kai kas…

Valentinas lėtai, bet užtikrintai vardina, kas, kur ir kada šiame didžiuliame name gyveno. Kartais jis vedliu besiteiraujantiems, kur jų seneliai, tėvai gyvenę tampa. Dėkingi žmonės – būna ir atsilygina.
„Australijos“ žinovas susimąsto, patyli, prisimerkia, tarsi paminėtojo paveikslas jam pro akis būtų šmėstelėjęs. Veikė gi čia ir ambulatorija – įstrigo kaip vieną baltą žiemos pavakarę iš tolimo arimo atvežė traktoriaus pervažiuotą žmogų. Ant sniego krito kraujo lašai, to žmogaus neišgelbėjo…
Veikė čia ir paštas – buvo telefono stotis, vadovavo darbui iš „smetonlaikio“ užsilikęs paštininkas Matuliauskas, o laiškanešiu dirbo Indriulionis. Buvo čia ir biblioteka, sugrūsta, bet įdomiausiomis knygomis turtinga, šaltoka bibliotekininkėms, bet miela ir gausiai lankoma. Veikė čia ir knygynas, tie aukšti laiptai ir paslaptingas kvapas įėjus daugeliui neišdilo iš uoslių banko iki šiolei. Iš kiemo pusės gyvenusi senutė Kastečkaitė, dailininko Jono Kasčio sesuo, tad pas ją nebrangiai brolio tapytų paveikslų buvo galima įsigyti. Dažniausias jų motyvas būdavo Svėdasų bokštai, jų atspindys Alauše, ežero mėlyje virpantis varpas. Puikūs buvo paveikslai, nieks negebėjo jų dvasios sugauti, atkartoti.
Antrojo aukšto skliauto bute – langai į bažnyčios pusę, gyveno išmintingoji Papučkienė. Tai ji man tikriausią Alaušo varpo legendą papasakojo. Gyveno čia ir Ona Juknevičienė su savo gausia šeimyna, o štai paskutiniai gyventojai buvo Vanda ir Algirdas Biškauskai. Nenorėję jie išeiti iš tokio puikaus, priprasto buto patogioje vietoje – visai šalia ežeras, autobusų stotelė, parduotuvės, bažnyčia…
Ypatingai prie tos vietos prisirišusi Vanda, kuri čia gyveno nuo paauglystės. Bet prirašė komisija užgriuvusi, kad namas avarinės būklės, kad jame gyventi jau nebegalima, ir privertė išsikelti į vadinamąjį mokytojų namą, į buvusį mokytojos Irenos Pabarškienės butą. Nepatinka, dar neįprato. Sprendikai sprendžia, o piliečiai gi tik kalba kaip gi su ta „Australija“ bus, kas geriau – remontuoti ar nugriauti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama