Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Vilniaus valstybinio universiteto auklėtiniai Milda TELKSNYTĖ ir Vygandas RAČKAITIS į Anykščius atvyko prieš 53 metus. Kartu ar atskirai jie parašė ir išleido daugiau kaip trisdešimt knygų, o V. Račkaitis dar dešimtį išvertė iš bulgarų kalbos. Rašytojai, publicistai, žurnalistai yra Anykščių rajono Teresės Mikeliūnaitės kultūros premijos laureatai, Anykščių rajono Garbės piliečiai.
Jie visada kartu, net jei poezijos rinkinį paruošia vienas, kitas būna vertintojas ir pirmasis skaitytojas. M. ir V. Račkaičiai jau atšventė auksines vestuves, užaugino dukrą, susilaukė anūkų, proanūkių. Ir į šventinius „Anykštos“ klausimus, vienas kitą papildydami, jie atsakė abu…

– Kuo jums reikšmingi šie metai?
– Išėjo dvi mūsų knygelės: „Saulėlydžių žaroj“ ir „Užuoganos“. Šįkart „išsiskyrėme“, duetu rašyti eilėraščius būtų neįmanoma.
Sulaukėme proanūkės. Jau antrąkart tapome proseneliais (!). Tik gaila, kad provaikaičiai auga toli Vokietijoje, kur gyvena ir dirba gydytoja neurologe mūsų anūkė.
Džiaugiamės, kad anūkui šiemet pavyko įstoti ten, kur svajojo – į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą, medicinos fakultetą, kur dabar jis stropiai ir sėkmingai mokosi.
– Emigracijos banga palietė ir jūsų šeimą. Ką turėtų daryti Lietuvos valstybė, kad gabus ir perspektyvus jaunimas nepaliktų Lietuvos?
– Paradoksalu, kai Lietuvoje baigusius studijas medikus, inžinierius ar kitus jau parengtus darbui specialistus be niekur nieko pasisavina užsienio šalys. Mūsų kartos studentijai natūralu ir suprantama buvo, kad gavęs aukštojo mokslo diplomą privalai bent porą metų padirbėti, kur esi siunčiamas. Gal ir dabar vardan valstybės interesų, norint pristabdyti jaunų Lietuvoje paruoštų specialistų emigraciją, reikėtų taikyti tokius reikalavimus. Turbūt tai būtų laikoma demokratijos, žmogaus teisių pažeidimu? Tačiau demokratija, laisvė be pareigos, be atsakomybės veda į chaosą.
– Kas jus stebina, erzina pasaulyje ir pas mus Lietuvoje?
– Stebina ir liūdina kaskart įžūlėjanti blogio, tamsos jėgų agresija. Pasirodo, net prezidentu gali būti išrinktas amoralus cinikas, didybės manijos apimtas, kompleksuotas, neprognozuojamas žmogus. Toksai tinka pamynusiai garbę, sąžinę, dorą miniai.
Smerkiame patyčias mokykloje. O kiek užgauliojimų, patyčių, netolerancijos išgirstame mūsų politikų kalbose!? Net ir blogybėmis esame linkę mėgautis… Besiklausydamas politikų, valstybės veikėjų pažadų, jau nebežinai, kas tiesa, kas melas, kas tikra netikra…
Baimę kelia Rusijos grasinimai Pabaltijo šalims ir Europai. Baisu matyti televizijos laidas apie Siriją, kur žudomi žmonės, bombarduojamos ligoninės, griaunami miestai. Tai nusikaltimai žmoniškumui.
– Ar buvo šiemet jus džiuginančių permainų Anykščiuose?
– Kasmet gražėja vis labiau turistų lankomi mūsų Anykščiai. Jau tik senos nuotraukos primena, kaip atrodė Anykščiai tada, kai daugiau kaip prieš penkiasdešimt metų mes čia apsigyvenome.
Mus nudžiugino, kad pagaliau po du dešimtmečius trukusių svarstymų šiemet pradėta medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio statyba. Ačiū archeologui Gintautui Zabielai, kuris anąmet atsiliepė į „Kultūros barų“ žurnale išspausdintą straipsnį „Kas įmins Vorutos pilies mįslę?“ ir, nuodugniai ištyrinėjęs Šeimyniškėlių piliakalnį, įrodė, kad čia būta Mindaugo Vorutos. Pastačius pilį Anykščius garsins ne tik literatūriniai, bet ir istoriniai paminklai. Gal ateis laikas, kai turistus domins, bus prieinamas, sutvarkytas ir kitapus Šventosios, Latavos kaimo paribyje, esantis karalienės Mortos kapas.
– Ar deramas dėmesys skiriamas kultūrai Anykščiuose?
– Negalima sakyti, kad Anykščiuose būtų prislopusi kultūrinė veikla. Garsėja savo profesionalų lygio spektakliais Kultūros centro teatras, verti pagyrimo šio centro choreografiniai ir vokaliniai kolektyvai, turintys išmanančius ir mylinčius savo darbą vadovus. Netrūksta įvairių renginių Anykščiuose. Parodos, koncertai, susitikimai su knygų autoriais, aktoriais, spektakliai Kultūros centre, Koplyčioje, Sakralinio meno centre, bibliotekoje, muziejuje…Kartais visko jau negali aprėpti. Būna, kad pasigendi koordinacijos, kultūros įstaigų tarpusavio sutarimo, bendradarbiavimo.
Tačiau neramina tas faktas, kad šiandien Lietuvoje pati kultūros samprata yra neapibrėžta. Nėra normalios kultūros politikos. Kultūra be principų, be kriterijų, be prioritetų… Tad nėra ko stebėtis, kad pakvipus lėšų dalyba yra puikios sąlygos savanaudiškų grupuočių korupcijai, nešvariems sandėriams, klanų klestėjimui. Šiandien dauguma rašytojų, menininkų, teatralų nepaiso turinio kokybės, pamiršta estetinius idealus, nemato ribos tarp gėrio ir blogio, tarp grožio ir bjaurasties.
– Ar nesigailite daug savo laiko ir pastangų atidavę žurnalistikai?
– O ne! Tas laikotarpis, kai mes redagavome ir leidome vaikams savaitraštį „Kregždutė“, buvo pats šviesiausias ir prasmingiausias mūsų gyvenimo tarpsnis. Aštuoniolika metų „Kregždutė“ lankė savo skaitytojus, orientavo juos į tikrąsias gyvenimo vertybes, ugdė meilę Dievui, Tėvynei. Kas savaitė „atskrendanti“ pas skaitytojus „Kregždutė“ tapo jų drauge, jų laikraštuku, kur galima buvo pamatyti atspausdintus savo rašinėlius, eilėraščius, piešinukus, pasakojimus apie išvykas, savo augintinius. Kai kurios mokinukės laiškeliuose prisipažindavo komplektuojančios „Kregždutę“, kad ją galėtų skaityti būsimi jų vaikai… Jau užaugo, išėjo į gyvenimą toji „Kregždutės“ mažųjų, nuoširdžių draugų karta. Juos primena išsaugotos nuotraukos, piešiniai.
Malonu pasklaidyti turinčius išliekamąją vertę, mūsų redaguotą ir parengtą spaudai žurnalą „Anykščiai. Kultūros istorijos puslapiai“. Kasmet išleisdavome po du numerius, išėjo 20 numerių, tau jau keli storoki tomai ir šiandien dėmesio vertų publikacijų… Stebimės, kaip mes tada suspėdavome. Šešetą mėtų kas mėnesį pasirodydavo mūsų parengtas spaudai Anykščių parapijos laikraštėlis „Iš tiesų…“ Taigi daug atiduota žurnalistikai. Ir dabar neišsižadame žurnalistikos, jaunesnių kolegų paprašyti patalkiname parašydami vieną kitą straipsnį.
– Jūsų kūrybinis duetas yra kartu ir atsikirai parašęs daugiau kaip 30 knygų. Manau, kad vėl domitės kokio nors žymaus anykštėno gyvenimu ir veikla, gal rašote apie tą asmenybę knygą?
– Deja… Žinoma, būtų vertos knygų tokios šviesios asmenybės kaip Vasario 16 –osios akto signataras Steponas Kairys, kunigas, rašytojas, visuomenininkas Stasys Yla, jėzuitas, švietėjas, pirmojo lietuviško žodyno autorius Konstantinas Sirvydas, apie kurį apybraižą esame išspausdinę knygoje „Ir mes čia buvom“. Rūpėtų beletrizuotai apsakyti dramatišką Mindaugo žmonos gyvenimą. Tačiau nerealūs tokie pasvajojimai ne tik todėl, kad mums nedaug belikę laiko… Praėjusiais metais išėjusi mūsų knyga „…ir neramu tapo“ apie Antano Baranausko vaikystę ir jaunystę liko mažai kieno pastebėta, tiko tiktai nedideliam skaitytojų ratui. Šiandien paklausios tik originalios komercinę vertę turinčios knygos.
– Jūsų Kūčios, šv. Kalėdos? Kaip švenčiate, kokių tradicijų laikotės?

– Kūčias, šv. Kalėdas ir sovietmečiu švęsdavome pas tėvus. Kaip švęsdavo tėvai, taip pat švenčiame ir mes su vaikais. Ruošdamiesi Kūčių vakarienei po staltiese padedame šieno. Jis primena, kad Kūdikėlis Jėzus gimė šalia gyvulių, tvartelyje, ant stalo statome kryželį, uždegame žvakę, dedame iš bažnyčios parsineštus kalėdaičius ir dvylika pasninkiškų valgių. Kai visi susirenka, pirmiausia sustoję aplink stalą pasimeldžiame, dėkojame Dievui už prabėgusius metus, prašome sveikų, laimingų ateinančių. Pasimeldžiame ir už mirusius. Ant stalo visada stovi tuščia lėkštelė mirusiųjų vėlėms. Vakarienę pradedame dalydamiesi kalėdaičiais, sakydami kiekvienam linkėjimus. Po vakarienės pasikeičiame dovanėlėmis. Vaikystėje nebuvo įpročio pirkti dovanėles. Tik mama kartais apdovanodavo pagražintais keptais „paukštukais“. Stalo nenurenkame, paliekame vaišintis giminių vėlėms.
– Ką norėtumėte pasikviesti prie Kūčių stalo?
– Tarmiškai aukštaitiškas dainas dainuojantį Algirdą Svidinską.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama