Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Tas namas yra pirmasis iš senųjų užsilikusių, tik įvažiavus į istorinę Butėnų ulyčią. Dviejų galų, tamsių rąstų, anoje pusėje – tolimesnėje nuo keliuko, seklyčia ar kamarėle vadinamoje – spindi maži, į šešias mažas akeles suskaidyti langučiai su langinėmis. Lizdas Pakštų giminės, vienos didžiausios kadaise daugiau nei 400 gyventojų turtingame Butėnų kaime. Keturiasdešimt kiemų gal ir išliko, bet žmonių tai vos per šešias dešimtis…

Giminės lizdas

 

Jau septyniolikto amžiaus pabaigos Butėnų dvaro inventoriuose tarp ponų Komarų valdinių minimos ir dvi Pakštų šeimos. Sena, pirmapradė kaimo giminė, kurios palikuonių ir dabar dar kaime užsiliko. Apie 1900 m. buvę Pakštų keturi kiemai ir beveik keturios dešimtys šios pavardės nešiotojų. Ir smarkuolių, ir keistuolių, ir tiesiog rimtų, paprastų žmonių tarp jų netrūko…
Išsidalijus į vienkiemius net trys Pakštų šeimynos pasiliko gyventi senajame kaime – į vienkiemius nesikėlė. Sėslūs ir judėti nepratę butėniečiai, bet būtent Pakštų giminės atstovas buvo pirmasis lietuvis, aplankęs garsiuosius Viktorijos krioklius Afrikoje ir prie tų didingų versmių išskleidęs lietuvišką trispalvę. Jo tėvelis Adomas ir buvo išėjęs iš aprašomos sodybos gyventi į Užpalių apylinkes, taip sakant į uošvių namus „užkuriom“. Jo sūnus Kazimieras nuo mažens į neramius ieškojimus, mokslinį ir apčiuopiamą pažinimą buvo linkęs. Pasimokęs tėviškėje, tuoj į gimnaziją išvažiavo, po to pateko į Jungtines Valstijas, ten lavinosi, aukštuosius mokslus baigė. O Šveicarijos universitete apsigynęs mokslinį darbą „Lietuvos klimatas“ tapo geografijos mokslų daktaru. Kuomet Lietuva tapo nepriklausoma, darbavosi savo tėvynei – universitete įkūrė geografijos katedrą, tyrinėjo Baltijos šalių gamtą, ypač vandenis, buvo bene žymiausias ir įžvalgiausias to meto geopolitikas, numatęs, kad konfliktas tarp sovietų ir nacių kils ir kad kaip daugiau išteklių turinti jame nugalės Rusija. Numatė, kad daugybei lietuvių teks apleisti tėvynę, kad juos gelbėjant reikalinga atsarginė Lietuva. Jai vietos ieškojo Angolos plynaukštėse, Kanadoje, o jau po 1950 – ųjų, pats JAV gyvendamas, ir Britų Hondūre – Belize…
Butėnuose, giminės lizde, tuo metu gyveno Mykolas Pakštas, tikriausias neramuolio Kazimiero pusbrolis. Vedęs buvo Žvirblytę iš netolimos kaimynystės, Dievulio, kurį visi tikėjo, apdovanotas smagių vaikų pulkeliu. Jauniausia Onutė, po to Julija, Zofija, Juozapas ir Marytė. Sodžiaus pasaulio mylėtojai, dažnai nusiperkamų knygų, prenumeruojamų laikraščių ir žurnalų skaitytojai, žinių skleidėjai, geri pasakotojai. Juk sekmadienio pavakarėmis susirinkdavo pas Pakštus kaimynų būrelis, vis pasiklausyti, ką perskaitė „Moteryje“, „Lurde“, „Misijose“ ar „Ūkininko patarėjuje“, ką sužinojo Pakštienė, ką pasakys apie pasaulio įvykius išmintingasis Pakštas. Šiuose namuose rinkdavosi į savo valandėles kaimo angelaičių kuopelės vaikučiai, jų vadovės „pavasarininkės“, atvažiuodavo ir Svėdasų parapijos vikaras Juozapas Rožanskas.

Pasaulio žmogus ir Onutė

Nepaprastos dienos būdavo tuomet, kai atostogų, nors kelioms vasaros dienoms, pas pusbrolį automobiliu atvažiuodavo Kazimieras Pakštas. Su savo žmona, amerikietiškos kilmės lietuve, su dovanomis vaikams ir didžiomis žiniomis, pasakojimais, vizijomis suaugusiems. Kelis kartus neramuolis Kazimieras buvo užsukęs ir keliaudamas baidare Šventosios upe, vienąsyk – su didesniu būreliu keliauninkų, tarp kurių buvo ir ūgiu išsiskyręs tikriausias upeivis, profesorius Steponas Kolupaila.
Kazimieras savųjų vaikų neturėjo, tai prikalbino Mykolą leisti dukrelę Onutę gyventi ir lavintis pas juos į Kauną. Taip ir atsitiko – mergaitė apsigyveno laikinojoje sostinėje, lankė „Aušros“ mergaičių gimnaziją, žavėjosi pasaulio modernybėmis, globėjų pasakojimais apie platųjį pasaulį, dėdės įspūdžiais sugrįžus iš Afrikos ar kokios kitos egzotiškos šalies. Žinoma, susibičiuliavo ir su namuose gyvenusia papūga Koko, kuri ne tik papūgiškai čiauškėjo, bet vieną kitą žodį išrėkdavo ir lietuviškai. Dar prieš Antrojo pasaulinio karo pradžią K. Pakštas išvyko dėstyti Baltijos šalių geografijos į Kalifornijos universitetą ir tėvynėn nebegrįžo.
Onutė sugrįžo pas tėvelius, gimnaziją lankė ir užbaigė Utenoje, po to studijavo Vilniaus universitete istoriją, ten ir darbavosi kruopščiai rengdama bibliografijas, rašydama straipsnius.
Jos dukra, menotyrininkė Nijolė Adomonytė šiuo metu taip pat panirusi į straipsnių apie mados istoriją rašymą – populiarių žurnalų „Žmonės“ bei „Legendos“ bendradarbė. Jai Butėnai labai mieli ir brangūs, nuo pat vaikystės lankosi senelių namuose.

Atkaklioji Marytė

Knygos, svajonės, prieraišumas prie namų, pamėgta vienatvė. Kartu su tėveliais prie sunkiausių darbų kolchoze ir būtiniausių savame ūkelyje, savuose aruose. O atokvėpio valandėlėmis – knygos, knygos. Kaip ji mėgusi skaityti – savo knygų nemenką lentyną, dar visas erdves bufetuke, spintose užkrovusi, iš Svėdasų gaudavusi, o netolimo kaimyno Prūso mergiotė net iš Utenos bibliotekos atveždavusi. Vis gražių, aprašymų „iš gyvenimo“, nuotykių, kelionių, nors ir su visomis pasaulio rūstybėmis, bet gražiai be jokių gašlumų ar ištvirkavimo, žiaurumo. 
Mirtis užklupo nelauktai – viena po kitos išėjo pas protėvius Ona, Marytė, Zofija. Dvi atgulė giminės kape Butėnų kalnelyje, o Onutė amžinam poilsiui pasiliko Vilniaus kalneliuose. Ištuštėjo troba, tik retsykiais kai kas iš jaunosios kartos artimųjų užsuka, pabūna. Šių metų rugsėjyje, pirmą kartą švenčiant Šventosios dieną, ant istorinės trobos atidengta paminklinė lentutė, primenanti, kad šiuose namuose tarpukariu lankydavosi prof. K. Pakštas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama