Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Kaip karalius Mindaugas ieškojo Europos paramos, taip jos ieško ir Anykščių rajono valdžia. Tačiau kol kas nesėkmingai.
Europos Sąjungos finansuojamai Lietuvos-Latvijos Interreg V-A 2014–2020 programai pateiktas bendras Anykščių ir Agluonos (Latvija) savivaldybių projektas „King Mindaugas way“ nebuvo finansuotas.
Šiuo projektu tikėtasi gauti 242 tūkst.264 eurus europinės paramos, iš kurių 168 tūkst. 558 eurai turėjo būti investuoti į medinės pilies ant Šeimyniškėlių piliakalnio statybas.

 

Tikintieji nebus pakylėti

Sausio 23–24 dienomis Anykščiuose vykusiame Latvijos–Lietuvos Interreg V-A 2014–2020 programos priežiūros komiteto posėdyje buvo patvirtintas sprendimas skirti 20 mln. 862 tūkst. eurų paramą 41 projekto įgyvendinimui Lietuvoje ir Latvijoje. Iš viso pirmojo programos kvietimo metu buvo pateiktos 158 paraiškos.
Programos priežiūros komitetas nusprendė neskirti finansavimo ir antrajam projektui, kuriame dalyvavo Anykščių savivaldybė, lifto Anykščių šv.Mato bažnyčios bokšte įrengimui. Šis projektas teiktas kartu su Kupiškio bei dviem Latvijos savivaldybėmis.
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus laikinasis vedėjas Mantas Vaičiulevičius „i“ sakė, jog „Interreg“ projektai būtinai turi būti įgyvendinami su partneriais. „Mindaugo kelio“ projekte Anykščių savivaldybė yra pagrindinis partneris, o Anykščių bažnyčios bokšto liftas buvo pridėtas prie kupiškėnų projekto.
M. Vaičiulevičius „i“ dėstė, jog Anykščių savivaldybė dar nėra gavusi ekspertų išvadų, kuriose bus paaiškinta, kodėl pilies projektui neskirtas finansavimas. „Kaip vieną iš reikšmingų aspektų vertintojai paprastai nurodo, kaip projektas vertinamas viešojoje erdvėje. Jie stebi viešąją erdvę. O apie pilies statybas viešojoje erdvėje esančios nuomonės yra dviprasmiškos“, – svarstė laikinasis Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas M. Vaičiulevičius.
Beveik 74 tūkst. eurų projekto „King Mindaugas way“ rengėjai planavo išleisti renginių organizavimui. Pasak M. Vaičiulevičiaus, paramos festivaliams prašymas yra ne perteklinė prabanga, o būtinybė – tai yra viena iš sąlygų „Interreg“ projektui.
Agluona su Anykščiais siejama per karalienę Mortą, nes neva ji buvo Agluonoje gimusi. O „Vikipedijoje“ rašoma, kad Agluonoje užmuštas karalius Mindaugas. Žodžiu, visos karaliaus bėdos per Agluoną…
Tad, jei anykštėnams rašant bendrą projektą su agluoniškiais būtų pavykę gauti Europos Sąjungos paramą, Agluona būtų su Mindaugu savotiškai atsiteisusi…

Pilies statytojas
„susivyniojo meškerę“

Priminsime, jog medinės pilies statybų nesėkmių ruožas tęsiasi jau senokai. Anykščių savivaldybės samdyti ekspertai nustatė, kad UAB „Povilo Gurkio firma“ įrengti pilies pamatai neatlaikys pilies konstrukcijos. Savivaldybės sutartis su rangovu UAB „Povilo Gurklio firma“ buvo nutraukta, o šiai bendrovei dar teks sutvarkyti statybviete tapusį Šeimyniškėlių piliakalnį – išsilupti iš jos savo pamatus.
UAB „Povilo Gurklio firma“ ant piliakalnio išgręžė 66 skyles ir suleido 2 metrų ilgio „varžtus“, ant kurių turėjo iškilti medinė pilis. Pagal techninį projektą ir buvo numatyta, jog bus 66 dviejų metrų gylio pamatų poliai, tačiau jie, kaip buvo numatę projektuotojai, turėjo būti gelžbetoniniai. Bet P. Gurklio statybininkai į skyles susuko varžtus primenančias konstrukcijas ir tik viršutinę jų dalį užliejo armuotu betonu. Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis „i“ teigė, kad sprendimas keisti techninius medinės pilies projekto reikalavimus buvo priimtas paties rangovo. 
Pilį ant Šeimyniškėlių piliakalnio planuota statyti trimis etapais, kurių kiekvieno kaina turėtų būti panaši – po 300 tūkst. eurų. Vadinasi, medinė, panaši į XIII a. pilis ant Šeimyniškėlių piliakalnio kainuos apie 1 milijoną eurų. Bent dalį lėšų, reikalingų pilies statyboms, tikėtasi gauti iš Europos Sąjungos fondų.
UAB „Povilo Gurklio firma“ įrengus netinkamus pamatus, buvo pažeistas darbų, numatytų pagal sutartį, grafikas ir atsirado pretekstas nutraukti sutartį. Kalbama, jog dėl sutarties nutraukimo didelių diskusijų nebuvo – rajono valdžia P. Gurklio įmonės darbu nėra patenkinta, o pats P. Gurklys neva supratęs, kad apžiojo per didelį kąsnį.

Laikinasis kelias liko
Povilui Gurkliui

UAB „Povilo Gurklio firma“ iš Kupiškio laimėjo pernai pavasarį Anykščių savivaldybės administracijos surengtą pilies statybos darbų rangos konkursą. Vienintelis kriterijus konkurse buvo kaina.
Pirmajam pilies statybų etapui iš 2016 metų Anykščių rajono biudžeto buvo skirta 308 tūkst. eurų. Kol kas išleista 17 tūkst. eurų – kita suma liko neišnaudota rajono biudžete. Didžioji dalis išleistų lėšų panaudotos laikinojo kelio iki Šeimyniškėlių piliakalnio ir per patį piliakalnį tiesimui. Kelio patys rangovai neklojo, pasisamdė subrangovą – UAB „Termotaupa“, kuriai dalies pinigų už atliktus darbus vis dar nesumokėjo. Dalis laikinojo kelio eina per verslininko Vyganto Šližio sklypą. P. Gurklys su V. Šližiu pasirašė sutartį, kurioje įsipareigojo 2019-aisiais „kelią išsivežti“, sklypą rekultivuoti. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad savivaldybė iš P. Gurklio pirko tik laikinojo kelio tiesimo paslaugą per valdišką žemę.
Dar viena kuriozinė detalė, jog Anykščių savivaldybės i nutraukus rangos sutartį su UAB “Povilo Gurklio firma“, P. Gurklio sutartis dėl žemės nuomos su V. Šližiu, per kurią paklotas laikinasis kelias, lieka galioti. Taigi, dalies laikinojo kelio valdytoju ir dabar yra P. Gurklys, kuris gali neleisti juo naudotis naujiems pilies statytojams.

Meras pilies idėjos nurašyti
neketina

Rangovui pridarius klaidų, o Europos Sąjungai neskyrus finansavimo, regis, atsirado prielaidų suabejoti, ar verta tęsti pilies statybos projektą. Tačiau meras K. Tubis „i“ sakė, kad jam abejonių nekyla. „Vėl teiksime paraišką „Interreg“ programai. Netrukus prasidės naujas šaukimas. Gausime iš jų raštą, analizuosime, kokios buvo padarytos klaidos. Be to, atsidaro ir kiti fondai“, – kalbėjo meras K. Tubis.
Jis aiškino, kad vasario 23-ąją bus tvirtinamas Anykščių rajono biudžetas ir, kai biudžetas bus patvirtintas, bus skelbiamas naujas medinės pilies statybos rangos darbų pirkimo konkursas. „Konkurso sąlygose bus daugiau saugiklių. Reikalausime, kad rangovas turėtų panašaus pobūdžio darbų patirtį“, – ryžtą demonstravo meras.

Kupiškėnas – Anykščių
superstatybininkas

Skelbiama, kad pernai UAB „Povilo Gurklio firma“ laimėjo dešimt rangos viešųjų pirkimų konkursų arba daugiau nei per ankstesnius ketverius metus kartu sudėjus.
Šiai Kupiškio bendrovei geriausiai sekasi laimėti UAB „Kupiškio komunalininkas“ bei Anykščių savivaldybės konkursus.
2016 metais UAB „Povilo Gurklio firma“ laimėjo Jokūbavos vaikų šeimynos namų stogo remonto konkursą. Šio projekto vertė 23 tūkst. 947 eurai. Taip pat 7 tūkst. 500 eurų vertės Anykščių muziejaus klėtelės gaubto stogo remonto projektą, 22 tūkst. 749 eurų vertės Staškūniškio bibliotekos remonto konkursą bei 23 tūkst. 444 eurų vertės vaikų daželio „Žilvitis“ pastato remonto konkursą. 
Rekvizitai.lt skelbia, kad UAB „Povilo Gurklio firma“ 2016 metais turėjo 16 socialiai apdraustų darbuotojų, 2015 metų įmonės apyvarta buvo nuo 1 iki 2 mln. eurų (Vidmantas ŠMIGELSKAS „Mindaugui sekėsi geriau nei Kęstučiui, arba Vietoj pilies pastatė … skyles“, – „“, 2017-01-21).

Kapsulė liks kur buvusi

Medinės pilies statybų ant istorinio piliakalnio idėja brandinta dar nuo tų laikų, kai Anykščių rajono meru buvo Saulius Nefas.
Seną idėją įgyvendinti ryžosi pirmasis tiesiogiai išrinktas rajono meras K. Tubis. 2016 metų rugsėjo 27-ąją ant Šeimyniškėlių piliakalnio vyko pilies statybų pradžios iškilmės, sakytos skambios kalbos, užkasta statybų pradžią įamžinusi kapsulė su deklaracijomis, centais ir rąsto gabalėliu, kuris yra neva iš istorinės Vorutos pilies. Kapsulė įleista būsimos pilies teritorijoje, ji ardant netinkamus pamatus nebus judinama. 
Tačiau ironiška, kad kapsulės įleidimo procese įsiamžino ir P. Gurklys, kuris būsimos Šeimyniškėlių medinės pilies istorijoje įsiamžins nebent kaip pirmasis nesėkmę patyręs statybininkas.

Pilies statybų idėja 
vadinama „nerimta“

Šeimyniškėlių piliakalnį dešimt metų tyrinėjęs archeologas dr. G. Zabiela sako, kad „beveik 100 procentų”, jog legendinė Voruta yra stovėjusi ant Šeimyniškėlių piliakalnio (Rytis KULBOKAS, „”,- 2016-08-12).
Istoriniuose dokumentuose minima pilis garsi tuo, kad per susirėmimą jos teritorijoje 1251 metais Lietuvos karaliui Mindaugui pavyko apsiginti nuo lietuvių kunigaikščių, siekusių atimti iš jo valdžią. 
Tuo tarpu istorikas, Vilniaus universiteto profesorius Alfredas Bumblauskas Anykščių rajono valdžios idėją pastatyti medinę pilį, kuri primintų stovėjusią prieš aštuonis amžius, yra pavadinęs „nerimta“.
„Ankstyvųjų istorinių laikų ikonografijos nėra, yra tik rekonstrukciniai piešiniai, bet ir jie hipotetiniai. Tai ne argumentas sakyti, kad objektas pretenduoja į autentišką vaizdą“, – BNS tvirtino istorikas. „Žymiai geriau nenaudojamame karjere sukasti žvyro kalną, pastatyti pilį ir nevaizduoti, kad čia atkuriama XIII amžiaus lietuvių pilis. Tegul stovi toks muliažas vaikams vaikščioti, žaisti. O po to parduodame amerikiečiams ir sudeginame filme. Čia tai rimtesnė šneka”, – mano A. Bumblauskas. Istorikas pabrėžė, kad statant pilį pirmiausia sugriaunamas archeologinis paminklas – piliakalnis.
Šeimyniškėlių piliakalnis – geriausiai ištirtas Lietuvos piliakalnis. Vadovaujant archeologui dr. G. Zabielai 1990–2006 metais buvo ištirta 3846 kv.m piliakalnio ploto.
Per 17 tyrinėjimo sezonų surinkta 250 individualių metalinių, akmeninių bei molinių dirbinių, 1800 keraminių šukių, per tūkstantį gyvulių kaulų, aptikta 113 stulpaviečių, 11 – 12 krosnių, sudegusių medinių įtvirtinimų liekanų. Visi radiniai yra iš XIII – XV amžiaus (Vidmantas ŠMIGELSKAS „Mindaugui sekėsi geriau nei Kęstučiui, arba Vietoj pilies pastatė… skyles“, – „“, 2017-01-21).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama