Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Tarp Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebono mokslų daktaro Nerijaus Vyšniausko ir Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 lengvosios pėstininkų kuopos vado kapitono Edvino Žvirblio įsižiebė konfliktas. Klebonas dr.N.Vyšniauskas vietos savanorių pajėgų vadą kaltina tuo, kad šis sujaukęs iš anksto suplanuotą Vasario 16-osios ceremoniją, o savanoriams neleidęs dalyvauti iškilmingose šv.Mišiose Kurklių bažnyčioje. E. Žvirblis tai neigia ir teigia, kad dvasininkas tokiais savo pareiškimais šmeižia ne tik vietos savanorius, bet ir visą Lietuvos kariuomenę.

Teigia, kad savanoriams
vadas neleido įžengti
į bažnyčią

Pareiškimą apie nesusipratimą su KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 lengvosios pėstininkų kuopos vadu kpt. Edvinu Žvirbliu penktadienio vakarą klebonas dr. N. Vyšniauskas paskelbė socialiniame tinkle „Facebook“.
„Iškilmingai minėjome Vasario 16-ąją Kavarsko ir Kurklių bažnyčiose. Dėkoju Lietuvos šaulių sąjungos nariams, kurie savo dalyvavimu papuošė šv. Mišių liturgiją laikydami Lietuvos ir Vatikano vėliavas. Buvo sutarta, kad dar 8 vėliavas per šv. Mišias laikys Lietuvos savanorių pajėgų nariai. Pakviečiau žurnalistus, fotografus iš Vilniaus, kad įamžintų tokį įvykį. Labai gaila, kad paskutinę akimirką atvykęs savanorių vadas iš Anykščių neleido kariams ne tik laikyti vėliavų, netgi neleido tiems, kurie yra tikintys, dalyvauti šv. Mišiose, motyvuodamas, kad jis yra laisvamanis ir netikintis, o savanoriai dėvi uniformas, todėl jiems negalima įeiti į bažnyčią. Todėl, kol vyko šv. Mišios, visas būrys savanorių laukė savo renginio lauke stoviniuodami balose…
Absurdų absurdas. Pats buvau savanoris SKAT’e iki seminarijos! Daviau priesaiką vilkėdamas kario uniformą Kauno Įgulos bažnyčioje, kartu su visais bučiavau Lietuvos vėliavą ir visi mes, kariai, dalyvavome šv. Mišiose. Pažiūrėjus kariuomenės tinklapyje, kaip pvz. savanoriai šventė šiais metais Vasario 16-ąją Altytuje – jie ne tik dalyvavo šv. Mišiose, bet ir šventoriuje, prie bažnyčios, buvo atidengtos ir pašventintos 1919-1920 m. Nepriklausomybės kovų Alytaus valsčiaus 25 Vyties kryžiaus kavalierių ir 56 savanorių įamžinimo lentos.
Kyla retorinis klausimas: mes gyvename laisvoje Lietuvoje, kur visi pagal LR Konstituciją turi teisę laisvai išpažinti savo tikėjimą, ar gyvename Šiaurės Korėjoje, kur vieno asmens kultas ir neadekvačios pažiūros yra primetamos kitiems? Siūlau tokiam vadui pakeliauti ne tik iki Alytaus, bet ir po pasaulį, kad pamatytų, kaip yra tvarkomasi kariuomenėje. Kam tada reikalingi kariuomenės kapelionai ir ką tokiam vadui už tokį elgesį pasakytų ne tik jo vadovybė, bet ir Lietuvos kariuomenės ordinaras arkivyskupas Gintaras Grušas? Juk karių sielovadą reglamentuoja Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartys“, – viešame pareiškime išdėstė klebonas dr.N. Vyšniauskas.

Klebono reikalauja atsiprašyti

KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 lengvosios pėstininkų kuopos vadas kpt. E. Žvirblis pirmadienį „Anykštos“ redakcijai atsiuntė atsakymą į kunigo dr.N. Vyšniausko pareiškimą, kuriame pateikė savo versiją dėl savanorių dalyvavimo šv.Mišiose bei reakciją į išsakytus dvasininko kaltinimus.
„Atsakymą parengiau, nes Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebonas dr. Nerijus Vyšniauskas apšmeižė Lietuvos kariuomenę, Krašto apsaugos savanorių pajėgas ir Anykščių krašto karius savanorius.
Įsakymo nedalyvauti šv. Mišiose aš nedaviau bei, manau, kad tokio įsakymo neduotų nė vienas Lietuvos karininkas. Švęsti Vasario 16-ąją kariai atvyko niekieno neverčiami (tik salvės grupė buvo šaukiama įsakymu – tokios kariuomenės procedūros). Atsivežėm savo draugus, vaikus, artimuosius. Iš viso susirinko apie 30 karių. Šie kariai yra patriotai ir jie neprisidėjo prie tų lietuvaičių, kurie Lietuvos gimtadienį šventė Lenkijoje stovėdami eilėse prie pigesnės dešros.
Ryte supažindindamas su šventine dienotvarke ir paskirstydamas užduotis paklausiau, kas dalyvaus šv. Mišiose. Deja, pakilo tik dvi rankos. Ne man spręsti, kodėl tiek mažai norinčių tebuvo, o prievarta kišti tikėjimą, manau, netolerantiška. Aš juk nežinojau, kad kunigas buvo pasikvietęs žurnalistų, svečių. Nežinojau, kad reikėjo padaryti šou. Gal ir Jūs, kunige, kažką ne taip darote, kad trūksta tikinčiųjų? O ir tos dvi rankos, kurios pakilo, vargu, ar daugiau bepakils, kai iš paties šventiko lūpų girdėjo šmeižtą. Dėl noro pasirodyti, kad mokate sutelkti bendruomenę, padarėte priešingai – įžiebėte nesantaiką, apkalbas. Juk ne kas kitas, o tie patys savanoriai, remiami vietinių, iškilus rimtam pavojui, stos ginti Lietuvos ir visų jos žmonių. Taigi pirmiausia, ką Jūs, kunige Nerijau Vyšniauskai, turite padaryti, tai viešai atsiprašyti visų savanorių už savo neapgalvotus žodžius, kurie Vasario 16-ąją pasėjo tiek neapykantos ir pykčio“, – atsakyme klebonui dr.N. Vyšniauskui rašė kpt. E. Žvirblis.

Klebonas savo pareiškimą
pavadino „natūralia reakcija“

Po to, kai KASP Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 505 lengvųjų pėstininkų kuopos vadas kpt. E. Žvirblis klebonui dr.N. Vyšniauskui pirmadienį portale anyksta.lt paskelbė viešą atsakymą, Kavarsko, Kurklių ir Užunvėžių klebonas „i“ atsiuntė atsakymą kpt.E. Žvirbliui.
„Kadangi kpt. Edvino Žvirblio atsakyme yra kreipimasis į mane, jaučiu pareigą atsakyti jam.
Pirmiausia, aš jokio straipsnio nerašiau, o mintis išdėsčiau savo asmeninėje „Facebook“ paskyroje. Kodėl www.anyksta.lt jį nukopijavo ir paskelbė be mano žinios ir leidimo, – klauskite redakcijos.
Antra, tai nebuvo šmeižtas, o natūrali reakcija į tai, kas įvyko.
Organizuojant Vasario 16-osios minėjimą, šventinę programą, maždaug likus dviem savaitėms iki šventės, man pristatė ir viską su manimi suderino Kurklių seniūnas Algimantas Jurkus. Manęs buvo atsiklausta, ar galės kariai savanoriai su aštuoniomis vėliavomis stovėti bažnyčioje prie altoriaus. Ir aš tokį leidimą daviau, sakydamas, kad tai bus labai patriotiška ir iškilminga. Kad įamžintų ir Lietuvai parodytų tokį gražų įvykį Kurkliuose, pakviečiau žurnalistų, fotografų. Ir tik atvykus Vasario 16–ąją, prieš pat šv. Mišias, buvau informuotas, kad jokių vėliavų nebus, nes Jūs, vade, esate laisvamanis, į bažnyčią nevaikštote, todėl ir vėliavų savanoriams laikyti neleisite. Gaila, bet taip ir įvyko.
Dabartinių grėsmių mūsų šaliai akivaizdoje, kai vyksta propagandinis karas iš mūsų šaliai nedraugiškos kaimynės, nuo kurios kenčia Ukraina, manau, buvo praleista proga propagandai atsakyti propaganda, kad lietuvių tauta yra vieninga, patriotiška, turinti gilias šaknis ir dvasines vertybes. Bažnyčia visais priespaudų ir okupacijų metais buvo ta vieta, per kurią vyko taikus pasipriešinimas okupantams. O ir Vasario 16-osios iškilmingos šv. Mišios Kurklių bažnyčioje buvo aukojamos už Lietuvą, už tuos, kurie žuvo gindami jos laisvę – tie patys savanoriai, Lietuvos kariai, kurių įpėdiniu esate Jūs, kpt. Edvinai Žvirbli, ir ant kurių kapų buvo pastatyti ne kas kita, bet kryžiai, kurie yra religiniai simboliai.
Jūs rašote, kad kišti tikėjimą netolerantiška. Čia nereikia taikyti prievartos, nes tai yra savaiminis supratingumas. Prie visos pagarbos visiems tikėjimams ir netikėjimams, bažnyčia buvo ir yra tapusi Vasario 16-osios simboliu. Simbolius gerbti reikia. Anot Neringos Ancutaitės (vienos iš komentatorių mano facebook’o paskyroje dėl Vasario 16-osios įvykio) “kitose valstybėse, kaip pvz., Lenkijoj, katalikybė yra būtinas patriotizmo elementas ir žmonės suvokia, kad jeigu esi „patriotas“, tai esi tikintis ir uolus katalikas, be “užbangavimų”.
Jūs teigiate, kad man trūksta tikinčiųjų. Aš džiaugiuosi, kad Kurklių žmonės tiki Dievą ir gausiai dalyvauja šv. Mišiose. O jeigu kada kas ir atbaido tikinčiuosius, tai tik piguma, vertybių nebuvimas ir abejinga aplinka.
Jūs kaltinate, kad aš norėjau šou. Tačiau Jūs vėl maišote vertybes. Šou yra košė, patranka, ginklų demonstravimas. Bet šou niekada nebus šv. Mišios už Lietuvą, šou niekada nebus žmonių: sūnų ir dukrų – malda už tėvus karius, tremtinius.
Bažnyčioje po šv. Mišių ir aikštėje, keliant vėliavą, giedojome Lietuvos himną, kuriame yra žodžiai „vienybė težydi“. Būtent šitos vienybės „vardan tos Lietuvos“ iš Jūsų, vade, ir pasigedome…
1939 metais Lietuva neteko laisvės ir pasidavė okupantams neiššovusi nė vieno šovinio vien todėl, kad jos vadai žiūrėjo tik į save ir matė tik savo siaurus interesus, bet nematė visumos. Pavieniai mes esame per maži ir per silpni priešintis. Kaip pvz. visą šluotą perlaužti neįmanoma, bet, imant po vieną šakelę, ją sulaužyti lengva. Manau, kad dvasinės vertybės yra daug svarbiau, nei Jūsų minima dešra, perkama lietuvaičių per tokią šventę Lenkijoje, ar kareiviška košė aikštėje. Tai yra tik pilvo interesai. Bet ne Tėvynės.
Turbūt šis nesusipratimas įvyko, nes nesutapo Jūsų, vade, ir mano, kaip kunigo ir piliečio, buvusio savanorio, turima Tėvynės vizija ir šventinės simbolikos vertinimas. Jeigu ir turime ko atsiprašyti, tai tik tų, kurių paaukotomis gyvybėmis šiandien esame laisvi. Kad jų kova ir pralietas kraujas, jų vertybės ir tikėjimas, už kuriuos paguldė galvas, labai dažnai yra negerbiami ir pamirštami tų, kurie turi tik savo siaurus interesus.
Tikėkimės, kad ateityje labiau suprasime vieni kitus ir būsime vieningi“, – atsakyme kpt.E. Žvirbliui rašė klebonas, dr. N. Vyšniauskas.

Savanoriai – ne religinis ordinas

Kalbėdamas apie klebono dr. N. Vyšniausko ir kpt. E. Žvirblio konfliktą, Panevėžio įgulos kapelionas majoras mokslų daktaras Virginijus Veilentas „i“ sakė, kad „problema kilo lygioje vietoje“.
„Tai normali, gyvenimiška situacija, o kpt. E. Žvirblis pasijuto truputėlį užgautas, nes jį apšaukė vos ne bedieviu ar laisvamaniu. Galiu tik nuo savęs paliudyti, kad savanoriai yra dvasingi žmonės, myli Tėvynę, jau vien dėl to, kad gyvena vertybėmis ir jiems ne tas pats, kas vyksta visuomenėje. Su savanoriais nemažą laiką teko praleisti Afganistane, misijose ir su tais pačiais savanoriais, kurie tarnauja Anykščiuose. Galiu pasakyti, kad jie yra puikūs žmonės ir juos kaltinti, kad jie kažko nedaro, būtų neteisinga. O kolega klebonas ten neseniai tarnauja, gal kažkur neįsigilino. Aš tikiu, kad greitu laiku viskas atsistos į senas vėžes, jie išsiaiškins ir toliau gražiai gyvens“, – sakė mjr. dr. V. Veilentas.
V. Veilentas atkreipė dėmesį, kad savanoriai „nėra religinis ordinas“, todėl dalyvauti šv.Mišiose jiems neprivalu.
„Čia yra susirinkę laisvi žmonės ir, jei kas nors būtų kažkokių kitų įsitikinimų, nenorėtų eiti į bažnyčią, tai niekas jų ir nevaro“, – aiškino Panevėžio įgulos kapelionas mjr. dr. V. Veilentas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama