Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Pasaulio anykštėnų bendrija paskelbė nutraukianti pernai liepą paskelbtą pinigų rinkimo akciją, kuria buvo siekiama praturtinti Anykščių bažnyčią reljefine skulptūrine metalo plastikos kompozicija centrinėse duryse. Įvertinusi šios akcijos eigą, bendrija konstatavo, kad „negalima reikalauti iš visuomenės to, kam ji nėra pribrendusi ir nusiteikusi realizuoti savo moraline pozicija ir finansiniu indėliu“.
Naujų meniškų bažnyčios durų pakeitimui buvo užsimota surinkti 192 000 Eur, tačiau per pusmetį žmonės joms paaukojo vos 2 000 Eur.

Visuomenė prabangioms
durims dar nepribrendusi

Apie tai, kad akcijos „Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“ siekis, kurio metu buvo planuojama iš žmonių naujoms meniškoms Anykščių šv.Mato bažnyčioms durims surinkti 192 000 Eur yra neįgyvendinamas, Pasaulio anykštėnų bendrijos kolegija paskelbė vasario 18 dieną. Priminsime, kad ši bendruomeninė akcija startavo praėjusių metų liepos 20 dieną.
„Dešimtmetį brandintos anykštėnų idėjos papuošti Anykščių bažnyčią nauju meno kūriniu – profesionalių menininkų sukurtomis fasadinėmis durimis – 2016-ųjų vasarą išaugo į konkretų sumanymą. Pasaulio anykštėnų bendrijai 8-ajame suvažiavime pradėjo akciją „Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“, kuria siekiama suburti anykštėnų bendruomenę ilgalaikės išliekamosios svarbos kūrybinėms iniciatyvoms remti. Pradėjus kaupti visuomeninės paramos lėšas šiai akcijai, kaip pirmasis jos tikslas buvo įvardintas siekis sukurti ir sumontuoti Anykščių Šv. Mato bažnyčios centrines fasadines duris kaip naują monumentaliojo meno kūrinį, praturtinantį sakralinio meno erdvę. Anykščių bažnyčios kaip vieno svarbiausių architektūros objekto meninę ir istorinę vertę buvo sumanyta papildyti dar vienu monumentaliojo meno kūriniu. Reljefinė skulptūrinė metalo plastikos kompozicija bažnyčios centrinėse duryse sumanyta kaip Anykščių parapijos, o tuo pačiu ir viso Anykščių krašto istorijos reprezentacinis meninis atspindys. Anykštėnų idėją pakviesti įgyvendinti šio meninio projekto autoriai iš Anykščių kilęs skulptorius Romualdas Inčirauskas ir jo nuolatinis bendražygis architektas Algirdas Žebrauskas projekto idėją pristatė Anykščių visuomenei ir savivaldybei. Prieš imantis kūrybinių darbų buvo diskutuota, kokia galėtų būti siužetinė kompozicija, kaip būtų atspindėti esminiai Anykščių parapijos įvykiai. Pasaulio anykštėnų bendrijos akcija ir svarbiausias jos tikslas buvo pristatytas Panevėžio vyskupijos ordinarui, jam viešint Anykščiuose su oficialiu vizitu. Vyskupo pozicija dėl galimo bažnyčios centrinių durų pakeitimo monumentalaus meno kūriniu nebuvo priešiška, tik išreikštas pageidavimas pirmiausia atspindėti Biblijos siužetus, nepamirštant pastato paskirties ir misijos. Dalyvauti Bendrijos akcijoje su savo finansiniu indėliu Panevėžio vyskupija nepažadėjo, nes ketina vykdyti kitus anksčiau suplanuotus darbus. Akcijos turinį ne sykį pristatė ir visuomenę skatino diskutuoti Anykščių žiniasklaidos portalai www.nyksciai.lt ir www.anyksta.lt. Tiek publikacijos, tiek ir diskutuoti linkusios portalų publikos reakcija liudijo, kad naujų profesionaliojo meno kūrinių būtinybės Anykščių bažnyčios erdvėje šiuo metu nėra. R. Inčirausko ir A. Žebrausko pasiūlytas projektas – daug meninių, intelektinių, konstrukcinių ir ypač finansinių resursų reikalaujantis monumentalus kūrinys. Norint, kad toks darbas būtų atliktas kokybiškai ir ilgus metus tarnautų, negalima, anot autorių, rinktis prastesnių medžiagų ar meistrų. Tai jų principinės nuostatos. Sutartis su projekto autoriais liko nepasirašyta, nes buvo surinkta sumanymui pradėti nepakankama pinigų suma. Visuomenės aktyvumo aukoti tokiam meno kūriniui nebuvo, potencialūs stambesni rėmėjai per pusmetį taip pat nesusidomėjo šiuo projektu. Įvertindama akcijos „Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“ eigą, Pasaulio anykštėnų bendrijos valdyba pripažįsta: negalime reikalauti iš visuomenės to, kam ji nėra pribrendusi ir nusiteikusi realizuoti savo moraline pozicija ir finansiniu indėliu; akcijos siekis praturtinti Anykščių bažnyčią reljefine skulptūrine metalo plastikos kompozicija centrinėse duryse šiuo metu negali būti įgyvendintas; tęsiant akciją „Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“, būtina sutelkti dėmesį ir paramos lėšas į mažesnius profesionaliojo meno objektus, kartu rengiantis monumentaliojo meno projektams ateityje“, – rašoma Pasaulio anykštėnų bendrijos pareiškime, kurį bendrijos valdybos vardu vasario 18 dieną pasirašė Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas Tomas Ladiga.

Tomas Ladiga: „Žmonės mato
nepriteklių ir problemas
kitose srityse“

Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininkas T. Ladiga „i“ sakė, kad pareiškimu apie nutraukiamą pinigų rinkimą naujoms Anykščių šv.Mato bažnyčioms durims, buvo siekiama pateikti visus aspektus, kurie buvo nepalankūs šiai akcijai.
„Visuomenės nuomonė yra viena iš sudėtinių dalių. Pagrindinis dalykas, jei taip galima perfrazuoti, „kodėl gaidelis išmušė vištytei akytę“, buvo visa ta seka – nesurinkti pinigai, kas praktiškai prie viso to ir prisidėjo: visuomenės nuomonė ir nepalankumas kitose srityse, ir autorių nelankstumas, galbūt ir mūsų nepakankamas užsidegimas šia idėja. Nenorėčiau pasakyti, kad mes dėl to kaltiname visuomenę, mes kaip tik apgailestaujame, kad visuomenėje nėra susiformavusi nuomonė ir tokios sąlygos, kad mes čia bendrai norime padaryti akciją ir padaryti gerą dalyką. Be abejonės, galbūt daugiau reikėjo kalbėtis su visuomene, jai aiškinti, bet yra, kaip yra. Yra tokie laikai, kai žmonės tiesiog mato nepriteklių ir problemas kitose srityse, ir čia truputėlį kaip ir būtų nelabai šiuo momentu reikalingas dalykas. Iš meno per daug sotus nebūsi. Įvardinčiau tai kabutėse“, – kalbėjo T. Ladiga.

Durims paaukotus pinigus
išleis „kitiems projektams“

Anot T. Ladigos, svarbiausia šios akcijos idėja buvo įrengti naujas bažnyčios duris už žmonių paaukotus pinigus.
„Didžiausia problema – mūsų nepasirengimas finansiškai. Ne iš kokių savivaldybės ar kažkokių fondų norėjome įrengti naujas bažnyčios duris, o už paaukotus pinigus. Lygiai taip, kaip Anykščių bažnyčia prieš šimtą metų buvo pastatyta už parapijos aukotojų lėšas“, – sakė T. Ladiga.
O gal Pasaulio anykštėnų bendrija pernelyg anksti nuleido rankas? Kas bus daroma su žmonių jau paaukotais eurais?
„Mes suformulavome, kad akcija visiškai nėra nutraukiama. Tiems aukotojams, kurie aukojo po eurą ar du, neturime jokios galimybės tų pinigų grąžinti. Su stambesniais aukotojais, kurių nėra daug, bandysime tartis, kad šitos aukos būtų nukreipiamos kitiems projektams, apie kuriuos dabar intensyviai galvojame. O dėl bažnyčios durų – akcija sustabdoma. Ar bus ateityje? Norėtųsi, kad būtų“, – sakė T. Ladiga.

Pasaulio anykštėnų
bendrijos nariai su akcija
neturi nieko bendro

Pasaulio anykštėnų bendrijai patyrus fiasko rengiant Anykščių šv.Mato bažnyčios durų keitimo akciją, kai kurie bendrijos nariai ėmėsi demonstruoti, kad mažai ką su šia akcija turi bendro.
„Aš mažiausiai su ta akcija susijęs. Skaityti garsiai pareiškimą, kas jau yra pareikšta? Aš komentuoti nekomentuoju, nes tai yra valdybos kolegialus susitarimas, pareiškime viskas plačiai išdėstyta, net visas puslapis teksto. Aš nesu nei komiteto narys, aš tik valdybos atstovas ir, įgaliotas tą pareiškimą paskelbti viešai, įdėjau į svetainę“, – kviečiamas plačiau pasikalbėti apie nutraukiamą Pasaulio anykštėnų bendrijos sumanymą į „Anykštos“ TV, aiškino Pasaulio anykštėnų bendrijos pirmininko pavaduotojas Tautvydas Kontrimavičius.
Kalbėtis šia tema taip pat nepanoro ir buvęs akcijos „Profesionalaus meno kūriniai gimtinei“ koordinatoriaus pareigas ėjęs Pasaulio anykštėnų bendrijos kolegijos narys Juozas Ratautas, motyvuodamas tuo, kad su bendrijos priimtais sprendimais dėl akcijos sustabdymo yra nesusijęs.

Paveldosaugininkai ragino
neskubėti

Priminsime, kad naujas meniškas bažnyčios duris, kuriose atsispindėtų Anykščių krašto istorija ir iškilios asmenybės, buvo pasiruošę sukurti kraštiečiai skulptoriai Romualdas Inčirauskas ir Antanas Žukauskas. Durų kaina – 192 000 Eur. Rudenį finansiškai prisidėti prie bažnyčios durų keitimo taip pat buvo prašoma Panevėžio vyskupijos, tačiau tam pritarimo nesulaukta. Visos akcijos metu ne kartą prieš durų keitimą naujomis pasisakė Kultūros paveldo departamento vadovė Diana Varnaitė, atkreipdama dėmesį, kad dabartinės Anykščių šv.Mato bažnyčios durys yra saugotina vertybė, todėl esą jų keisti naujomis nereikėtų skubėti.
Planuota, kad Anykščių šv.Mato bažnyčios paradinės durys bus nerūdijančio plieno, iš vidaus jos bus dengtos medžiu, iš lauko – variu. Tokios durys bažnyčią puoštų ir su Anykščių krašto istorija lankytojus supažindintų ne mažiau nei 400 metų. Dosniausius durų finansuotojus buvo sumanyta įamžinti bažnyčioje.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama