Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Anykščių rajonas per metus neteko tiek darbingų gyventojų, kiek jų gyvena maždaug visoje vienoje didesnėje Anykščių rajono gyvenvietėje.
Anykščių rajono savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus duomenimis, 2016 metais išvykimą iš rajono į užsienį deklaravo 382 gyventojai.
Žmonės bėga ieškoti sotesnio duonos kąsnio ne tik iš Anykščių. Nepriklausomybės aušroje -1990 – aisiais turėjusi 3 mln. 694 tūkstančius gyventojų Lietuva per 27 metus neteko penktadalio piliečių. Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 metų pradžioje Lietuvoje suskaičiuota 2 mln. 889 tūkstančiai gyventojų.

Emigruoja ir iš Anykščių,
ir iš rajono kaimų

Daugiausia gyventojų pernai į užsienį emigravo iš kurorto statuso siekiančio Anykščių miesto – 124. Iš Anykščių seniūnijos gyventi ir dirbti į užsienį pernai išvyko 120, Kavarsko seniūnijos – 27, Kurklių seniūnijos – 24, Troškūnų seniūnijos – 22, Debeikių seniūnijos – 20, Svėdasų seniūnijos – 17 gyventojų. Skiemonių seniūnijoje pernai į užsienį emigravo 10, Traupio seniūnijoje – 9, Andrioniškio seniūnijoje – 5, Viešintų seniūnijoje – 4 gyventojai.

Deklaracijos tikrųjų
emigracijos mastų
neatskleidžia

Anykščių seniūnijos, iš kurios, lyginant su kitomis rajono seniūnijomis, į užsienį emigravo daugiausiai gyventojų, seniūnas Eugenijus Pajarskas „Anykštai“ sakė, kad savivaldybės administracijos pateiktais skaičiais apie išvykusius nelinkęs tikėti.
„Skaičiai galbūt turėtų būti dar didesni. Tie, kurie išvažiavę mokytis ir pristato seniūnijai pažymas, jie gyvenamosios vietos pakeitimo nedeklaruoja. Deklaruoja tie, kurie dirba. Ir paskutiniu momentu gavosi taip, kad dauguma žmonių, kurie atvažiavo čia atostogauti, jie jau Anykščių seniūnijoje negyveno kokius trejus – ketverius metus. Man teko susitikti ir šnekėtis su tais žmonėmis. Jie paprasčiausiai išvykimą iš Anykščių seniūnijos deklaravo dėl sveikatos draudimo mokesčių. Tas skaičius dėl valstybės mokestinės sistemos ir išaugo“, – sakė E. Pajarskas.
Anot Anykščių seniūnijos seniūno E. Pajarsko, pagrindinės seniūnijos gyventojų emigracijos į užsienį kryptys – Norvegija, Anglija ir Airija. Kiek mažiau gyventojų išvyko į Vokietiją, Daniją.
„Dažniausiai emigruoja gyventojai iš priemiestinių kaimų – Naujųjų Elmininkų, Ažuožerių, Piktagalio, Šlavėnų“, – sakė E. Pajarskas.
Kai kuriems išvykusiems į užsienį, anot E. Pajarsko, gan gerai sekasi.
„Vienas žmogus neseniai pildė išvykimo iš seniūnijos dokumentus. Danijoje jis turi sukūręs metalo gamybos įmonę. Pasakojo, kad sekasi gerai. Anksčiau Anykščių rajone šis žmogus užsiėmė baldų gamyba“, – pasakojo E. Pajarskas.
Anykščių seniūnijos duomenimis, nuo 2005 iki 2016 metų per metus į užsienį emigravo maždaug po 80 gyventojų, tačiau dėl to seniūnijoje nepadaugėjo tuščių ir apleistų sodybų.
„Išvažiuoja jaunesni žmonės. Rubikiuose keletas šeimų yra išvažiavę į užsienį, bet sodybos stovi, jų neparduoda, nes žada čia sugrįžti“, – sakė E. Pajarskas.

Užsienyje alga didesnė,
o mėsa tiek pat kainuoja

Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas pastebėjo, kad emigracija tiek seniūnijoje, tiek ir visame Anykščių rajone yra neišvengiama.
„Kaip žmogus gali nevažiuoti? Jeigu ten alga keturis kartus didesnė, o mėsa tiek pat kainuoja. Sunku čia pragyventi žmonėms“, – išgirdęs „Anykštos“ klausimą apie emigracijos mastus Kavarsko seniūnijoje, kalbėjo A. Gansiniauskas.
Seniūno žiniomis, kavarskiečiai dažniausiai emigruoja į Angliją ir į Airiją.
„Dirba žmonės prekyboje, fabrikuose, daržuose. Žmonės turi užsienyje jau įsitvirtinusių pažįstamų. Dabar niekas į užsienį taip aklai nevažiuoja. Tas važiavimas „na ura“ kaip jau ir baigėsi. Daugiausia važiuoja jaunimas. Tendencijos panašios kaip ir visoje Lietuvoje. Į užsienį „išvažiavo“ Prienai, dar kažkuris miestas. Iš Lietuvos pernai išvažiavo 51 000 gyventojų, kaip rašė spauda. Tai čia tiek pat, kaip keturi Anykščiai“, – kalbėjo A. Gansiniauskas.
Praėjusį rudenį į Seimą kandidatavęs ir jį nepatekęs A. Gansiniauskas pastebėjo, kad tolimesni emigracijos mastai priklausys nuo bendros šalies ekonominės padėties.
„Mano sūnūs vienas dirba Kaune, kitas – Vilniuje. Čia kaip kas „užsikabina“. Labai džiaugiuosi, kad abu anūkai vietoje. Bet jei nepragyventų čia, Lietuvoje, ir jie važiuotų kažkur ieškoti geresnio gyvenimo. Vaikus mokome, auklėjame, o po to jie jau patys savo gyvenimus gyvena“, – pokalbio metu apie savo šeimą pasakojo A. Gansiniauskas.

Emigruoti nebeliko kam

Kurklių seniūnijos seniūnas Algimantas Jurkus atskleidė, kad šios seniūnijos jaunus, išsilavinusius ir darbingus gyventojus labiausiai traukia Švedija. Šioje šalyje medienos apdirbimo verslą plėtoja buvęs kurklietis Laimontas Sabaliauskas, todėl, anot seniūno, labai daug kukliečių yra išvykę ten dirbti.
„Seniūnijos gyventojai išvykimą deklaruoja į Norvegiją ir Angliją, tačiau daugiausiai – į Švediją“, – sakė A. Jurkus, pabrėždamas, kad didžioji dalis kurkliečių emigravo prieš penkerius ar dešimt metų.
„Dabar jau nebėra seniūnijoje žmonių, kurie dar galėtų emigruoti į užsienį. Tie patys, kurie anksčiau buvo išvažiavę į užsienį, dabar deklaruoja gyvenamąją vietą, todėl tik atrodo, kad išvyksta vis nauji ir nauji žmonės“, – apie emigracijos tendencijas seniūnijoje pasakojo A. Jurkus.
Kurklių seniūnijos seniūnas skaičiuoja, kad emigracija palietė kone kas antrą kurkliečių šeimą.
„Jeigu jie visi sugrįžtų į Kurklius, miestelyje nebūtų 40 tuščių namų… Kai kurie iš užsienio sugrįžta, puoselėja turimas sodybas, bet sugrįžta tik pavasaroti. Yra vienetai, kurie iš užsienio sugrįžę visam, tačiau gyvena didžiuosiuose Lietuvos miestuose“, – gan apie liūdną seniūnijos vaizdą pasakojo A. Jurkus.

Didžiausias – gerų
darbuotojų stygius

UAB „2 plius“, kuri valdo bendrovių „Anykščių ratas“, „Kautra“ , „Vaja Farm“, „Agrolinija“  ir kitus akcijų paketus, akcininkas ir direktorius Vygantas Šližys „Anykštai“ sakė negalintis pasakyti, kad dėl emigracijos pajutęs darbuotojų stygį.
„Pavyzdžiui, gerų vairuotojų, kuriais gali pasikliauti, stygius buvo visada. O vairuotojų „kabutėse“ ir dabar yra pakankamai. Dėl darbuotojų stygiaus tikrai negalėčiau skųstis. Atlyginimai mokami laiku, jie nėra maži, bet žvelgiant plačiau, žinoma, gerų specialistų trūkumas jaučiamas“, – sakė V. Šližys.
Tai, kad vien pernai iš Anykščių rajono gyventi ir dirbti į užsienį išvyko 382 gyventojai, anot V. Šližio, yra didelis skaičius.
„Manau, kad čia tokia emigracijos banga. Kol pragyvenimo lygis tarp Lietuvos ir išsivysčiusių šalių toks didelis, nieko čia nepadarysi. Žmonės ieškojo geresnio gyvenimo ir ieškos. Kam jam persikvalifikuoti, kai gali išvažiuoti ir dar užsienyje tarp lietuvių draugų rasti? Bet emigracija iš skurdesnių šalių, tokių, kaip Baltarusija ar Ukraina, dar didesnė ir iš ten žmonės emigruoja pas mus. Vien transporto sektoriuje Lietuvoje dabar iš tų šalių dirba apie 10 000 darbuotojų. Kaip priverstinai emigrantus sugrąžinsi į Lietuvą? Aišku, kad nesugrąžinsi“, – sakė V. Šližys.

Gali nebelikti ne tik kam
dirbti, bet ir pramogauti

UAB „Deivana“ ir „Adovis“, teikiančių turizmo verslo paslaugas, akcininkas ir direktorius Deividas Dilys taip pat sakė, kad dėl anykštėnų emigracijos į užsienį darbuotojų stygiaus nepajautęs. Bent jau pernai.
„Pernai darbuotojų stygiaus nepajutau. Sakyčiau, kad netgi buvo daugiau galimybių darbuotojų pasirinkti. Į didžiąją dalį pareigybių darbuotojams nereikalinga tam tikra patirtis, mes juos apmokome, todėl man gal buvo ir paprasčiau. Jei kažkam reikia specialisto, kuris turi kažkokią patirtį, tada jie, neabejoju, gal ir susiduria su problemomis“, – optimistiškai buvo nusiteikęs D. Dilys, pabrėždamas, kad jo įmonėse daugiausiai dirba jaunimas.
D. Dilio manymu, į užsienio šalis daugiausia emigruoja 18 – 40 metų rajono gyventojai.
„Tendencija vienareikšmiškai yra bloga. Aš po poros mėnesių pradėsiu ieškoti darbuotojų, galbūt tada ir pajusiu, kad išvažiavo tas segmentas, kurio man reikia? Mokūs yra tie žmonės, kurie dirba toje pačioje Lietuvoje ir čia pinigus išleidžia. Kaip sakau, lazda turi du galus. Tai ne tik kad nebus kam dirbti, bet ir, mano atveju, kam pramogauti“, – sakė D. Dilys.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama