Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


2017 m. gegužės 1 d. sukanka lygiai devyni dešimtmečiai nuo tos dienos, kai 1927 m. pavasarį anykštėnas vaistininkas ir Lietuvoje jau žinomas rašytojas 45-erių Antanas Žukauskas-Vienuolis tapo dar ir pirmuoju Anykščiuose muziejininku.

Pirmiausia jis, matyt, išvalė ir sutvarkė savo sodybos kieme išsaugotą šimtametę Baranauskų giminės palydovę klėtelę. Paskui pernešė į ją brangiausias relikvijas, menančias poetą ir vyskupą Antaną Baranauską, jį supusius žmones ir jų gyvenimo laiką. Galiausiai paėmė storoką sąsiuvinį gražesniais viršeliai ir jo pirmajame puslapyje parašė esminius žodžius: „A. Baranausko Namelį lankiusių garbės svečių knyga“. Ir dar apačioje pridūrė: „1927.V.1, Anykščiai“.
Šį dokumentą, kurio puslapiuose netrukus, dar tais pačiais 1927-aisiais, atsiras ir Lietuvos Prezidento Antano Smetonos, ir kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto, ir kitų Lietuvos garsenybių įrašai, Anykščių muziejininkai dabar vadina savo Muziejaus gimimo liudijimu. Visi kiti dokumentai, vėliau paliudiję Muziejaus pertvarkymus, tik patvirtino, kad A. Vienuolio pasirinktas kelias yra neužželiantis.
Trisdešimt metų, iki pat mirties, Muziejų globojęs ar jam vadovavęs rašytojas buvo pirmasis Lietuvoje, pradėjęs memorialinės muziejininkystės tradiciją. Iki tol niekam nešovė į galvą, kad muziejus gali būti kuriamas ne vien tik krašto istorijos vertybėms kaupti ir eksponuoti – tai daryta daugiau nei šimtą metų, nuo Dionizo Poškos „Baublių“ laikų. A. Vienuolis parodė sektiną pavyzdį, jog muziejus gali išdidžiai liudyti ir vienos asmenybės gyvenimo pėdsakus. Tik vėliau Kaune buvo įsteigtas ir Maironio muziejus, dabar Lietuvoje veikia dešimtys memorialinių muziejų ir ekspozicijų, tik visur jie jaunesni už Anykščių Klėtelę.
Per devynis dešimtmečius būta momentų, kai Muziejus staiga ūgteldavo: ekspozicijų skaičiumi, eksponatais, turistų srautu ar juos priimančių darbuotojų skaičiumi. Lai Muziejaus istoriją pasakoja laiko ženklai: datos, skaičiai, fragmentai iš istorinių tekstų, kurie tiksliausiai apibūdina anykštėnų muziejininkų kelionę A. Vienuolio pramintu keliu.

Tautvydas Kontrimavičius,
A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kuratorius

 

Skaičiai Muziejaus kelyje

1 – pirmasis Muziejaus eksponatas, kurį dar 1927 m. įregistravo A. Vienuolis, yra Antano Baranausko klėtelė.

16999 – šiuo numeriu pažymėtas eksponatas – Stanislovo Petraškos akmens tapybos paveikslas „Žiemos spalvos“ – paskutinis papildė Muziejaus pagrindinį fondą 2017 m. pavasarį. Iš viso Muziejuje saugoma per 34 tūkst. eksponatų.

6202 – kone kas penktas Muziejaus eksponatas, sukūrus jo skaitmeninę kopiją, dabar ne tik saugomas Anykščiuose, bet ir matomas visame pasaulyje, nes pateiktas Lietuvos integralioje muziejų informacinėje sistemoje (LIMIS) internete.

5419 – štai kiek žmonių aplankė A. Baranausko klėtelę-muziejų 1957-ųjų pavasarį – paskutinį, kai juos Muziejuje pasitiko pats A. Vienuolis.

106045 – o štai kiek turistų aplankė bent vieną iš devynių Muziejaus ekspozicijų pernai, 2016-aisiais metais.

Apie 120 Anykščių krašto žmonių metus ar ilgiau kada nors yra dirbę Muziejuje. Turtingiausią muziejininkės patirtį Anykščiuose sukaupė jau 38-uosius metus čia dirbanti vyr. fondų saugotoja Vida Zasienė. Šiuo metu Muziejuje dirba 39 žmonės.

156 originalias televizijos laidų parengė ir transliavo Muziejaus televizijos studija, veikusi 1992–2003 metais.

55 knygas iki šiol parengė ir išleido Muziejus kartu su talkininkais, nuo 1992 m. ėmęsis ir leidybinės veiklos.

 

 

Laiko juosta lyg veidrodis

 

1927 m. gegužės 1 d. A. Vienuolio valia tą pavasario sekmadienį šimtametė A. Baranausko klėtelė tapo muziejumi.

1927 m. rugpjūčio 21 d. A. Baranausko klėtelę aplankęs dailininkas Adomas Varnas padarė pirmąsias jos ekspozicijos nuotraukas.

1945 m. liepos 31 d. A. Baranausko klėtelė pripažinta valstybiniu kraštotyros muziejumi, jo direktoriumi patvirtintas A. Žukauskas-Vienuolis.

1948 m. vasario 12 d. A. Baranausko muziejus, veikęs kaip kraštotyros, oficialiai tapo memorialiniu ir toks liko iki šiol.

1953 m. birželio 8 d. Lietuvos Ministrų taryba nutarė A. Baranausko klėtelę apsaugoti gaubtu, jis pastatytas 1957–1958 m.

1955 m. rugpjūčio 22 d. A. Žukauskas-Vienuolis pasirašė testamentą, kuriuo paliko savo namą muziejui ir pareiškė norą būti palaidotas savo sodyboje.

1957 m. rugsėjo 1 d. Po A. Vienuolio mirties Anykščiuose oficialiai įkurtas ir pradėjo veikti A. Vienuolio memorialinis muziejus.

1960 m. rugpjūčio 5 d. Lankytojams atidarytos pirmosios A. Vienuolio ir J. Biliūno memorialinių namų ekspozicijos.

1962 m. gruodžio 1 d. Sujungus du Anykščių muziejus, įsteigtas A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus, taip vadinamas iki šiol.

1968 m. gegužės 12 d. įkurtas muziejus Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių memorialinėje sodyboje Griežionėlėse.

1970 m. gegužės 16 d. įvestas Muziejaus lankymo mokestis, nes nuo įkūrimo iki tol Muziejus buvo lankomas nemokamai.

1978 m. birželio 10 d. Niūronyse surengta pirmoji šventė „Bėk bėk, žirgeli!“ ir iškilmingai atvertas Arklio muziejus, veikiantis iki šiol.

1981 m. vasario 5 d. Anykščiuose, Muziejaus gatvėje, prasidėjo fondų saugyklos pastato statyba (architektas Vytautas Gabriūnas), nuo 1982 m. jame įsikūrė Muziejaus administracija, įrengta parodų salė.

1990 m. gruodžio 8 d. Rašytojos Bronės Buivydaitės vaikystės ir senatvės name Anykščių senamiestyje atidarytas jos memorialinis muziejus, veikiantis iki šiol.

1992 m. balandžio 17 d. Anykščių rajono valdybos potvarkiu visuomeninis Arklio muziejus tapo Muziejaus komplekso dalimi ir iki šiol veikia kaip Etninės kultūros skyrius.

1992 m. gegužės 13 d. Muziejus tapo leidėju: įregistravo ir pradėjo žurnalo „Anykščiai“ su neperiodiniais priedais leidybą, ėmė leisti ir knygas.

1995 m. birželio 3 d. Muziejaus parodų salėje atidaryta tautodailininko Stanislovo Petraškos akmens tapybos paroda, ši ekspozicija be pertraukos veikia iki šiol.

1999 m. rugsėjo 28 d. Anykščiuose iškilmingai paminėtas siaurojo geležinkelio Švenčionėliai–Panevėžys 100-metis ir atidaryta ekspozicija, veikianti iki šiol kaip Siauruko muziejus.

2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungą dieną iškilmingai pradėta Vorutos papilio pirmojo medinio bokšto statyba, ten įrengta Šeimyniškėlių piliakalnio istorinė ekspozicija veikia iki šiol.

 

Muziejaus direktoriai: žodis apie…

 

Muziejaus kūrėjas ir pirmasis direktorius Antanas Žukauskas-Vienuolis (1882–1957) apie savo senelio brolį poetą ir vyskupą Antaną Baranauską: „…Ir kai „skujom, šakelėm ir šiškom nuklotą kepina saulė nenaudingą plotą“, šitos kelios apykreivės pušelės ošė ir šlamėjo „kalnų kelmuotų, pakalnių nuplikusių“ artojui apie jo ariamų dirvonų garbingą praeitį, apie didvyrių darbus…

Vienas tų „pušelių“ buvo ir poetas Antanas Baronas. Kilęs iš skurdžios didelės karališkų ūkininkų šeimos (poetas turėjo tris brolius ir vieną seserį), iš mažens vargo bendrą vargą su visais ir ateitis jam nesišypsojo. Iškilo jis tik taip susidėjusių aplinkybių dėka. Išeidamas iš liaudies į aukštesnes sferas, A. Baronas išsinešė ir paveldėtas tradicijas: tai gilų fanatišką katalikiškumą, rusų neapykantą ir meilę prie savo tėvų ir namiškių“. (1932 m.)

Ona Sedelskytė (1923–1970), pirmoji Muziejaus direktorė po A. Vienuolio mirties, prisimindama pirmąją savo darbo dieną Anykščiuose: „…Pirmiausia priėjau prie rašytojo Vienuolio kapo. (…) Čia liko brangus tik šis žemės kauburėlis. Jei ne jis, tai aš šią valandą čia nestovėčiau. Kad neliktų į šiukšlių duobę suverstas jo palikimas, didelių darbų įamžinimas, kad jo vardas lietuvių atminty visada išliktų šviesus ir brangus, aš čia atsidūriau“. (1969 m.).

Teresė Mikeliūnaitė (1928–1984), Muziejaus direktorė 1960–1984 m., apie Antano Baranausko klėtelę: „Poeto Antano Baranausko klėtelė yra seniausias ir populiariausias respublikinės reikšmės istorijos paminklas Anykščių rajone, A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus sudėtinė dalis, praeityje kėlusi ir dabar kelianti didžiulį visuomenės susidomėjimą. Jos istorija – bendros Anykščių kultūros istorijos dalis“. (1983 m.).

Alvydas Rimavičius, Muziejaus direktorius 1984–1989 m., apie reikšmingą sukaktį: „Graži ir garsi anykštėnų žemė. Daugelį šio krašto vietų apdainavo jo žmonės. Kelios mūsų literatūros kūrėjų kartos gimė, augo, kūrė Anykščių padangėje. Čia prieš 150 metų gimė „devynių gabumų žmogus, kurs prikėlė brolį ne vieną iš ilgo miego giesmėmis savo“. Tai lietuvių poetas Antanas Baranauskas“. (1985 m.).

Vytautas Balčiūnas, Muziejaus direktorius 1989–1992 m., apie Antaną Baranauską: „…Kas Baranauskas buvo Lietuvai, beveik prieš šimtą metų yra nusakęs Maironis, teigdamas, jog „be jo gal ir mūsų nebūtų buvę“. Visa, kas „prapuolė ant lauko pliko“, prikėlė A. Baranauskas. Tad ši Maironio išvada yra esminė. Esminė visiems, kurie gyvena sąmoningą gyvenimą, kurie viltingai siekia prasmės ir trokšta prikelti, sutvirtinti, kas kasdienybėje prapuola „ant lauko pliko“. Gal todėl Anykščiai turi tiek daug prasmių, idėjų, grožio, kad čia gyvenusių žmonių vis bandyta ne užmiršti, atsisakyti, o vis atminti, sergėti, pratęsti… Bet iš kur visa tai?

Mįslė ir paslaptys gaubia A. Baranauską, mįslė ir paslaptys gaubia Anykščius. (Paslaptis – gelmės ženklas, gyvų prasmių intensyvus susitikimas). Matyt, negreit įminsime tas paslaptis…“ (1996 m.).

Antanas Verbickas, Muziejaus direktorius nuo 1992 m., apie dabartinį Muziejaus kompleksą: „Kartais iškyla abejonių, ar mūsų muziejaus pavadinimas vis dar atspindi toli nuo ištakų nutekėjusį laiką ir apgaubia visas dabartines mūsų ekspozicijas.

Tuomet prisiminkime Antaną Vienuolį, kuriam Vorutos legenda buvo be galo svarbi. Prisiminkime ir jo gyvenimo keliones Siauruku. O Arklio muziejaus ekspozicijose pristatomus lietuvio ryšius su arkliu pajauskime kaip mūsų krašto rašytojų kūrybos iliustraciją…“ (2017 m.).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama