Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Netoli Svėdasų, dešiniajame Šventosios krante, yra visiems žinomas Butėnų kaimas, geriausiais laikais čia gyveno daugiau negu 400 gyventojų, dabar – gal kiek virš šešiasdešimt. Katastrofa ir vienkiemiams, ir senajai ulyčiai, ir Sero mikrorajonui. Taip pavadinta kaimo dalis yra kalvoje, kiek aukščiau senosios kaimo gatvės rytinio pakraščio, kuriame paskutiniais Mičiurino vardo kolūkio gyvavimo metais, tuoj po 1970–ųjų, buvo pastatyta dešimt baltamūrių sodybų. Iš Londono sugrįžęs Žydrūnas Milčiukas jų gyventojams padovanojo lietuviškas tautines vėliavas.

Apie legendinį Serą

Kalne kadaise gyveno Juzėnai, kurių šeimoje užaugo kelios puikios merginos. Viena jų – Saliomėja – ištekėjo už Vitoldo Barono, visų vadinamu Vyciumi. Tas kiek gunktelėjęs vyras, matyt, tėvo Mykolo socialistinių idėjų pasisėmęs, jau tarpukariu ėmė bičiuliautis su kitais komunistuojančiais apylinkių gyventojais. Užėjus sovietams, prisijungė prie valsčiaus aktyvistų ir, kaip sako žmonės, dalyvavo vykdant 1941 m. birželio trėmimus. Tačiau prasidėjus karui su sovietais nepasitraukė. Areštuotas ir nugabentas į Rokiškį. Pasielgė ten su juo humaniškai – miesto aikštėje įkirto į pasturgalį bene penkiolika smūgių lazda ir paleido. Visą vokietmetį ramiai gyveno naujai pastatytuose namuose sodyboje ant kalno, dirbo kelis hektarus žemės ir šį tą nukaldavo kalvėje. Gimė vaikai.
Tačiau kuomet sugrįžo rusai, tai labai greitai į sovietų valdžios talkininkų ir valdininkų gretas sugrįžo ir Vycius. Tačiau dar tebegyveno kaime. Tai patyrę partizanai nusprendė butėnietį bolševikų tarną nuginkluoti, įkrėsti į kailį ir gal net likviduoti. Atėjo vieną vakarą jau sutemose dviese. Pasibeldė, atvėrė duris, o Vycius, matyt, kažką blogo nujausdamas buvo ant aukšto pasislėpęs ir kelis kartus iššovė.
Nakties svečiai leidosi bėgti. Mirtinai sužeistas Šarkiokas mėnesienos apšviestu lauku pasileidęs upės link, tačiau tenubėgęs iki žilvičio vidury lauko parkrito ir numirė. Netrukus susirinko pasidairyti, kas čia vyksta, būrelis žmonių. Kažkas iš jaunesnių vyrukų norėjo pasiimti ginklą, bet vyresnės moterys su verksmais juos sulaikė: „Nelieskit šautuvo, tik nelieskit šautuvo…”
Po to keršto vykdyti atėję miško broliai Vyciaus namie neberado – jis ten niekada nebesugrįžo, apsigyveno Svėdasuose, tapo valsčiaus komunistų organizacijos vadovu – „portorgu“, slankiodavo su stribais ir kareiviais, tarnavo uoliai ir daug skausmo žmonėms dovanojo… S. Baronienė pasiliko gyventi kaime, labai tų ginkluotų, grūmojančių vyrų išsigando, visam laikui pasiliko tarsi išprotėjusi. Dar labiau išgąstis paveikė jos visai mažus berniukus – Valentinas atsigavo, o štai Petras visą gyvenimą pasiliko keistuoliu. Jį, augalotą, gal net elegantišką vyrą, aplinkiniai kažkodėl ėmė vadinti Seru. Jau nebėra jų šiame pasaulyje, bet apleista sodyba ant kalno tebestūkso, eglučių siena iš rytų pridengta, senų obelų apsupta.

Naujakuriai…

Gal apie 1973 metus Sero kalne ėmė statyti mūrinių namų kvartalą. Jie iš baltų plytų suręsti išsidėstė palei keliuką į kalną, po to išsiskleidę ir kairėn bei dešinėn nuo kryžkelės. Čia turėjo apsigyventi iš vienkiemių išsikėlę ar naujai atvykę, ūkyje dirbti pasiryžę žmonės. Atsikėlė Zobarsko Bronius, apleidęs savo puikią sodybą – ilgą senovinę gryčią, akmeninį tvartą.
Sumokėjo didžiulę kainą, bet modernus namas nebuvo jaukus, nebuvo patogus, senoji močiutė Juknienė nerado sau ramybės netekusi krosnies, ant kurios taip mėgo pagulėti, pasišildyti. Iš vienkiemio atėjo ir Stasys Jankauskas su pačia, viename name apsigyveno pirmininko sūnus Algis Kalčys su šeima, Ragauskai ir Januškos atsigabeno kažkur nuo Kupiškio, įdomi Mardosų šeimyna – kažkur iš Vilniaus krašto. Atsikėlė Jurevičius, visų tuoj pramintas „Kelmučiu“ su šeima, mūsų jaunimo džiaugsmui – Česonienė su dviem šauniais sūnumis Jonu ir Petru.
Taip jau pasaulis pasisuko, danguj žvaigždės susidėstė, kad daugelio šiame pasaulyje nebėra. Trobesio pikta lemtis – vieno nelaimingo nutikimo metu čia peilio geležte persmeigta krūtine žuvo žmogus. Negirdėtas kriminalas, šiurpas persmelkęs kaimo istorijos paveikslą… Keitėsi ten žmonės, nuo pat pradžios iki šių dienų tebegyvena Vilučiai – garsios ir gyvybingos Butėnų giminės atšaka. Viskas prasidėjo pačiame kolektyvinio ūkio klestėjime, kuomet vis daugiau ir daugiau mokytų ir jaunų specialistų į kaimą darbuotis atvažiuodavo. Ne vienas ir užsiliko visam laikui. Regina, kilusi nuo Utenos, baigusi mokslus Vilniuje, atvyko kaip jauna specialistė – ekonomistė, ištekėjo už neseniai iš kariuomenės sugrįžusio vairuotojo Rimanto Vilučio. Trys sūnūs dabar išėję iš namų, suaugę ir šeimas sukūrę. Rimantas – pilietiškas butėnietis, uoliai prisidedantis sprendžiant bendruomenės reikalus, vis dar dirba vairuotoju Utenoje, o Regina – laiškanešė.

Didieji naujakuriai ir šios
dienos gražumynai

Didžiausia naujiena – Jankauskų namus nupirkęs Žydrūnas Milčiukas iš Londono. Jo senelis Silvestras taip pat buvo iš Butėnų. Žydrūnas tiesiog įsiveržė su nauju vėju, nauju ryžtu. Gražu, prasminga, patriotiška – visiems baltamūrio rajono gyventojams – artimiausiems kaimynams nupirko trispalves vėliavas. Nepaprastas jo sodas, jame auga garsiausių pasaulyje veislių vaismedžiai. Praeitą balandį Ž. Milčiukas pasodinęs ypatingų veislių obelų: „Jonagold“ (išvesta 1953 m. Kornelio koledže Niujorke), „Golden Delicions“ (1905 m., Vakarų Virdžinijoje), „Cox“ (1830 m., Anglijoje ), vyšnių “Stella“ – (Korde, 1968 m.). Pasodino kriaušių „Conference (1885 m., Didžiojoje Britanijoje) bei „Villiam” (1765 m. išvesta karaliaus Viliamo sode Britanijoje ).
Ž. Milčiukas įteikė dovanas – modernius su kodų užraktu krepšius bei kanceliarinius rinkinius bendruomenės pirmininkei bei paštininkei. Dar vienas pasiekimas, ko gero, gražiausias, moderniausias pašto dėžučių namelis Lietuvoje. Su stogeliu iš laivų gamybai naudojamo medžio padarytu korpusu, su vieta termometrui, barometrui, skelbimams, su apšvietimu. Bet didžiausias Ž. Milčiuko džiaugsmas, kad jo dukra Karolina šiemet vidurinio mokslo egzaminus Anglijoje išlaikė vien dešimtukais – visi dalykai įvertinti 100 balų. Net jautriu tonu pareiškęs, kad galbūt kada nors Butėnai išgarsės dar ir tuo, kad kilme iš šio kaimo besididžiuojanti mergina taps Nobelio premijos laureate. Ir kas nors paklaus kur gyveno gabiausias Lietuvos žmogus. Atsakysime, kad Butėnuose, kad tame užburtame kalne, liaudiškai vadinamame Sero rajone, Londone…
O dabar per valstybines šventes veik visi Sero rajono baltieji gyvenamieji mūrai sužydi trispalvių vėliavų liepsnomis. Su naujo gyvenimo, bičiulystės, klestėjimo, pasitenkinimo per gebėjimą tenkintis tuo, ką turime, viltimi.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama