Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Gegužės 2-ąją Anykščių rajono savivaldybės administracija paskelbė informaciją, kokiems sporto, jaunimo užimtumo skatinimo bei leidybinių veiklų projektams bus skirtas finansavimas 2017 m.
Didžiausias finansavimas numatytas sporto veikloms – 29 060 eurų, po to rikiuojasi leidybinių veiklų projektai – 8 000 eurų.
Kol kas mažiausiai lėšų skirta jaunimo užimtumo skatinimo projektų įgyvendinimui – 5 000 eurų.

Beveik 30 000 eurų –
sportui

Anykščių rajono savivaldybės administracijai buvo pateiktas 21 su sportine veikla susijęs projektas. Įvertinus juos, 7 projektai buvo atmesti, 14 – finansuoti. Sportinėms veikloms skirta 29 060 eurų.
Anykščių kūno kultūros ir sporto centras (KKSC), kuriam vadovauja buvęs plaukiko Giedriaus Titenio treneris Žilvinas Ovsiukas, pateikė 2 projektus ir abiem gavo finansavimą. Anykščių KKSC iš viso skirta 11 500 eurų. Iš jų 6 200 eurų planuojama išleisti Anykščių KKSC didelio meistriškumo sportininkų rengimui ir dalyvavimui šalies ir tarptautinėse varžybose, Europos ir Pasaulio čempionatuose bei pirmenybėse.
Dar 5 300 eurų skirti projektui „Sporto visiems plėtotė Anykščių rajone“.
Anykščių sporto klubas „Vėtrungė“ (vadovas Bronius Vitkūnas) savivaldybei taip pat pateikė 2 projektus – abu finansuoti. Tiesa, šie projektai yra tęstiniai. 1 200 eurų numatyta Kalnų dviračių maratonų taurės varžyboms organizuoti, o 1 100 eurų – Anykščių biatlonininkų pasiruošimams tarptautiniams startams.
3 700 eurų paskirta Anykščių slidinėjimo sporto klubo „Viesulas“ (prezidentas Algis Drūsys) tęstiniam projektui – slidinėjimo sporto plėtra Anykščiuose.
VšĮ „Gryname ore“ (vadovė Milda Panavienė, įmonė registruota Vilniuje) gavo 2 700 eurų nuotykių lenktynių „Nykštietiškas triatlonas 2017“ organizavimui ir vykdymui.
Tęstinei programai „Sunkiaatlečių anykštėnų rengimasis ir dalyvavimas šalies ir tarptautinėse varžybose“ skirta 1 800 eurų, o šį projektą pateikė Anykščių rajono sunkiosios atletikos sporto klubas „Heraklis“ (vadovas Arvydas Katuoka).
Renginiams, reprezentuosiantiems Anykščius, Anykščių rajono graikų-romėnų imtynių klubas „Ąžuolas“ (vadovas Skirmantas Šidlauskas) gavo 1 500 eurų.
Projektas „Troškūniečiai nori sportuoti“, kurį parašė sporto klubas „Troškūnietis“ (vadovas Arvydas Krikščiūnas), skirta 1 200 eurų.
Kavarsko sporto ir pramogų klubas (vadovas Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas) su projektu „Kavarske sportuokime visi ir būsime sveiki II“ gavo 1 100 eurų paramą.
Projektui „Šachmatai – tai mano pasaulis“, kurį pateikė Anykščių rajono šachmatų klubas „Šešiasdešimt keturi“ (vadovė Irena Andrukaitienė), skirta 1 000 eurų.
900 eurų numatyta paremti Anykščių technikos sporto klubą „Motorsportas“ (vadovas Romualdas Vitkus), organizavusį Lietuvos kartingų čempionato I-ąjį etapą.
Lietuvos gatvės vaikų futbolo federacijos Anykščių skyrius (pirmininkas Juozas Šiaučiulis) gavo 800 eurų projektui „Sugrąžinkime vaikus į stadionus“.
Mažiausiai finansuojamas futbolo sporto klubas (direktorius Gelminas Skaržauskas), kuris savo projekte numatė organizuoti futbolo renginius Anykščių bendruomenei 2017 m. Klubui skirta 560 eurų.

Kultūriniams projektams
atseikėta 20 000 eurų

Anykščių rajono savivaldybės administracija išdalijo 20 tūkst. eurų kultūros projektų finansavimui 2017 m.
Iš viso savivaldybei buvo pateikta 40 projektų paraiškų, 20 jų atmesta, likusios 20 paraiškų gaus finansavimą.
Didžiausia suma pinigų – 4 870 eurų – paskirta Pasaulio anykštėnų bendrijai (atsakingoji sekretorė Judita Skačkauskienė). Finansuojami keturi šios organizacijos projektai. 2 200 ketinama skirti projektui – tarptautinis pasakojimo festivalis „SEKAS“. Dar 1 250 eurų skiriama projektui „PAB – Anykščiams“ finansuoti. 900 eurų suma bus paremtas mėnraščio „Pasaulio anykštėnas“ leidimas, 520 eurų numatyta skirti projektui „Anykščių akademija“.
2 100 eurų skirta Anykščių Antano Vienuolio progimnazijai (direktorė Jurgita Banienė), organizuojančiai respublikinį vaikų ir jaunimo festivalį „Dvi paukštės“, skirtą režisieriams Galinai ir Vytautui Germanavičiams atminti.
Anykščių naujų vėjų bendruomenei (pirmininkė Irma Laurinavičiūtė) sumatyta duoti 1 800 eurų projektui „Interaktyvi patyrimų erdvė VISA TA“.
1 600 eurų suma paremtas VšĮ „Popieriniai lėktuvai“ (vadovas Vytautas Petrašiūnas) projektas „MAP Mobilus šiuolaikinio meno paviljonas“.
Troškūnų bendruomenė (pirmininkė Jolanta Pupkienė) gaus 1 400 eurų kultūrinei programai „Švintas Untanai, duok šymet kū nars gera“ organizuoti.
Tokia pačia pinigų suma – 1 400 eurų – paskirta ir VšĮ „Kino pavasaris“ (vadovė Vida Ramaškienė) projektui „Kino karavanas“.
Po 1 000 eurų numatyta skirti VšĮ „Prasmingas garsas“ (vadovas Stanislovas Aglinskas), tarptautinio vargonų muzikos festivalio organizavimui. Kitas 1 000 eurų paskirtas VšĮ „Anykščių menų inkubatorius – menų studija“ (direktorė Daiva Perevičienė) projektui „CERAMICS FEST LT“.
800 eurų gaus Anykščių muzikos mokykla (direktorė Kristina Vičinienė), organizuosianti renginį „Fortepijoninės muzikos magija“.
VšĮ „Teatriukas“ (vadovė Dalia Mikoliūnaitė), gavusi 700 eurų paramą, ketina surengti tarptautinį teatro festivalį „LABAS“ Anykščių vaikams.
Dar 700 eurų paskirta Vaižgantiečių klubui „Pragiedrulys“ (pirmininkas Vytautas Bagdonas) tradiciniam respublikiniam renginiui „Vaižgantinės“ – Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose organizuoti.
Savivaldybės administracija finansuos ir tris Anykščių menininkų asociacijos (pirmininkas Žilvinas Pranas Smalskas) projektus. 600 eurų skirtą jų projektui „Nuo lygės iki lygės“, 500 eurų – projektui „Skulptūrų takas 17“ ir 300 eurų projektui „Gatvės galerija 17“.
Anykščių kūrybos ir dailės mokykla (direktorius Arūnas Vilkončius) bus paremta 450 eurų projektui „Valstybingumo ženklai Anykščių krašte“.
400 eurų gaus Ažuožerių moterų klubas (pirmininkė Alvyra Simanonienė) projektui „A. Vienuolio kūriniai – mūsų lūpomis“.
VšĮ „Anykščių televizijos ir informacijos centras“ (direktorius Petras Nazarovas) gaus 380 eurų projektui „Pamiršti Anykščiai: vaizdai ir garsai“.

Užteks per metus išleisti
keturias knygas

Leidybinių veiklų projektams Anykščių rajono savivaldybės administracija 2017 m. paskyrė 8 000 eurų. Vertinimo komisijai buvo pateikta 11 projektų, iš kurių finansuoti tik 4.
Du projektus pateikė ir abiem finansavimą gavo Pasaulio anykštėnų bendrija (atsakingoji sekretorė Judita Skačkauskienė). 2 350 eurų skirta projektui „Rimantas Vanagas. Dokumentinė proza. 7-oji „Sielių“ serijos knyga „Likimo medžiotojas“. Antrasis bendrijos projektas paremtas 1 100 eurų suma. Ketinama išleisti leidinį „Metalo skulptorius Jonas Žukas“.
UAB „Petro ofsetas“ (vadovas Petras Kalibatas) gaus solidžią 2 300 eurų paramą leidiniui „Žemė kelia žiedą“.
2 200 eurų paskirta A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui (direktorius Antanas Verbickas), planuojančiam leisti antologiją „Anykščių krašto rašytojai“.
Atmesti du L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos (direktorius Romas Kutka) projektai – „Anykščių kraštotyrininkų biobibliografinis žodynas. D.2 Bibliografijos rodyklė” ir „Liudvika Didžiulienė-Žmona „Lietuvos gaspadinė, arba Pamokinimai kaip prigulincziai suvartoti Dievo dovanas“.
Asociacija „Anykščių šventės“ (pirmininkas Andrius Falkauskas) ketino parengti spaudai leidinį „Anykščių krašto kryždirbystė: mediniai paminklai“, tačiau vertinimo komisijai jis pasirodė nereikalingas.
Anykščių menų centras (direktorius Tomas Tuskenis) pateikė projektą „Rimas Idzelis. „Kryžiaus kelio stotys“. Jis taip pat nefinansuotas.
„Antru bėgiu į Anykščius“ „neatriedės“ Anykščių menininkų asociacijos (pirmininkas Žilvinas Pranas Smalskas) pateiktas projektas.
Finansavimo negavo ir Svėdasų literatų klubo „Sietuva“ (vadovė Alma Švelnienė) leidybinis projektas – knyga „Aš visiems gyvensiu“.
VšĮ „Fotosąjūdis“ (vadovas Gintaras Kaltenis) savivaldybės administracijai pateikė projektą knygos „Anykščių krašto legendos vaikams“ leidybai, tačiau lėšų tam nebuvo skirta.

Jaunimo užimtumas –
pačio jaunimo reikalas

Mažiausia pinigų suma skirta jaunimo užimtumo skatinimo projektams – 8 projektams padalinta vos 5 000 eurų.
Didžiausia lėšų dalis paskirta Anykščių J. Biliūno gimnazijos bendruomenės centro (pirmininkė Jolita Abraškevičienė) projektui – respublikinei mokinių kino edukacijos stovyklai „Kartų portretai“ organizuoti. Šiam projektui skirta 1 000 eurų.
Anykščių rajono Mačionių kaimo bendruomenė (pirmininkas Albertas Miliukas) gavo 840 eurų paramą projektui „Jauno žmogaus įtraukimas į bendruomeninę veiklą ir tobulėjimo skatinimą“.
Sporto klubas „Troškūnietis“ (vadovas Arvydas Krikščiūnas) parašė projektą „Europa ir aš“ ir gavo 810 eurų paramą.
Svėdasų bendruomenė (pirmininkė Asta Fjellbirkeland) taip pat rūpinasi jaunimo užimtumu – projektui „SVD būrys“ veikia“ gauta 720 eurų.
Asociacijos „Kalitos kalnas“ (vadovė Jolita Šinkūnienė) projektui „Laisvalaikis su riedučiais“ skirta 580 eurų.
450 eurų numatyta skirti VšĮ „Anykščių jausmų ratas“ (vadovė Renata Šerelienė) projektui „Aš negaliu – Mes galime“.
VšĮ Anykščių televizijos ir informacijos centras (direktorius Petras Nazarovas) savivaldybės administracijai pateikė projektą „Mažoji scena“, kuris finansuotas 400 eurų.
Vos 200 eurų atseikėta Ažuožerių moterų klubui (vadovė Alvyra Simanonienė), kuris ketina organizuoti renginį „Muzikinė vasara – 2017”.

Projektai bus patikslinti iki birželio pradžios

Kol kas paskelbti tik projektų teikėjai, laimėjusių projektų pavadinimai bei pinigų sumos projektų finansavimui.
Savivaldybės administracijos specialistė ryšiams su visuomene Adelė Aglinskaitė teigė, kad projektų aprašai viešai kol kas nėra skelbiami todėl, kad šiuo metu vyksta projektuose numatytų veiklų tikslinimas, dar nepasirašytos sutartys su projektų organizatoriais.
Šie darbai turi būti atlikti per mėnesį, t.y. iki birželio 2 d. ir tada viešai bus paskelbti detalūs projektų aprašymai.
 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama