Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Savivaldybės Kultūros tarybos pirmininko pavaduotojos Jurgitos Bugailiškienės įsteigtai UAB „Bugiris“ savivaldybės administracija patikėjo rengti paraišką UNESCO organizacijai, kad Anykščiai būtų įtraukti į kūrybiškų pasaulio miestų tinklą.
Už šią paslaugą UAB „Bugiris“, su kurios pagalba rengiant Anykščių rajono kultūros strategiją nesėkmingai jau bandyta tapti Europos kultūros sostine, iš rajono biudžeto sumokėti 3 000 Eur.

 

Rinkosi iš vieno kandidato

Anykščių savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka „Anykštą“ informavo, kad UAB „Bugiris“ buvo vienintelis paslaugos tiekėjas, kuris buvo apklaustas prieš paslaugos pirkimą. Paslaugos parengimo pirkimas atliktas vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, kurios leidžia rinktis iš vieno paslaugos tiekėjo.
„Apklausa raštu, neskelbiant viešai ir apklausiant vieną tiekėją, gali būti vykdoma, preliminariai numatomai sudaryti pirkimo sutarties vertei neviršijant 3000 Eur be PVM“, – apie tai, kodėl viešajame pirkime rengti paraišką UNESCO dalyvavo vienintelė UAB „Bugiris“, aiškino savivaldybės administracijos direktorius A. Gališanka.

Paraiška tobula, bet ją liepė
pataisyti

Paraiškos parengimo UNESCO organizacijai viešąjį pirkimą organizavusi savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai ir turizmui Audronė Pajarskienė sakė, kad paraiška jau buvo perduota Lietuvos UNESCO sekretoriatui, kuris ją įvertino ir pateikė rekomendacijas.
„Dabar visai neseniai gavome tokį neformalų, pradinį laišką su pasiūlymu paraišką pakeisti, pataisyti, patikslinti. Ir labai palankų, labai palankų, kurį mes vertiname, kaip iš tikrųjų įvertinimą Lietuvos UNESCO sekretoriato, kad paraiška yra tobula, yra labai puikiai parengta, solidi ir išreikšta neabejotina viltis, kad mus toliau lydės sėkmė. Dabar mes kartu su paraiškos rengėjais rengiame patikslinimus ir papildymus“, – prasitardama, kad vis dėlto paraiškos iš pirmo karto sėkmingai parengti nepavyko, pasakojo A. Pajarskienė.
Paraiška UNESCO, kad Anykščiai būtų įtraukti į kūrybiškų miestų tinklą, bus tobulinama iki birželio 16 dienos.

Į 50 klausimų atsakė angliškai

„Paraiška yra didžiulės apimties anglų kalba. Ją rengti reikėjo labai schematiškai. To paties sakinio beveik niekada negalėjai kartoti du kartus arba to paties pavyzdžio, nes yra 50 klausimų iš visiškai skirtingų temų. Labai sudėtinga aplikacija, tačiau Lietuvos UNESCO sekretoriatas pripažino, kad parengta tobulai. Tai mes labai džiaugiamės tuo“, – neslėpdama pasididžiavimo atliktu darbu kalbėjo A. Pajarskienė.
Pasiteiravus, ar UAB „Bugiris“ rengiant paraišką reikėjo pagalbininkų, A. Pajarskienė sakė: „Jie rinko informaciją. Ta informacija yra vieša, kuri yra mūsų tinklapiuose. Papildomai pagal klausimynus mūsų įstaigos trumpai pateikė informaciją apie perspektyvas. O viską savarankiškai rengė. Ir būtent, kad profesionaliai buvo daromas vertimas anglų kalba su sudėtinga terminologija ir paaiškinimais (Kalba netaisyta, – red.past.)“.

Kada pakvies į UNESCO,
niekas nežino

Savivaldybės vyriausioji specialistė A. Pajarskienė sakė, kad tai, ar Anykščiai bus įtraukti į UNESCO kūrybiškų miestų tinklą, turėtų galbūt paaiškėti dar šiemet.
„Čia juk ne projekto vertinimas. Tai yra tiesiog jungimasis, partnerystės platforma. Tai yra susitarimai, kaip jie nuspręs pagal jų darbotvarkes. Nėra kažkokių terminų anksčiau ar vėliau. Mes planuojame, kad sužinosime šiais metais, tačiau kaip bus, niekas nežino“, – sakė A. Pajarskienė.
Savivaldybės vyriausioji specialistė kultūrai ir turizmui A. Pajarskienė „Anykštai“ prisipažino, kad prieš atliekant viešąjį pirkimą UNESCO paraiškai rengti, buvo svarstomi įvairūs variantai, kas šį darbą galėtų atlikti, tačiau apsistota ties UAB „Bugiris“.
„Mes esame išnagrinėję keletą galimų įvairiausių variantų. Vienas iš variantų, kas būtų, jei paraišką atiduotume rengti visiškai nesuvokiančiam Anykščių krašto kultūrinio gyvenimo, nedalyvaujančiam šiame procese kokiam nors tyrimų institutui ar universitetui. Kiek papildomai tiems žmonėms reikėtų surinkti informacijos, kad jie palyginti per trumpą laiką galėtų parengti paraišką. Šiuo atveju mes neabejojome, kad turime profesionalų. Patirtis įrodė, kad kai rengėme Europos kultūros sostinės paraišką, tie idėjiniai etapai pripažinti kaip vieni pažangiausių. Šita komanda, UAB „Bugiris“, yra padariusi didelį kūrybinį ir intelektualų darbą“, – pagyrų negailėjo A. Pajarskienė.
Savivaldybės specialistė neįvardino, kas buvo tie „mes“, svarstę variantus, kas galėtų rengti paraišką, kad Anykščiai taptų visame pasaulyje pripažintu literatūriniu miestu, bei kieno kabinete vyko svarstymai.

Dėkojo Antanui Vienuoliui…

Savivaldybės Kultūros tarybos pirmininkas, Anykščių muziejaus koordinatorius Tautvydas Kontrimavičius „Anykštai“ sakė taip pat girdėjęs, kad Lietuvos UNESCO sekretoriatas palankiai įvertinęs paraišką Anykščius įtraukti į kūrybinių pasaulio miestų tinklą, tačiau kiek tame teisybės, patvirtinti negalėjo.
„Kol kas apie puikumą nieko negaliu pasakyti, nes nesu matęs jokio dokumento, kaip ir kas įvertino. Aš tik girdėjau bendrą atsiliepimą, kurį savivaldybei atsiuntė UNESCO nacionalinis komitetas. O jeigu ieškoti priežasčių, kodėl paraiška įvertinta palankiai, yra ta sritis, kur Anykščiai jau ne vienoje gyventojų kartoje yra stipresnė literatūrinėje kūryboje, tradicijose. Čia net ne mūsų kartos nuopelnas tuo didžiuotis. Šitokią kryptį nuo XX amžiaus pirmosios pusės formavo Antanas Vienuolis kaip literatūrinio krašto įvaizdį. Jeigu mes deramai tai pratęsime, nesvarbu, kuriame kontekste – ar Lietuvos ar platesniuose vandenyse – tai yra džiugu. Tai yra mūsų kartos pareigos“, – kalbėjo T. Kontrimavičius.

Kultūros tarybos pirmininkas sako, kad valdžia žino, ką daro

Tai, kad paraišką UNESCO organizacijai rengė rajono Kultūros tarybos pirmininko pavaduotojos J. Bugailiškienės įsteigta UAB „Bugiris“, T. Kontrimavičius sakė vertinantis „visai normaliai“, o susiklosčius aplinkybėms, sakėsi tokia proga pasinaudotų ir pats.
„Kiekvienas žmogus, dirbantis vienoje ar kitoje verslo ar kultūros srityje, turi teisę reikštis. Jeigu aš turėčiau įmonę, kuri užsiimtų panašia veikla, aš irgi turėčiau teisę dalyvauti ir siūlyti. J. Bugailiškienė ir jos partneriai šią sritį išmano ir gali pretenduoti. O ar jie gali geriausiai parengti, ar kas kitas, tam yra savivaldybės institucija, kriterijai ir tą turi nuspręsti.
Aš negaliu sakyt, kad nei labai gerai, nei kad kažką pažeidė. Pagal nustatytą tvarką buvo pasirinktas paraiškos rengėjas. Nežinia, ar mes būtume patenkinti, jei paraišką rengtų konkursą laimėjusi įmonė, dirbanti kur nors Pagėgiuose, ir šioje veikloje angažuota, siekianti kažką padaryti. Iš karto imtume abejoti, ar Pagėgių įmonė yra kompetentinga suvokti Anykščių literatūrinių tradicijų gelmes ir panašiai. Šiuo atveju, jeigu anykštėnų įmonė jau ėmėsi tokios veiklos ir jeigu tą darbą padarė taip, kad savivaldybė jį priėmė ir dar pinigus sumokėjo, tai manykime, kad tą darbą ir padarė gerai“, – dėstė T. Kontrimavičius, pridurdamas, kad jam įtarimų kiltų, jei kuri nors viena įmonė visus įmanomus savivaldybės projektus laimėtų dešimt metų iš eiles.

Kompetencijas kelia už
mokesčių mokėtojų pinigus

Priminus, kad Anykščiams su UAB „Bugiris“ parengtomis strategijomis kartą jau nepavyko tapti Europos kultūros sostine, T. Kontrimavičius pastebėjo, kad ir toliau rengdami paraiškas ir projektus, už kuriuos UAB „Bugiris“ sumokama už mokesčių mokėtojų pinigus, jo rengėjai tiesiog tobulėja.
„Galėčiau manyti, kad darbas su kultūros strateginiais dokumentais kelia kompetencijas ir pačių rengėjų. Pavyko ar nepavyko, galima diskutuoti apie prasmes ir panašiai, bet procesas, kai Anykščiai siekė Europos kultūros sostinės statuso, atkreipė dėmesį į Anykščių galimybes vienoje ar kitoje srityje. Svarstant tą paraišką buvo atkreiptas dėmesys, kad vienoje vietoje mes esame labai stiprūs, o kitoje vietoje negalime lygintis su didelių miestų intelektualinėmis kultūrinėmis pajėgomis ir erdvėmis ką nors realizuoti. Tada buvo pastebėta, kad mes esame stiprūs literatūrinėje srityje ir buvo pateikta užuomina, kad bandykite akcentuoti labiau savo literatūrines gelmes. Tiesiog vyksta procesai, kurie yra naudingi Anykščių kraštui. Ne visuomet tie procesai turėtų Anykščius užkelti į pirmą vietą, kur tik panorėtum“, – apie tai, kas buvo akivaizdu dar prieš užsimojus Anykščiams tapti Europos kultūros sostine, po patirto fiasko dabar vardijo T. Kontrimavičius.

Ir patys žinome, ko
Anykščiams trūksta

Kultūros tarybos pirmininkas T. Kontrimavičius prognozavo, kad dar vienas Anykščių bandymas, šįsyk įsiterpti į UNESCO organizacijos pasaulinių didmiesčių gretas, bus sėkmingas.
„Čia yra proceso pradžia. Tai nėra konkursas į tam tikrą vietą. Įvertinus paraišką, manau, būtų įžvelgtos stipriosios ir silpnosios pusės, gali būti, kad bus pasiūlyta vieną ar kitą dalyką stiprinti, ryškinti. Mes juk patys žinome, ko mums trūksta Anykščių krašte, kuo mes negalime lygiuotis su plačiau žinomo Europos literatūrinio miesto patirtimis. Gali būti pasiūlyta pasitempti, gali būti pasakyta, kad jau laikas. Bet čia toks mūsų būrimas iš kavos tirščių, kuris šiuo metu nėra prasmingas“, – sakė T. Kontrimavičius.
Beje, apie tai, kad bus išryškintos „silpnybės“ bei „stiprybės“, jau plačiai kalbėta ir tuomet, kai UAB „Bugiris“ už 5 000 Eur rengė Anykščių rajono kultūros strategiją.

Mato nenusisekusias Europos
kultūros sostinės pasekmes

Tai, kad UNESCO organizacijai paraišką rengia savivaldybės Kultūros tarybos, kuri ir priėmė siūlymą šiai organizacijai teikti paraišką, pirmininko pavaduotojos J. Bugailiškienės įsteigta UAB „Bugiris“, pasak rajono Tarybos nario, liberalo Luko Pakelčio, yra vienareikšmiškai ne pats geriausias pavyzdys.
„Tam opozicijai ir yra reikalingas Antikorupcijos komisijos pirmininko postas, kad savo iniciatyva panašius klausimus labai greitai galėtume išsiaiškinti“, – prisimindamas paskutinįjį rajono Tarybos posėdį, kuriame rajono mero Kęstučio Tubio iniciatyva buvo blokuojama jo kandidatūra tapti Antikorupcijos komisijos pirmininku, kalbėjo L. Pakeltis.
Rajono valdžios opozicijoje esantis L. Pakeltis sakė, kad pats principas, kai viešasis pirkimas rengti UNESCO paraiškai buvo surengtas apklausus tik vieną paslaugos teikėją, nors tai ir yra teisėta, gan ydingas.
„Kai prisimeni, kad Anykščių projektas tapti Europos kultūros sostine nebuvo pats sėkmingiausias, atrodo, kad kartais mums kažko reikia bet kokia kaina“, – pastebėjo opozicijos atstovas.
Rajono Tarybos narys, socialdemokratas Dainius Žiogelis jau nebe pirmąjį kartą skeptiškai atsiliepė apie užmanymą teikti paraišką UNESCO organizacijai.
„Man jau vien ši paraiška yra kažkoks kosmosas. Čia nenusisekusios Europos kultūros sostinės pasekmė kažkokia. Ta idėja man yra su klaustuku ir net nesinori jos komentuoti. Esu praktikas realistas ir man tokie nerealūs dalykai neimponuoja. Na, gal aš nesuprantu, nes nesu kultūrininkas. O viešieji pirkimai… Nebestebina manęs jau niekas. Kažkada klausėmės paruošto kultūros strategijos kažkokio kratinio. Taip ir nesupratau išklausęs pristatymo, kas ten yra. Gal ir čia kažkas panašaus? Čia yra kultūrai skirtų pinigų įsisavinimas. Man tai – visai nereikalingas laiko, darbo ir pinigų eikvojimas“, – sakė opozicijoje esantis D. Žiogelis.
Šiek tiek anksčiau Seimo narys, konservatorius Sergejus Jovaiša sakė, kad pabandyti teikti paraišką UNESCO yra verta.
„Gal kai kur mes ir per daug užsimojame, tačiau geriau pabandyti, nei likti pasyviam ir aimanuoti, kad pas mus niekas nevyksta. Tuo labiau, kad mes labai esame susiję su literatūra“, – sakė S. Jovaiša.

Paraiškos rengėjai –
nekomunikabilūs

„Anykšta“ apie paraiškos UNESCO rengimą taip pat siekė pakalbinti ją rengusius UAB „Bugiris“ atstovus. Deja, bet Kultūros tarybos pirmininko pavaduotoja J. Bugailiškienė nekėlė savo mobiliojo telefono ragelio.
Paskambinus internetu rastu UAB „Bugiris“ kontaktiniu numeriu, atsiliepęs Audrius Bugailiškis perdavė J. Bugailiškienės telefono numerį, kuriuo jau nebe pirmą kartą bandėme su ja nesėkmingai susisiekti. Vėliau nei vienu, nei kitu mobiliojo ryšio telefono numeriu susisiekti nepavyko.

Viešuosiuose pirkimuose
UAB „Bugiris“ labai sekasi

UAB „Bugiris“ laimėtas viešais pirkimas už 3 000 Eur rengti paraišką UNESCO organizacijai – ne vienintelis sėkmingas iš savivaldybės biudžeto gautas pelningas kąsnis.
Buvusios savivaldybės specialistės, mero pavaduotojo Sigučio Obelevičiaus patarėjos įkurta UAB „Bugiris“ prieš dvejus metus už 5 000 Eur parengė rajono kultūros strategiją, kuri buvo reikalinga Anykščių siekiams tapti 2022-ųjų Europos kultūros sostine. Deja, paraiška buvo atmesta jau pirmame etape, o šį titulą laimėjo Kaunas.
UAB „Bugiris“ taip pat yra pagaminusi prabangų Anykščių krašto garbės ambasadoriui skirtą ženkliuką. Iš pradžių savivaldybės administracija viešai skelbė, kad jis kainavo 8 000 Eur, vėliau – jau 800 Eur, tačiau kokia jo buvo tikroji kaina, oficiali informacija taip ir nebuvo pateikta.
Pernai UAB „Bugiris“ savivaldybės administracija biudžeto pinigus mokėjo net už automobilių remonto darbus. Priminsime, kad iš Anykščių rajono Smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programos vos susikūrusi UAB „Bugiris“ gavo 2 380 Eur.
2013 m. paramą iš rajono biudžeto gavo ir J. Bugailiškienės vyras Audrius Bugailiškis. Jam tada buvo skirta 2 640 litų (765 eurai).

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama