Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Kunigiškiai – pačiame rajono pakraštėlyje įsikūręs kaimas – vos už poros kilometrų jau Vyžuonos, turtinga istorija garsus miestelis, priklausantis Utenos rajonui. Nors administracinė priklausomybė anykštėnais leidžia vadinti, tačiau jie jau vyžuoniškiai – mistiniu žalčiu Vyžu garsios bendruomenės parapijiečiai.
Kaimas nuo senųjų laikų priklausė Vyžuonų klebonijai, žmonės dirbti ėjo į klebonijos ūkį ir duoklę produktais mokėjo kunigams. Surašant 1923 m. suskaičiuotos 23 sodybos su 125 gyventojais. Nūnai, nors sodybų daugiau negu dešimt, statosi ir naujų, tačiau kaime registruotų gyventojų – vos keli.

 

Brastos, tiltai, lieptai…

Kaimas stūksojo pašilėje, tarpumiškėse į ūlyčią susikupavęs. Po žemės reformos, sumatavus valdas į viensėdžius, išsibarstė plačiai sodybomis – ir paupiuose, ir tarpumiškėse. Plačiai driekiasi smiltėtos grikius brandinančios kalvelės ir nemažai drėgnų paversmių. Didelė upė ir mažesnė upelė, jų nuolat išsipilančio platyn ir aukštyn vandens sukuriamos problemos: kaip pasiekti žemes kairiajame krante, o po to dar ir pievas už Vyžuonos…
Brastos, tiltai, lieptai nuolat būdavo reikalingi. Kunigiškiuose gimęs Pranas Daugilis nuolat prisimindavo šaltiniuotus pašilių laukus, kur jo tėvai, teta Anelė gyveno. Kaip didžiam būry jaunimo augo, kaip kartu žuvį gaudė, į vakarėlius eidavo, Vyžuonose atlaidus ir pakermošius smagiai švęsdavo. Jis pats toli nuo tėviškės neišėjo, namelius pasistatė jau besikuriančioje kolchozo gyvenvietėje Vilkabrukiuose.
Darbavęsis nuoširdžiai, darbštumo, atkaklumo, išmonės nestigdavo. Tai ir traktoriumi ratiniu visus darbus įveikdavo, o javams pribrendus sėsdavo prie kombaino vairo. Pirmūnas, nuolatos pirmūnas. Dažnai jam kokią raudoną vėliavėlę įteikdavo, vis naują ir naują žvaigždelę ant kombaino bunkerio išpaišydavo. Dar vieną šimtą tonų mat prikūlęs. Metai bėgo, viskas keitėsi, išaušo laisva Lietuva, teko išgyventi žmonos mirtį, ligas ir atsivėrusią vienatvę pergalėti padėjo gerų žmonių, ypač Gabijos, globa bei pagalba. Kol mirtis išsivedė….
Nuo seniausių laikų buvęs ties Kunigiškiais tiltas per upę, buvusi ir smuklė, čia buvo pastatytas vienas pirmųjų malūnų ant sraunios Šventosios upės…

Malūnas ir malūnininkai…

Atmintyje praėjusio amžiaus pradžioje malūną valdęs Viliūnas. Jo sėkmė, geros pajamos malūne, puikus ūkis, didelė šeima, bene penkios aikštingos ir dailios dukros bei vienintelis sūnus Antanas. Šis ilgokai bernavo, mėgo ne tik gerą kompaniją, bet ir medžiokles… Vedė Baleišytę iš Gerkonių. Iš didelio ūkio kilusią ir dar Debeikių viršaičio seserį.
Įsikūrė gražioje vietoje didelėje sodyboje netoli Šventosios, visai netoli tėviškės malūno. Bet greitai užgriuvo karas, o jaunasis Viliūnas pokariu kažkaip tarp vienų ir kitų bekariaujančiųjų susipynė – nušovė jį miške, net tiksliai nežinoma kas, užkasė. Tik vėliau artimieji perlaidojo prie tėvų, į kapą Vyžuonų kapinėse. Vilūnų dukterys po pasaulį išsiblaškė ir jų sodyboje gyventi pasiliko malūnininkas Albinas Tranas, atėjęs nuo Salako… Griežtas, ryžtingas vyras… Vedė Guobytę Stasę, visai netolimą kaimynę iš Bėdžių. Kažkaip su jos broliu Jonu susipažinęs palengva įsižiūrėjo ir į jo seserį. Merginai buvo pabodęs gyvenimas prie nelabai mėgiamos pamotės, todėl ilgai negalvojusi ištekėjo ir apsigyveno ant pačio Šventosios kranto, pas malūnininką. Smagi buvo moteris. Tilpo joje daug nuoširdumo, didžio noro bendrauti, bičiuliautis, svečiuotis ir svečių sulaukti.
Susipynė čia reikalai su partizanais, su politika ir kartą užėję sovietiniai aktyvistai malūnininką areštavo. Nors tardė, kamavo, neprisipažinęs, o kuomet atseikėjo dvidešimt penkerius metus, paduotą pasirašyti plunksnakotį sviedė – kaip raketa praskriejęs lankstu jis įsibedė plunksna į teismo dokumentą.
Pasilikusi viena S. Tranienė su dukromis Palma ir Ona šiaip taip vertėsi, išgyveno. Mergaitės veik suaugo, kol dešimtį metų Stalino lageriuose vyras atpylė. Neblogai ir tenai gyveno – talentas jo nuostabiausias pagelbėjo net ir nelaisvėje. Visokių dalykėlių karininkams, prižiūrėtojams primeistraudavo, net degtinės gamybos aparatą kalėjimo administracijai sukonstravo.

Apie šapalus ir povandeninę
medžioklę

Meistrystės tęsėsi. Tuoj sugrįžus iš didelio ilgesio gimė sūnus Saulius. Laisvi buvo atokiame vienkiemyje prie upės. Malūnas, elektra nuo dyzelinio variklio. O  pamatęs vieno ruso iš Leningrado atsivežtą fabrikinį, nagingasis Tranas greitai sumeistravo povandeninės žuvų medžioklės šautuvą Sauliui.
Iki tol badęs paprastomis stalo šakutėmis, paniro į gelmes gerai ginkluotas ir netruko pradžiuginti didžiuliais laimikiais. Prisimindavo, kad panirus į upės gilumą priešais išvysdavo penkių kilogramų šapalo nasrus ir širdis sudrebėdavo. Bet šaudavo ir į tokį. Dvikova baigdavosi žmogaus pergale. Gilumoje po kelmynu buvo pašauta ir vėgėlė. Neregėto dydžio – ji ištrūko, net puolusi ir apibrozdinusi žveją nuplaukė savais keliais.
O pas Tranus seklyčioje visuomet žuvies prikepta – nuotaika gera, Tranas traukia cigaretę, Tranienė plačia šypsena sveikina ir vaišintis kviečia. Saulius savo povandenine meistryste ir užsidirbdavo – paprašo kokie uteniškiai „progelei“  sugauti žuvies, tai ir neria – sugauna dešimt ar daugiau kilogramų rinktinių žuvų. Užsakymas atliktas, dešimt, o kartais ir daugiau rublių kišenėje…

Gyvenimo tėkmė

Laiko tėkmė galingesnė net už upės srovę, nes vanduo ilgai užtrunka, kol akmenį nudilina, sugriauna, o štai bėgantys metai labai greitai žmogaus amžių sutirpdo. Taip palengva tas paupio pasaulis ir sunyko. Pirmiausia mirė senasis Tranas, po to jau visiems teko iš pamėgtų namų ant upės kranto kraustytis – juk Lietuvai vėl gavus nepriklausomybę juos malūnininko Viliūno palikuonys susigrąžino.
Saulius jau tuo metu gyveno Vaitkūnuose, didžiulė buvo jo šeima. Prieš porą metų neatlaikė geraširdžio milžino širdis – mirė staiga, tiesiog užmigo ir nebepabudo. Visai neseniai buvo mirusi ir jo vyresnėlė sesuo, daug metų Šiauliuose gyvenusi Palma.
Tik po to pasimirė senoji Stasė, išėjo iš šio pasaulio vos ne šimtą metų linksmai jame pabuvusi. Pasiliko iš anos kartos tik vienintelė Ona. Ir ką gali pasakyti – nebėra giminės, nebėra tų žmonių, kurie buvo patys mieliausi, patys tikriausi, patikimiausi. Tik jau gerokai nutolę ir gyvenimo vieta ir sava dvasia jų palikuonys tebegyvena.
Tiesiog tik žinai, kad jie yra, kartais susitinki, bet viskas trūkę, pertrūkę, nutrūkę. Kaip ir kaimas, kadaise buvęs gyvas, tikras, vieningas, dabar jau išblaškytas, suskaldytas, menkas, savastį praradęs.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama