Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Jau visai netoli Čekonių, visai arti Rubikių ežero, plačiame kalvyne, nuo senų laikų gyvuoja Vajėšių kaimas. Surašant 1923 m. buvę 10 kiemų su 75 gyventojais. Žemės buvę apie 250 hektarų, ją į vienkiemius išskirstę 1936 m. Sovietmečiu net tris kartus per dieną čia važiuodavo maršrutu Anykščiai – Vajėšiai kursavęs autobusas. Nūnai kaimas sunykęs, prieš penkerius metus buvo priskaičiuojami vos penki čia deklaruoti piliečiai.

 

Net ir mirę kaimą garsina

Juozas Meškauskas… gydytojas, stulbinančios karjeros aukštumos – dar nesulaukus nė keturiasdešimties jis jau buvo Kauno klinikų  profesorius, katedros vadovas. Mokslų daktaru tapo 1937 m., kuomet apsigynė disertaciją tema „Skrandžio dvylikapirštės žarnos opaligės ankstyva diagnozė ir gydymas“, stažavosi Vienoje, Miunchene, Berlyne. Visuomenininkas, vadovavęs studentų ateitininkų „Gajos“ korporacijai, konfliktavo su katalikus varžiusia tautininkų valdžia, už savo įsitikinimus net kalėjo Varnių lageryje. Nuolat atvykdamas į tėviškę, sodžiuje būręs pavasarininkus, šaulius, rengęs vakarus, iš kurių pelno buvo pastatytas jaunimo kryžius.
Po Antrojo pasaulinio karo pasitraukė į Vokietiją, po to persikėlė į JAV, kur taip pat vertėsi gydytojo praktika, buvo įkūręs privačią kliniką lietuviškiausiame mieste Čikagoje, du dešimtmečius darbavosi alkoholikų ir narkomanų gydymo įstaigoje. Aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenės veikloje, daug rašė, svarbiausias jo veikalas yra „Lietuvių medicinos istorija“. Išgyveno net 104 m., jo palaikai parvežti į tėvynę ir palaidoti Debeikių kapinėse.
Tikras tėvynės patriotas buvęs Antanas Bulota, kuris iš šio kaimo į platų pasaulį išėjęs baigė karo mokyklą, tarnavo Karaliaus Mindaugo pulke Kupiškyje, buvo kulkosvaidininkų kuopos vadas. Vokietmetyje dalyvavo formuojant generolo Povilo Plechavičiaus armiją, po to pasitraukė į Vakarus, atsidūrė Amerikoje, kur devyniasdešimtuose metuose pasimirė. Jo antroji žmona Aušra pasirūpino, finansiškai rėmė, kad Santariškių klinikoje buvo įrengta A. Buloto vardo palata, kad iš 2003 m. įsteigto fondo geriausi Anykščių A. Vienuolio progimnazijos moksleiviai gautų pinigines premijas. Debeikių kapinėse, Bulotų kapavietėje stovinčio stogastulpio įrašas tarsi apgaili A. Buloto lemtį gyventi ir mirti svetimame krašte: „Ne ten norėjau atsigulti…/ Norėjau Lietuvoj ilsėtis/ Su protėviais, tėvais/ Šventuos kapeliuos/ Po šlamančiais klevais.“

Kėdainių fabrikus statęs ir jiems vadovavęs

Buvo toks Kazimieras Pilkauskas, nuo mažens mokslų atkakliai siekęs ir mokslus sumaniai panaudojęs. Baigęs Panevėžio gimnaziją stojo į Kauno politechnikos Chemijos fakultetą, o įgijęs inžinieriaus technologo specialybę dirbti išvyko į Rygą. Superfosfato gamykloje pradžioje buvo pamainos meistru, tačiau sumanus technologas greitai ėmė vadovauti visam cechui.
Septynerius metus padirbėjęs sugrįžo į Lietuvą, mat mineralinių trąšų gamykla buvo statoma Kėdainiuose. Ten vadovavo statybos darbams, o po to darbavosi vyriausiuoju inžinieriumi, po to beveik trisdešimt metų vadovavo visai gamyklai. Neeilinis žmogus buvęs, visą laiką nepartinis, vis dėlto prieš tapdamas direktoriumi žengė šį žingsnį. Kitaip negalėjo, mat bičiuliai patarė, patikino, kad jei to nepadarysiąs, direktoriumi paskirs kokį rusą, kuris ne tik su savo artimaisiais atvyks, bet ir visą gvardiją bičiulių, specialistų iš plačiosios tėvynės atsitemps, lietuviškuose Kėdainiuose tikriausią rusų koloniją įkurs. Daug nusipelnė Maskvoje „pramušant“ pinigų Kėdainių ligoninės bei miesto kelių statyboms.
Pasak pažinojusių, buvęs reiklus ir supratingas, kiekvieną darbuotoją galėjęs išklausyti, suprasti, pagelbėti, atjausti sunkią valandą. Mirtis buvo staigi, netikėta, pakirtusi septyniasdešimt ketvirtuose metuose. Kaip apie tai pasakojęs brolis pasidžiaugė, kad ir kolchozo derliai buvę labai neblogi, nes Kazimieras pagelbėdavo papildomą vagoną trąšų nusipirkti, ir atsidūsta: „Valig amžiaus dar galėjęs gyventi…“

Ūkininko godos

„Aš čia vienas vietinis pasilikęs, visi kiti atėję, atvažiavę iš kitur. Sodybų daug čia nupirktų – štai tą labai ištaisę kauniečiai, aną gi nupirkęs kažkoks verslininkas rusas nuo Ignalinos, žmogus, kuris lietuviškai silpnai tekalba. Kitos gi sodybos apleistos, laukia naujų šeimininkų ir tyliai išgyvena savo griūtį“, – sako Jonas Pilkauskas.
Skendi žydinčių obelų žieduose, kuomet ten buvome buvo tas gegužės pabaigos laikas. Tačiau viduryje savaitės nė vienoje sodyboje nepavyko surasti nė gyvos dvasios. Vasarnamiai.
Jonas iš kito kambariuko atneša vieną popierių, po to kitą, po kiek laiko dar daugiau. Dokumentas ministro pirmininko Augustino Valdemaro pasirašytas, apie tai, kad 1929 m. savanoris kūrėjas Klemensas Pilkauskas, gimęs 1896 m. Sterkiškių kaime prie Debeikių, buvo apdovanotas Nepriklausomybės dešimtmečio medaliu nr.1544., apie jo gautą žemę tarsi nieko ir nebežino, dokumentas gi rodo tik šiame kaime buvusį jo motinos Emilijos ir jos sesers Onos – Žekonaičių pasidalytą tėvų ūkį – 24 su puse hektaro žemės. Tėvokas Klemensas gal jau ir nebegalvojo, kad kada bus nepriklausomybė, kad vėl nuosavybė sugrįš. Tik dirbo, smarkiai dirbo. Ir kolchoze, ir namuose, daug negalvodamas.
Sodybos tvarte daug metų buvo laikomos kolchozo karvės, kitokie gyvuliai, šalia keliutės esąs kampas gerokai nubrūžintas, gal net nuskeltas jį kliudžiusių pašarus vežančių traktorių Atgaivindavo darbus pertraukdavę atlaidų šventės, ypač Baltramiejaus siautulys – kiekviename kieme dainos, vaišės, geras alus. Ir jų motina gaminusi puikiausią alų. Sužlugo kolchozai, Vajėšių gyvenvietės centre dar tebestūkso daug to meto didžiulių mūrinių pastatų.
Nūnai ūkis jau Remigijaus rankose, tėvas dar jam gabalą žemės priedo nupirkęs, tačiau kažkokie nedorėliai ir jų draugeliai tarpstantys žemėtvarkoje žemių ribas išstumdė – sienos nebeatitinka. Buvo šituo klausimu atvykusi komisija, matavo, žiūrėjo, rado, kad iš tiesių ribos išstumdytos. Bet jų išvados teisybei išpildyti nepakanka, tame pernai surašytame dokumente patariama bylinėtis – kreiptis ne bet kur, o į kažkokį Vilniaus teismą.
Skvarbaus žvilgsnio, viltingai ir aš nuteikiu, mąslus vyras ištaria, kad šitų dalykų, tokios netiesos taip nepaliks – kreipsis į ministrą, kreipsis į prezidentę, juk turi būti mūsų Lietuvoje teisybė, ypač savanorio sūnui ji svarbi ir reikalinga.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama