Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Šiaulių senamiesčio centre, Vilniaus gatvėje, klesti iš Anykščių krašto kilusio fotomenininko, kolekcininko, muziejininko, 1960–1962 metais dirbusio „Anykštos“ pirmtako „Kolektyvinio darbo“ laikraščio fotokorespondentu, Antano Dilio 1973 metais įkurtas modernus Fotografijos muziejus. Lietuvos fotografai ir muziejininkai mūsų kraštietį laiko vos ne legendine asmenybe.
A. Dilys, sulaukęs garbaus amžiaus, dar dalyvauja muziejaus veikloje, muziejui dovanojo apie 50 000 negatyvų ir toliau dovanas ruošia. Muziejuje tapo tradicija sausio 1–ąją gimusio muziejaus įkūrėjo gimtadienio išvakarėse atidaryti jo fotografijų parodą. Tokia buvo surengta ir jo 85–mečio proga.

Originalus, modernus ir
nepakartojamas

1935 m. pastatytame modernistinės architektūros pastate įsikūręs Fotografijos muziejus, galima sakyti, pačiame brandume – jam 44–eri. Per ką tik pasibaigusią rekonstrukciją muziejui pristatytas ketvirtas aukštas, dėl funkcinių poreikių užmūrytos kai kurių langų angos, tačiau pastato architektūriniai sprendimai ir medžiagos išsaugojo jo prieškarinę išraišką, jis dera su aplinkiniais pagrindinės Šiaulių gatvės pastatais. Peržengus muziejaus slenkstį pasitinka senojo mūro atodangos ir vestibiulyje atidengtas tarpukario užrašas „APTIEKA“, ženklinantis ankstesniąją pastato funkciją. Bendrystės su vaistais tik tiek belikę, o restauruotose muziejaus interjero erdvėse viešpatauja fotografija. Pasak „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėjos Vilijos Ulinskytės – Balzienės, formuojant ekspozicijas ir kitas muziejaus erdves siekta maksimalaus atvirumo – net tarnybinių patalpų, kabinetų durys yra stiklinės, atviras pats muziejinio darbo procesas. „Interjere sukurtos atskiros neformalaus bendravimo erdvės, susitikimų vietos, pažintinės ir kūrybinės veiklos zonos, atviros muziejaus lankytojams, kuriose siūloma su fotografija susijęs prasmingas laisvalaikis: fotografijos leidinių skaitykla, edukacinis centras „Studija“ su fotolaboratorija, lauko stogo terasa“,- keliais sakiniais muziejų pristatė jau 17 metų jame dirbanti, o 10 paskutiniųjų metų – jo vedėja V. Ulinskytė – Balzienė.
Muziejaus bibliotekoje yra daugiau kaip 11 000 specialiųjų fotografijos leidinių, ji atvira visiems, besidomintiems fotografijos istorija, fotografijos menu ir fototechnika (beje, vokiečių kalba 1890 m išleistą knygą apie fotografiją muziejininkai pavartyti leidžia tik su pirštinėmis). Edukacinį centrą „Studija“ sudaro edukacinių programų patalpa, fotolaboratorija ir mažoji parodų ir vaizdo peržiūrų salė, kuri gali būti transformuojama į studiją.
Pristatytame ketvirtajame aukšte įrengta moderni pagrindinė muziejaus keičiamų fotografijos parodų salė, vadinama „Galerija“, o iš jos patenkama į netradicinę erdvę – atvirą stogo terasą. Ji labai tinkama originaliems lauko renginiams ar puodeliui kavos lauko kavinukėje. Nuo stogo atsiveria nuostabi Šiaulių miesto centro panorama, kurią galima įamžinti nuotraukoje arba užeiti į bokštelyje įrengtos „cameros obskuros“ vidų ir pamatyti tos pačios miesto panoramos vaizdą ant „camera obskura“ sienos.
Su muziejaus modernumu, išsamiu fotografijos pristatymu ir parodomis susipažinau lydimas nuziejininkės, ekspozicijų konsultantės Ievos Stočkutės, kuri pademonstravo su „Studijos“ vaikais atliekamus eksperimentus, pristatė šiemet studiją baigusiųjų parodą ir kitas ekspozicijas.

Gyvenimą pašventė fotografijai

Man, kaip anykštėnui fotografui, knietėjo kuo daugiau sužinoti apie muziejaus istoriją ir jo įkūrėją A. Dilį, kurio pavardė įamžinta muziejaus ekspozicijos pradžioje. Juk rašyti apie Fotografijos muziejų, vadinasi, rašyti ir apie jo įkūrėją, nes nebūtų jo, kažin ar kas nors kitas būtų užsikrovęs tokią titanišką naštą, įprasminusią šio iškilaus žmogaus būtį.
A. Dilys gimė 1932–ųjų sausio 1–ąją Storių kaime. Augo penkių vaikų šeimoje ir jo gyvenimas nelepino – jis dirbo ir mokėsi. Dirbdamas techniku melioratoriumi, 1957 m. baigė Anykščių darbo jaunimo vidurinę mokyklą. Padirbėjęs keletą metų Anykščių rajono laikraščio fotokorespondentu, studijavo Maskvos (Rusija) centriniuose žurnalistikos namuose fotoreportažo meno specialybę ir 1963 m. buvo paskirtas ELTA korespondentu Šiauliuose, kur ir tebegyvena.
Jaunas, energija trykštantis, žinių ir patirties sukaupęs vyras tapo Lietuvos fotomenininkų sąjungos nariu ir Šiauliuose įkūrė meninės fotografijos klubą. Tuomet pačiame pakilime buvo XX a. antroje pusėje susiformavusi lietuviškoji fotomeno mokykla, pripažinimo sulaukusi ne tik buvusioje Tarybų Sąjungoje, bet ir užsienyje.
Štai tokio fotografijos profesionalų ir mėgėjų kūrybinio entuziazmo ir susitelkimo laikotarpiu kilo Fotografijos muziejaus idėja, kurią Šiaulių fotoklube su bendraminčiais subrandinęs ir ėmėsi įgyvendinti jaunas fotožurnalistas, Šiaulių fotoklubo vadovas, dabar – vienas tituluočiausių šalies fotografų, fotografijos parodų, konferencijų organizatorius, garsus filokartistas, daugybę apdovanojimų pelnęs Lietuvos fotomenininkų sąjungos garbės narys A. Dilys.

Žinia apie Fotografijos muziejaus kūrimą buvo akcentuota per Šiauliuose 1970 m. sausio 10 d. atidarytą respublikinę fotoklubų meninės fotografijos parodą. Idėją kaupti ir išsaugoti Lietuvos fotografijos paveldą ypač džiaugsmingai sutiko kolegos fotografai, žurnalistai, kurie ją platino visais įmanomais būdais. Muziejaus kūrimo užuomazgas palaikė 1969 m. susikūrusi LTSR fotografijos meno draugija, kurios vienu iš organizacinio komiteto narių vėlgi buvo ir A. Dilys.
Publikacijos apie būsimo muziejaus kūrimą pasirodė Amerikos lietuvių spaudoje, apie tai rašė pagrindinis SSRS fotografijos žurnalas „Sovetskoje foto“. Vėlgi, daugelio straipsnių, propaguojančių muziejaus kūrimą, agituojančių jam dovanoti eksponatus autorius buvo pats A. Dilys.
Šiaulių Aušros muziejaus archyvai byloja, kad 1973 m. visuomeniniais pagrindais veikusiame muziejuje, kurio vadovas buvo A. Dilys, jau buvo sukaupta 4 308 eksponatai. Muziejui daug vertybių sunešė patys fotografai, kūrinius besikuriančiam muziejui dovanojo jau pripažinti fotografijos meistrai Aleksandras Macijauskas, Romualdas Rakauskas, Antanas Sutkus, Liudas Ruikas, rygiečiai Gunaras Bindė, Egonas Spuris ir daugybė kitų. Pirmąjį fotoaparatą fotografijos technikos kolekcijai padovanojo šiaulietis fotografas Algirdas Musneckis, daugiausia dokumentų, straipsnių, senų fotografijų ir negatyvų perdavė Vilniaus universiteto dėstytojas, fotografijos istorikas Virgilijus Juodakis. Į muziejaus iniciatoriaus namus, kur laikinai glaudėsi būsima ekspozicija ir fondai, eksponatai plaukė paštu iš Lietuvos ir užsienio.
Buvo likęs vienintelis žingsnis – muziejui surasti patalpas ir pastovų finansavimą. Nediduką kambarį muziejaus reikmėms skyrė Šiaulių namų valdyba Nr. 2, o Šiaulių „Aušros“ istorijos ir etnografijos muziejus (dabar – Šiaulių „Aušros“ muziejus) užleido dvi sales Aušros alėjoje. Būtent jose 1973 m. gegužės 25 d. ir buvo atidaryta pirmoji visuomeninio Fotografijos meno draugijos Fotografijos muziejaus ekspozicija. Ši diena tapo Fotografijos muziejaus gimtadieniu.
Muziejaus ekspozicija buvo parengta skubant, vos per 10 dienų. Ją rengė pats A. Dilys, kuriam talkino dailininkė ir 3 – 4 fotografai iš Fotografijos meno draugijos. Pirmoje ekspozicijoje eksponuota apie 400 eksponatų Lietuvos fotografijos istorijos tema. Dalis eksponatų labai vertingi ir pristatomi vėlesnėse muziejaus ekspozicijose. Tai prieškario fotografų Juozo Daubaro iš Vabalininko, biržiečio Petro Ločerio darbai, Kauno studijinės fotografijos meistro Karlo Baulo paviljoninės kameros, prieškario Lietuvos fotografijos meistrų Aleksandro Jurašaičio, Jono Bulhako, Balio Buračo, Juozo Daubaro fotografijos bei pirmieji lietuviški fotografijos leidiniai, fotomėgėjų parodų katalogai, vertingi fotografijos reikmenys ir kt. Ekspoziciją per pirmuosius metus aplankė apie 10 000 žmonių iš Lietuvos ir užsienio.
Muziejus ne tik teikė metodinę pagalbą fotografijos klubams, būreliams, studentams, sukaupta medžiaga naudojosi mokslininkai, žurnalistai, fotomenininkai, bet ir tęsė prie muziejaus veikiančio pirmojo Lietuvoje Liaudies universiteto Foto, meno ir istorijos fakulteto veiklą. Paskaitas skaitė garsūs fotografai, fotografijos kritikai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Rygos, Maskvos, Leningrado (dabar – Sankt Peterburgas). Muziejus palaikė ryšius su keliais šimtais mokslo įstaigų, redakcijų, fotoklubų, keitėsi informacija ir leidiniais su Stokholmo, Helsinkio, Drezdeno, Prahos, Paryžiaus, Turino, Tokijo ir kitais fotografijos muziejais, mokėsi iš jų.
Šiaulių miesto vadovai 1975 m. gegužės mėnesį muziejui suteikė patalpas, trečią aukštą, dabartinėje Fotografijos muziejaus vietoje „Aušros“ muziejuje, dar po metų pridėjo antrąjį aukštą (iš viso beveik 600 kv. m) ir šias patalpas perdavė valstybiniam Šiaulių „Aušros“ muziejui. Fotografijos muziejus tapo šio muziejaus fotografijos skyriumi, o jo vadovu paskirtas A. Dilys. Dar po ketverių metų gruodžio mėnesį buvo galutinai baigti muziejaus patalpų remonto darbai ir atšvęstos įkurtuvės, atidaryta nauja fotografijos istorijos ekspozicija (Autoriai – tuometinis Fotografijos skyriaus vedėjas Vaidotas Kisielis, muziejininkė Irena Ročytė, architektas Fridrikas Samukas), o naujojoje muziejaus parodų salėje atidaryta garsioji Romualdo Rakausko paroda „Žydėjimas“. Ekspozicijoje buvo rodoma 700 iš muziejaus fonduose registruotų 2000 eksponatų.
1977–aisiais muziejus kartu su LTSR fotografijos meno draugija, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Vilniaus universiteto žurnalistikos katedra surengė dviejų dienų neregėto mąsto sąjunginį fotografijos meno festivalį. Fotografijos šventėje vykusi konferencija „Fotografija ir dabartis“ tapo tradicine, į jas aptarti fotografijos meno aktualijų rinkosi mokslininkai, fotografijos meistrai ir kritikai. Antrasis toks festivalis įvyko 1986 metais.

Padovanojo 50 000 negatyvų

Festivaliai, jaunimo mokymas, užsienio ir Lietuvos autorių fotografijos parodos, muziejaus eksponatų kaupimas visą laiką siejosi su A. Dilio ir jo bendražygių organizacine ir kūrybine veikla.
Sulaukęs garbaus amžiaus, jis nenutraukė ryšių su muziejumi, atrinko ir jam dovanojo 50 000 negatyvų. Beje, praeito amžiaus pabaigoje išpopuliarėjus dviračiams, A. Dilys fiksavo šį procesą ir jo iniciatyva buvo surengta respublikinė fotografijų paroda „Dvitratis – sportas, sveikata, transportas“. Per daugelį metų sukaupęs 2 800 negatyvų rinkinį dviračių tema, jį padovanojo „Aušros“ muziejui. A. Dilys su sūnumi Raimondu yra filokartininkai, renka atvirukų kolekcijas. Vėlgi 2000–aisiais jie muziejui padovanojo 60 000 atvirukų kolekciją, tačiau didžiąją meile anykštėnui išliko fotografija, kuriuos lobius jis kaupė visą gyvenimą, turėdamas vienintelį tikslą parodyti juos visiems.
Tokį pat tikslą turi ir jo prieš 44 metus įkurtas muziejus, kuriame dirba 10 savo darbą išmanančių ir jam atsidavusių žmonių. „Fotografijos muziejus turi sukaupęs 150 000 vertybių, iš kurių 50 000 sudaro jo įkūrėjo dovanoti negatyvai, – minėjo V. Ulinskytė – Balzienė. – Siekiame įgyvendinti atviro, gyvo nuolat atsinaujinančio dinamiško ir aktualaus muziejaus viziją, muziejaus į kurį norėtųsi sugrįžti vėl ir vėl“, – sakė atsisveikindama vedėja.

 

Fotografijos muziejus
Vilnias g. 140, LT 76296, Šiauliai.
Tel:. (8-41) 524396. foto@ausros muziejus.lt. www.fotomuziejus.lt

Muziejus dirba antradienį, ketvirtaduienį ir penktadienį nuo 10 iki 18val., trečiadienį nuo 10 iki 19 val. ir šeštadienį
bei sekmadienį nuo 11 iki 17 val.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama