Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Ketvirtadienį vykusiame rajono Tarybos posėdyje nuspręsta sudaryti laikinąją komisiją, kuri tirs į opoziciją pasitraukusio buvusio Anykščių rajono mero Kęstučio Tubio bendražygio, liberalo Luko Pakelčio veiksmus. Komisija sudaryta savivaldybės administracijai šių metų kovo 28 dieną gavus 23 asmenų pasirašytą pareiškimą.
”Anykštos” žiniomis, pareiškimą parašė vietos motokroso entuziastai, nepatenkinti L.Pakelčio Mickūnų motokroso trasoje įvesta tvarka. Žemę, kurioje yra motokroso trasa, L. Pakeltis nuomoja iš valstybės. L. Pakeltis viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijoje nenurodė, kad jis yra VšĮ “Mks – Čiversa”, užsiimančios motokroso varžybų organizavimu, vadovas.

Ką tirs – slepia

Kuo prasikalto L. Pakeltis, dar prieš rajono Tarybos posėdį „Anykštai“ nesutiko atskleisti nei 23 pasirašiusiųjų asmenų pareiškimą dėl rajono Tarybos nario Luko Pakelčio veiksmų gavęs ištirti savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas Raimundas Razmislavičius, nei rajono Tarybai parengto sprendimo sudaryti laikinąją komisiją iniciatorius, rajono meras Kęstutis Tubis.
„Pareiškimas neišnagrinėtas. Antikorupcijos komisijos reglamentas numato viešinimo tvarką tik po to, kai viskas yra išnagrinėta“, – paprašytas visuomenę supažindinti su 23 asmenų pareiškimu dėl L. Pakelčio veiksmų, sakė Antikorupcijos komisijos pirmininkas R. Razmislavičius.
Apie priežastis, kodėl pareiškimas buvo nenagrinėtas, R. Razmislavičius kalbėjo: „Kadangi aš esu verslininkas ir mane sieja verslo santykiai ne tik su L. Pakelčio asmeninio turto apsauga, bet ir su jo verslo įmonės turto apsauga, be kita ko, mes vos ne kaimynai. Tai būtų neetiška man tai daryti. Tai būtų jau viešųjų ir privačių interesų pažeidimas. Tyrimą iš manęs turėjo perimti Audrius Bitinas, kuris buvo komisijos pirmininko pavaduotojas, bet jis „padėjo“ Tarybos nario mandatą. Dabar ta komisija yra tokia, kokia yra, dar vienas žmogus laikinai yra išvykęs į užsienį ir komisija negali nieko daryti, nes nėra kvorumo.“ R. Razmislavičius vadovauja saugos tarnybai ir, “Anykštos” žiniomis, saugo verslininkui L. Pakelčiui priklausantį nekilnojamąjį turtą.
Rajono meras K. Tubis, į rinkimus ėjęs po Liberalų sąjūdžio vėliava drauge su L. Pakelčiu, „Anykštai“ taip pat aiškino, kad pareiškimo viešinti negalima.
„Dokumentas ir aplinkybės, kas ten yra surašyta, gali būti paviešintas tik tada, kai pabaigtas tyrimas. Bendros taisyklės yra, kad nėra skelbiama viešai, o kreipiamasi į savivaldybę kažką susižinoti ar išsiaiškinti. Negali būti skelbiama tai, kas nepatikrinta, viešinti ir rašyti. Tikrai negalima. Ar tai Tarybos narys, ar kitas asmuo, tikrai negalima viešinti. Tam ir sudaroma komisija“, – aiškino K. Tubis.

Dėl ko vyks tyrimas, rajono
Taryba nesupažindinta

Prieš pradedant svarstyti sprendimo projektą dėl laikinosios komisijos tirti L. Pakelčio veiksmus, rajono Tarybos narys L. Pakeltis paprašė pasisakyti ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo, tačiau atėjęs į tribūną tokios progos nebegavo. Rajono meras K. Tubis aiškino, kad pasisakydamas prieš balsavimą, L. Pakeltis gali daryti įtaką rajono Tarybos balsavimui. Taip esą rekomendavo posėdyje dalyvaujanti Vyriausybės atstovė.
„Kaip jaustis žmogui, Tarybos nariui, kuris apskritai nieko nežino dėl ko sudaroma laikinoji komisija?“, – rajono Tarybos klausė L. Pakeltis.
Stebėjosi ir dalis rajono Tarybos narių, kuriems nebuvo pateiktas pavasarį, kovo 28 dieną, savivaldybės administracijos gautas 23 asmenų pareiškimas, kuriame ir paprašyta ištirti L. Pakelčio veiksmus.
Meras K. Tubis aiškino, kad „dokumentai ir pareiškimai nėra platinami visiems, užtai ir sudaroma komisija“ bei citavo savivaldybės Etikos komisijos išvadas: „…nutraukti tyrimą, kadangi iki tyrimo pabaigos L. Pakeltis savo elgesį pripažino neetišku, nesuderinamu su savo pareigomis ir viešai dėl to atsiprašė.“
„Čia dėl vieno tik dalyko – deklaravimo“, – konkrečiai neįvardindamas, apie ką eina kalba, aiškino K.Tubis.

Tyrimo medžiaga –
didelės apimties

„Skundo, kuris savivaldybės administracijos buvo pateiktas Antikorupcijos komisijai, medžiaga yra pakankamai didelės apimties. Antikorupcijos komisija susipažino su skundo turiniu ir pateikta papildoma medžiaga, kurioje buvo ir deklaravimo pažeidimas. Šį klausimą persiuntėme Etikos komisijai. Kita dalis klausimo Antikorupcijos komisijos nariams sukėlė abejonių ir buvo priimtas sprendimas klausimą nagrinėti paprašius savivaldybės administracijos papildomos medžiagos prie to skundo ir situacijos įvertinimo pasikeitus ar nepasikeitus aplinkybėms“, – apie tai, kaip buvo nagrinėjamas pareiškimas dėl L. Pakelčio veiksmų, pasakojo Antikorupcijos komisijos pirmininkas R. Razmislavičius.
„Medžiaga yra didelė. Be abejo, vienareikšmiškai to vertinti negalima todėl, kad L. Pakeltis yra Tarybos narys. Jei tai būtų ne politiko klausimas, matyt, tai greitai išsispręstų. Čia viskas yra sudėtingiau, nes politikams yra keliami kiti reikalavimai“, – kalbėjo R. Razmislavičius.
L. Pakeltis stebėjosi, kad 23 asmenų pareiškimas dėl jo veiksmų buvo gautas dar kovo 28 dieną, tačiau klausimo sprendimas buvo vilkinamas dėl „nedarbingos“ Antikorupcijos komisijos iki pat liepos pabaigos. Be to Antikorupcijos komisijai ištirti motokroso entuziastų pareiškimą paprašyta tik balandžio 20 dieną, tai yra tik praėjus beveik mėnesiui.

Rajono Taryboje – jovalas

Į laikinosios komisijos, kuri tirs rajono Tarybos nario L. Pakelčio veiksmus, sudėtį įtraukti penki Tarybos nariai: Rita Kripaitienė, Raimondas Balsys, Alfrydas Savickas, Arvidas Pajuodis ir Egidijus Šilaika. Liberalų siūlymu į komisiją įtrauktas Vilius Januška.
Rajono Tarybos narys, socialdemokratas Donatas Krikštaponis, balsuojant dėl laikinosios komisijos sudarymo, pasiūlė nuo balsavimo nusišalinti ir į ją pasiūlytiems rajono Tarybos nariams.
„Bet jie neturi jokių sąsajų“, – nepatenkintiems, kad nežino apie ką nagrinėja sprendimo projektą, sakė meras K. Tubis.
„Jeigu mes nežinome, tai reiškia, kad interesų konflikto irgi nežinome“, – kodėl balsuojant į laikinąją komisiją įtrauktiems Tarybos nariams nereikia nusišalinti, išmintingai dėstė Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Alfredas Bulotas.
„Seime Gražuliui buvo sudaroma komisija, bet jis dalyvavo Seimo posėdyje ir turėjo teisę pasisakyti. Tai beprecedentis atvejis Anykščių rajono taryboje ir šitoje vietoje matau tik vieną – yra jovalas Antikorupcijos komisijoje, kuris prasidėjo nuo pirmo posėdžio šios Tarybos. Ji yra neveiksni, nežinau, ar kompetentingi, ar per daug gudrūs, bet šalinasi nuo sprendimų priėmimo ir tada mes esame pakišami po kažkokiom laikinom komisijom. Jeigu yra teisiniai pažeidimai, galbūt yra kažkokie, ko mes tikrai nežinome, nes medžiagos nematėme, tada yra prokuratūra“, – kalbėjo rajono Tarybos narys Dainius Žiogelis, kuriam kaip žaidimas atrodė pusę metų besitęsiantys nesusipratimai dėl Antikorupcijos komisijos.
„Negalima sakyti, kad aš čia kažką saugau ir verslo reikalais susijęs. Gal ir aš su Luku kažkuo susijęs. Alaus išgeriam susitikę retkarčiais. Tai mes čia visi rajone esame susiję. Visi naudojame vandenį, šiukšles kaupiame“, – tai, kad Antikorupcijos komisijos pirmininkas R. Razmislavičius nusišalino nuo pareiškimo dėl L. Pakelčio veiksmų svarstymo, piktinosi D. Žiogelis.

Savivaldybės administracija –
neveiksni

„Ar mes jau tokie nekompetentingi, kad nuolatinės komisijos negali ištirti? Tie piliečiai, kurie pasirašė po pareiškimu, galėjo nueit iki Strasbūro, nes su nauja komisija jiems galėsime atsakyti geriausiai tik rugsėjo mėnesį. Mes patys rašome sau nuosprendį, kad dirbame neatsakingai, nekompetentingai, mūsų komisijos neveiksnios“, – apie tai, kad savivaldybės administracija nepaiso nustatytų terminų ir penkis mėnesius vilkina laiką pateikti oficialų atsakymą piliečiams, atkreipė dėmesį rajono Tarybos narė, liberalė Danutė Mažvylienė.

Įžvelgė sąskaitų suvedinėjimą

Rajono Tarybos narys Vilius Juodelis siūlė klausimą dėl laikinosios komisijos tirti L. Pakelčio veiksmams sudarymo atidėti vėlesniam laikui, tačiau meras K. Tubis aiškino, kad to padaryti negalima.
Rajono Tarybos narys D. Krikštaponis posėdyje siūlė suformuoti naujos sudėties Antikorupcijos komisijos sudėtį, tačiau meras K. Tubis tam priešinosi ir žadėjo klausimą dėl to parengti rugsėjo mėnesio posėdžiui.
„Čia vyksta asmenybių karai ir individualių sąskaitų aiškinimasis. Čia veliamės į visišką jovalą. Antrą kartą per šią kadenciją balsavime nedalyvausime“, – prieš balsavimą dėl laikinosios komisijos sudarymo pareiškė D. Žiogelis.

Meras nebalsavo

Beje, už laikinosios komisijos sudarymą rajono Taryba balsavo net du kartus. Antrą kartą, kilus abejonėms, ar per ilgas diskusijas nepamiršta priimti sprendimo projekto, tai buvo padaryta posėdžių salę trumpam palikus merui K. Tubiui, kuomet pirmininkavimą buvo perėmęs mero pavaduotojas, konservatorius Sigutis Obelevičius.

Atviras Luko Pakelčio interviu –
per „ANYKŠTA“ TV

Po rajono Tarybos posėdžio rajono Tarybos narys L. Pakeltis davė interviu „ANYKŠTA“ TV, kuriame išsakė savo spėjimus, dėl ko galimai buvo sudaryta laikinoji komisija tirti jo veiksmams, bei atskleidė, dėl ko buvo svarstomas savivaldybės Etikos komisijos posėdyje.
„Etikos komisija gavo Antikorupcijos komisijos raštą, kad ištirtų atvejį, jog 2016 metais aš nedeklaravau savo viešųjų ir privačių interesų deklaracijoje, kad esu viešosios įstaigos „Mks – Čiversa“ vadovas. Aš tai pripažįstu, per neapdairumą to nepadariau, atsiprašiau, tikrai dėl to apgailestauju ir iki svarstymo aš išsamiai pataisiau savo viešųjų ir privačių interesų deklaraciją. Etikos komisija priėmė sprendimą tyrimą nutraukti“, – apie Etikos komisijos sprendimus pasakojo L. Pakeltis.
L. Pakeltis sakė tik iš portale anyksta.lt paskelbtų publikacijų sužinojęs, kad laikinoji komisija galimai buvo sudaryta dėl vietos motokroso entuziastų skundo bei pasakojo apie viešosios įstaigos „Mks–Čiversa“ planus atgaivinant motokroso parką Debeikių seniūnijos Mickūnų kaime.

Žada motokroso atgimimą

Buvęs viešosios įstaigos „MKS–Čiversa“ vadovas, verslininkas Valerijus Čikeliovas „Anykštai“ sakė, kad viešąją įstaigą ir iš valstybės nuomojamą žemę Mickūnų kaime, kurioje yra įrengta motokroso trasa, L. Pakeltis iš jo perėmė abipusiu susitarimu.
„Anykštai“ V. Čikeliovas kalbėjo, kad iš valstybės nuomojamoje žemėje L. Pakelčio niekas neįpareigoja užsiimti motokroso veikla ir ten jis gali rengti kad ir festivalį „Velnio akmuo“, tačiau vylėsi, kad motokrosas čia kada nors atgims.
„ANYKŠTA“ TV rajono Tarybos narys L. Pakeltis atskleidė, kad jo tikslas – Mickūnuose įrengti geriausią Lietuvoje motokroso trasą ir jau 2018 metais šios sporto šakos mylėtojus pakviesti stebėti varžybų.

Supranta, kodėl supyko
motociklininkai

Beje, rajono Tarybos narys L. Pakeltis atskleidė, kad tai, kaip jis tvarkosi Mickūnų motokroso trasoje, patiko ne visiems.
„Perėmęs viešąją įstaigą „Mks –Čiversa“, aš tapau Mickūnų motokroso trasos nuomininku. Ir tada ėmiausi tvarkyti tą objektą, gerinti jo būklę. Tai kažkam nepatiko, nes atsirado darbo laikas, atsirado normali priežiūra, krūvos šiukšlių buvo išvežtos, paprašiau visų laikytis elemntarios tvarkos, reglamento. Galų gale už saugumą, už žmonių sportą atsakau aš. Tai natūralu, kad kažkam tai nepatiko. Nežinau, kas tie asmenys, bet tie žmonės, kurie nepasirašė, man minėjo, kokios nuotaikos. Bet niekas į akis man pasakyti neišdrįsta“, – sakė L. Pakeltis.
Paskutinį kartą Mickūnų motokroso trasoje varžybos vyko prieš trejus metus. Keletą metų motokroso varžybos čia vykdavo net du kartus per metus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama