Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Anykščių verslo informacinis centras bus reorganizuojamas, prijungiant jį prie Anykščių turizmo informacijos centro. Taip nusprendė liepą posėdžiavusi rajono Taryba, neatsižvelgdama į 24 asocijuotų rajono organizacijų prašymą.
Prieš posėdį Anykščių vadovų klubas kreipėsi į rajono Tarybą, prašydamas nepritarti įstaigos reorganizacijai, nes klubo neįtikino savivaldybės administracijos pateikti argumentai. Savivaldybės administracijai pareiškimą dėl Anykščių verslo informacinio centro reorganizacijos parengę 23 bendruomenių pirmininkai taip pat nuogąstavo, kad po reorganizacijos bendruomenės neteks didžiausio pagalbininko rengiant projektus, kurie padeda gauti finansavimą ir puoselėti rajono kaimus bei miestelius.

Verslininkų reorganizacijos
tikslai neįtikino

Į planus reorganizuoti Anykščių verslo informacinį centrą sureagavusio Anykščių vadovų klubo, kuris vienija svarbiausių rajono įstaigų bei verslo organizacijų vadovus, valdyba, parengusi kreipimąsi rajono Tarybai, siūlė nepritarti įstaigos reorganizacijai.
„Įstaiga ir toliau turėtų atlikti savo funkcijas. Reorganizuojant įstaigą, prijungiant prie kitokias funkcijas vykdančios įstaigos, nebus pasiektas didesnis paslaugų efektyvumas, nebus teikiamos įvairesnės paslaugos verslininkams. Ar neatsitiks taip, kad mažinant lėšų skyrimą bus pradėtas mažinti darbuotojų skaičius? Viešoji įstaiga Anykščių turizmo informacijos centras turi ir išlikti kaip turizmo informavimo paslaugas teikianti įstaiga, juolab kad siekiame kurorto statuso. Sprendimo projekte numatyta, kad po reorganizacijos pavyktų sutaupyti 20 proc. savivaldybės lėšų kasmet. Neigiamų pasekmių, kaip teigiama, dėl reorganizacijos nenumatoma. Todėl daroma prielaida, kad apskaičiavimai tik preliminarūs. Nes kol kas nežinoma naujos įstaigos valdymo schema ir kiek reikės lėšų išeitinėms išmokėti“,  – rašoma Anykščių vadovų klubo kreipimesi, kuriame akcentuojama, kad savivaldybės administracijos rajono Tarybai pateikti argumentai, kodėl reikia jungti Anykščių verslo informacinį centrą ir Anykščių turizmo informacijos centrą, nėra pakankami“, – rašoma Anykščių vadovų klubo, kuriam vadovauja Anykščių ligoninės vyr.gydytojas Dalis Vaiginas, kreipimesi.

Bendruomenės skalambija
pavojaus varpais

Šlavėnų bendruomenės pirmininkė Jolita Kontrimavičienė rajono Tarybai perskaitė 23 rajono bendruomenių pareiškimą, kuriame konstatuota, kad Anykščių verslo informacinis centras – bendruomenėms reikalinga įstaiga.
„Tik su Anykščių verslo informacinio centro pagalba įgyvendintų projektų dėka į rajoną buvo pritraukta ES investicijų, o jas įsisavinusios bendruomenės išgražino viešąsias erdves, prikėlė merdėjusius pastatus, organizavo bendras veiklas. Anykščių verslo informacinis centras sukūrė Anykščių rajono bendruomenių tinklą, kuris į Anykščius subūrė daugiau kaip 300 žmonių. Anykščių rajono bendruomenių tinklas yra puikus pavyzdys, kad parodyta iniciatyva buvo pripažinta ir įvertinta. Buvome susitikę ir kalbėjome su keletu Tarybos narių, mus išklausė Biudžeto, Ekonomikos ir kaimo reikalų komiteto nariai, deja, dalyvauti kitų komitetų posėdžiuose pritrūkome laiko. Mes esame įsitikinę, kad galima rasti ir kitų būdų situacijai išspręsti. Ar verta griauti tai, kas jau egzistuoja daugiau kaip 15 metų? Mes verslo centro darbuotojais pasitikime, juos pažįstame, jie žino mūsų problemas, galimybes, o tai įrodė mūsų ilgametė ir sėkminga bendrystė“, – sakė J. Kontrimavičienė.

Po reorganizacijos – mažesnis
dėmesys turizmui

Rajono Tarybai pateiktame sprendimo projekte dėl Anykščių verslo informacinio centro reorganizavimo pateikti faktoriai, kurie paskatino įstaigos reorganizaciją. Savivaldybės administracija ruošiasi dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamame projekte. Projekto metu numatoma rekonstruoti Anykščių turizmo informacijos centro pastatą.
Teigiama, kad prieš teikiant paraišką, turi būti „užtikrinta kitokia veikla negu šiuo metu vykdo TIC. Siūlymas sujungti viešąsias įstaigas AVIC ir TIC leistų pasiekti projekte numatytus rodiklius.“ Taip pat remtasi Valstybės kontrolės siūlymu savivaldybėms „priimti strateginius sprendimus: optimizuoti visų formų įstaigas ir įmones, sukurti aiškią ir neprieštaringą jų veiklos tikslų kėlimo ir rodiklių vertinimo sistemą, užtikrinti efektyvią institucinę priežiūrą ir jos valdymą.“
„Optimizuojama dėl to, kad verslo informacinio centro veikla daugiau nukreipta į bendruomenių projektų rengimą, konsultavimą, informavimą, administravimą, taip pat įstaigų steigimą, nuostatų rengimą, todėl įstaiga 2016 metais įstaiga už teikiamas paslaugas gavo 9000 Eur pajamų.Yra nuogąstavimas, kad sujungus abi įstaigas, tiesiog verslo funkcija išnyktų. Galiu pasakyti, kad nieko panašaus.Verslo funkcijos nesumažės, o galima sakyti, kad jos didės – bus apie 60-70 proc. verslo krypčių ir apie 30 proc.turizmo krypčių“, – rajono Tarybai sakė Anykščių verslo reorganizacijos iniciatorius, savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka.

Savivaldybė negaudavo
paslaugų

A. Gališanka kalbėjo, kad savivaldybės administracijai esą iškildavę sunkumų, kai buvo norima pasinaudoti Anykščių verslo informacinio centro paslaugomis.
„Galiu pasakyti, kad savivaldybė ne visada iš šios įstaigos gauna norimas paslaugas, tiesiog tenka pačiai spręsti, kaip jas gauti ir papildomai finansuoti“, – rajono Tarybos nariams sakė A. Gališanka.
Anot A. Gališankos, Anykščių verslo informacinį centrą ir Anykščių turizmo informacijos centrą sujungus į vieną įstaigą, per metus pavyktų sutaupyti apie 20 proc. iš rajono biudžeto joms skiriamų lėšų. Be to, esą tapatūs viešųjų  įstaigų  dariniai įsteigti kaimyninėse savivaldybėse, pavyzdžiui, VšĮ Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras ir t.t.

Nei viešumo, nei skaidrumo

„Jūs rinkiminėje programoje kalbėjote apie viešumą. Nepriimsime radikalų sprendimų, jeigu nebus su visuomene išdiskutuota. O dabar, ar Vadovų klubas buvo surinktas, ar informuotas? Verslo centras susijęs su Vadovu klubu“, – kalbėjo rajono Tarybos narys, socialdemokratas Donatas Krikštaponis.
Savivaldybės administracijos direktorius A. Gališanka aiškino, kad Vadovų klubo nuomonė savivaldybės administracijai svarbi, tačiau aiškino nežinantis, „kaip Vadovų klubas su Anykščių verslo informacinio centro funkcijomis tiesiogiai susijęs.“
Rajono Tarybos narys, liberalas Lukas Pakeltis siūlė duoti pasisakyti ir reorganizuojamo Anykščių verslo informacinio centro direktorei Renatai Gudonienei, taip pat Anykščių turizmo informacijos centro direktorei Vilandai Reikalienei.
„Direktorės buvo pasitarime ir mes išgirdome jų nuomones“, – aiškino meras K. Tubis.

Verslo informacinio centro
 kolektyvas – nežinioje

Ką mano apie Anykščių verslo informacinio centro reorganizaciją, „Anykšta“ teiravosi Anykščių verslo informacinio centro direktorės R. Gudonienės.
„Jeigu žvelgiant iš Anykščių verslo informacinio centro vadovo ir darbdavio pozicijų, reorganizavimo metu, kadangi mes dar nežinome struktūros, negaliu nuspėti ir negaliu suteikti socialinės – ekonominės garantijos darbuotojams, nes aš ir pati nežinau. Aš nežinau, ar man bus pasiūlyta darbo vieta. Jeigu kalbant apie įstaigą, kaip paslaugų teikėją, jei bus turizmo ir verslo centras, ką rodo patirtis kitų miestų, ten verslo reikalai yra antraeiliai, nes turizmas visą laiką užima pirmą vietą. O mūsų rajone be jokios abejonės, kad turizmo reikalai bus pirmoje vietoje. Mes daug metų padėjome bendruomenėms, buvome jiems pagalbininkais ir ramsčiais. Kas dabar jiems padės, aš nelabai įsivaizduoju. Galbūt naujo turizmo ir verslo centro vadovo pozicija bus kitokia, čia sunku spėlioti“, – apie numatomą reorganizaciją kalbėjo Anykščių verslo informacinio centro direktorė R. Gudonienė.

Nuomonės viešai nesako

Tuo tarpu Anykščių turizmo informacijos centro direktorė V. Reikalienė, prie kurios dabar vadovaujamos įstaigos bus jungiamas Anykščių verslo informacinis centras, šia tema kalbėtis nenorėjo.
„Žinokit, nuo tokių komentarų aš susilaikau ir tikrai nieko nekomentuosiu. Tiesiog dar nebuvo Tarybos posėdžio, tad man atrodo anksti kažką komentuoti. Taip, sprendimo projektas yra viešas. Yra tokia situacija, manau, mano argumentai yra išsakyti pakankamai svarūs. Jeigu matėte projektą, ten viskas yra išsamiai surašyta. Nuomonės tikrai viešai nesakysiu“, – prieš rajono Tarybos posėdį sakė V. Reikalienė.

Verslas išgyvena
sunkius laikus

Verslininkas, rajono Tarybos narys, liberalas Mindaugas Sargūnas „Anykštai“ sakė, kad reorganizuodami Anykščių verslo informacinį centrą rajono valdantieji tiesiog demonstruoja savo požiūrį į verslą.
„Ekonomiškai ši reorganizacija galbūt ir yra naudinga, sumažėtų vienu direktoriumi. Bet dar didesnė ekonominė nauda mūsų rajono biudžetui būtų, jeigu visai neliktų verslo centro funkcijos. Ne viską, manau, galima vertinti tik per ekonominę prizmę. Tokiu sprendimu rodomas tikras požiūris į verslą Anykščiuose. Jeigu, rajono vadovų manymu, Verslo centras dirba blogai, tai gal reikėtų aiškintis, kodėl jis taip dirba, galbūt reikalinga pagalba jam, gal reikia stiprinti kvalifikuotais specialistais… Dabar pasirenkamas lengviausias būdas, prijungti prie Turizmo informacinio centro ir jis tegu tvarkosi, nes patys tvarkyti negeba. Ne visi valgome duoną iš turizmo sektoriaus, gaila, tačiau kiekvienais metais anykštėnų vis mažėja ir verslui, kuris dirba su rajone gyvenančiais žmonėmis darosi vis sunkiau“, – situaciją rajone įvardijo M. Sargūnas.

Reorganizacijoje
mato ir pliusų

Kalbėdamas apie Anykščių verslo informacinio centro reorganizaciją, verslininkas Valdas Žala atkreipė dėmesį, kad valstybiniame sektoriuje dirba per daug žmonių.
„Dabar daug informacijos „Google“, tad natūralu, jog ir vienos,  ir kitos įstaigos veikla turi transformuotis. Kadangi jos išlaikomos iš mokesčių mokėtojų pinigų, tai reikia žiūrėti, ar tie patys žmonės nesidubliuoja, neatlieka panašių funkcijų ir ar nevalgo mokesčių mokėtojų pinigų. Jei taip yra, tai nereikia pykti ant ten dirbančių žmonių. Jie yra pasenusios sistemos dalis. Valstybės išlaikomos įstaigos turi būti tik strateginės ir teikiančios viešas paslaugas. Šia veikla gali užsiimti ir privatus verslas, nematau didelio skirtumo, gal net pliusų. Atsilaisvins kelios darbo vietos. Žmonės ras kitus darbus.Valstybiniame sektoriuje dirba per daug žmonių, kuriuos išlaikome mes. Pavyzdžiui, reikėjo Anykščiuose buhalterės – su žiburiu nerasi. O per visas urėdijas Lietuvoje jų dirba net 360“, – sakė V. Žala.

Sprendimo projektas –
su klaidomis

Beje, sprendimo projektas dėl Anykščių verslo informacinio centro paruošas su klaidomis – jame neteisingai įvardintas reorganizacijos pavadinimas. Sprendimo projektą rengęs savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Alfredas Bulotas Anykščių verslo informacinį centrą pakrikštijo „Anykščių verslo informacijos centru“. Tiesa, Vyriausybės atstovė Panevėžio ir Utenos apskrityse Kristina Nakutytė „Anykštai“ tikino, kad dėl to rajono Tarybai dėl įstaigos balsuoti pakartotinai nereikės.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama