Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Sedeikių kaime (Andrioniškio sen.) tautodailininkų Ligitos ir Kazio Morkūnų sodyboje, senojoje klėtyje įkurtame muziejuje eksponuojamos senos pintinės ir pačių sodybos šeimininkų nupinti gaminiai. Sodyboje išsaugota daugybė autentiškų, savo istoriją turinčių buities daiktų, o svetingi sodybos šeimininkai, tautinio paveldo meistrai priimdami svečius juos dar pavaišina bičių miško pievose rinktu medumi su aplink sodybą augančių čiobrelių arbata.

Bendram pomėgiui ištikimi
20 metų

Važiuojant keliu iš Andrioniškio į Mikierius, dėmesį patraukia spalvinga nuoroda į Pintinių muziejų. Miško apsuptyje sena sodyba iš pirmo žvilgsnio lyg ir niekuo ypatingu nepasižymi. Prie simbolinių vartų pasitinka K. Morkūnas, kviečia į vidų, kur su arbata, kaimišku sūriu jau laukia šeimininkė.
Buvusi Statulevičiūtė, Ligita gimė ir augo Anykščiuose, Sportininkų gatvėje, prie Šventosios. „Šiame krašte mano šaknys, nuo kurių per mokslus Vilniuje, vedybinį gyvenimą Jonavoje, manau, atitrūkusi nebuvau, – sakė moteris. – Statulevičių giminė Anykščiuose žinoma nuo XVII amžiaus. Prie caro giminės turėjo didelius namus Anykščiuose, jie dalyvavo 1905 metų revoliucijos įvykiuose mieste. Prosenelis draugavo su Niūronių Biliūnais, iš kurių garsiu rašytoju tapęs Jonas Biliūnas aprašė proseneliui pažįstamo Sabaliūno likimą apsakyme „Ubagas“. Prosenelis sakydavo, kad ten nieko ypatingo nebuvo, susipyko Sabaliūnas su saviškais ir išėjo, o rašytojas pateikė graudžią literatūrinę versiją“.
Baigusi Anykščiuose vidurinę mokyklą, Ligita išvažiavo studijuoti į Vilniaus pedagoginį institutą (dabar – Lietuvos Edukologijos universitetas). Ten sutiko gyvenimo draugą jonaviškį K. Morkūną. Beje, L. Morkūno krikšto tėvas anykštėnams gerai pažįstamas, buvęs Anykščių medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Rimvydas Kirslys. „Susipažinome instituto bendrabutyje, padraugavę sukūrėm šeimą. Jau 22 metai esame ištikimi ne tik santuokos įžadams, bet ir bendram mūsų pomėgiui, o gal net gyvenimo būdui – pynimui iš vytelių, – šypsojosi K. Morkūnas, kurio mama, seserys, pusseserės gyvena Anykščiuose, tačiau jis pats jau gimęs Jonavoje. – Tėvus ištrėmė iš Anykščių, o kai iš Sibiro grįžo, Anykščiuose gyventi neleido. Taip ir atsidūrėme Jonavoje. Amžiną atilsį Anykščiuose gerai žinomas gėlininkas, šaulys Jonas Juodelis – mano tikras dėdė. Dabar jau mūsų dukra Dovilė su žentu gyvena Kurkliuose, dirba Anykščiuose, o kita dukra Ugnė su vyru pavasariop irgi įsikurs Kurkliuose, nes ten jau nusipirko buvusius profesoriaus Kavaliausko namus. Kaip matote, grįžtame į Anykščių kraštą“, – teigė Andrioniškio seniūnijoje gyvenamąją vietą deklaravęs ir galutinai gyventi į Sedeikių kaimą planuojantis persikelti K. Morkūnas. Tokiam žingsniui pritaria ir žmona.
Kol kas L. ir K. Morkūnai dirba Jonavos mokyklose pynimo iš vytelių mokytojais ir, kaip patys sako, ne tik moko, tačiau siekia, kad mokiniai šį amatą pamiltų.

Tautinio paveldo meistrai
kuria muziejų

1988 – aisiais L. ir K. Mokūnai Sedeikiuose nusipirko broliams Karveliams priklausiusią sodybą su 1932 – aisiais statyta troba. „Mūsų visa sodyba kukli, tačiau autentiška, ne ką pakitusi nuo pastatymo, – teigė K. Morkūnas. – Ji – kaip muziejus, stengiamės nieko joje nekeisti, net jei gyvenamo namo langus paleistume plastikiniais, aišku, būtų šilčiau, bet tokiame name mes su Ligita jaustumėmės nejaukiai. Lygiai taip elgiamės su klėtimi, kalve, ūkiniu pastatu, kurie ir išdėstyti sodyboje taip, kaip būdinga aukštaičiams“. Sodybos gyventojai tebesinaudoja dūmine pirtimi ir nesiruošia joje ką nors keisti.
Mintis kurti sodyboje Pintinių muziejų L. ir K. Morkūnams kilo ne iš karto. Du dešimtmečius jie abu pynė ir pina iš vytelių įvairius gaminius, kaip patys teigė, galintys iš jų nupinti bet ką. „Mūsų darbai pasklidę po Lietuvą ir pasaulį – daug iškeliavusių į Ameriką, Australiją, Europos šalis. Pintų gaminių pradėjo kauptis namuose, sodyboje. Užsiliko ir net paseno iš vytelių pintas automobilis, kuris net dūlėti pradėjo ir dabar ilsisi prie klėties, o motociklas dar visai naujas atrodo, tad eksponuojamas klėtyje, – sakė K. Morkūnas, pridūręs, kad rimčiau muziejaus idėją plėtoti ėmęsi prieš penketą metų ir tuomet net atsiliepimų knygą pradėję. – Mūsų nedidelio muziejaus tikslas vienas – išsaugoti ateinančioms kartoms tautinį paveldą, skatinti jį pažinti ir pamilti. Juk Lietuvėje yra tik 135 tautinio paveldo meistrai. Kaip ir darbe, taip ir muziejuje, stengiamės sudominti moksleivius, kurių į muziejų atvyksta tikrai daug. Pynimas iš vytelių labai senas Lietuvoje įsišaknijęs amatas, gal vienas kitas „užsikabins“ jo.
Vasarą vaikams organizuojame vienadienes edukacines programas ir supažindiname juos su pynimu iš vytelių. Jaučiame, kad vaikams tai patinka“.
Būdami Sedeikiuose sodybos šeimininkai sulaukia daug svečių, kurie vis kokią senieną jiems atveža ir padovanoja. Taip gimė buities rakandų ekspozicija. „Gal tai ir nėra išskirtinės, brangios vertybės, tačiau kiekvienas daiktelis turi savo istoriją. Kai ją papasakojame, jau visai kitaip į tą senieną pas mus apsilankęs žmogus žiūri, – pastebėjo K. Morkūnas. – Jaunimą, besinaudojantį išmaniaisiais telefonais, jau nustebinu parodęs gremėzdiškus praeito amžiaus paskutinio dešimtmečio mobiliuosius telefonus arba maestro Sauliaus Sondeckio sūnui Vytautui dovanotą pirmąjį radijo imtuvą“. Tarp senosios buities eksponatų – gyvenamajame name 91 – erių metų amžiaus močiutės gerai išsilaikę krikšto rūbeliai, 1864 metų laikraščiais išklijuota skrynia, sermėga, senoviniai staliaus darbo įrankiai, seni radijo aparatai…

Nusipirkę sodybą L. ir K. Morkūnai įsiliejo į Andrioniškio seniūnijos bendruomenę, kurioje daug talentingų ir šviesių žmonių šiame gražiame krašte turinčių sodybas. „Turbūt retas anykštėnas žino, kad vasaromis maestro Sauliaus Sondeckio sodyboje vyksta koncertai, kuriuose groja pasaulinio garso virtuozai. Galbūt artimiausiu metu jie taps festivaliais, į kuriuos bus pakvieti ne tik Anykščių krašto žmonės!?“, – svarstė K. Morkūnas primindamas, kad jis noriai dalyvauja Andrioniškio seniūnijos renginiuose, jeigu tik yra pakviečiamas, o jų sodyboje -muziejuje yra ne kartą apsilankę garsus Lietuvos orkestrų vadovas, dirigentas profesorius S. Sondeckis, smuikininkas virtuozas Martynas Švėgžda von Bekeris ir kiti gražiose Andrioniškio apylinkėse vasarojantys žmonės.  

Kaimo istorijos dalį
saugojo… kryžius

Sedeikių kaimo kryžkelėje stovėjo senutėlis kryžius. Kai jis visiškai papuvo, kaimo žmonės nutarė statyti naują. Koks buvo jų nustebimas, kasant pamatą kryžiui, radus stiklainį su 1943 metų rugpjūtyje kryžiaus statymui aukojusių žmonių sąrašu. Tikėtina, kad aukojo visi kaimo gyventojai, nes sąraše 38 šeimos, viso 106 žmonės. Įdomu tai, kad tos pačios šeimos galva, pavyzdžiui Stasys Žukauskas, aukojo 50 markių, o jo dar šeši šeimos nariai po 2 – 3 markes. Už suaukotas 1 170 markių Andrioniškio klebono Mato Šermukšmio ir aktyvesnių kaimo gyventojų rūpesčiu buvo pastatytas puošnus kryžius, tačiau apie 1970 – uosius jis supuvo ir nugriuvo. Jo vietoje po šešerių metų buvo pastatytas kitas, tačiau ir šis sunyko, tad sedeikiečiai vietoje jo pastatė naują 7 metrų aukščio kryžių ir pašventino 2009 metų vasaros pabaigoje. Jo autorius – a.a. garsus tautodailininkas Jonas Tvardauskas.
Nuo laiko papilkėjusį, aptrupėjusiais kraštais pirmojo kryžiaus aukotojų sąrašą savo muziejuje saugo K. ir L. Morkūnai.

Legendinis akmuo
Pelyšos upelio krante

Užsukus į Pintinių muziejų K. Morkūnas būtinai nusives prie Pelyšos upelio, parodys jo slėpiningą tėkmę, atodangas, saugančias prieš 300 milijonų metų čia plaukiojusių šarvuotų žuvų kaulus ir prie mitologinio akmens bei ąžuolo padeklamuos nemirtingas Viljamo Šekspyro eiles iš tragedijos „Romeo ir Džiuljeta“.  
Akmuo ne per didžiausias, tačiau, pasak K. Morkūno, tikėtina šiek tiek apdirbtas, naudotas pagoniškom apeigom ir turi savo legendą, panašią į tragiškai pasibaigusią Romeo ir Džiuljetos meilės istoriją. „Legendą man papasakojo prieš 15 metų amžinybėn išėjusi šio kaimo gyventoja Emilija Karvelienė, – sakė k. Morkūnas. – Atseit, neturtingas vaikinas pamilo ne savo luomo merginą. Jų karštai meilei prieštaravo turtingi merginos tėvai, apie santuoką negalėjo būti nė kalbos. Ir štai tada vaikinas sužinojo, kad po akmeniu Pelyšos krante teka stebuklingas šaltinis, kurio vandeniu nusiprausus visos svajonės išsipildys. Tereikia pakelti akmenį, kad iš po jo ištrykštų stebuklingas šaltinis. Vaikinas kėlė, kėlė akmenį, bet nepakėlė, plyšo jam širdis. Labai raudojo savo vienturtėlio sūnaus jo motina, o viena ašara, palikdama pėdsaką nusirito ąžuolo kamienu (ašaros pėdsaką ąžuolo kamiene tikriausia paliko žaibas -aut. past.). Upelio šlaite ąžuolas ne toks jau ir senas, tačiau išrodo labai gyvybingas ir pasakojama, kad galįs išpildyti bet kurį norą, tereikia jį sugalvoti ir prisiglaudus prie ąžuolo pastovėti. Legenda daugelis tiki, o yra ir teigiančių, kad jų svajones ąžuolas išpildė“, – šypsodamasis sakė K. Morkūnas. Po ąžuolu  – kuklus suolelis įsimylėjėliams.

 

Norintys aplankyti pintinių muziejų skambinkite
tel: 8 616 00451

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama