Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdyba gavo įmonės vadovo Kazio Šapokos pareiškimą išeiti iš darbo –  penktadienis buvo paskutinė jo darbo diena.
Formaliai sprendimą dėl K.Šapokos atleidimo iš darbo priėmė įmonės valdyba, kuriai vadovauja Anykščių savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja Audronė Savickienė.
Tačiau, panašiausia, kad K.Šapokai rajono vadovai „pasiūlė“ parašyti pareiškimą.

Įmonei vadovavo
dvylika metų
 
Priminsime, jog užpraeitą savaitę iš darbo išėjo savivaldybės administracijos Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Alfredas Bulota, o praėjusią savaitę karjerą savivaldybėje baigė Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Pesliakas. Pastarojo žmona Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Loreta Pesliakienė netrukus turėtų būti perkelta į „vieną langelį“, Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė – į naują tarpinstitucinio koordinatoriaus pareigybę, o Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas Mantas Vaičiulevičius ruošiasi apskritai palikti savivaldybės administraciją.
Ypač plačia veikla užsiimanti savivaldybės įmonė „Anykščių komunalinis ūkis“ administruoja daugiabučius, teikia laidojimo paslaugas, valdo miesto pirtį ir turgų, valo kelius ir gatves, surenka ir tvarko atliekas. Šios įmonės vadovai iki K.Šapokos atėjimo į komunalinį ūkį dažnai keitėsi, o jis direktoriaus pareigose išbuvo nuo 2005-ųjų.
55-erių K.Šapoka pagal išsilavinimą yra agronomas, tarybiniais metais dirbęs kolūkiuose pagal profesiją. Nepriklausomybės metais jis turėjo savo verslą.

Kas penktas nemoka
už atliekas

Pirmieji signalai, kad K.Šapokai gali tekti palikti UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktoriaus kėdę, nuskambėjo rugsėjį vykusiame Anykščių rajono Tarybos posėdyje, kur pateikta informacija apie komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo kokybės kontrolę. Su ja rajono Tarybos narius supažindinęs savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Blazarėnas konstatavo, kad UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ veikloje nustatyta nemažai pažeidimų. Griežčiausiai savivaldybės administracija sureagavo dėl to, kad 20 proc. rajono gyventojų dar neturi su UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ sudarę komunalinių atliekų išvežimo sutarčių.
Patikrinimo metu nustatyta,  kad UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ kiekvienais metais iki vasario 15 dienos turi savivaldybės administracijai pateikti ataskaitas apie vidinį auditą, tačiau šiais metais to neatliko.
Visų atliekų turėtojų kreipimaisi į UAB „Anykščių komunalinis ūkis“, įskaitant ir žodinius, privalėjo būti registruojami, tačiau tai nepadaryta.
„Nebuvo užregistruota nei vieno žodinio kreipimosi. Kadangi buvo užregistruota keletas elektroninių laiškų, kažkiek gauta skundų raštu, tai tikėtina, kad žodinių nusiskundimų tikrai buvo. Jeigu skundas yra gautas raštu, mes privalome taip pat atsakyti raštu. Tas nebuvo pilnai atliekama ir buvo pažeisti tam tikri reikalavimai. Atsakyti reikia per 20 dienų, į žodinius kreipimusis – nedelsiant arba per penkias darbo dienas“, – tvarką priminė R.Blazarėnas.
Patikrinimo metu nustatyta, kad UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ fiziniams asmenims neužtikrino teikiamos paslaugos visuotinumo.
„Nuo 2017 metų liepos 31 dienos komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama 82 proc. savivaldybės gyventojų, deklaravusiųjų gyvenamąją vietą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad yra neapmokestinti 4 725 gyventojai. Jei praktiškai turime gyventojų 27 000, tai beveik 20 proc. gyventojų neturi sudarę sutarčių. O jeigu tai paverčiant pinigais, tai kažkur gaunasi netoli 100 000 Eur pajamų įmonei. Mes davėme griežtą nurodymą, kad iki gruodžio 31 dienos užtikrinti 100 proc. sutarčių sudarymą ir įpareigojome apie tai informuoti savivaldybę. Pasižiūrėjus į tai, kad sutarčių dėl komunalinių atliekų išvežimo neturi 18 proc.gyventojų, mokesčių inspekcija deklaruoja, kad „šešėlis“ yra 30 proc. Tai pas mus atliekų tvarkyme „šešėlis“ mažesnis negu versle, atlyginimuose. Bet tikrai stengtis yra kur ir, manau, kad tai tikrai pagerintų įmonės piniginius srautus“, – konstatavo R.Blazarėnas.
2017 metų sausio – liepos mėnesiais Anykščių rajone 108 kolektyviniais mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais naudojasi 204 individualios namų valdos arba 353 gyventojai, o Anykščių rajone  139 tokiais konteineriais naudojasi 1116 individualių namų valdų arba 1982 gyventojai. 59 proc. Anykščių miesto ir rajono gyvenamųjų valdų naudojasi individualiomis mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonėmis ir 41 proc. – kolektyvinio naudojimo mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonėmis (68 proc. – daugiabučių gyventojų, 32 proc.- individualių namų gyventojų). 80 proc. miesto ir rajono individualių gyvenamųjų valdų , kurios naudojasi individualiomis mišrių komunalinių atliekų surinkimo priemonėmis, aprūpintos individualiomis rūšiavimo priemonėmis – konteineriais, skirtais rūšiuoti visą pakuotę, išskyrus stiklą.
„Nurodymas būtų toks. Iki 2018 metų sausio 1 dienos peržiūrėti individualių valdų sąrašus, kurios naudojasi kolektyvinio naudojimosi mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais ir kiek įmanoma aprūpinti individualiais mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais. Kadangi patvirtinote akcinio kapitalo padidinimą ir tie pinigai bus skirti konteinerių įsigijimui, dar savivaldybė nupirko konteinerių, tai tikėtina, kad situacija tikrai pagerės ir šių metų pabaigoje, kitų metų pradžioje pasieksime pageidaujamą 100 proc. aprūpinimą konteineriais. Aišku, dar labai reikėtų pasistengti, kad kaimiškose vietovėse liktų kuo mažiau bendro naudojimo konteinerių, nes jie prikraunami antrinių žaliavų visokių pravažiuojančių ir atliekų kiekį mums tikrai didina“, – sakė R.Blazarėnas.

Blogai plovė konteinerius

Bendrovės patikrinimo metu nustatyta, kad laiku nebuvo pateikta, per kiek laiko pakeisti netinkami naudoti konteineriai, ar įvykdyti taisyklėse nustatyti terminai.
Mišrių kolektyvinio naudojimosi komunalinių atliekų surinkimo konteinerių plovimas ar dezinfekavimas neatitiko kokybės reikalavimų.
„Bendrojo naudojimo konteineriai šiltuoju metu laiku turėtų būti plaunami ir dezinfekuojami ne mažiau kaip tris kartus. Pernai mieste buvo plauta tikrai vieną kartą.Šiemet, kiek žinau, irgi ruošiamasi plauti irgi tik pirmą kartą. Aišku, tai yra papildomas kvapas, papildomi parazitai“, – sakė R.Blazarėnas.
Patikrinimo metu nustatyta, kad neišskirtas biologiškai skaidžių atliekų kiekis apvažiuojant atliekų turėtojus. Šis kiekis pateiktas su bendru viešosiose teritorijose surinktu kiekiu. Bendrovei nurodyta biologiškai sklaidžias atliekas bent kartą per mėnesį surinkti ne tik rudenį, bet ir kitais metų laikais.
„Komisija važiavome ir tikrinome kokybę Svėdasų krašte. Atkreipėme dėmėsį, kad privačiuose žmonių konteineriuose primesta daug žolių. Ypatingai, kai dabar prasidėjo obuolių spaudimas, konteineriuose labai daug išspaudų. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes į sąvartyną vežame tikrai didelį svorį, mokame didelį „vartų“ mokestį, vietoje to, kad įdiegę savo organizacinius sugebėjimus, galėtume visa tai nemokamai nuvežti į biologiškai skaidžių atliekų aikštelę“, – sakė R.Blazarėnas.
UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ informacijos sklaida tik iš dalies atitinka atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.
„Reikėtų informaciją dar viešinti ir spaudoje“, – pastebėjo R.Blazarėnas, minėdamas, kad neužtenka tik šalia konteinerių palikti lapelius, kada, pavyzdžiui, bus išvežamos stambiagabaritės atliekos.
Pernai Anykščių rajono savivaldybės administracija nupirko 6500 informacinių lipdukų, kuriuose pateikta informacija, kas draudžiama dėti į mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteinerius.
„Patikrinimo metu neradome nei vieno užklijuoto lipduko“, – pastebėjo R.Blazarėnas, vadindamas tai dar viena UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ organizacine spraga.
Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas R.Blazarėnas sakė, kad kuriose srityse UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ pretenzijų neturintis.
„Paslaugos teikimo grafikai sudaryti, paviešinti, kažkokių papildomų nurodymų nėra“, – sakė R.Blazarėnas.
Taip pat buvo tikrintos Anykščių miesto aikštelės, kuriose stovi konteineriai.
„Konteineriai buvo ištuštinti, aplinka sutvarkyta. Nežinojo, kad mes tą dieną tikrinsime. Pretenzijų nėra“, – sakė R.Blazarėnas.
Išklausius pateiktą informaciją, rajono Tarybos nariui, socialdemokratui Dainiui Žiogeliui rūpėjo plačiau išgirsti apie nesugaunamus atliekų turėtojus.
„Šita tema kalbame jau daug metų, kaip tuos žmones sugaudyti. Ir kaip sekasi su tais, kurie turi rajone namus, bet čia iš viso neregistruoti?“, – klausė D.Žiogelis.
„Patys komunalininkai pripažįsta, kad kai pradėjo galulaukėse mažinti bendrojo naudojimo konteinerių skaičių, tai tikrai padaugėjo žmonių, sudarančių komunalinių atliekų išvežimo sutartis. Nes jie nesukdavo galvų – nešė atliekas ir pylė. O dabar, kai nebėra, nepilsi viešoje erdvėje, patys kreipiasi ir daro sutartis“, – aiškino R.Blazarėnas.
Posėdžio metu pasisakė ir pats UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius Kazys Šapoka.
„Pagrindinė problema – rajone nesutvarkytas registras. Ten, kur yra namai su numeriais, yra gatvės, ten viskas tvarkoje. Mes tuos gyventojus pagal jų deklaruotą gyvenamąją vietą matome. Bet yra labai didelė dalis kaimų, kur registras yra visiškai netvarkytas.Yra skirtingos pavardės gyvenačiųjų toje pačioje valdoje. Ir aš jau nebekalbu apie seniūnus, net seniūnaičiai negali kreiptis, nes priregistruoti anūkai, proanūkiai, kurie gyvena Vilniuje ar Kaune, išvažiavę į užsienį. Ir mes kiekvieną jų turime sugaudyti“, – apie tai, kad su atliekų turėtojais sudaryti 100 proc. sutarčių praktiškai neįmanoma, kalbėjo K.Šapoka.
Rajono Tarybos narys Alvydas Gervinskas domėjosi, kiek yra atliekų turėtojų, su kuriais sudarytos sutartys, yra nemokių ir kiek jų būtų sudarius 100 proc. sutarčių.
„Šiuo metu yra 100 000 Eur įsiskolinimas. Tačiau kuo mes labiau einame į tas vadinamas galulaukes, tai praktiškai tuo daugiau įsiskolinimas didėja“, – aiškino K.Šapoka.
„Ar jūs neprognozuojate, kad 100 proc. sutarčių sudarymas įmonei ne tik atneš pajamas, bet ir dalinį nuostolį? PVM sąskaitas išrašote, PVM sumokate, o pinigų negaunate“, – klausė A.Gervinskas.
„100 proc. teikti šios paslaugios neįmanoma“, – konstatavo K.Šapoka.
Rajono Tarybos narys A.Gervinskas klausė, ar su gyventojais sudarytose atliekų tvarkymo sutartyse yra numatytas bioskaidžių atliekų išvežimas.
„Kuo didesnis skirtingų atliekų išvežimas, tuo didesnės išlaidos.Apvažiuoti rajoną ir surinkti bioskaidžias atliekas galimybės nėra“, – aiškino K.Šapoka, tačiau pridūrė, kad jei miesto gyventojai kreipiasi, bioskaidžias atliekas iš jų išveža.

Merą kvietėsi į savartyną

Rajono Tarybos narys Arūnas Liogė posėdyje priminė, kad prieš dvejus metus rajono Taryba patvirtino komunalinių atliekų tvarkymo planą.
„Jau nebedaug laiko ir turėtume įsigyti atliekų svėrimo įrangą“, – sakė A.Liogė.
Meras K.Tubis pažadėjo, kad komunalinio atliekų tvarkymo plano vykdymo stebėsėna bus įrašyta į savivaldybės administracijos vadovų „būtinus veiksmus“.
„Bet tai, kas numatyta, nebūtinai bus įgyvendinta“, – sakė K.,Tubis, aiškindamas, kad dabar savivaldybė srebia kelių Vyriausybių kurtos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos pasekmės.
Komunalinių atliekų tvarkymo klausimais aktyviai pasisakė ir rajono Tarybos narys Alfrydas Savickas. UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ komunalinių atliekų tvarkymo organizatoriumi dirbantis politikas priekaištavo buvusiam savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui Sauliui Rasalui, kad ant informacinių lipdukų, kuriuose gyventojams pateikta informacija, kaip elgtis su mišriomis atliekomis, atspausdinta informacija surašyta per smulkiai. „Ar kas gali perskaityti, kas ten parašyta?“, – klausė A.Savickas.
A.Savickas taip pat kalbėjo apie stambiagabaritinių atliekų tvarkymo problemas.
„Kiek pamenu anksčiau tos atliekos būdavo vežamos į Gegužės gatvėje esančią aikštelę. Pas mus komunaliniame nėra tam ir vietos, ir neestetiškai atrodo. Kviečiu ir merą pasižiūrėti, kaip po to atrodo, po to vežimo. Kodėl negalime sugrįžti į tą pačią aikštelę? Uteniškiams turime išvežti, jie surinktų padangas, viską, būtų daug gražiau. Ir pigiau, nes tris kartus darome tą patį darbą – surenkame, iš kaimų suvežame, vėl pakrauname ir išvežame“, – sakė A.Savickas, sulaukęs mero K.Tubio padėkos už „racionalų pasiūlymą“.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama