Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Posakis teigia, kad  medžiai nebylūs ilgaamžiai liudininkai dažnai pragyvena net kelias žmonių kartas. Žmonės gimsta, auga, neša ant savo pečių likimo jiems užkrautus vargus ir rūpesčius, iškeliauja Amžinybėn, karta keičia kartą, o medžiai auga kaip augę, žaliuoja, kol galop palūžta nuo gilios senatvės ar audrų… Istorine praeitimi turtingo, Lietuvos literatūros klasiko, visuomenėsveikėjo, „deimančiukų ieškotojo“, kanauninko Juozo Tumo – Vaižganto gimtųjų Malaišių medžiai jei tik  galėtų kalbėti, apie daug  ką galėtų papasakoti.

Įdomu būtų sužinoti vieno ar kito medžio atsiradimo istoriją: kas ir kada medelį pasodino, gal kokiai gyvenimo progai atminti, gal kieno nors atminimui įamžinti. Tuomet būtų lengviau atspėti ir medžių amžių, atsirastų didesnės galimybės įsigilinti  į tos vietovės istoriją, daugiau sužinoti apie žmones, savo ar kitų džiaugsmui, o gal liūdesiui įprasminti sodinusius ąžuoliukus, liepaites, berželius  Tiktai labai gaila, kad tokius dalykus retai kas fiksavo, užrašydavo. O žodžiais išsakyti, išpasakoti prisiminimai – ne ilgaamžiai. Po gimtojo krašto žemele jau seniai sudūlėjo ir pačių medžių sodintojų, ir jų vaikų, gal net ir vaikaičių kauleliai, nors tie medžiai savo didybe, galingumu, vešlumu  dar ir dabar tebežavi. Jie oš, pasipuoš lapija pavasarį, sūpuos paukščių lizdus, suteiks malonų pavėsį karštą vasaros dieną praeiviui, nuklos spalvingu lapų kilimu žemę rudens metą ir tuomet, kai ir mūsų šioje Žemėje nebebus, kai savo gyvenimo keliu žengs mūsų vaikai ir vaikaičiai…
Tokios mintys anądien mane aplankė, kai vaikštinėjau po lietuvių literatūros klasiko, publicisto, literatūros mokslininko, visuomenės veikėjo, „deimančiukų ieškotojo“ kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtuosius Malaišius.
Pačiame Anykščių rajono ir Svėdasų seniūnijos pakraštyje, visai netoli kaimyninio Rokiškio rajono teritorijos įsikūrusiame  istorine praeitimi dvelkiančiame kaime gausu senutėlių medžių. Sunku ir atspėti, kiek kuriam uosiui, klevui ar ąžuolui metų. Malaišių senbuviai, kurių, deja, jau senokai nebėra gyvųjų tarpe, šių eilučių autoriui yra pasakoję, kad  tuos medžius sodino dar jų seneliai ir proseneliai.
O štai  išlakių medžių, juosiančių  Tumų sodybvietės vietą ir čia pastatytą skulptoriaus Bernardo Bučo sukurtą Vaižganto paminklą, amžių sužinoti nesunku. Mat, apie tų medelių sodinimą yra išlikusių užrašytų prisiminimų, kurie saugomi Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje. Kai 1933-iųjų metų balandžio pabaigoje Kaune pasimirė garsusis kraštietis Juozas Tumas- Vaižgantas, toji liūdna žinia greitai pasiekė ir jo vardu pavadintą Kunigiškių pradžios mokyklą. Mokytojo Juozo Jokšo vadovaujami mokiniai nusprendė rašytojo gimtuosiuose Malaišiuose įprasminti velionio atminimą pasodindami medelių. Tumų sodybos čia jau nebebuvo, tad gimtojo namo vietą mokiniai kartu su savo mokytoju apsodino liepaitėmis, kleveliais  ir uosiukais, o centre pasodino ąžuoliuką. Dabar čia ošia, šlama, džiugina atvykstančių turistų ir ekskursantų žvilgsnį aukštaūgiai, storakamieniai medžiai. Jiems jau gerokai per aštuoniasdešimt metų. Šie medžiai savo lapija pastaruoju metu gerokai užgožė net ir paminklą, tad prieš kurį laiką anykštėnų komunalininkų ir  svėdasiškių miškininkų dėka šakos buvo apgenėtos, praretintos.
Jaukioje Malaišių aikštelėje netoli  Vaižganto kūryboje aprašyto įspūdingo dydžio akmens, „Juodžiaus kelmu“ vadinamo, svėdasiškio menininko Aleksandro Tarabildos sukurtų medžio skulptūrų, įprasminusių šio rašytojo populiarios apysakos „Dėdės ir dėdienės“ veikėjus  neseniai atsirado du nedideli ąžuoliukai. Jų istorija jau užfiksuota nuotraukose, kraštotyros aplankuose, žiniasklaidoje paskelbtuose  reportažuose.
Pirmasis ąžuoliukas, atvežtas į Malaišius iš Kauno mikrorajono Žaliakalnio, kur Vaižgantas praleido paskutines savo gyvenimo dienas, čia buvo pasodintas 2009-ųjų  gegužės 1- ąją. Kauniškio poeto, Vaižganto buto- muziejaus prižiūrėtojo, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininko pavaduotojo Alfo Pakėno  iniciatyva į Svėdasų kraštą buvo atvežti ir tądien pasodinti iš viso keturi ąžuoliukai. Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, jo pavaduotojas Alfas Pakėnas, vilnietis aktorius Tomas Vaisieta, Kauno kamerinio teatro aktorė Kristina Kazakevičiūtė, kaunietis poetas Vladas Vaitkevičius, miškininkystės profesorius Stasys Karazija, rašytojas ir publicistas Vilius Bražėnas, vertėja Irena Tumavičiūtė, Lietuvos blaivystės sąjūdžio ansamblio „Giedra“ nariai, tuometinis Anykščių rajono meras, žinomas šalyje gamtininkas Sigutis Obelevičius, Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis, svėdasiškis kraštotyrininkas ir muziejininkas Raimondas Guobis, Vaižganto giminaičiai ir kiti žmonės, skambant populiariai dainai „Žemėj Lietuvos uolai žaliuos“, ne tik čia, bet pasodino ąžuoliukus dar ir Svėdasų krašto (Vaižganto)  muziejaus kiemelyje Kunigiškių kaime ir Svėdasuose prie Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bei skverelyje netoli rašytojui skirto paminklo. Tokia ąžuoliukų sodinimo akcija buvo skirta Lietuvos vardo paminėjimo 1000-mečiui, lietuviškos spaudos atgavimo 105-osioms metinėms ir artėjančiam kraštiečio šviesuolio Juozo Tumo- Vaižganto gimimo 140-ajam jubiliejui. Visi medeliai sėkmingai auga…
Antrasis dabar taip pat besistiebiantis aukštyn, gražiai augantis ąžuoliukas Malaišiuose buvo pasodintas 2011-ųjų metų rugsėjo 24-ąją  „Vaižgantinių“ metu. Iš Vilniaus krašto želdinių specialisto, aplinkosaugininko, miškininko, Vilniaus anykštėnų sambūrio nario Antano Stackevičiaus atvežtą ąžuoliuką kartu su šios iniciatyvos autoriumi ponu Antanu  sodino Vaižganto giminaičiai, aktoriai Tomas Vaisieta ir Ferdinandas Jakšys, Česlovo Kudabos premijos laureatas gamtininkas ir žurnalistas, laikraščio „Tėviškės gamta“ redaktorius Juozas Stasinas, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis, Anykščių rajono vicemeras Donatas Krikštaponis, Svėdasų girininkijos girininkas Donatas Tuska, svėdasiškių draugijos „Alauša“ pirmininkas Algimantas Indriūnas, Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkas Antanas A. Jonynas, veiklus kraštietis literatas mokslininkas doc., dr. Juozas Lapienis.
Šis ąžuoliukas tądien buvo pasodintas irgi neeiline proga, o skirtas Vaižganto įkurtos Lietuvai pagražinti draugijos 90-mečiui, „Vaižganto skaitymų“ Svėdasų krašte organizavimo 20-mečiui bei respublikinės literatūrinės Vaižganto premijos įteikimo 10-mečiui.
Nuo kelio Savičiūnai– Vaitkūnai pasukus  rodyklės kryptimi link Malaišių, tenka pravažiuoti 120 liepų alėja, kuri buvo pasodinta 1989 metų rugsėjo 16-ąją, minint Vaižganto gimimo 120-ąsias gimimo metines. Tokią iniciatyvą tuomet parodė į gimtąjį Vaitkūnų kaimą gyventi sugrįžęs architektas, Tėviškės patriotas Bronius Kazlauskas ir jo brolis tuometinės Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar A. Stulginskio universitetas) docentas technikos mokslų daktaras Gvidas Kazlauskas. Iš Kauno atvežtas liepaites sodino tuometinio Malaišių kolūkio žmonės, moksleiviai ir mokytojai iš Svėdasų, Kunigiškių, Vilniaus, Kėdainių, Vaižganto giminaičiai, mokslininkai, dvasininkai, žurnalistai, aktoriai – net apie 180 žmonių. Iš liaunų liepaičių išaugo graži, rūpestingai išpuoselėta alėja. Visus medelių sodintojus tuomet architektas Bronius Kazlauskas rūpestingai suregistravo, tas sąrašas išsaugotas Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje. Svėdasų seniūnijos ir Vaižganto atminimo sergėtojų bei kraštiečių rūpesčiu 2016-ųjų rudenį Malaišiuose įrengtas meninis akcentas, kuris įamžino šią gražią patriotišką 120 liepų alėjos sodinimo akciją. Atminimo lentą liepų alėjoje įrengė du kraštiečiai mokslininkai, Vaižganto mažosios premijos „Už kūrybinius nuopelnus Svėdasų kraštui“ laureatai gamtos mokslų daktaras tautodailininkas doc. Romualdas Šimkūnas ir biomedicinos mokslų daktaras doc. Juozas Lapienis. Daugelis, atvykstančių į Vaižganto gimtinę, prisimena tą medelių sodinimo šventę, susidomėjęs ieško savosios  liepaitės. Vienas iš tokių – garsus aktorius, Vytauto Didžiojo ordino kavalierius Tomas Vaisieta. Kai tiktai jis atvyksta į „Vaižgantines“ ar kitą renginį, pirmiausia aplanko, apžiūri jo kartu su sūnumi taip pat aktoriumi Perliu Vaisieta sodintą liepaitę, paglosto kamieną ir visuomet išdidžiai pažįstamiems pareiškia: „ Štai kokia nuostabi mano liepa!“  
Ir džiaugiasi širdis, kad kai kurie medžiai Vaižganto tėvonijoje- Malaišiuose – jau turi savo istoriją su konkrečiais faktais: datomis, sodintojų pavardėmis, medelių sodinimo progomis. Visa tai  kartu su medžiais turėtų išlikti ateinančioms kartoms…

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama