Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Panašu, kad Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis yra nusiteikęs pakeisti visus ar bent didžiąją dalį biudžetinių įstaigų vadovų. Pirmadienį po ilgo pokalbio mero K. Tubio kabinete pareiškimą išeiti iš darbo parašė Anykščių verslo informacijos centro direktorė Renata Gudonienė.
Po to atlikti savivaldos istorijoje precedento neturėję veiksmai – savivaldybės ūkvedys Almantas Žvirblis nusiųstas į Anykščių menų inkubatorių, kurio patalpose įsikūręs Verslo informacijos centras, savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos nurodymu iš Verslo informacijos centro darbuotojų paėmė jų kabinetų raktus, o duris užantspaudavo.

Meras ir administracijos direktorius dėstė skirtingus motyvus

Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius A. Gališanka antradienį „Anykštai“ aiškino, kad antspauduoti iš darbo išeinančių žmonių kabinetus yra „tokia praktika“, nes tokiu būdu apsaugomas darbuotojo kabinete esantis turtas. Paklaustas, kam jo darbo praktikoje dar buvo pritaikyta  praktika užantspauduoti kabinetus, A. Gališanka kito pavyzdžio nepateikė.
„Direktoriumi dirbu dar tik metus. Per šį laiką antspauduoti kabinetų neteko“, – kalbėjo A. Gališanka. Tačiau jis tikino, kad iš darbo išeinantys žmonės visuomet perduoda turtą. „Verslo centre yra ne tik šios įstaigos turtas“, – dėstė A. Gališanka, tačiau pripažino nežinąs, koks dar ten svetimas turtas yra. 
Anykščių verslo informacijos centro direktorė R. Gudonienė „Anykštai“ sakė, kad įstaigoje iš tiesų yra „svetimas“, pagal panaudos sutartį naudojamas spausdintuvas.

„Iš namų atsinešiau vazą, paveikslą, dar kai kurias interjero puošmenas“, – koks ne Verslo informacijos centrui priklausantis turtas yra įstaigos patalpose, vardino R. Gudonienė.
Meras K. Tubis „Anykštai” pateikė kitą Verslo informacijos centro antspaudavimo versiją. Mero teigimu, du Verslo centro kabinetus buvo būtina antspauduoti dėl to, kad R. Gudonienė neatleistų senų ir nepriimtų naujų darbuotojų, neprirašytų atbuline data naujų dokumentų.
Jis kalbėjo, kad po to, kai savivaldybės administracijos Vidaus audito tarnyba atliko Verslo informacijos centro veiklos patikrinimą ir surašė išvadas, buvo pokalbis su Verslo informacijos centro direktore, per kurį Vidaus audito tarnyba pristatė, kokie pažeidimai centre buvo padaryti.
 „Po aptarinėjimo direktorė parašė prašymą išeiti iš darbo. Sakė: „Aš dar turiu kai kuriuos veiksmus padaryti, kai ką paskirti, kai ką atleisti” ,- kalbėjo K. Tubis. –  Sakau, direktore, nebūtų logiška. Todėl administracija ėmėsi veiksmų, kad dokumentai nedingtų, kad nebūtų niekas pakeista, niekas perrašyta. Dabar taip suprantu, kad administracija vykdo įstaigos perdavimą“, – aiškino meras.

Laukė koridoriuje

Antradienį prieš aštuonias į darbą atėjusios trys Anykščių verslo informacijos centro darbuotojos negalėjo patekti į savo kabinetus ir vaikščiojo Anykščių menų inkubatoriaus koridoriais, laukdamos, kaip toliau klostysis įvykiai. Penkiolika minučių po aštuonių atvyko ūkvedys A. Žvirblis bei savivaldybės Finansų ir apskaitos skyriaus buhalterė Gražina Martinkienė. Ūkvedys ir buhalterė patikrino antspaudus ir atidavė Verslo informacijos centro darbuotojoms kabinetų raktus.
Savivaldybės buhalterė G. Martinkienė piktinosi įvykius prie Verslo informacijos centro stebinčiais „Anykštos“ žurnalistais, grasino „Anykštos“ redakcijai teismais ir nelaukdama, kol savivaldybės ūkvedys išeis iš Verslo informacijos centro, smuko į savivaldybės autobusiuką, kuriuo jie atvyko.

Pareiškimą pasirašė patyrusi
psichologinį spaudimą

Nuo trečiadienio R. Gudonienė nebedirba Anykščių verslo informacijos centre. Tačiau trečiadienį ji buvo pasiryžusi kovoti ir reikalauti, kad valdžia ją sugrąžintų į darbą.
Darbo Kodeksas numato darbuotojui, parašiusiam pareiškimą išeiti iš darbo, leisti tris dienas apsigalvoti ir atsiimti pareiškimą. Tačiau meras K. Tubis „Anykštai“ aiškino, kad pati R. Gudonienė jo prašė potvarkį dėl jos atleidimo iš darbo pasirašyti iš karto. „Jinai prašė“, – kodėl meras taip skubėjo atleisti R. Gudonienę iš darbo, „Anykštai“  aiškino rajono vadovas.
Tuo tarpu R. Gudonienė pateikė visai kitokią įvykių versiją. Pasak jos, išklausiusi savivaldybės administracijos Vidaus audito skyriaus išvadų apie Anykščių verslo informacijos centre atliktą auditą, R. Gudonienė merui pasakė, jog yra pasiruošusi spręsti problemas.
„Absoliuti dauguma audito nustatytų įstaigos veiklos trūkumų yra susiję su finansinės apskaitos tvarkymu. Pasakiau merui, jog esu pasiryžusi taisyti klaidas. Skirkite man nuobaudą, aš savo ruožtu nubausiu įstaigos buhalterę“, – „Anykštai“ sakė R. Gudonienė.  Direktorė kalbėjo, kad Verslo informacijos centro buhalterės Kristinos Motiejūnienės darbu ir anksčiau buvusi nepatenkinta, net ketinusi buhalterę atleisti iš darbo. Beje, D. Gudonienė sakė, kad K. Motiejūnienė yra buvusio policijos pareigūno, Anykščių savivaldybės „žaliojo patrulio“ Lino Šulskaus svainė.
 R. Gudonienė mano, kad paskutinis lašas, perpildęs mero K. Tubio kantrybės taurę, ir buvo jos pasisakymas apie buhalterę. „Man liepė rašyti pareiškimą ir liepė laukti, kol atspausdins potvarkį apie atleidimą iš darbo ir įduos jį į rankas, nors aš skubėjau atgal į darbą”, – kalbėjo R. Gudonienė.
Antradienio vakarą savo namų kieme išlipusi iš automobilio. R. Gudonienė nualpo. Moteriai prireikė medikų pagalbos. Tačiau trečiadienį direktorė buvo pasiruošusi kovai.
„Aš nesu pirmasis žmogus, su kuriuo dabartinė valdžia bando susidoroti. Nepadariau jokių finansinių prasižengimų, atrasti pažeidimai įstaigoje yra greičiau raštvedybos dalykai. Verslo informacijos centras dirba sėkmingai – įmonės sąskaitoje yra didelė suma mūsų uždirbtų pinigų. Su manimi paprasčiausiai bandoma susidoroti. Kodėl turėčiau pasiduoti?“, – trečiadienį retoriškai klausė R. Gudonienė.
Vis dėlto penktadienį buvusi Anykščių verslo informacijos centro direktorė R. Gudonienė „Anykštai“ pranešė, kad nebandys grįžti į darbą. „Nenunešiau to rašto į savivaldybę. Šeima kategoriškai pasipriešino. Nusprendėme, kad svarbiausias dalykas yra sveikata“, – „Anykštai“ sakė R. Gudonienė.
Ji sakė, kad suprantanti, jog jeigu jau nuspręsta ja atsikratyti, vis tiek tai bus padaryta anksčiau ar vėliau.

Padarytos žalos neskaičiavo

Ketvirtadienį Anykščių rajono tarybos posėdyje Anykščių savivaldybės administracijos direktorius A. Gališanka perskaitė Anykščių verslo informacijos centre atlikto audito ataskaitą.
Bendroje audito išvadoje rašoma, kad nustatyta, jog automobilis VW „Toureg“, registruotas darbuotojos vardu, buvo naudojamas „darbuotojų komandiruočių tikslais“, nors darbuotoja tuo metu buvo motinystės atostogose. „Tokiu atveju šis automobilis turėjo būti naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį“, – rašoma audito išvadose.
„Įvertinus audito metu nustatytas aplinkybes, kad VšĮ „Versli Lietuva“ 2016-12-30 išrašyta sąskaita-faktūra 4 950 eurų sumai, siekiant padidinti Centro per 2016 metus gautų pajamų už suteiktas paslaugas, parduotas prekes sumą bei pagerinti grynąjį veiklos rezultatą. Todėl už 2016 metus perskaičiuojamas grynasis veiklos rezultatas: pajamos 44 462 eurai: 4110 eurų (9 060 eurai- 4 950 eurų) uždirbtos pajamos, 40 352 eurų – gautas finansavimas, sąnaudos 48 898 eurai, grynasis veiklos rezultatas 4 436 eurų nuostolis”. Todėl Anykščių rajono savivaldybei pateiktuose dokumentuose: viešosios įstaigos Anykščių verslo informacinio centro finansinių ataskaitų rinkinyje, veiklos ataskaitoje, vadovo ataskaitoje nurodyti neteisingi duomenys apie uždirbtas pajamas ir įsiskolinimus”, – rašoma audito ataskaitoje, kurią Tarybos nariams skaitė A. Gališanka.
„Gavus tokią audito medžiagą, jums, kaip vadovui, reikėjo kreiptis į tam tikras institucijas. Jūs dangstote nusikaltimus“, – gudriai patarė socialdemokratas, rajono Tarybos narys Vilius Juodelis. Jam meras Kęstutis Tubis nuoširdžiai atsakė: „Gerbiamas Viliau, visi šokinėja, kad žmogus atleistas. Pristatė komunaliniame ūkyje, kas rasta, čia, kas rasta, ir kai kurie žmonės naudojasi situacija – visi kalti, tik ne tie vadovai. Jeigu jūs būtumėte buvęs kabinete, būtumėt matęs, kaip vadovė atsakinėja: „Nežinau, neatsimenu“. Tada man nekilo abejonių, kad jos prašymą reikėtų patenkinti ir, kiek įmanoma, greičiau. Jeigu mes būtume pagal teisę nustatę terminus per kurį laiką, būtų sirgusi pusę metų ir daugiau ir būtume tempę tuos reikalus ilgiausiai. Todėl buvo priimtas sprendimas. Teisingas sprendimas, teisiškai pagrįstas. Dėl kitų dalykų pažeidimų mes bet kada galime kreiptis kur reikia. Bet kada… kai nustatysime papildomas aplinkybes, kurios dabar paaiškėja. Ir tik teisiškai, o ne emocijomis. Dalis tiesos pasakoma. Dalis tiesos pasakoma viešoje erdvėje ir organizuojamas užkulisinis darbas ir į šituos dalykus pats nesivelsiu. Atsakomybė yra pagal Savivaldybės įstatymo 22 straipsnį. Meras privalo organizuoti kontrolę įstaigų vadovų ir darbo organizavimą. Mes tą dalyką darome ir darysime. Ir vogti iš valstybės ir savivaldybės niekada neleisiu. Kas kaip benorėtų (Čia ir kitur mero kalba netaisyta, – red.past.).“
Socialdemokratui Dainiui Žiogeliui paklausus, kokią finansinę žalą padarė Anykščių verslo informacijos centro direktorė Renata Gudonienė, savivaldybės Vidaus audito skyriaus vedėja Lina Vinciūnienė atsakė, kad per auditą žala nebuvo nustatinėjama, buvo vertinami tik apskaitos dokumentai.  
Plačiau atsakyti į šį klausimą vėl ėmėsi meras. „Dainiau, Jūsų klausimas labai logiškas. Jeigu rutuliosis tokia pat tvarka čia kai kurių asmenų iniciatyva ir Tarybos narių, taip pat gynimo kabutėse. Čia ne gynimo, čia išsiaiškinimo… Mes ne emocijomis turime vadovautis, mes turime vadovautis… mes turime vadovautis tik audito išvadomis ir teise. Ir jei tokie dalykai toliau tęsis, tai tikrai bus nustatoma, kokia gi žala, pateikus nebūtus ūkinius įvykius, kiek tada gavo priedų, kiek tada gavo išmokų, kiek važiavo kartų. Trijų litrų variklio automobiliu važinėja ir panašiai įforminus. Kadangi didelę sumą sudaro kuro sąnaudos. Visus šituos dalykus tada ir suskaičiuosime. Mes teisiškai turime parengti medžiagą“, – per rajono Tarybos posėdį kalbėjo rajono vadovas. 
Laikinąja Anykščių verslo informacijos centro vadove jau trečiadienį paskirta ne šios įstaigos, o Anykščių turizmo informacijos centro darbuotoja Justina Verbickaitė.

„Asocijuojasi su jėgos
struktūrų darbu“

Nuomonės apie situaciją paklaustas anykštėnas verslininkas Rimas Jasiūnas kalbėjo, jog tai, kas vyksta Anykščiuose, „asocijuojasi su jėgos struktūrų darbu“. Pasak R. Jasiūno, vieną po kito iš darbo atleidžiant įstaigų vadovus ir valdininkus, tiesiogiai kenkiama Anykščiams. „Noriu, kad Anykščiai klestėtų, o visa jėga – specialistuose, asmenybėse“,  – kalbėjo verslininkas.
„Ką išlošė Anykščiai iš darbo atleidus Daivą Gasiūnienę, Kęstutį Čepulį, Saulių Pesliaką, Kazį Šapoką?“, – retoriškai klausė R. Jasiūnas.
„Plika akimi matėsi, kaip K. Šapoka dirba. Iš paskutinių jėgų, dantis sukandęs dirbo… Anykščių verslo informacijos centro direktorės Renatos Gudonienės darbą mačiau nuo centro įkūrimo. Mačiau, kaip centras keitėsi, augo. Na, netikiu, kad galima rasti už ją labiau kompetentingesnės, dalykiškesnės, organizuotesnės, pareigingesnės vadovės“, – kalbėjo R. Jasiūnas.
Verslininkas kalbėjo, kad būtina reaguoti į tai, kas vyksta Anykščiuose, kitaip „valymai“ niekada nesibaigs. „Manau, visuomeninėms organizacijoms reaguoti reikėjo jau anksčiau. Kuo toliau, tuo sunkiau procesus bus įmanoma sustabdyti“, – dėstė R. Jasiūnas.

„Auditas nėra pagrindas
bausmei“

Anykštėnas verslininkas Vygantas Šližys, komentuodamas dabartinės rajono valdžios veiklą, pirmiausia pagyrė merą K. Tubį.
„Ne man merą vertint, vertins rinkėjai. Bet kai aš kreipiausi dėl adresų keitimo, meras K. Tubis problemą išsprendė neįtikėtinai staigiai. O buvusiam merui Sigučiui Obelevičiui tai būtų buvusi neišsprendžiama užduotis”, – sakė V. Šližys.
Tačiau savivaldybės kadrų politika verslinikui yra nepriimtina. „Esu merui sakęs, kad vyriausiosios architektės Daivos Gasiūnienės atleidimas yra klaida ir rajonas jaus ilgalaikes pasekmes. Ir dėl kitų skyrių vedėjų atleidimo mano požiūris kitoks nei rajono vadovų. Gal su kažkuo reikėjo atsisveikinti, tačiau reikėjo tai daryti kitais metodais”, – savo požiūrį dėstė V. Šližys.
Kalbėdamas apie R. Gudonienę bei kiek anksčiau darbo netekusį UAB “Anykščių komunalinis ūkis” vadovą Kazį Šapoką, V. Šližys aiškino, jog pirmiausia reikia įsisąmoninti, jog audito išvados negali būti pagrindu bausmei. „Perlenkta lazda ir viršyti įgaliojimai. Negalima vadovo kaltinti remiantis audito išvadomis – auditas daromas tam, kad atitaisytų klaidas, nurodytų, kaip jas ištaisyti. Kita vertus, jei Anykščių verslo informacijos centre bei „Anykščių komunaliniame ūkyje“ buvo padaryta klaidų, už jas atsakingi ne tik vadovai, bet ir savivaldybės atstovai. Juk šios įstaigos turi valdybas ar tarybas. R. Gudonienė turi didelę patirtį, yra daug nuveikusi ir man jos gaila. Labai sunkiai įsivaizduoju, kad atsiras žmogus, kuris galės ją deramai pakeisti. O jei ir atsiras, bent pusę metų turės mokytis, kol „įeis į vėžes“. Valdžia padarė drastišką žingsnį, tikrai žinau, kad geri specialistai „nesimėto“, – apgailestavo verslininkas V. Šližys. Pasak jo, Verslo informacijos centro patalpų antspaudavimas apskritai buvęs „parodomojo pobūdžio“. „Nereikėtų taip elgtis, na, negražiai atrodo“, – sakė V. Šližys.
Jo įsitikinimu, negeros žinios apie Anykščius pasklido plačiai ir tai jau trukdo ir verslui. „Labai jau toli tas šleifas pasklidęs. Bet kuris investuotojas tyrinėja aplinką, galimybes ir tik tada sprendžia, ar eiti, ar investuoti. Anykščių šleifas formuoja neigiamas verslo nuostatas“, – dėstė verslininkas V. Šližys.

Sąrašas vis ilgėja

Nuo 2015-ųjų pavasario, kai į rajono valdžią atėjo mero K. Tubio komanda, darbo neteko Anykščių savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjai Albertas Miškinis ir Kęstutis Jurkevičius, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Alfredas Bulota, Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjos Daiva Gasiūnienė ir Jurgita Gudelevičienė, šio skyriaus darbuotojai Saulius Pesliakas ir Vita Bubliauskaitė, Švietimo skyriaus vedėja Vida Dičiūnaitė, Socialinės paramos skyriaus vedėjos pavaduotoja Gintarė Noliūtė, nuo Naujųjų metų iš darbo išeina Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėjas Mantas Vaičiulevičius. Iš darbo atleistas Anykščių turizmo informacijos centro direktorius Rimantas Sereičikas, Kalitos pramogų ir sporto centro vadovas Liudvikas Avietė, A. Vienuolio progimnazijos direktorė Irena Andrukaitienė, A. Baranausko pagrindinės mokyklos direktorė Ona Repečkienė, Anykščių ugniagesių vadovas Rimantas Bilinskas, „Anykščių komunalinio ūkio“ vadovas Kazys Šapoka, Anykščių sporto centro direktorius Kęstutis Čepulis ir jo pavaduotoja Jolanta Česlikauskienė, UAB „Anykščių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas Algirdas Daukša, Viešintų seniūnė Janė Každailienė. Prieš metus, skilus K.Tubio komandai, iš darbo pasitraukė ir savivaldybės administracijos direktorė Veneta Veršulytė, jos pavaduotojas Saulius Rasalas bei mero patarėjas Kęstutis Indriūnas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama