Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Butėnai buvo pats didžiausias Svėdasų parapijos kaimas – žemių plotu nepranokstamas, o gyventojų skaičiumi smagiai konkuravęs su Daujočiais, o dažnai net nuo jų neatsilikdavęs – geriausias laikais gyvenę daugiau nei po keturis šimtus gyventojų. O dabar Butėnai nė šimto piliečių jau nebepriskaičiuoja, trijų dešimčių trūksta, ir dažnai tik atsiminimais jame gyvenę, amžių vėtrų nublokšti į kitus kraštus guodžiasi.

Prūso Ponas

Prūsai vaikų neturėjo. Tik nemenką plotą žemės, kuriame neblogai vertėsi. Turėjo ir artimų giminių tad užrašė turtus sūnėnui Augustinui su pažadu, kad galės prie jo nukaršti.
Visai nustojo savo ūkyje darbuotis, kaip ponai vaikščiojo. Tai ir praminė „Prūso ponais“. Juos globojusį Augustiną taip pat vadino Ponu arba Prūso Ponu. Kuomet užklausdavo, kurio Prūso, žmonės tuoj nurodydavo, kad Prūso Pono.

Gaisras nusiaubė ūkį

Išsiplieskė tas gaisras giedrią vasaros dieną. Kaip ir dažniausiai būna, nuo kažkokios bobos neatsargiai išpiltų žarijų. Sudegė gal pora menkesnių trobelių ir visai nemenkas Prūso Pono ūkis. Šeimininkas Augustinas išbėgo iš degančios trobos su sieniniu laikrodžiu ir stovėjo su juo glėbyje ant keliuko tarsi sustingęs. Kaimas buvo visai neseniai išskirstytos į vienkiemius, tad jau be gaišos trobesius statėsi, pačiame kaimo galulaukyje, ant ribos su Liepagiriais bei Kodžiupiu, kur jam atmatavo net 31 hektarą pošlapės žemės. Tad nors ir Butėnų žemėse gyvenęs, jis buvo vadinamas Kodžiupio Prūsu.
Melioracija, projektas pasinaudojant valstybės paramą, kuriam vadovavo vietinis kultūrtechnikas, giminaitis Damijonas Prūsas. Būrelis grioviakasių iškasė ne tik atvirų griovių, bet ir moliniais vamzdeliais išvedžiojo nemažai požeminio drenažo linijų. Tada tai jau prasidėjo ūkio augimas; anksti pavasarį galėjo pasėti, be didesnio vargo šlapymečiuose derlių nuimti. Ūkis buvo, kaip ir įprasta tiems laikams, supenėdavo nemažai eksportinių bekonų, o keleto produktyvių karvių pieną gabendavo į centrinėje Svėdasų pieninėje esantį grietinės nugriebimo skyrių. Kooperuodavosi su kaimynais Sedelskiais ir Karanauskais, visų trijų pieną paeiliui veždavo kiekvieno kiemo darbininkas.
Šviesūs buvo žmonės, prenumeruodavo net kelis laikraščius, Karolina Prūsienė buvo aktyvi Katalikių moterų organizacijos narė, renkama į tarybą. A. Prūsas buvo nuolat renkamas į valsčiaus taryba, atstovavęs svėdasiškiams net kaip „rinkėjas“ Rokiškio apskrityje renkant Lietuvos prezidentą.

Siekė išmokslinti vaikus

Vyriausias, Zenonas, mokėsi labai gerai jau pradžios mokykloje, jam pakako ir gabumo, ir stropumo. Mokytojas Paulius Glemža patarė, dar sustiprino tėvų norą sūnų leisti mokytis toliau. Įstojo iš karto į antrą gimnazijos klasę, o po to universitetas, kur studijavo miškininkystę. Baigė mokslus jau vokietmetyje, kelis mėnesius praktiką atliko Utenos urėdijoje, kurios kontora buvo įsikūrusi Pavarių dvarelio rūme netoli Anykščių. Čia jis bandė diegti daniškus miškininkystės metodus – miško sodinimą daigais.
Paskirtas  į Vabalninką, pabuvęs vos kelis mėnesius, nes priartėjo vokiečių kariuomenę stumiantys rusai, ir jaunasis miškininkas pasitraukė į Vakarus. Jau Vokietijoje apgynė daktarinę disertaciją kaip chemikas ir celiuliozės gamybos specialistas. Išvykęs į JAV dar lavinosi Sirakūzų universitete, sėkmingai darbavosi celiuliozės pramonės įmonėse. Ohajo valstijoje. Profesiniame laikraštyje buvo rašoma, kad jis laikomas tautiniu turtu arba vaikščiojančia enciklopedija, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, plačiai važinėja po JAV planuodamas naujas įmones bei optimizuodamas veikiančių gamybą.
Sesuo Janina išliko Lietuvoje, kuomet visa šeima iš Butėnų buvo ištremta į Sibirą, taip pat mokėsi ir tapo zoologijos mokslų daktare..

Ištrėmė į Siberiją

Tėvas jau buvo smarkiai nukentėjęs. Tik sugrįžus sovietams jį gerokai sumušė ir kartu su motina kelioms dienoms buvo uždarę į saugumo rūsį. Reikalavo pasakyti, kur slepiasi sūnus Zenonas. Po to tarsi ir paliko ramybėje, nors žmogus pagal seną valstietišką įprotį pavaišindavo valdininkus. Svėdasuose giminaitis Vicius Baronas buvo valsčiaus portorgu, užeidavo, nuramindavo: „Sėdėkit ramiai, jei kas – ir aš turiu balsą.“  Prūsas kaip tik buvo atidavęs 300 rublių valstybinei paskolai – beveik visus turėtus pinigus. Juozas prisimena, kad tik išvežę mėšlą ir dieną sodinę bulves iki pat sutemų. Paryčiui, 1948-ųjų gegužės 22-ąją, dar buvę tamsu, pabeldė į duris. Rusų karys leidęs paskersti kiaulę. Perpildami druska mėsą sudėjo į maišus. Visus, ką surado namie – abu tėvus ir Juozą bei dukrą Nijolę – sunkvežimiu nuvežė į Kupiškio stotį, o iš ten prasidėjo veik visą mėnesį užsitęsusi kelionė.
Sverdlovske varė pirtin, kelionė pasibaigė Irkutske. Iš ten jau gabeno sunkvežimiu iki pat Baikalo. Tremties vieta – Talcų gyvenvietė, 52-is kvartalas. Pagrindinis darbas – miško kirtimas. Ten Juozas suaugo, tapo darbininku miško pramonėje. „Niekada nebuvau tinginys“, – šypsosi ir  prisimena tuos laikus senolis. Komendantas prašė pasilikti, žadėjo geras gyvenimo sąlygas ir socialistinio darbo didvyrio vardą. „Aukso žvaigždę po penkerių metų tau garantuoju…“ – karščiavosi išgėręs partietis.
Kuomet parvažiavo namo, sodyba jau buvo nugriauta. Namas nugabentas į ulyčią, pastatytas kalnelyje  kolchozo kontorai ir kultūros namams.
Kūrėsi padedant pusbroliui Domijonui Prūsui, kuris dirbo melioracijos inžinieriumi Salininkuose. Ten atsirado darbo ir kur gyventi. Po to pasistatė jaukius namus paslaptingai pavadintoje Skaisteros gatvėje. Elegantiškas žmogus, su didžia energija dalyvaujantis buvusių sibiriečių sąskrydžiuose Ariogaloje, Butėnų šventėse, nuolat atvykstantis į Šv. apaštalų Petro ir Povilo atlaidus Svėdasuose. Jo energija, elegancija žavi visus. Tėviškės žemę su didžia meile apsodino mišku – juk niekas jos nebedirbs, ypač džiaugiasi lietuvišką stiprybę įprasminančiais ąžuolynais. Labai išgyveno, kai daugybę ąžuolėlių apgraužė, suniokojo briedžiai. Miške tiesiog nepaprastą energiją įgauna, visą dieną gali vaikščioti ir nepavargti.

Paaukojo trečdalį milijono

Kuomet Lietuva vėl tapo nepriklausoma, Zenonas siuntė į tėvynę knygų, tėviškės miestelio bibliotekai dovanojo Bostono enciklopedijas. Vėliau sumanė pastatyti paminklą pokario kovose su sovietiniais okupantais žuvusiems svėdasiškiams. Kovotojų gretose buvo daug bičiulių, bendraamžių ir jis tarsi jautė moralinę skolą, kad nepasiliko čia ir su ginklu nekovojo, nepaaukojo savo gyvybės.
Suma buvo didelė – pavertus dolerius į litus, pasidarė beveik trečdalis milijono. Ėmėsi statyti Genocido centras bei nepakeičiamas ir jokių kitų skulptorių į savo kūrybines partizaniškas valdas neįleidžiantis Jonas Jagėla.  Iškilęs 2009-ųjų vasarą paminklas atrodė tarsi ir didingas, tačiau metams bėgant svėdasiškiai pastebėjo, kad jis kuklus, kad pernelyg paprasta ir aikštė, kad ant kiniško granito stulpų želia samanos, o pats smėlio akmuo trupa.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama