Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Už trylikos kilometrų nuo Svėdasų, prie kelio Anykščiai– Rokiškis, įsikūręs Pamalaišio kaimas. Vietiniai vietovę vadina tarmiškai ir taria: „Pamalaišys“. Tuo tarpu kalbininkai rekomenduoja taisyklingą pavadinimą „Pamaleišys“, kaip siūlo vadinti pro šias vietas tekančią upelę– Maleiša, o netoliese esančią lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto tėviškę–Maleišiais. Mes gi ir toliau vadinkime šią vietovę taip, kaip ją įpratę vadinti nuo senų senovės patys sodiečiai.
Šis pasakojimas apie ant išnykimo ribos atsidūrusį Pamalaišio kaimą, kuris priklauso Svėdasų seniūnijai ir parapijai, ir Daujočių seniūnaitijai. Ribojasi sodžius su Svėdasų seniūnijos Netikiškių, Šeduikių, Tadauskų, Naujikų, Milokiškio, Drobčiūnų, Morkūniškių bei Utenos rajono Vilučių kaimais.

Buvo vienintelė gyventoja

1923 metais surašant gyventojus, Pamalaišyje buvo priskaičiuojama 24 sodybos su 88 gyventojais. Kolūkmečiu čia vis dar stūksojo keliolika sodybų, o būrelis jų gyventojų darbavosi tuometiniame kolūkyje, kuris nuolat buvo stambinamas ir kaitaliojo pavadinimus (buvo „Jaunoji gvardija”, „Naujas gyvenimas”, „Aušra”, o kolūkinės eros pabaigos sulaukė 1992 m. turėdamas Daujočių pavadinimą). Melioracijos metu vienkiemiai buvo masiškai sunaikinti, gyventojai išsikėlė iš Pamalaišio: kas į Svėdasus, kas į Daujočius ar Netikiškius. Kadaise buvusius viensėdžius dabar primena tiktai plačiuose laukuose užsilikę vieniši medžiai, krūmokšnių gojeliai.
Ilgą laiką Pamalaišyje buvo telikusi tiktai vienintelė gyventoja– garbaus amžiaus sulaukusi Vanda Raugalienė.
Ji čionai atitekėjo iš netolimo Degsnių kaimo ir apsigyveno savo vyro Boleslovo Raugalės namuose. Melioruojant laukus buvo užsimota nugriauti ir jų sodybą, tačiau Boleslovui šiaip ne taip pavyko išsaugoti jo senelių ir tėvų rankomis statytus, išpuoselėtus trobesius, atsilaikyti prieš kolūkinės valdžios užmačias. Jau senokai atgulė amžinojo poilsio Svėdasų kapinėse Boleslovas, o jo žmonelė dar guviai sukiojosi po namus.
Tuometiniame kolūkyje net tris dešimtmečius jai teko sunkiai darbuotis gyvulininkystėje – buvo karvių melžėja, teko ir veršius, ir kiaules šerti. Na, o sulaukusi solidaus amžiaus triūsė apie savo sodybą, daržus ir…saugojo prisiminimus apie Pamalaišį bei čia gyvenusius žmones.
Ne vieną dešimtmetį ši energinga moteriškė pati vairavo nuosavą automobilį, kurį nusipirko už sunkiu prakaitu uždirbtus ir sutaupytus pinigėlius. Savąjį „žiguliuką“ jį labai rūpestingai prižiūrėjo, puoselėjo ir tiktai visai neseniai, jau gilioje senatvėje ir kamuojama ligų, nustojo vairuoti.
Ne kartą, lankantis Pamalaišyje, teko buvoti Vandos Raugalienės troboje, klausytis jos įdomių prisiminimų, nuoširdžių pasakojimų. Jos vyro Boleslovo brolis Jonas Raugalė buvo pamalaišiečio rašytojo Stepo Zobarsko vaikystės draugas, juos abu likimas suvedė ir Amerikoje. Kai Stepas su šeima ten nukeliavo, Jonas Raugalė jau buvo įsitvirtinęs, todėl rašytojo šeimai padėdavo, abu kraštiečiai nuoširdžiai bendraudavo. Tad, rašytuose broliui į Pamalaišį laiškuose, Jonas Raugalė nepamiršdavo užsiminti ir apie Zobarskų šeimą. Apie tai vis pasakodavo V. Raugalienė. Tikėjausi su šia sodiete susitikti ir 2016-ųjų liepos pabaigoje, kai vėl važinėjau po kaimą. Tačiau trobos durys tądien buvo užrakintos ir niekas jų svetingai, kaip ankščiau, nebepravėrė. O po kurio laiko sužinojau liūdną žinią, kad senolė Vanda Raugalienė iškeliavo Amžinybėn…

Medžio skulptūra primena
kraštietį rašytoją

Pamalaišio vakarinėje dalyje, Degsnių – Drobčiūnų kelio pietvakarinėje pusėje stūkso anykštėno tautodailininko Jono Tvardausko sukurta išraiškinga medžio skulptūra su iškaltu užrašu: „Čia, Pamalaišio kaime, 1911 m. sausio 30 d. gimė rašytojas, vertėjas Stepas Zobarskas. Mirė 1984.VI.9.” Iš trijų ąžuolo dalių sukomponuotas stogastulpis įamžino S. Zobarsko populiarios apsakymų knygos „Ganyklų vaikai“ personažus ir buvo atidengtas bei pašventintas 1991 metų sausio 30-ąją, Svėdasų krašte iškilmingai minint rašytojo gimimo 80-ąsias metines.
1940-aisiais metais, vengdamas gręsiančios tremties rašytojas Stepas Zobarskas kartu su žmona Matilda ir dukrele Nijole pasitraukė į Vokietiją. Čia gyveno įvairiose vietovėse, nesibodėdamas jokio darbo, triūsė fabrikuose, o Tiubingene veikusioje lietuviškoje leidykloje „Patria” išleido keletą savo knygų. 1948-aisiais atsidūrė JAV, kur pasinėrė į įvairiapusišką veiklą, kartu neužmiršdamas ir kūrybos. Savo iniciatyva ir lėšomis 1961 m. Niujorke įsteigė knygų leidyklą „Manyand Books“, kurioje net daugiau kaip du dešimtmečius leido lietuvių autorių kūrinių vertimus anglų bei kitomis kalbomis, nemažai knygų išvertė ir pats Stepas Zobarskas.
Mirė jis Niujorke, 1984-ųjų vasarą. Ten ir atgulė amžinojo poilsio šalia jau anksčiau mirusios žmonos Matildos, o vėliau šalia abiejų tėvų buvo palaidota ir jų dukra Nijolė Zobarskas…

Paminklas ir vėl tarsi naujas

Pastaruoju metu rašytojo gimtinę ženklinęs stogastulpis atrodė gana varganai, nes medieną buvo smarkiai pažeidę kenkėjai, drėgmė, saulės šviesa, korozija. O pati masyvi skulptūra iš pamatų gerokai pasviro ir bet kuriuo metu galėjo nuvirsti. Laiku gelbėti šį paminklą ėmėsi Anykščių rajono savivaldybės administracija kartu su Svėdasų seniūnija. Paskelbus viešąjį pirkimą laimėjo vilniečio Alfonso Šaulio individuali įmonė „Alfonso Šaulio dirbtuvė“, kurios savininkas–polichromuoto medžio restauratorius–ekspertas Alfonsas Šaulys parengė paminklo restauravimo–konservavimo darbų programą, pagal kurią šis meno kūrinys buvo prikeltas naujam gyvenimui.
Buvo pasitelktas anykštėnas medžio drožėjas tautodailininkas Robertas Matiukas. Ir štai, 2017-ųjų vasarą Stepo Zobarsko gimtinėje esantis stogastulpis atgimė ir dabar atrodo kaip naujas.

Pamalaišio pavadinimui lemta išlikti, tiktai…

Rašytojo, knygų leidėjo, vertėjo Stepo Zobarsko dėka jo kūryboje visiems laikams įamžintas, išgarsintas Pamalaišio sodžiaus pavadinimas. Jam lemta išlikti ir ateityje, nors Pamalaišyje ir nebeliko gyventojų.
Nors pakeliui link šio garsaus žmogaus gimtinės nėra įrengta jokių rodyklių, nors vietomis vieškelis gana prastas, duobėtas, su telkšančiomis balomis, pasižiūrėti meniškos medžio skulptūros, pasivaikščioti Stepo Zobarsko Tėviškės žeme norinčių atsiranda.
Paminklo aplinką prižiūri, tvarko, nušienauja žolę Svėdasų seniūnija. Aplinkui esančią žemę, kurį kadaise priklausė Zobarskų šeimai, dirba ūkininkai iš Netikiškių kaimo. Tačiau, reikia pasakyti, kad rašytojo gimtinėje ūkininkaujantys sodiečiai galėtų būti rūpestingesni, tvarkingesni. Tikrai nemaloniai nuteikia piktžolynai, vešiantys tai vienoje, tai kitoje vietoje aplinkui laukuose.
Visai stogastulpio kaimynystėje pakelėje auga krūmokšniai. Kažkokie nevalyvi kaimiečiai į tuos krūmus privežė akmenų, medžių šakų, atvilko net supuvusius šieno ir šiaudų rulonus. Tarsi visoms toms „gėrybėms“ sukrauti nebūtų plačiuose laukuose aplinkui kitos vietos. Rašytojas prisimenamas muziejuje
Nemažai Stepo Zobarsko knygų galima pamatyti Kunigiškių I kaime veikiančiame Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje, kur veikia ir šiam kūrėjui skirta ekspozicija.
Šio rašytojo kūryba nuo jaunystės dienų neparastai domėjosi dabar jau šviesios atminties kunigas– jėzuitų vienuolis Jonas Kastytis Matulionis SJ , kilęs iš Kupiškio krašto– Šmonių. Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę jis rūpinosi, kad leidyklos pakartotinai išleistų Stepo Zobarsko knygas, kurios daugeliui skaitytojų net buvo nežinomos, nes slaptai laikytos bibliotekų „specfonduose“ arba kadaise išleistos užsienyje ir į Lietuvą net nepakliuvusios. Šio kunigo dėka „dienos šviesą“ vėl išvydo kai kurios S.Zobarsko novelės, apysakos, knygos vaikams ir jaunimui.
Muziejui šio rašytojo nuotraukų, laiškų bei kitokių relikvijų padovanojo ir anykštėnas Mykolas Tunkevičius, kuriam teko kurį laiką gyvenant JAV susipažinti su Raugalių šeima, kuri bendravo su Zobarskais, turėjo išsaugojusi apie rašytoją ir jo artimuosius nuotraukų, laiškų, knygų, spaudos iškarpų. Tad Raugalės kai ką atidavė ir M. Tunkevičiui, kuris padovanojo muziejui.
2010-ųjų rudenį muziejuje apsilankė Aldona Raugalienė iš JAV Konektikuto valstijos, kuri padovanojo Stepo Zobarsko nuotraukų, knygų, laiškų. Būtent ponios Aldonos vyras Jonas (miręs 2008 metais) buvo kilęs iš to paties Pamalaišio kaimo, gerai pažinojo Stepą Zobarską, su juo draugavo. Toji draugystė, užsimezgusi Pamalaišyje, juos lydėjo ir Amerikoje…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama