Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Pirmadienį Anykščių kultūros centro mažojoje salėje visuomenei ir verslininkams buvo pristatytas 2018 metų rajono biudžeto projektas. Tiesa, nei visuomenė, nei verslininkai pristatymu nesusidomėjo. Renginyje dalyvavo tik rajono vadovai, savivaldybės administracijos skyrių vedėjai bei savivaldybės įstaigų ir įmonių vadovai. Nesuinteresuotų asmenų, redakcijos skaičiavimais, buvo mažiau nei dešimt.

Biudžetas auga

Prieš rajono biudžeto pristatymą Anykščių kultūros centro direktorė Dijana Petrokaitė pakvietė visus susirinkusius į ekskursiją po renovuotas patalpas. Kultūros centro pastato remontas truko gal dešimt metų ir pagaliau jis baigtas. Vaikščiodamas po kultūros centrą net Anykščių meras Kęstutis Tubis gyrė UAB „Anrestas“ statybininkus. „Kai nori – tai gali dirbti kokybiškai“ – anykštėnų statybininkų darbą vertino rajono vadovas.
O grįžus į kultūros centro mažąją salę Anykščių savivaldybės administracijos direktorius Audronius Gališanka pranešė, kad rajono biudžeto projektas paskelbtas savivaldybės internetinėje svetainėje ir iki vasario 1 dienos (renginys vyko sausio 29-ąją) visi rajono gyventojai gali teikti pasiūlymus, kaip perskirstyti biudžetą. Tiesa, gyventojai, kurie pageidauja kam nors skirti papildomų lėšų, patys turi pasiūlyti, iš kurios eilutės tuos pinigus paimti. 

„Pasiūlymas turi būti pasirašytas vardu, pavarde. Į anoniminius laiškus nereaguosime“. – kalbėjo A.Gališanka.
Meras K.Tubis džiaugėsi, kad 2017 metais rajonas sutaupė 2 mln. 26 tūkst. eurų – šios lėšos perkeltos į 2018 metų rajono biudžetą.
2017 metų planuotas rajono biudžetas buvo 24 mln. 556 tūkst. eurų, šių metų – 24 mln. 748 eurai. Pernykštis 2 mln. 26 tūkst. eurų likutis susideda iš dviejų pagrindinių dėmenų – 566 tūkst. eurų gautų viršplaninių lėšų bei 1 mln. 460 tūkst. nepanaudotų lėšų dėl užsitęsusių projektavimo darbų ar planuotų, bet neįgyvendintų projektų. Savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja Danuta Gruzinskienė po renginio „Anykštai“ sakė, jog biudžeto augimo dėl lėšų perkėlimo nederėtų laikyti formaliu, nes ir ankstesniais metais buvę tokie perkėlimai. „Plika akimi matyti, kad rajono biudžetas auga, jog atsiranda daugiau lėšų veikloms ir įstaigų reikmėms“, – dėstė D.Gruzinskienė.
Tradiciškai daugiau nei pusė rajono biudžeto lėšų 2018 metais bus skirta švietimui bei socialiniai apsaugai. Rajone mažėja mokinių skaičius, tačiau šiek tiek auga lėšos skiriamos vienam mokiniui, todėl bendra Anykščių švietimo įstaigoms planuojama suma išlieka praktiškai tokia pati – per 9,5 mln. eurų. Procentais dalinant pagal sritis švietimui tenka 36,27 proc. (pernai 36,15 proc.), socialinei apsaugai – 19,93 proc. (19,23), poilsiui, kultūrai ir religijai – 12,5 proc. (17,71), bendrosioms valstybės paslaugoms 12,12 proc. (11,97), būstui ir komunaliniam ūkiui – 7,75 proc. (5,07), ekonomikai – 7,32 proc. (6,17), viešajai tvarkai 2,6 proc. (2,45), sveikatos apsaugai – 0,9 proc. (0,81), aplinkos apsaugai – 0,47 proc. (0,35), gynybai – 0,09 proc. (0,09). Po pastarąja eilute „paslėptas“ savivaldybės administracijos civilinės saugos specialisto Gintaro Vaičiūno etatas. Pastebimai mažėja lėšos skiriamos kultūrai, tačiau to mažėjimo priežastis – pagaliau baigtas kultūros centro pastato renovavimas, pernai šioms amžiaus statyboms buvo numatytos lėšos, šiemet nebereikia numatyti.
Iš Anykščių kultūros įstaigų – didžiausias biudžetas bus Anykščių A.Baranausko ir A.Vienuolio muziejaus (809 tūkst.) bei Anykščių kultūros centro (758 tūkst.). Visų trijų miesto mokyklų biudžetai dar didesni – J.Biliūno gimnazijos 2018 metų biudžetas – 1 mln. 85 tūkst., A.Baranausko pagrindinės mokyklos – 996 tūkst., A.Vienuolio progimnazijos – 852 tūkst. eurų.

Bus pinigų ir statyboms,
ir verslo paramai

Pinigai rajono biudžete sudėlioti ne tik pagal įstaigas ir veiklos sritis, bet ir pagal programas. Biudžeto programų kuratoriai paskirti pagal veiklos sritis. Jiems Anykščių kultūros centre buvo patikėta paaiškinti, kaip bus naudojamos jų kuruojamų programų lėšos. Darnios kurortinės plėtros programą kuruojanti savivaldybės administracijos vyriausioji kultūros specialistė Audronė Pajarskienė aiškino, kad 55 tūkst. eurų numatyta skirti komunikacinių priemonių įgyvendinimui, iš šių priemonių ji išskyrė „didžiulio ekrano mieste statybas“, kuriame turėtų būti viešinama savivaldybės informacija. Taip pat ketinama rekonstruoti J.Biliūno antkapinį paminklą, Kunigiškių muziejų, remontuoti J. Tumo Vaižganto paminklą Svėdasuose. 180 tūkst. eurų numatoma skirti Siaurojo geležinkelio muziejaus rekonstrukcijai, numatytos lėšos miesto želdinių plotų projektavimui.
Kryptingo verslo ir investicijų pritraukimo programą pristačiusi administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vedėja Vilma Vilkickaitė kalbėjo apie Okuličiūtės dvarelio rekonstrukciją bei Tilto gatvės konversiją. Pastarojo projekto sąmatos – per 1 mln.600 tūkst. eurų, didžiąją dalį lėšų tikimąsi gauti kaip europinį finansavimą. 2018 metais smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas bus 5 tūkst. didesnis nei pernai ar užpernai – verslo paramai šiais metais planuojama skirti 45 tūkst. eurų.
Žemės ūkio vietovių vystymo programą pristatęs Žemės ūkio skyriaus vedėjas Virmantas Velikonis aiškino, kad pirmą kartą biudžete numatyta pastebima suma (20 tūkst. eurų) kaimo verslo skatinimui. Taip pat didėja melioracijai skiriamos savivaldybės lėšos.
Apie švietimo programą kalbėjusi laikinoji savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Nijolė Pranckevičienė džiaugėsi, kad jau pernai Anykščių švietimo įstaigoms pavyko sutaupyti lėšų ir beveik 100 tūkst. eurų išleista modernios įrangos įsigijimui. 2018 metų biudžete (prie švietimo programos) numatomos lėšos Kurklių seniūnijos administracijos perkėlimui į Kurklių mokyklą bei A.Vienuolio progimnazijos patalpų remontui. Šioje mokykloje yra dvi sporto salės, apatinę sporto salę planuojama rekonstruoti, ją paversti specializuota, imtynininkams skirta sporto sale.
Bendrojo ir ūkio skyriaus vedėjas Algirdas Žalkauskas vardino gatves ir kelius, kurie bus remontuojami ar rekonstruojami 2018-aisiais. Jis sakė, kad tęsiant Anykščių A.Vienuolio gatvės rekonstrukciją, šios gatvės susikirtime su Troškūnų gatve bus įrengta žiedinė sankryža.

Pakelėse eurai nesimėto

Po biudžeto pristatymo kalbėjęs Seimo narys Antanas Baura džiaugėsi gražiu rajono biudžetu. „Pozityviai nuteikia biudžeto projektas – jeigu atsiranda pinigėlių, norėtųsi, kad jie būtų skiriami darbo vietų kūrimui. Paramos verslui fondas didėja, norėtųsi jį dar šiek tiek padidinti“. – kalbėjo Seimo narys A.Baura. Jis pasidžiaugė, kad šiomis dienomis Anykščių miesto ir rajono vaikų darželius pasieks Ramūno Karbauskio ir Andrius Mamontovo fondo „Švieskime vaikus“ dovanos – 120 tautinių kostiumų. Tautiniai kostiumai bus padalinti visiems Anykščių miesto ir rajono vaikų darželiams. Tautiniai kostiumai Lietuvos vaikams siuvami už asmenines R. Karbauskio lėšas. Jis šiam gražiam tikslui skyrė pusę milijono eurų.
Biudžeto pristatymą vainikavo meras K.Tubis. „Taupome lėšas. Jei kelias tiesiamas – pakelėse eurai ir litai nesimėto. Dauguma vadovų esate skatinami ir būsite skatinami už dorą darbą. /…/ 2018-aisiais su esamais pinigais reikia padaryti kiek galima daugiau darbų, juntamų ir matomų žmonėms.“ – kalbėjo meras K.Tubis.
Rajono biudžetas bus tvirtinamas ateinančią savaitę – neeiliniame rajono Tarybos posėdyje.

Meras su vadovais nori
kalbėtis tik viešai

Nesuinteresuoti asmenys rajono biudžeto pristatymu, regis, nelabai domėjosi. Tiesa, kelis klausimus apie biudžetą valdininkams uždavė buvęs savivaldybės „žalias patrulis“, vienos iš miesto seniūnaitijų seniūnaitis Rolandas Lančickas. Iš rajono Tarybos opozicijos renginyje dalyvavo tik liberalas Saulius Rasalas, kuris iš salės išėjo nesibaigus biudžeto pristatymui.
Kalbant apie verslo santykį su rajono valdžia – situacija, matyt, švelniai tariant, yra įdomi. Anykščių vadovų klubas kvietė merą K.Tubį į susitikimą su vadovais. K.Tubis savo ruožtu vadovus pakvietė į viešą rajono biudžeto pristatymą Anykščių kultūros centre. Į kultūros centro renginį atvyko tik tie Vadovų klubui priklausantys vadovai, kurie dirba savivaldybei pavaldžiose įstaigose ir vienintelis „pašalinis“ – ŽŪK „Ažuožerių sultys“ direktorius Regimantas Butvydas. 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama