Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Radvilų rūmų muziejus, esantis Vilniuje, Vilniaus gatvėje, priklauso Lietuvos Dailės muziejui – čia, be Radviloms skirtos ekspozicijos, galima pamatyti ir Vakarų dailę bei emigrantės, odontologės Genovaitės Budreikaitės – Kazokienės muziejui padovanotą aborigeniškojo Australijos meno kolekciją – stabų skulptūras, ritualines kaukes bei ryškiaspalviais taškeliais nutapytus paveikslus, kuriuos renkant menotyrininkei teko susidurti ir su kanibalais, ir su salomis, kuriose nėra kelių.

Olandų tapytojai negalėjo
tapyti didelio formato darbų

Seniausi Radvilų rūmų muziejuje esantys Vakarų dailės ekspozicijos paveikslai datuojami XV a., kiti – XV – XIX a.
„Šventieji ankstyvaisiais viduramžiais paprastai vaizduoti pagal tam tikras taisykles, o pradedant XIV a., dailininkai, vaizduodami biblinius siužetus, imėsi savotiškos interpretacijos, piešė kitaip nei Rytuose“ , – pasakojo Radvilų rūmų muziejaus ekskursijų gidė Aušra Razbadauskienė.
Pirmajame rūmų galerijos aukšte eksponuojama Olandijos ir Flandrijos dailininkų tapyba. Skandinavijos šalyse dailininkai labai specializuodavosi – vieni tapydavo peizažus, kiti – natiurmortus, treti – animalistinius paveikslus, ketvirti – marinistinius.
„Dažniausiai paveikslai būdavo nedidelio formato, nes dailininkai tikėdavosi juos parduoti. Valstybėse, kur valdovas buvo monarchas, dailininkui buvo svarbu patekti į didikų aplinką, tapti rūmų dailininku, na, o Olandijoje dailininkai sudarė jau visai atskirą, niekam nepavaldžią klasę. Vieni įdomiausių pirmosios salės darbų – Kornelijaus van Harlemo „Senojo ir Naujojo testamento alegorija“. Tai gana drąsus paveikslas, kuris tarsi padalytas į dvi dalis – vienoje pusėje – scenos iš Senojo Testamento, kur jo atstovu vaizduojamas Mozė, o kitoje pusėje – Jonas Krikštytojas. Tarp jų stovi dar viena figūra – kiekvienas iš mūsų – nes turime pasirinkti, kuriuo keliu eiti,“ – pasakojo gidė A. Razbadauskienė.

Peizažams pagyvinti
naudojo žmonių figūras

Radvilų rūmuose daug Nyderlandų dailės darbų. „Įdomus dailininkas, į kurį verta atkreipti dėmesį – Meindertas Hobema, vienas žymiausių XVII a. Nyderlandų dailės „aukso amžiaus“ tapytojų − peizažistų, visą gyvenimą tapęs vien tik malūnus. Kiek galima nutapyti malūnų? Juos reikia ir realizuoti – parduoti. Taigi dailininkai, kad paveikslas būtų įdomus, dažnai nutapydavo ir siužetą. Radvilų rūmų muziejaus ekspozicijoje esančiame M. Hobemos paveiksle matomas malūnas, tvenkinys, laukas, o šalia malūno – nedidukai medžiotojai, aplink kuriuos laksto šunys. Tokie paveikslai labai įdomūs – juose galima analizuoti kiekvieną detalę. Tiesa, čia dailininkai dar nemoka išlaikyti perspektyvos – pirmame plane esantys medžiotojai visai maži“, – apie M. Hobemo vadybinę išmonę kalbėjo gidė.

Renesanso gražuolių
gražuolėmis nepavadinsi

Ne paslaptis, jog paprastai ankstesniais laikais gražuolėmis, aristokratėmis laikytos moterys, turėjusios labai baltą odą, šiek tiek anemiškos, iš pažiūros ligotos ir silpnos.
Apie grožio supratimą viduramžiais pasakojo ir ekskursijų vadovė A. Razbadauskienė: „Kadangi esame Radvilų rūmuose, verta paminėti, jog dažnai idealizuojame Barborą Radvilaitę, visada apibūdinamą kaip „vieną iš gražiausių Europos moterų“, tačiau, jei būtų galimybė, kad šių laikų gražuolė, kuri puikuojasi ant žurnalo viršelio, nusikeltų į Barboros Radvilaitės laikmetį, patikėkite manimi – ji nebūtų laikoma gražia. Čia, Vakarų dailei skirtoje ekspozicijos salėje, turime ir kelis vieno gražuolių portretisto tapytus darbus. Be galo balta oda, ryškūs skaistalai, praktiškai nematomos blakstienos ir antakiai. Taip atrodė to laiko gražuolės.“ 

Paveikslus už dailininkus
užbaigdavo jų mokiniai

„Lengva atkreipti dėmesį, jog paveikslai dažnai tapyti ant lentų. Pavyzdžiui, Jėzaus paaukojimo šventykloje scena, nutapyta nežinomo XVII a. flamandų dailininko. Tačiau, tik labai prityrusiai akiai matoma, jog centrinė Simono figūra nutapyta kiek kitaip nei kitos, šalia esančios figūros. Centrinė figūra – labai drąsi, o kitos – švelniai (galbūt pameistrys bijojo užgožti dailininko autoritetą),“ – apie darbo „pasilengvinimus“ kalbėjo ekskursijų gidė – „Taip pat turime ir daug grafikos darbų, atsiradus spausdinimo technikai, pradėti spausdinti ir įvairių dailininkų darbai, taip gimsta pirmosios reprodukcijos.“

Mokslo raida atsispindi
ir mene

„Kitas – italų dailininkas Anibalė Karačis. Jis Bolonijoje XVI a. atidarė meno mokyklą. Šios mokyklos mokiniai turėjo labai gerai išmanyti žmogaus anatomiją. Jo paveikslas „Kristus kape“ – neįprastas. Dvi apšviestos figūros – Kristaus ir angelo, o trečioji, velnio, matoma tik iš tam tikro kampo.
Katakombos, tamsa ir tik žvakių šviesos apšviestos figūros. Kristaus kūnas pavaizduotas labai nepatogioje pozoje, tačiau, žiūrint į jį, galima drąsiai sakyti, jog dailininkas puikiai išmanė žmogaus kūno anatomiją,“ – apie garsaus italų baroko tapytojo ir grafiko, kilusio iš Bolonijos, darbus pasakojo ekskursijų vadovė.

Medžioklinis šuo kainavo
kaip kaimas

Vienas žymiausių XVII a. flamandų animalistų Janas Feitas turtingų užsakovų dėka ir pats tapo turtingu žmogumi. J. Feitas žinomas kaip medžioklės trofėjų natiurmortų pradininkas: „Buvo ir dailininkų, kurie susikūrė didelius turtus. Didikų, karalių, monarchų viena iš didžiausių pramogų buvo medžioklė. Įsigyti gerą medžioklinį šunį kainavo gerokai daugiau nei ištisas kaimas. Žinome, jog augintinių amžius gerokai trumpesnis nei žmonių, taigi dažnai kilmingieji juos norėdavo įamžinti. Janas Feitas, dailininkas, kuris garsėjo augintinių, medžioklės trofėjų tapyba, iš savo paveikslų susikrovė didelį kapitalą, iš kurio galėjo išlaikyti savo šeimą ir oriai nugyventi amžių.“.

Eksponuojamas ir
Mikelandželo mokinio darbas

Antrajame Radvilų rūmų muziejaus aukšte eksponuojama italų, prancūzų ir ispanų dailininkų barokinė, rokoko ir klasicizmo tapyba: „Vienas iš seniausių čia esančių darbų – Marčelo Venusti „Pieta“. „Pietą“ dažniausiai įsivaizduojame trimis variantais – Mariją ir Kristų; Mariją, Kristų ir angelus arba Mariją, Kristų ir visus apaštalus. Marčelas Venustis – vienas iš Mikelandželo, kurio „Pietą“ turbūt geriausiai žinome, mokinių. Kito, nežinomo italų dailininko paveiksle taip pat vaizduojamas biblinis siužetas, tik laisvai interpretuojamas – vienplaukė Marija laiko rankose kūdikį ir skaito jam knygą. Itin žaismingai pavaizduotas kūdikėlis yra iškėlęs du pirštus – mus laimina,“ – apie retesnius šventųjų vaizdavimo motyvus paveiksluose pasakojo A. Razbadauskienė.

Odontologė, gyvenimą
paskyrusi menui

Trečiajame Radvilų rūmų muziejaus aukšte eksponuojama Australijos aborigenų ir Okeanijos tautų meno kolekcija. Ją surinko ir Lietuvai padovanojo Genovaitė Budreikaitė – Kazokienė (1924 – 2015). Mecenatė gimė ir užaugo Kaune, buvo tarp 1941 m. birželio 23 – iosios sukilėlių, o 1944 m. vienintelė iš savo šeimos pasitraukė į Vakarus. Pasibaigus karui pradėjo studijuoti odontologiją Tiubingeno universitete, kurį baigė 1949 metais. Tais pačiais metais su savo vyru, poetu, publicistu, vertėju Vincu Kazoku emigravo į Australiją. Dirbdama odontologe Australijoje, ji pradėjo studijuoti vaizduojamąjį meną Sidnėjaus universitete. 1975 m. ten įgijo bakalauro, o 1982 m. už studiją „M. K. Čiurlionio gyvenimas ir kūryba“ jai suteiktas magistro laipsnis. Po vyro mirties 1984 m. atsisakė odontologės darbo, kurį dirbo 25 metus, įstojo į Tasmanijos universitetą, per šešerius metus parengė ir 1994 m. apgynė daktaro disertaciją, kurioje pristatė 140 Australijos lietuvių dailininkų, tautodailininkų ir fotomenininkų kūrybą. Grįžusi iš Tasmanijos, pardavė namus ir už gautus pinigus leidosi į pavojingas keliones po Okeaniją kaupti kolekcijų Lietuvai.
Dar Vokietijoje įsitraukusi į lietuvių organizacijų veiklą, G. Kazokienė tapo viena veikliausių Australijos lietuvių kultūros darbuotojų. Per savo gyvenimą ji surinko dvi dideles kolekcijas – Australijos lietuvių dailės (277 kūriniai) ir Australijos aborigenų bei Okeanijos tautų meno (840 eksponatų), kurias 1994 – 2003 m. ji padovanojo Lietuvai. Jos surinkto Australijos aborigenų meno kolekcija – unikali galimybė neišvažiavus iš Lietuvos susipažinti su tolimų tautų paveldu.

Taškeliais perduodavo
informaciją

„Aborigenai Australijoje, dar iki XX a. vidurio, keliavo po visą Australiją. Skirtingai kalbančios tautelės, savo ritualų ir papročių lengvai neatskleidžiančios baltiesiems, labai daug keliaudavo. Savo apeigas vaizduodavo ant smėlio, vėliau savo apeiginį meną aborigenai pradėjo vaizduoti ant žievės, medžio. Šios tautelės savo mene nevaizdavo žmonių tikroviškų, jų menas primena rentgeną.
Pavyzdžiui, iš spalvotų taškelių pavaizduoti ropliai, kurių pilve matomi kiaušiniai. Pati G. Kazokienė, apsilankiusi Vilniuje, aiškino, jog aborigenai per meną perteikia tam tikrą informaciją – vyrai eidavo medžioti, o moterys rinkdavo uogas, žoleles – dėl to moterį vaizduoja vienoks simbolis, o vyrą jau kitoks. Taigi paveikslu, pavyzdžiui, gali būti perteikta tokia informacija – vyras medžiojo, o moteris su vaikais išėjo ieškoti gėrybių ir rado labai daug vikšrų. Tai – iš dalies iš lūpų į lūpas perduodamas informacijos aiškinimas,“ – sakė A. Razbadauskienė.

Artimųjų kūnus laikydavo
medžio kamienuose

Gidė sakė, kad turbūt pati įdomiausia Australijos aborigenų ir Okeanijos tautų meno ekspozicijos dalis – karstai.
„Kadangi aborigenai daug keliaudavo, laidoti mirusiuosius tam tikroje vietoje nebūdavo prasmės. Numirus artimajam, jo kaulai būdavo sudedami į vabzdžių išgraužtus tuščiavidurius medžių kamienus ir paliekami. Šie kamienai taip pat nutapyti – taškeliais ir spalvomis užkoduojama informacija apie mirusįjį. Mums ji nieko nesako, tačiau tos genties atstovas iš tokios tapybos galėtų daug pasakyti apie mirusį asmenį. Vėliau pradėti statyti paminklai, kuriais vaizduojami tam tikri gyvūnai. Laikoma, kad gentis yra kilusi iš ant paminkle vaizduojamo gyvūno, kuris yra tarsi giminės globėjas,“ – sakė ekskursijų vadovė.

Aborigenams – panaudoti
įrankiai, mums – menas

G. Kazokienės padovanotoje aborigenų meno kolekcijoje yra ne tik taškelinės tapybos, ritualinių kaukių pavyzdžių, bet ir muzikos instrumentų, apeiginių lazdų, bumerangų. Na o Naujosios Gvinėjos aborigenai dažnai drožinėjo skulptūras – dievukus. Daug ritualinių lazdų, kaukių, dievukų buvo rasta prie genčių jau apleistų vietų – praėjus apeigoms, joms reikalingus įrankius aborigenai tiesiog numesdavo prie buvusios gyvenamosios vietos. Apeigos buvo atliekamos pagal tam tikrą sistemą – tinkamą dieną, esant reikiamai Saulės pozicijai. Šių reikalavimų būtina paisyti, jei nenori supykdyti dievų. Kaukės taip pat naudotos ritualuose – pavyzdžiui, įšventinant berniuką į vyrus. Ritualo metu aborigenai savo kūną puošdavo dažais, šokdavo ritualinius šokius. Naujojoje Gvinėjoje, kur beveik nėra kelių, surinkti tiesiog išmėtytus aborigenų meno pavyzdžius buvo nelengva. Be to, tuo metu klestėjo kanibalizmas,“ – apie aborigenų ritualus pasakojo A. Razbadauskienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama