Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Šiomis dienomis 80-metį šventė Naujuosiuose Elmininkuose gyvenantis tremtinys, buvęs perspektyvus krepšininkas, Romualdas Katkevičius, kurį Sergejus Jovaiša vadina savo mokytoju.
Lietuvos moksleivių rinktinės narys R.Katkevičius 1957-aisais iš paskutinės- vienuoliktos – klasės suolo iškeliavo ne į Kūno kultūros institutą, o į Mordovijos lagerį. Už Lietuvos vėliavos iškėlimą Joniškėlio (Pasvalio raj.) centre augusiame ąžuole R.Katkevičius buvo nuteistas tik metams lagerio, tačiau KGB iš savo akiračio jo nebepaleido iki pat Nepriklausomybės.

Prie vėliavos koto pritaisė
bombos imitaciją

Joniškėlio vidurinės mokyklos paskutinių klasių mokiniai buvo įkūrę pogrindinę organizaciją ,,Geležinis vilkas“. Skandalingiausiu organizacijos darbu tapo Lietuvos trispalvės iškėlimas naktį iš 1956 metų gruodžio 31-osios į 1957 sausio 1-ąją. R.Katkevičiui, kaip sportiškiausiam organizacijos nariui, buvo patikėta fiziškai sunkiausia užduotis – įlipti į medį ir pritvirtinti vėliavą. Vaikinai dirbo kaip tikri konspiratoriai: vėliavos kotą ištepė žibalu, kad stribų šunys pagal kvapą negalėtų atsekti, kas ją kabino. Prie vėliavos koto mokiniai pritvirtino skardinę – bombos imitaciją. Lietuvos trispalvė Joniškėlyje iškabėjo iki vidurdienio, o šunys,kas iškėlė vėliavą, pagal kvapą neatsekė.
,,Nusikaltėliai“ suimti buvo tik po pusantro mėnesio. Keturi joniškėlėnai buvo nuteisti, aštuoni – pašalinti iš mokyklos. Po šių įvykių prabėgus daugiau nei šešiasdešimčiai metų, R.Katkevičius, kalbėdamas su ,,Anykšta“, šypsojosi, jog patiems gaminant vėliavą tuomet didžiausia problema buvusi, kaip gauti spalvotų audinių. Problemą joniškėliečiai išsprendė originaliai – gruodžio 5-osios, Konstitucijos dienos, vakare nuo valdiškų įstaigų nusikabino dvi sovietines vėliavas ir iš jų gamino lietuvišką trispalvę. Žinia, nei LTSR, nei juo labiau Tarybų Sąjungos vėliavoje geltonos spalvos nebuvo, todėl vaikinams teko perdažyti gabalą audinio geltona spalva.
Po tris mėnesius trukusių tardymų R.Katkevičius buvo nuteistas metams lagerio, kiti suimti joniškėlėnai gavo nuo dvejų iki ketverių metų lagerio.
,,Kaip reagavo tėvai?“ – paklausėme R.Katkevičiaus. Vyras gūžčiojo pečiais, sakė, kad nebuvo tėvai labai šokiruoti. ,,Tremtis mūsų giminėje buvo beveik įprastas dalykas,“ – kalbėjo R.Katkevičius.
Visa joniškėliečių keveriukė pateko į tą patį Mordovijos lagerį, kuriame buvo labai daug lietuvių. Kartu su R.Katkevičiumi sėdėjo kunigas Rimkus iš Žemaitijos, buvę aukšti Nepriklausomos Lietuvos pareigūnai, partizanų vado Juozo Lukšos Daumanto bendražygis Klemensas Širvys – Sakalas, Kovo 11-osios Akto signataru tapęs Algirdas Endriukaitis. Pabaltijiškiai buvo subūrę futbolo komandą ,,Baltika“, lietuviai turėjo net sportinius marškinėlius su Gediminaičių stulpais. ,,Lageryje buvo ir krepšinio aikštelė, bet krepšinio varžybų neorganizuodavome: nebuvo lygiaverčių važovų. Lošdavome futbolą,“ – kalbėjo R.Katkevičius.
Vienas iš tremtinių buvęs bekojis, vaikščiojo su tuščiaviduriu protezu. Vyras gyvenęs šalia lagerio buvusiame kaime, o dirbti eidavęs į lagerį. Į jo protezo vidų tilpdavęs butelis degtinės ir jis kartais lagerio gyventojams jos atgabendavęs. Iš lagerio nebuvo galima išsivežti nuotraukų, kuriose daugiau nei trys žmonės – R.Katkevičiui dalį nuotraukų išvažiuojant namo iš lagerio išnešė jo bekojis bičiulis.

Rasti Alma Mater
padėjo krepšinis

Iš lagerio R.Katkevičius paleistas anksčiau laiko, mat ,,prasėdėtos“ paros skaičiuotos pagal išdirbį. Jis dirbęs laikrodžių apdailos gamybos įmonėje, per dieną padarydavęs dviejų ar trijų dienų normą. Iš lagerio R.Katkevičius išsivežė ir šiek tiek pinigų, už kuriuos Maskvoje nusipirko baltą striukę. 1959-aisias Joniškėlyje vyrukas, vilkintis baltą striukę, tiesiog buvęs pasmerktas būti ,,pirmuoju kaimo bernu“. Deja, Joniškėlyje R.Katkevičiui vietos nebuvo – atgal į mokyklą jo nepriėmė. Per pažįstamus buvo priimtas į Kauno rajono Garliavos vidurinę mokyklą.
Gavęs atestatą, R.Katkevičius ketino stoti į Kauno kūno kultūros institutą, tačiau šios įstaigos durys jam buvo uždarytos, juk ,,negali banditas tapti pedagogu“.
R.Katkevičių mokytis priėmė Lietuvos veterinarijos akademija. Padėjo krepšinio treneris Liudgardas Tenzegolskis, iš akademijos studentų subūręs stiprią krepšinio komandą. Bet ir tarp būsimų veterinarų ramybės R.Katkevičiui nebuvo: jo studijų metais KGB susizgribo, kad Kaunas yra ,,režiminis“, taigi, lyg ir uždaras miestas, kuriame politiniams kaliniams draudžiama gyventi. Vaikinas buvo pašalintas iš akademijos, tačiau po metų buvo panaikintas tas Kauno ,,režiminis“ statusas ir R.Katkevičiui leista toliau mokytis.

Nuolatinė KGB ,,globa“

Elmininkiškis kalbėjo, kad KGB jo nepaleido iki pat Nepriklausomybės. ,,Visada jaučiausi esąs lyg po padidinamuoju stiklu,“ – dėstė buvęs politinis kalinys. Studijuodamas Veterinarijos akademijoje R.Katkevičius susitiko su drauge Mordovijoje kalėjusiu Petru Svirpliu. Pastarasis, vos grįžęs iš lagerio, buvo paimtas į kariuomenę ir gal po mėnesio išleistas atostogų. ,,Baigiantis atostogoms, Petras man sako – mane išleido tik tam, kad grįžęs papasakočiau, kokios tavo nuotaikos. Ką man sakyti?“ – perpasakojo R.Katkevičius.
Vėliau buvusio politinio kalinio aplinkoje atsirasdavo perdėtai meilių ir žingeidžių asmenų, tačiau jis buvęs atsargus. Jis pats taip pat sulaukdavęs KGB atstovų ,,prašymų“ kur nors ko nors pasiklausyti.
Atsimena elmininkietis ir absurdišką konfliką su buvusiu KGB Anykščių poskyrio viršininku Vasilijumi Čikiliovu. ,,Molėtų rajone, Arnionyse, žuvininkystės ūkyje, vienas bendrakursis dirbo vyriausiuoju žuvininku. Prieš šventes jam paskambindavau ir nuvažiavęs gaudavau žuvies. Kartą mano draugas, veterinarijos tarnybos viršininkas, Ramutis Augustinas sako:,, padėk, Romai, man tos žuvies gauti. Baliui reikia.“ Paskui dar perskambino:,,Romai, ar tu nieko prieš, jei važiuos ir Vasilyj Ivanovičius?“ Ką aš sakysiu. Važiuojam visi trys į Arnionis,“- istorijos pradžią pasakojo R.Katkevičius.
V.Čikiliovas į Arnionis važiavo ne KGB tyrimo atlikti, o paprasčiausiai norėdamas šviežios žuvies. Vyrai jau pakeliui kilnojo taureles, išgėrė dar ir Arnionyse. Ponas Romualdas sako, kad jis Arnionyse, bičiulio kabinete, ant sienos pastebėjo Vytauto Didžiojo bareljefą ir į jį atkreipė dėmesį. Dėl to bareljefo grįžtant namo buvęs politinis kalinys su KGB poskyrio viršininku barėsi, pastarasis R.Katkevičiui sakęs: ,,Tu Vytautą garbini, o Lenino nekenti.“ Elmininkietis šyptelėjęs tęsė, kad istorija su Vytautu būtų likusi kaip apgirtusių žmonių beprasmis ginčas, jeigu ne vėlesni įvykiai. ,,Mane paskyrė kolūkio vyriausiuoju zootechniku. Bet rajono KGB atstovai pareiškė – negalima. Jis Vytautą myli labiau nei Leniną,“ – pasakojo R.Katkevičius.

Sergejų Jovaišą tempė
iš paupio

,,Tai buvo vienas geriausių 1966-1976 metų Anykščių krepšininkų. Būdamas Lietuvos veterinarijos akademijos studentu jis žaidė Kauno ,,Žalgirio“ antrojoje komandoje ir buvo Sergejaus Jovaišos mokytojas krepšinio aikštelėje. 1966 metais Anykščių krepšininkai pirmą kartą tapo Lietuvos ,,Nemuno“ draugijos čempionais. Tame dešimtmetyje R.Katkevičiaus vadovaujami krepšininkai buvo ir daugkartiniai ,,Nemuno“ žaidynių čempionai, o ,,Valstiečių laikraščio“ taurę iškovojo 6 kartus,“ – prisiminimais apie R.Katkevičių su ,,Anykšta“ dalijosi ilgametis Anykščių sporto organizatorius Jonas Pajarskas.
Beje, ir kiti to laikotarpio Anykščių krepšinio lyderiai – Antanas Černiauskas, Algimantas Bagdonavičius, Vidmantas Makaraitis, Algirdas Čepelė, Algimantas Baronas – buvo veterinarijos akademijos absolventai.
Tarp R.Katkevičiaus ir S.Jovaišos šešiolikos metų skirtumas, tačiau jie abu spėjo kartu pažaisti Anykščių rinktinėje. ,,Prisimenu, prieš vienerias iš varžybų S.Jovaišos nėra. Per seserį radome jį su draugais paupyje kortomis pliekiantį. Beveik per jėgą ,,supakavome“ ir išsivežėme į varžybas Biržuose. Linksmiausia, jog jis po tų varžybų Biržuose, miesto gatvėje, ,,į akį“gavo“ , – juokėsi R.Katkevičius. Pasak elmininkiečio, čia, matyt ,buvęs tas periodas, kai S.Jovaiša buvo nusprendęs mesti krepšinį ir tapti stalo tenisininku.
R.Katkevičius – tik 180 cm., bet ir antrojoje ,,Žalgirio“ komandoje, ir ,,Nemuno“ rinktinėje žaidė krašto puolėju. Jis iš vietos mesdavo pašokęs arba po kamuolio varymo pašokdavo, o toks krepšininko judesių arsenalas septintajam dešimtmečiui buvęs nebūdingas. Lietuvos pirmenybėse R.Katkevičius yra įmetęs 46 taškus, o tritaškių juk tuomet nebuvę. Beje, kalbant apie ūgį, elmininkietis prisiminė, kad septintajame dešimtmetyje Kauno ,,Žalgirio“ pagrindinis centras buvęs vos 191 cm.ūgio.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama