Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Siekiant išvengti viešųjų interesų konflikto, tik praėjus metams po to, kai tapo savivaldybės administracijos direktoriumi, vasarį vykusiame posėdyje, Anykščių rajono Tarybos sprendimu, Audronius Gališanka nušalintas nuo tarnybinių pareigų jam rengiant, svarstant, priimant ar dalyvaujant priimant sprendimus, susijusius su savivaldybės vyriausiosios specialistės kultūrai ir turizmui Audronės Pajarskienės tarnybinės veiklos vertinimu.
Toks sprendimas priimtas dėl to, kad tiesioginį A.Pajarskienės vadovą A.Gališanką su pavaldine sieja giminystės ryšiai – jie yra pusbrolis ir pusseserė.

Giminaitės veiklą kažkas
vertino…

Pasak Anykščių rajono savivaldybės Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjos Sigitos Mačytės – Šulskienės, kuri Anykščių rajono Tarybai pristatė sprendimo projektą dėl A.Gališankos nušalinimo nuo tarnybinių pareigų vertinant giminaitės A.Pajarskienės tarnybinę veiklą, tik pradėjęs eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, A.Gališanka nuo galimo viešųjų interesų konflikto esą iš anksto apsidraudė.
„A.Gališanka apie giminystės ryšius su A.Pajarskiene raštu buvo informavęs merą ir raštu nusišalinęs nuo sprendimų, susijusių su šia specialiste, priėmimo. Jeigu būdavo reikalas priimti kažkokius sprendimus, su ja susijusius, tai buvo pavedama kitam administracijos darbuotojui. Kam, aš nepasakysiu, čia reikia žiūrėti eigoje, kas ir dėl ko vyko“, – sakė S.Mačytė – Šulskienė.

Paprašė etikos sargų
konsultacijos

Anykščių rajono Tarybai sprendimo projektas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus A.Gališankos nušalinimo nuo tarnybinių pareigų, jam rengiant, svarstant, priimant ar dalyvaujant priimant sprendimus, susijusius su savivaldybės vyriausiosios specialistės kultūrai ir turizmui Audronės Pajarskienės tarnybinės veiklos vertinimu, anot S.Mačytės – Šulskienės, parengtas pasikonsultavus su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.
„Komisija nurodė, kad tokį nusišalinimą reikėtų įforminti Tarybos sprendimu“, – sakė S.Mačytė – Šulskienė.

Nei tai giminės, nei ne giminės

Kalbai pakrypus apie Valstybės tarnybos įstatymą, kuris yra apibrėžęs, kad valstybės tarnyboje negali dirbti asmenys susaistyti artimais giminystės ryšiais, jei vienas jų yra pavaldus kitam arba turi teisę kontroliuoti, pranešimą šiuo klausimu rajono Tarybai pristačiusi S.Mačytė – Šulskienė į konkrečias detales leistis nenorėjo.
„Tikrai nenoriu įvardyti, kokie yra A.Gališanka ir A.Pajarskienė giminės“, – iš pradžių konkrečių jų giminystės ryšių nepanoro atskleisti S.Mačytė – Šulskienė.
Paaiškinus, kad „Anykštai“ tai jau nėra kažkokia paslaptis, kad A.Gališanka su A.Pajarskiene yra pusbrolis ir pusseserė, Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja S.Mačytė – Šulskienė sakė: „Tai nėra artimi giminaičiai pusbrolis su pussesere.“

Nušalinimą nusprendė
„pastiprinti“

Pats savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka, kuris ir buvo sprendimo projekto save nušalinti nuo A.Pajarskienės tarnybinės veiklos vertinimo iniciatorius, apie tai, kodėl tik po metų darbo savivaldybės administracijos direktoriumi suskubo rengti tokį sprendimo projektą rajono Tarybai, „Anykštai“ aiškino taip: „Viską padariau taip, kaip reikia, kaip aiškino tuometiniame Valstybės tarnybos departamente. Merui pateikiau prašymą, kad turiu interesų konfliktą galimą ir paprašiau nusišalinti nuo veiksmų su savivaldybės vyriausiąja specialiste A.Pajarskiene. Meras priėmė sprendimą, pavedė pareigą vertinti A.Pajarskienę savivaldybės administracijos direktoriui Ramūnui Blazarėnui, bet, kai iškilo vertinimas veiklos, tai raštu kreipėmės į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją ir gavome tokį išaiškinimą, kad gali ir meras nušalinti, bet geriau Taryba. Tai tokiu atveju apsidraudėm ir kreipėmės į Tarybą. O aš viską buvau padaręs. Ir deklaravęs viešų ir privačių interesų deklaracijoje, kad galimas viešų ir privačių interesų konfliktas. Dar pastiprinome tą nusišalinimą.“

Yra apie ką pasidomėti
Etikos komisijai

Paklausta, kaip vertina, kad sprendimo projektas dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus A. Gališankos nušalinimas nuo tarnybinių pareigų jam rengiant, svarstant, priimant ar dalyvaujant priimant sprendimus, susijusius su savivaldybės vyriausiosios specialistės kultūrai ir turizmui Audronės Pajarskienės tarnybinės veiklos vertinimu, rajono Tarybai teikiamas tik praėjus metams po to, kai A.Gališanka tapo administracijos direktoriumi, Vyriausybės atstovė Panevėžio ir Utenos apskrityse Kristina Nakutytė kalbėjo: „Tai galbūt meras buvo suteikęs nusišalinimą? Vieši ir privatūs interesai yra individualus sprendimas. O kodėl ir kokios aplinkybės, tai mes anksčiau tikrai nenagrinėjome. Kiek suprantu, viešųjų ir privačių interesų deklaracijos yra, o po to kaip kiti procesai seka, čia Etikos komisijos klausimas pagal kompetenciją būtų, jei nagrinėti kažkokias detales.“

Užkliuvo tik žodžių žaismas

Anykščių rajono Taryba savivaldybės administracijos direktoriaus A.Gališankos nušalinimui nuo tarnybinių pareigų jam rengiant, svarstant, priimant ar dalyvaujant priimant sprendimus, susijusius su savivaldybės vyriausiosios specialistės kultūrai ir turizmui A.Pajarskienės tarnybinės veiklos vertinimu pritarė be diskusijų ir beveik vienbalsiai. Vienintelis rajono Tarybos narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas Raimundas Razmislavičius balsuodamas susilaikė.
„Nebenorėjau į diskusijas veltis, bet šiaip, jeigu direktorius teikia sprendimą nušalinti, tai galėjo pats nusišalinti. Lyg ir nieko kito nepadarėme, tik nušalinome jį. Bet tų sprendimų gali būti daugiau. Ir visą laiką jį nušalinti. Valstybės tarnautojas turi nusišalinti. Sprendimo projektas turėjo skambėti „Dėl administracijos direktoriaus nusišalinimo“, – sprendimą dėl A.Gališankos nušalinimo įvertino R.Razmislavičius.

Antikorupcijos komisija
neatliko savo darbo?

Buvusio Anykščių rajono Tarybos nario ir savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininko Romaldo Gižinsko vertinimu tai, kad sprendimo projektas Anykščių rajono Tarybą dėl A.Gališankos nušalinimo nuo giminaitės A.Pajarskienės tarnybinės veiklos vertinimo pateiktas tik po metų, kai A.Gališanka tapo administracijos direktoriumi, yra „grubus pažeidimas“.
„Į tai dėmesį pirmiausia turėtų atkreipti Antikorupcijos komisija. Ji tai žinojo ir galėjo imtis sprendimų. O tai, kad yra painiojami viešieji ir privatūs interesai, akivaizdu. Į tai jau griežčiau žiūri ne tik valstybės institucijos, bet ir visuomenė. Manau, kad paprasčiausiai Antikorupcijos komisija neatliko savo darbo“, – kalbėjo R.Gižinskas.

Meras nesiskaito su rajono
Taryba

Tai, kad savivaldybės administracijos direktorius A.Gališanka raštą dėl nusišalinimo vertinant giminaitės tarnybinę veiklą, buvo parašęs tik Anykščių rajono merui Kęstučiui Tubiui, o šis apie tai metus laiko neinformavo rajono Tarybos, anot R.Gižinsko, rodo mero K.Tubio požiūrį į rajono Tarybos narius.
„Jis jaučiasi nenugalimas ir nenuverčiamas, su Taryba nesiskaito. Merai tapo daugelyje rajonų „karaliukais“ ir tai – ryškiausias pavyzdys. Rajono Taryba šiuo metu prieš merą yra bejėgė. Iš kitos pusės, tai ir moraliniai dalykai. Raštą dėl nusišalinimo vertinant A.Pajarskienės tarnybinę veiklą dar prieš metus A.Gališanka galėjo rašyti ir merui, ir rajono Tarybai“, – atkreipė dėmesį buvęs savivaldybės Antikorupcijos komisijos pirmininkas R.Gižinskas.

Siūlo savivaldybės
administracijos elgesį į
vertinti

Rajono Tarybos nario, liberalo Luko Pakelčio įsitikinimu, faktas, kad tik po metų Anykščių rajono Tarybą pasiekęs sprendimo projektas dėl A.Gališankos nušalinimo vertinant giminaitės A.Pajarsienės tarnybinius veiksmus, turėtų būti įvertintas atitinkamų institucijų.
„Tokį A.Gališankos elgesį galėtų įvertinti Valstybinė tarnybinės etikos komisija. Aišku, kad tai gali būti klaida, bet labai abejoju, kad toks patyręs specialistas taip paprastai galėtų suklysti. Ir klausimas – ar čia buvo pagudravimas, ar žmogiška klaida. Nors šiaip sau nieko nebūna. Mane dar ne dėl tokių dalykų tyrė“, – sakė L.Pakeltis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama