Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Rubrikai „Pastogė“ aprašinėti Debeikių seniūnijos Čekonių kaimą labai patogu. Kaimas prie pat Svėdasų kelio, tik gerų dešimt kilometrų nuo Anykščių.
Tiesa, žurnalistui vidurdienį, krečiant šlapiam sniegui, pačioje gyvenvietėje susirasti pašnekovą buvo kebloka. Gelbėjo kaimo prieigose esančių namų gyventojai.

Buvusi kavinė – ūkininkų
teritorija

Nuo Anykščių važiuojant link Svėdasų tik įvažiavus į mišką kairėje pusėje matyti keista geltonų plytų sodyba. Vyresnieji anykštėnai greičiausiai dar atsimena, kad praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio pradžioje ten kavinė buvusi. Ir nežinodamas pastato praeities svarsčiau, jog tas namas arba buvusi pakelės užeiga, arba naujųjų laikų dvaras. Kavinę apie 1990-uosius įsirengė „Ateities“ kolūkio pirmininko Antano Balaišio sesuo. Pirmaisiais, laukiniais Nepriklausomybės metais miške esanti kavinė dažnokai sulaukdavusi ir vietinės mafijos, „Šeima“ vadintos grupuotės vyrų. Gal jie ten ir nesišaudė, bet ginklais pamojuodavo, būdavo ir šiek tiek muštynių, ir šokių ant stalų.
Apie 1998-uosius, kai kavinė jau buvo uždaryta, greta jos pastato stovinčiuose savo senelių namuose įsikūrė Nerijus Bieliūnas, A.Balaišio sūnėnas. Su žmona Lina, pamiškėje Nerijus užaugino du sūnus – vyresnysis dabar jau samdomos kariuomenės karys, jaunėlis dar lanko mokyklą. Ir Nerijus, ir Lina – anykštėnai, taigi augę ant asfalto, tačiau tapo ūkininkais. Dabar jie dirba 150 ha žemės ir pagal žemės plotą yra stambiausi ūkininkai Čekonių apylinkėse.
„Anykštos“ žurnalistui užsukus pas Bieliūnus duris atidarė Lina. Nerijus su bičiuliais medžiotojais, naktį vaikėsi pirmąjį šio medžioklės sezono elnią ir po sėkmingos medžioklės miegojo. „Ar jauku gyventi pakelėje ir tuo pačiu miške?“ – kalbinau L.Bieliūnienę. Ji, regis, net nustebo, kad sodybos vieta gali kelti kažkam nerimą. „Ramu, net čigonai, kol dar arkliais važinėjo į kiemą nesukdavo“ – šypsojosi moteris. Tiesa, atokiai nuo miesto šurmulio augusiems Bieliūnų sūnums trūko kitų vaikų, tačiau kaip kompensacija savaitgaliams buvo kviečiamas visas būrys jų miestiečių draugų.
Bieliūnai iki Afrikinio kiaulių maro protrūkio laikė kiaules, dabar užsiima tik augalininkyste. Žiema augalininkyste besiverčiantiems ūkininkams yra laisvesnis metas, tačiau L.Bieliūnienė dėstė, kad užtenka veiklos ir žiemą – technikos, įrangos remontas ir t.t.

Kapinių kaimynystė – sodybos privalumas

Šalia Čekonių kapinaičių tvoros, aukštų eglių apsuptyje gyvena Rasa Grebnickaitė. Važiuodamas pro šalį dažnai pagalvoju, jog įdomu, kaip šio namo žmones veikia tokia artima kapinaičių kaimynystė. R.Grebnickaitė dėstė, kad tame pačiame name, kuriame gyvena, ir augo. „Niekad nekilo klausimas dėl kapinių artumo. Dar smagiau, kad kapinės šalia, jas lanko žmonės, atvažiuoja automobiliai, vyksta kažkoks veiksmas. Bijoti nėra ko – šiose kapinėse visi savi ir kuo toliau tuo labiau savųjų jose daugėja“ – kalbėjo moteris. Ji aiškino, jog mieste gyvenanti dukra tikina, kad kapinės šalia namų – tik privalumas, jei kada šeima sugalvos parduoti sodybą, ji dėl kapinių artumo busianti tik brangesnė.

Kur suksi, ten Simonavičiai

Pasaulio anykštėnų internetinio puslapio anykstenai.lt duomenimis, Čekonyse yra 51 sodyba, 2013 metais gyveno 131 gyventojas. Po vidurdienio, krentant šlapiam sniegui vaikščiojau po kaimą, tačiau tik po gero laiko tarpo pamačiau pirmą žmogų. Barzdotas vyras pievoje kasė sniegą. Bandžiau kalbinti, bet barzdočius tik mosikavo rankomis ir kastuvu. Jei gerai supratau, jis aiškino gyvenantis kažkur toli už miško, o taką iki Čekonių kasasi nuo pat namų.
Viename iš kiemų, iš tik privertomis durimis stovinčio automobilio sklido muzika. Tačiau, beldimu į namo duris šeimininkų neprisišaukiau, neatidarė durų ir kito namo, ir trečiojo namo šeimininkai. Galų gale iš vieno iš namų, į kurį beldžiau, išėjo moteriškė ir išplėtė akis. Ir aš nustebau ją pamatęs. Su Debeikių seniūno Alvydo Simonavičiaus žmona Jane mokėmės toje pačioje Molėtų rajono Balninkų vidurinėje. Ji buvo viena klase jaunesnė. Po mokslų Žemės ūkio akademijoje A.Simonavičius grįžo į gimtąjį kaimą, dirbo kolūkyje, vadovavo žemės ūkio bendrovei, ūkininkavo, vedė ir užaugino du vaikus. Paskui telefonu pakalbintas A.Simonavičius „Anykštai“ sakė, jog ir dabar turi 15 ha žemės ir šiek tiek avių. Bet ūkininkavimas seniūnui, pasak jo, likęs tik hobiu. O štai seniūno brolis Stanislovas – stambus ūkininkas, dirbantis 100 ha žemės. Jo ūkis mišrus – verčiasi ir gyvulininkyste, ir augalininkyste. Stanislovą Čekonyse pasigavau einantį link traktoriaus. Neieškojau jo, tačiau nudžiugau pamatęs žmogų ir ėmiau jį kalbinti. Į klausimą, kodėl tapo ūkininku, S.Simonavičius atsakė, jog taip jau gyvenimas susiklostė. „Dirbau kolūkyje. Kolūkiai griuvo, žmonėms grąžino žemę. Mums grąžino 12 ha, tėtis jau buvo miręs. Ką daryti, kai atgauni žemę? Reikia ją dirbti…“- situaciją labai paprastai paaiškino Stanislovas.
Čekonių apylinkėse ūkininkauja dar bent du stambūs ūkininkai – Dainius Babraitis bei Saulius Mažvyla. L.Bieliūnienė bei S.Simonavičius sakėsi darbininkų nesamdantys, ūkyje susitvarko patys, talkininkaujant šeimos nariams. Matyt, ir kiti ūkininkai nėra Čekonims reikšmingi darbdaviai.
Prie Čekonių veikė „Algridos“ baldų gamybos cechas, ten keli vietiniai turėjo darbo. Tačiau, dabar „Algrida“ gamybinę bazę iškraustė arčiau Anykščių.
Visgi, bedarbystė neturėtų būti Čekonių rykšte – Anykščiai ranka pasiekiami, netolimas kelias ir iki Utenos.

Kiti kaimai nyksta greičiau

Čekonyse neliko parduotuvės. Mobilesni kaimo gyventojai apsiperka Anykščiuose ar Utenoje, senjorams maisto atveža autoparduotuvė. Prieš dvylika metų kaime neliko ir pradinės mokyklos. Tačiau kaimo nykstančiu nederėtų laikyti. Nors reiktų kitaip sakyti – dauguma kitų Anykščių rajono ir visos Lietuvos kaimų nyksta dar sparčiau. Čekonys niekad nebuvo didele gyvenviete, didesnės nei keturių klasių ar skyrių mokyklos kaimas niekados neturėjo ir net tuo laiku, kai kiekvienas varganas kaimas buvo kolūkių centrais, Čekonys buvo ne visai kolūkio centras. Iki 1978-ųjų veikusio „Tarybinio artojo“ centrine gyvenviete lyg ir buvo Čekonys, tačiau kolūkio kontora buvusi Kalveliuose. Visgi, aštuntajame dešimtmetyje Čekonyse, ne Kalveliuose, pastatyti du tarybinės santvarkos „pasiekimai“ – daugiabučiai giliame kaime. Juose tada gyveno kolūkio elitas. Dabar šie namai nebėra elitiniai, tačiau, pasak Debeikių seniūno A.Simonavičiaus, nėra tie Čekonių daugiabučiai ir koks nors bomžynas, juose, kaip ir individualiuose namuose, gyvena skirtingi žmonės.
Po 1978-ųjų Čekonys – „Ateities“ kolūkio pagalbinė gyvenvietė. A.Balaišio vadovaujamas „Ateities“ kolūkis ypač suklestėjo devintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, kai kolūkiams leista daugiau improvizuoti uždirbant pinigus. „Ateitis“ augino kailinius žvėrelius, didelius pinigus iš žvėriukų uždirbo ir kolūkis, ir apsukresni kolūkiečiai. Žinoma, daliai „Ateities“ kolūkiečių tie iš žvėriukų uždirbti pinigai virto beverčiais Gedimino Vagnoriaus talonais vadintais „žvėriukais“…
Puslapyje anykstenai. lt labai aiškiai nustatyta gyvenvietės pavadinimo kilmė. „Čekonių kaimo senesnis pavadinimas buvo Vidugiriai, nes anuomet kaimą iš visų pusių supo miškai. Vėliau šio kaimo gyventojai ėjo baudžiavą Aknystų, Ramuldavos dvaruose. Atjojęs prievaizdas baudžiauninkus kalbindavęs lenkiškai – „Co chlopy čehali“ („ko vyrai laukiate“). Baudžiauninkai nemokėjo lenkiškai, tai tas prievaizdo „čehali“ jiems skambėdavo kaip „čekani“. Nuo to ir likęs kaimo pavadinimas – Čekonys“ – rašo anykštėnai.lt. Sako, jog tarybiniais metais slavai labai norėjo pakeisti ir Debeikių pavadinimą. „Ateities“ kolūkyje kartais viešėdavo svečiai iš broliškų respublikų. Svečiai vietinius erzino ir tarpusavyje juokavo, pirmąją miestelio pavadinimo raidę keisdami kitu priebalsiu…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama