Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Storiai kadaise buvo didelis ir garsus aukščiausiais kalnais Anykščių parapijos kaimas. Trečiojo dešimtmečio pradžioje buvę 42 sodybos ir beveik 250 gyventojų, net sunku patikėti, dabar ir trijų dešimčių nebelikę.
Bene seniausia, jau dešimtą dešimtį įpusėjusi šio kaimo moteris – Marija Gaigalienė. Smagu klausytis, kai ji prabyla, pasakoja, kad tie garsieji kalnai priklausė jos tėvams Zabieloms. Jei kam reikėdavo ant Didžiojo Storių kalno rengti gegužinę, tai visuomet atsiklausdavo tėvelio, o jis visuomet leisdavo – tiesiog džiaugdavosi, kad daug žmonių, ypač jaunimo, susirinks ir gražiai linksmindamiesi švęs jaunystę jo žemėje.

Amerika, Amerika…

Jie abu – Marija Šumilaitė ir Petras Zabiela buvo iš Storių kaimo, abu išvyko į Ameriką, į Jungtines Valstijas, įsikūrė Čikagoje. Ten apsivedė, ten gimė jų vyresnioji duktė Rozita Emilija. Vos keli metai jai tebuvo, kai tėveliai sugrįžo į Lietuvą. Negalėjo ten, vis dar svetimame mieste, įprasti prie iš viso pasaulio krašto sugužėjusios žmonijos veidų išraiškų ir spalvų įvairovės, tarp milžiniškų mūrų skubančio zujančio į visas puses margumo. Ilgėjosi nuostabiausių, mylimiausių lietuviškų pievų, paukštelių čiulbėjimo ir nuostabiausių Storių kalnų. Tėviškės kalnų. Kokiu jie ten laivu plaukė? Na, Marija plačiai nusišypso ir paslaptingai prataria: „Gal „Titaniku“?. O ne, šis legendinis laivas plaukė tik vieną kartą, ir ne iš Amerikos, o į ten. Ir nuplaukė į nebūtį, savo pasaulį nustebinusį šaunumą paliko vandenyno dugne amžiams.
Sugrįžę kūrėsi, mat buvo atsivežę šiek tiek dolerių. Ūkelis nors 10 hektarų, tačiau duonos užtekdavo. Tėvelis gi neskaičiavo kiekvieno cento, jei kur reikėjo, tai ir išleisdavo – nei saviems, nei svetimiems nieko negailėjo, dalintis mokėjo ir pragyveno. Jei jaunimas prašydavo kalne rengti gegužinę, tai visuomet leisdavo, o praeiti tai net ir per pasėlius leisdavo. Jam būdavo didelis džiaugsmas priimti besilinksminančius ir visus nuo kalnų pasižvalgyti panorusius. Gal apie 1937 m. Lietuvos kariai pastatė bokštą. Sunertas iš sienojų, kelių pakopų statinys buvo beveik 35 metrų aukščio, senoliai sakydavo, kad kuomet labai giedra ir skaidru, iš jo viršūnės matydavosi net Vilnius.

Gyvenimas prie didžiųjų kalnų

Tuoj pargrįžus ir atsirado jų šeimoje Marija. Marijos žemei ši mergaitė skirta buvo, tad ir vardą tokį kaip dera davė. Apie meškas jau niekas nieko nebepasakojo, negirdėjo. Nors apie tai skaičiusi, girdėjusi apie Velniaraistį, kuriame tarsi ir tūno velnias, gal net tas pats, kuriam nepavyko sudaužyti akmeniu Anykščių bažnyčios. Čia tas nelabas velniukas iki šiolei tūno, jau retai ir beverkia, pralinksmėjo, nors į tikrąjį pragarą vis dar sugrįžti bijo. Nujaučia, kad už neįvykdytą misiją vyresnybė ten jo nepaglostys.
Senose kapinėse kadaise buvo palaidoti motinos nužudyti ruso Mitros vaikai, tai jie sutemose dvasiomis klajodavo. Kartą vėlai, matyt, prieš pat vidurnaktį pro šalį keliavusią moterį ano pasaulio dvasios apstojo, nežinia kas būtų buvę, bet keleivė ėmė žegnoti ir apsigynė – nors smarkiai išsigandusi, bet gyva iš paraisčio išsprūdo.
Darbas darbą lenkė. Žemės buvo įvairios, tačiau daugiausiai smėlio. Suardavo ir Didžiojo kalno viršūnę, ten pasėdavo dobilus, o juos jau suvešėjusius aparęs, taip pat patręšęs sėdavo rugius. Jie užaugdavo puikūs, užderėdavo ir bulvės. Laikydavo nemažai avių, visuomet tvarte kriuksėdavo kelios kiaulės, pulkais lakstė paukščiai, o dviejų ar trijų karvučių pieno pakakdavo net tik namie, tačiau nemažai ir parduodavo „Pienocentro“ pieninės punkte. 
Paskui atėjo sovietai ir viskas apsivertė. Karo frontui ritantis atgal, gulėjo palaukėje nukautas vokiečių kareivis – jį tėvelis palaidojo. Žinanti tą vietą, žinanti ir tą medį, iš po kurio gelmės trykšta tyro iki melsvumo vandens šaltinis. Nors baisybes pergyvenus tarsi ir nurimo, bet nebeliko buvusios ramybės. Suaugusi, mokykloje pasimokiusi, Marija sugalvojo su keliomis draugėmis išeiti darbuotis į Rubikių plytinę – nors kiek laisviau negu kolchoze, tačiau vėliau vėl sugrįžo į gimtąjį kaimą. „Puntuko“ kolektyve melžėja darbavosi net 25 metus. Tvirta, atkakli, darbšti moteris niekados nepavargdavo ir gero ūpo neprarasdavo.

Storių močiutė

Su šia močiute susipažinau labai seniai – išlindęs nuo Storių kalnų pirmą sykį, kuomet paklaidžiojau per tankynes, vienu metu net buvau paklydęs, klajodamas atsiradau krūmynais apaugusioje laukymėje, tikriausioje paraistėje, kur stovintis stulpas visiškai plyname laukelyje žymėjo senąsias Storių kapines. Jautėsi kažkoks keistas nerimas, pasaulis pritvinkęs nežinomybės, jausmas, kad tuoj tuoj tuoj iš  nukirstų krūmų krūvos laužo išslinks meška.
Pro seną apleistą sodybą, kurios langus jau buvo užgrotavę jaunų uosiokų bei klevų kamienai, išėjau į slėnį, už kurio įprastu ūžesiu apsiguobęs kilpavo iš Anykščių Beržynės link vedantis kelias. Tuomet ir uždainavau: „O kalnai, tolimi kalnai…“, stotelėje buvusi moteris bei jaunas vyras, spaudęs prie savęs ryšulį šluotų, pamanė, kad gal koks išgėręs ateina, jau tuomet toks neįprastas buvo žmogaus dainavimas. Ne kur prie vaišių stalo, bet tiesiog žengiant per pievą, iš linksmumo…
Močiutė tuomet išsitarė, kad ji augusi Storiuose, kad jos tėveliui priklausę didieji kalnai, kad nuo jų besileisdamas vežimu, kad pernelyg greit lekiant ratų nesudaužytų, arklys neužsigautų į rytuolio stipinus įkišdavo pagalį. Ir taip pusiau slystant laimingai nusileisdavo žemyn.
Labai greitai patyriau, kad ji smaguolės Daivos motinos mama, moteris, kuri ją ir jos seserį, dar mažas mergaites augino. Išmokė sumanumo, meilės gamtai, viskam kas gyva, kas gražu, dieviška, išmokė ir nepalaužiamo tikėjimo ir darbštumo. Moteris dabar prabyla apie senolę kaip apie didžiausią pasaulio įžymybę – ji iki šiolei jai nuostabiausia, nepralenkta ir nepralenkiamiausia karalienė.

Pro aukštus kalnus veda
mūsų kelias

Storių kalnų legendos, jų vizija tarsi pasaka daugelį mūsų lydi nuo pat vaikystės. Kol nepamatai, tai tikrų tikriausia pasaka, o kai matai, vis vien žavėtis nepaliauji. Juk Didžiojo kalno bokšte ne kartą krašto jaunuoliai bei partizanai okupacijos metais trispalvę kėlė, aukščiausioji vieta buvo taip svarbi. Arčiausiai dangaus esanti viršūnė, kurioje plazdenanti vėliava nepalyginamai labiau įkvepia, daugiau vilties dovanoja. Minėdami jų, anų laikų pavergtos tėvynės žmonių viltį ir savąją sustiprindami, mes jau ne kartą su vėliava ėjome į šiuos kalnus. Ėjome ten ir šiemet, ėjome mūsų tėvynės laisvės, mūsų valstybės atkūrimo Šimtmečio proga.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama