Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Anykščių rajono savivaldybės įmonės UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinasis direktorius Jonas Žukauskas vienasmeniu sprendimu įstaigoje įkūrė ekonomisto etatą ir įdarbino žmogų.
100 procentų UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ akcijų valdo Anykščių savivaldybė. Sprendimo steigti ekonomisto etatą komunaliniame ūkyje bendrovės valdyba nėra priėmusi.
Nežinia, kokiais keliais Anykščiuose atsiradęs J. Žukauskas buvęs Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos grupiokas.
Rajono vadovai meras Kęstustis Tubis ir vicemeras Sigutis Obelevičius paklausti, kaip vertina bendrovės įstatų nesilaikantį l.e.p.direktorių, sakė, jog nesvarbu, kokius sprendimus jis priima, greičiausiai visi jo sprendimai yra teisingi.

Ir caras, ir dievas

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ internetinėje svetainėje skelbiama, jog bendrovės ekonomiste dirba Daiva Valeikienė.
Paskambinęs laikinai komunalinio ūkio direktoriaus pareigas einančiam J. Žukauskui paklausiau, kada bendrovėje įsteigtas ekonomisto etatas. „Jūs klausiate žmogaus asmens duomenų. Darbdavys atsakingas už asmens duomenų saugojimą“. – nei į tvorą, nei į mietą, išgirdęs klausimą atsakė J.Žukauskas.
Antrą kartą pakartojau tą patį klausimą, gal direktorius jo bus neišgirdęs. „Turiu šimtą žmonių, atsiprašau, žurnalistai, taip negalima“ – kažkodėl įsiskaudino direktorius ir išjungė telefoną.
Kuo direktoriui toks skaudus klausimas apie įmonės ekonomistę, netiesiogiai paaiškino UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdybos pirmininkė, Anykščių savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja Audronė Savickienė.
Pasak komunalinio ūkio valdybos pirmininkės, kurią į šias pareigas delegavo rajono Taryba, laikinasis komunalinio ūkio vadovas ekonomisto etatą įsteigė ir žmogų įdarbino dar praėjusių metų gruodžio mėnesį. Bendrovės valdybos tvirtinimui naujas komunalinio ūkio etatų sąrašas iki šiol nėra pateiktas. Iki šiol bendrovėje ekonomisto etato nebuvo.
„J.Žukauskas – naujas žmogus, gal jis įsivaizduoja, kad jis direktorius, ir jam viskas galima“ – svarstė A.Savickienė, paklausta, kodėl, jos nuomone, laikinasis komunalinio ūko direktorius nesitaria su bendrovės valdyba dėl bendrovės valdymo.

Meras mano, kad viskas gerai

Komentaro, ar laikinais komunalinio ūkio vadovas nesavivaliauja paprašytas Anykščių rajono meras K.Tubis dėstė, kad jam atrodo, jog viskas čia gerai.
„Aš žinau, kad ekonomistas įdarbintas, o kaip jis buvo įdarbintas, nesidomėjau, nežinau. Šiaip visose uždarosiose bendrovėse (jos kaip ir verslo požymių turi) yra valdybos. Gal tas valdyboje klausimas buvo aptartas? Aš negaliu atsakyti“ – „Anykštai“ sakė meras.
„Jūs iškėlėte šitą reikalą. Nebuvau pagalvojęs, kad ten gali būti kažkoks pažeidimas, nežinau. Yra valdybos pirmininkė ir su ja turbūt kalbėjote?“ – žurnalisto paklausė meras.
Rajono vadovą patikinome, kad su valdybos pirmininke A.Savickiene kalbėjome, kad ji „Anykštai“ ir sakė, jog UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinasis direktorius ekonomisto etatą įsteigė be valdybos sprendimo. „Dar nežinau, nes nežinau, kaip ten kas priimta. Nes realiai pagal esančią situaciją, kai išgirstą informaciją patikrini – kartais pamatai visai kitoje šviesoje“ – suabejoti, kad laikinasis komunalininkų vadovas pasielgė neteisėtai, nedrįso meras.
K. Tubis sakė, negalįs pasakyti, ar dėl įgaliojimų viršijimo J.Žukauskas dabar galės tikėtis būti paskirtas nuolatiniu UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ vadovu. „Išankstiniai būtų vertinimai. Kai sužinosime ar viršijo, įvertinsime“ – paprastai griežtumą įstatymų laužytojams demonstruojantis meras, J.Žukausko atžvilgiu buvo atlaidus.
Merui antrino ir vicemeras, konservatorius Sigutis Obelevičius. „Šiaip įspūdis apie jį labai geras“ – laikinąjį UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorių gyrė vicemeras.
„Bijau kažką pasakyti, ar jis kažką pažeidė priimdamas ekonomistą. Negaliu nieko pasakyti, nežinau tiek gerai įstatų“.- apie tai, kaip valdomos savivaldybės įstaigos ir kaip jose steigiami nauji etatai, teigė nežinantis ir dvi kadencijas meru dirbęs S. Obelevičius.

O kaip Anykščiuose atsirado pats Jonas Žukauskas?

Buvęs Anykščių „Sodros“ vadovas, buvęs rajono valdytojo pavaduotojas Juozas Ratautas paprašytas „Anykštos“ komentaro, stebėjosi, kad mes … stebimės.
„Ar prisimenat, kaip pats J.Žukauskas Anykščiuose atsirado. Nebuvo juk jokio konkurso, jokios atrankos. Į darbą priimami kas arčiau, kas reikalingi, kas pažystami. Kaip ir kodėl Anykščių komunaliniame ūkyje rajono Tarybos narys Alfrydas Savickas įdarbintas?“ – retoriškai klausė J.Ratautas.
J.Žukauskas ir pats neslepia, kad su savivaldybės administracijos direktoriumi A.Gališanka pažįstamas nuo Vilniaus pedagoginio instituto laikų, kuriame tuo pačiu metu, tame pačiame kurse abu siekė darbų mokytojų diplomų.
J.Žukausko žmonai Virginijai Žukauskienei surastas darbas Anykščių savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje. Beje, ši kontroliuojanti institucija pagal jos darbuotojų ryšius yra ypač originali – visi šios tarnybos darbuotojai susiję giminystės ir svainystės ryšiais su kontroliuojamais darbuotojais. Kontrolieriaus Artūro Juozo Lakačausko žmona – savivaldybės administracijos darbuotoja, vyriausiosios specialistės Rūtos Aštrauskienės ir vyras, ir uošvis dirba savivaldybės administracijoje.
„Galima daryti atrankas, sukviesti dešimtis žmonių ir išsirinkti geriausius. Bet niekas tuo nesuinteresuotas…. Nieko nežinau apie naująją komunalinio ūkio ekonomistę. Įdomu būtų išsiaiškinti, ar ji priimta todėl, kad yra gera specialistė, ar dėl to, kad turi kokių nors svarbių ryšių“ – kalbėjo J.Ratautas.
58-erių metų J.Žukauskas laikinuoju UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktoriumi paskirtas pernai spalio mėnesį, po to, kai iš darbo išėjo ilgametis įmonės vadovas Kazimieras Šapoka. Kodėl K.Šapoka išėjo iš darbo nei jis pats, nei rajono valdžia nepaaiškino. Paskutinė J.Žukausko darbovietė – UAB ,,Kauno švara“, kurioje jis buvo padalinio vadovas. Anksčiau jis yra buvęs Raseinių rajono meru, SPAB „Stumbras“ valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi, vykdomuoju direktoriumi, biokuro projekto direktoriumi.

Niekas su valdyba nesiskaito

Anykščių rajono tarybos nario, socialdemokrato Dainiaus Žiogelio nestebino UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdybos „apėjimas“.
„Niekas su ta valdyba nesikaito ir niekas su ja nederina sprendimų. Aš per rajono Tarybos posėdį pastebėjau dar vieną keistenybę – į Tarybos nario užklausą raštu atsakė ne įmonės direktorius, o ekonomistė. Komunalinis ūkis apskritai yra ant žlugimo ribos – finansiniai galai nesueina ir dar priedo įmonėje yra dvi konfrontuojančios stovyklos. Kolektyvas – suskaldytas ir demoralizuotas“ – piktinosi rajono Tarybos narys.
Rajono Tarybos narys, liberalas Mindaugas Sargūnas, paprašytas „Anykštos“ komentaro kalbėjo, kad situacija Anykščių komunaliniame ūkyje gerokai dvelkia sovietmečiu.
„Kam ta valdyba apskritai reikalinga? Vienas žmogus priima sprendimus ir ką nori, tą daro. Grįžtame į sovietmetį… Kai be valdybos žinios priimami sprendimai kyla įtarimas, jog galbūt įdarbinimas yra vieno žmogaus atsidėkojimas už kažką kitam žmogui“ – kalbėjo M. Sargūnas..

Dviejų parų parengti atsakymus neužteko

Trečiadienį, prieš pietus UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinajam direktoriui J.Žukauskui į kontorą nuvežėme raštą su „Anykštos“ žurnalisto klausimais. Jei žmogui sunku bendrauti žodžiu, gal raštu bus lengviau.
„Vadovaudamiesi Visuomenės informavimo įstatymu prašome atsakyti į šiuos „Anykštos“ laikraščio žurnalisto klausimus:
1. Kada ir kokiu pagrindu įsteigtas UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ ekonomisto etatas?
2. Kur ir kada buvo skelbta informacija apie vyksiantį konkursą ekonomisto pareigoms užimti?
3. Kokie kvalifikacijos ir patirties reikalavimai buvo keliami kandidatams, norintiems tapti UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ ekonomistu?
4. Kas buvo šio konkurso komisijos pirmininkas? Kiek komisijoje buvo narių?
5. Kiek pretendentų dalyvavo konkurse užimti ekonomisto pareigas?
6. Kas ir kada tapo UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ ekonomistu? Prašome nurodyti šio darbuotojo išsilavinimą, darbo patirtį ir paskutinę darbovietę?
Primename, kad vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymu atsakymus į šiuos klausimus turite pateikti iki šios darbo dienos pabaigos. Ši informacija reikalinga ruošiant straipsnį „Anykštos“ laikraštyje apie struktūros pertvarką UAB „Anykščių komunalinis ūkis“, – išdėstėme rašte, kurį užregistravo UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ sekretorė.
Praėjus daugiau nei dviems paroms po klausimų pateikimo, penktadienio popietę, atsakymų iš laikinojo komunalininkų vadovo dar nebuvome sulaukę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama