Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Prieš keletą metų svėdasiškiai paminėjo savosios bažnyčios 220 metų jubiliejų.
Tačiau istoriniai šaltiniai liudija, jog katalikų bažnyčios Svėdasuose būta jau XVI amžiaus pradžioje. Būtent 1522 metais Svėdasų bažnyčia paminėta Vilniaus vyskupijos prelato Jono Albino akte. Vėliau katalikų bažnyčia buvo perduota reformatams, nes Svėdasų dvaras ilgą laiką priklausė grafams Radviloms, kurie slopino katalikybę. Spėjama, kad miestelio viduryje katalikai buvo pasistatę nedidelę bažnytėlę, tačiau apie tai nėra išlikusių jokių rašytinių dokumentų. Žinoma tiktai, kad 1575 metais didiko Kristupo Mikalojaus Radvilos fundacija buvo pastatyta medinė kalvinų bažnyčia.

Tikriausiai, tikinčiųjų reformatų buvo nemažai, nes bažnyčia turėjo nuolatinį pamokslininką, kurį išlaikė Biržų Radvilos. 1734 metais Svėdasų kalvinų maldos namai, sumažėjus parapijiečių, buvo priskirti Salamiesčio parapijai, o 1755 metais sudegus maldos namams, svėdasiškių reformatų bendruomenė iširo.
Apie tai, kad Svėdasuose katalikai jautė skriaudą ir didikų – reformatų spaudimą, persekiojimą, pasakoja ir iš šio krašto kilusio lietuvių literatūros klasiko, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto užrašytas padavimas „Alaušo varpas“. Esą reformatai sunaikino katalikų bažnyčią, o varpą nuskandino Alaušo ežere. Ežero bangose plūduriuojantis varpas yra įamžintas ir Svėdasų miestelio herbe.
Svėdasų parapijai katalikų bažnyčią grąžino Svėdasų dvaro savininkas, Vilniaus vyskupas ( vėliau ir kardinolas) Jurgis Radvila. Jis iš dvaro žemės miestelyje bažnyčiai paskyrė sklypą, dargi parapijai užrašė ir Medginių palivarką su 78 baudžiauninkais bei 18 valakų žemės.
Spėjama, kad didžiojo rusų antplūdžio į Lietuvą metu (1655-1661) Svėdasų bažnyčia buvo arba sugriauta, arba smarkiai apgadinta, nes po karo buvo pastatyta nauja mūrinė bažnyčia. Ją 1680 metais konsekravo vyskupas Slupskis. Tačiau ir nauja bažnyčia ilgainiui pasidarė per maža, tad 1794 metais klebonas kanauninkas Mykolas Smolskis – Smolenskis, remiamas bažnyčios globėjų – kunigaikščio Karolio Radvilos ir grafienės Pliaterienės, prie senosios mūrinės bažnyčios, palikdamas ją kaip kairiosios navos pusės koplyčią, pristatė naują medinę bažnyčią. Nuo tų metų ir skaičiuojama dabartinės Svėdasų Šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčios istorija. Taigi, tokia pusiau mūrinė ir pusiau medinė bažnyčia svėdasiškiams tarnauja jau daugiau kaip 220 metų. Bažnyčia, taip pat jos šventoriuje 1848 metais pastatyta grafų Marikonių koplyčia – mauzoliejus bei 1863-1865 metais statyta mūrinė varpinė sudaro vientisą ir unikalų architektūros ansamblį. Beje, tuomet, kai ši varpinė buvo statoma, pro Svėdasus žygiavo sukilėlių būrys. Jų vadas kunigas Antanas Mackevičius, pakilęs ant pastolių, pasakė kalbą, kviesdamas svėdasiškius prisijungti prie sukilimo.
( Šventoriuje yra pastatyta tautodailininko Stasio Karanausko sukurta medinė skulptūra, skirta sukilėlių vadui kun. A.Mackevičiui atminti ).
Ir patys svėdasiškiai, ir iš šio krašto kilę, kitur gyvenantys, bet gimtinės nepamirštantys žmonės, ir dažniau pro Svėdasus pravažiuojantys prašalaičiai jau yra įpratę matyti miestelio centrą puošiančią šventovę kartu su varpine ir koplyčia – tris įspūdingus baltaspalvius statinius. Tikriausiai, niekas net neįsivaizduoja, kad bažnyčia Svėdasuose galėjo būti ir kitokia nei yra dabar. Iš tikrųjų dar gerokai prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvo planuojama miestelyje pastatyti naują erdvią, mūrinę, romėniško stiliaus bažnyčią. Buvo parengtas ir projektas, atspausdinti ir platinami naujosios bažnyčios grafiniai atvaizdai. Renkant aukas, tikintiesiems tie atvirukai buvo dovanojami. Būsimosios bažnyčios statyba labai rūpinosi klebonas kun. Antanas Lenkevičius, kunigavęs Svėdasuose 1900-1907 metais. Tačiau klebono mirtis privertė atidėti naujosios bažnyčios statybą vėlesniam laikui. Vėliau sutrukdė prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas. Taip nauja bažnyčia Svėdasuose ir nebuvo pastatyta. Iš suvežtos naujajai bažnyčiai skirtos statybinės medžiagos klebono kun. Kazimiero Kazlausko rūpesčiu 1910-1914 metais buvo pastatyta nauja klebonija. Sovietmečiu tame pastate keletą dešimtmečių veikė ambulatorija ir ligoninė, dabar čia įsikūrę Anykščių socialinės globos namai – Svėdasų senelių globos namų filialas.
Tikėtina, kad aukos naujosios bažnyčios statybai buvo renkamos ir atvirukai platinami ne vien tiktai Svėdasų parapijoje, bet ir kitur.
Atvirukus su planuotos pastatyti naujosios Svėdasų bažnyčios vaizdu kaip brangią istorinę relikviją dar tebesaugo savo albumuose svėdasiškiai senoliai, jis yra ir Kunigiškių I kaime veikiančiame Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje. Šių eilučių autoriui įvairių šalies vietovių gyventojai ne kartą yra pasakoję, jog tokius atvirukus jau yra matę pas savo artimuosius, pažįstamus, kiti gyrėsi patys turintys savo privačiose kolekcijose.
Neseniai Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos Retrospektyviosios bibliografijos skyriaus darbuotojai, aprašinėdami senąją lietuvišką spaudą, irgi surado archyvuose ir atviruką su tokiu būsimosios Svėdasų bažnyčios atvaizdu, nežinia kokiais keliais ten nukeliavusį…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama