Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Anykščių savivaldybės įmonė UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ klimpsta į skolas, tačiau šioje įmonėje, kaip rašėme šeštadienio „Anykštoje“, be valdybos žinios steigiami nauji etatai ir daliai darbuotojų mokamos premijos.
Anykščių komunalininkai iki šios savaitės buvo „sukaupę“ 70 tūkst. eurų skolą UAB „Utenos regioninis atliekų tvarkymo centras“ (URATC) už atliekų tvarkymą. Įmonės 2017 metų balansas yra neigiamas.

Vėluoja sumokėti už
atliekų tvarkymą

„Anykštos“ pakalbintas URATC direktorius Ramūnas Juodėnas sakė, praėjusią savaitę UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ skola jo įmonei siekė 80 tūkst. eurų, tačiau pirmadienį gauta 10 tūkst. eurų įmoka – taigi Anykščių komunalininkų skola sumažėjo iki 70 tūkst. eurų.
URATC-ui pastačius atliekų perdirbimo gamyklą, padidėjo atliekų tvarkymo sąnaudos, todėl padidintas, vadinamasis „vartų“ mokestis savivaldybėms.
URATC -o akcininkais yra visos šešios Utenos regiono savivaldybės, taigi ir Anykščių rajono savivaldybė.

Apie premijas bendrovės
valdyba duomenų neturi

Apie tai, kad Anykščių komunalinio ūkio laikinasis direktorius šią žiemą daliai darbuotojų išmokėjo premijas, „Anykštai“ pranešė vienas Anykščių rajono tarybos narys.

Politiko teigimu, komunalinio darbuotojai piktinasi, kad tik trečdalis įmonės darbuotojų už gerą darbą pamaloninti papildomomis išmokomis. Ar tai yra tikras faktas, „Anykšta“ klausti laikinojo direktoriaus Jono Žukausko nemato prasmės – ypač jautrių nervų vadovas taiko praktiką žurnalistui paskambinus išjungti telefoną.
Todėl apie premijas kalbinome UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdybos pirmininkę Audronę Savickienę. Ji „Anykštai“ sakė, kad premijų mokėjimo laikinasis UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius Jonas Žukauskas su valdyba nederina. „Mes nustatome algą direktoriui, o direktorius sprendžia, kokias algas mokėti ir kaip skatinti savo darbuotojus“ – sakė A.Savickienė, pažadėjusi išsiaiškinti, kam ir už kokius nuopelnus komunaliniame ūkyje mokėtos premijos.
2017 metų UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ veiklos balansas nėra pateiktas, tačiau, valdybos pirmininkės teigimu, jis bus neigiamas. Ankstesniais metais, UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ paprastai metus baigdavo su minimaliu pelnu.

Kas įdarbintas komunaliniame ūkyje, direktorius ir toliau slėps

Priminsime, jog UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ internetiniame puslapyje aptikę, jog įmonėje ekonomiste dirba Daiva Valeikienė, susidomėjome, kada ir kokiu pagrindu šis etatas įsteigtas („Valdiškoje įmonėje – kaip savam kieme“, Vidmantas ŠMIGELSKAS „Anykšta“ 2018 03 17). Į „Anykštos“ žurnalisto telefonu užduotus klausimus apie naujo etato įkūrimą, laikinasis UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius J.Žukauskas nesiteikė atsakyti, todėl jam įteikėme raštu parašytus klausimus.
Atsakymus „Anykštai“ apie naujo etato įsteigimą l.e.p. direktorius rengė daugiau nei dvi paras, už tai į 6 klausimus pateikė 10 atsakymų.
L.e.p. direktorius rašte „Anykštai“ nurodė, jog ekonomisto etatą jis įsteigė pats, priėmęs sprendimą vienasmeniškai. Iš kelių direktoriaus teiginių akivaizdu, jog nebuvo jokio konkurso šioms pareigoms užimti – geriausią darbuotoją jis išsirinko pats vienas. „Konsultavausi su specialistais. Man padėjo ne senieji bendrovės darbuotojai. Atsirinkau pats, į darbą priėmiau taip pat pats“ – raštu „Anykštai“ atsakė l.e.p. „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius. Tačiau, nors šiame punkte direktorius teigia, kad ekonomistą atsirinko pats, kitame punkte jau rašo, jog „atranką laimėjo – geriausi“.
Ir šiame, ir žemiau esančiuose atsakymuose J.Žukauskas kalbėdamas apie naująją „Anykščių komunalinis ūkis“ ekonomistę D.Valeikienę, naudoja daugiskaitą. „Dirbantieji kategoriškai nesutinka, kad duomenys apie juos būtų viešinami, jų asmenys aptariami žiniasklaidoje. Darbuotojai priimti dirbti. Aš pritariu tokiam jų pasirinkimui, dėsiu visas pastangas darbuotojų privatumo ir jų asmeninių duomenų apsaugai užtikrinti“. – „Anykštai“ parašė l.e.p. „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius. Galima spėti, kad taip J.Žukauskas suformulavo atsakymą į „Anykštos“ žurnalisto klausimą: „Kas ir kada tapo UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ ekonomistu? Prašome nurodyti šio darbuotojo išsilavinimą, darbo patirtį ir paskutinę darbovietę?“

Valdyba įteisins sprendimą

UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ vienintelis akcininkas – Anykščių rajono savivaldybė. Aukščiausias įmonės valdymo organas – bendrovės valdyba. Valdyboje be jos pirmininkės A.Savickienės dar yra savivaldybės administracijos „žaliasis patrulis“ Linas Šulskus bei buvęs administracijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjas, dabar pensininkas Edmundas Cimbalistas. Ekonomisto etatas UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ įsteigtas be bendrovės valdybos sprendimo.
Teoriškai bendrovės valdyba gali netvirtinti naujo „Anykščių komunalinio ūkio“ etatų sąrašo, į kurį bus įtrauktas ir ekonomisto etatas. Tačiau, A.Savickienė „Anykštai“ sakė, kad ji linkusi įteisinti UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ ekonomistą.
Priminsime, kad l.e.p. „Anykščių komunalinis ūkis“ direktorių užstoja ir griežtasis rajono meras, liberalų remtas meras Kęstutis Tubis bei vicemeras konservatorius Sigutis Obelevičius („Valdiškoje įmonėje – kaip savam kieme“, Vidmantas ŠMIGELSKAS „Anykšta“ 2018 03 17). Taigi, laikinasis direktorius ir toliau laisvas steigti nuostolingai dirbančioje įmonėje naujus etatus, pats sau vienas rengti atrankas ir „dėti visas pastangas darbuotojų privatumo ir jų asmeninių duomenų apsaugai užtikrinti“.
Priminime, jog J.Žukauskas laikinuoju UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktoriumi paskirtas pernai spalio mėnesį po to, kai iš darbo išėjo ilgametis įmonės vadovas Kazimieras Šapoka. Paskutinė J.Žukausko darbovietė – UAB „Kauno švara“, kurioje jis buvo padalinio vadovas. Anksčiau jis yra buvęs Raseinių rajono meru, SPAB „Stumbras“ valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi, vykdomuoju direktoriumi, biokuro projekto direktoriumi. J.Žukauskas Vilniaus pedagoginiame institute buvo dabartinio Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos grupioku. Pagal viešai skelbiamus duomenis, J.Žukauskas yra buvęs Tėvynės sąjungos, o paskui Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos narys.

Paneigdamas patvirtino faktus

Pirmadienį „Anykštos“ redakcija gavo Anykščių savivaldybės kontrolieriaus Artūro Juozo Lakačausko raštą. Savivaldybės kontrolierių papiktino šeštadienio „Anykštos“ publikacijoje apie „Anykščių komunalinį ūkį“ išdėstyti teiginiai, kad savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboje dirba tik giminystės ryšiais su kitais valdininkais susiję darbuotojai. „J.Žukausko žmonai Virginijai Žukauskienei surastas darbas Anykščių savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje. Beje, ši kontroliuojanti institucija pagal jos darbuotojų ryšius yra ypač originali – visi šios tarnybos darbuotojai susiję giminystės ir svainystės ryšiais su kontroliuojamais darbuotojais. Kontrolieriaus Artūro Juozo Lakačausko žmona – savivaldybės administracijos darbuotoja, vyriausiosios specialistės Rūtos Aštrauskienės ir vyras, ir uošvis dirba savivaldybės administracijoje. – rašėme šeštadienio „Anykštoje“ („Valdiškoje įmonėje – kaip savam kieme“, Vidmantas ŠMIGELSKAS.)
„2018 m. kovo 17 d. „Anykštoje“ buvo paskelbtas straipsnis „Valdiškoje įmonėje – kaip savam kieme“. Šiame straipsnyje yra paskleista tikrovės neatitinkanti informacija apie Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybą, jos darbuotojus ir mane – savivaldybės kontrolierių:
1. J. Žukausko žmonai, Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiajai specialistei, buvo nesurastas darbas, kaip teigiama straipsnyje, o į minėtas pareigas ji buvo priimta vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 11 straipsnio 1 dalies 1 punktu, atsižvelgiant į 2016 m. balandžio 5 d. konkurso į Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiojo specialisto pareigas protokolą Nr. 2-DP-4, nuo 2016 m. balandžio 18 d. Tuo metu ji jau buvo J. Žukausko žmona, bet pastarasis dar nebuvo laikinuoju UAB „Anykščių komunalinio ūkio“ direktoriumi.
2. Mano žmona – Skaidrė Lakačauskienė yra Anykščių rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, šiame skyriuje dirbanti, berods, nuo 2010 metų (aš, savivaldybės kontrolieriaus pareigose – nuo 2013 metų lapkričio mėnesio). Ji nėra nei savivaldybės administracijos ar jos struktūrinio padalinio vadovė, nei savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos vadovė, todėl niekaip negali būti kontroliuojama Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos.
3. Analogiška situacija ir su mūsų tarnybos vyriausiąja specialiste Rūta Aštrauskiene. Jos vyras – Simas Aštrauskas dirba tame pačiame skyriuje, kaip ir mano žmona, vyriausiuoju specialistu, kaip anksčiau minėjau, tos pareigos nėra kontroliuojamos mūsų tarnybos. Kiek žinau, Rūtos Aštrauskienės uošvis yra miręs ir niekada nedirbo Anykščių rajono savivaldybės administracijoje.
Prašau viešai paneigti tikrovės neatitinkančią informaciją, kuri buvo paskleista jūsų laikraštyje“ – paneigime rašo kontrolierius A.J.Lakačauskas, tuo patvirtindamas šeštadienio „Anykštoje“ išdėstytus faktus apie Kontrolės ir audito darbuotojų giminystės ryšius.
Tačiau, turime atsiprašyti dėl apmaudžios klaidos – Anykščių savivaldybės administracijoje dirba ne R.Aštrauskienės uošvis ir vyras, o tėtis ir vyras.

„Kontroliuoja ne asmenis,
o institucijas“

Telefonu „Anykštos“ paklaustas, kodėl parašė paneigimą, kuriuo iš esmės tik patvirtina „Anykštos“ išdėstytus faktus apie visų jo vadovaujamos tarnybos darbuotojų giminystės ryšius, kontrolierius A.J.Lakačauskas aiškino, kad jo „tarnyba kontroliuoja ne asmenis, o institucijas“.

Kitaip tariant, A.J.Lakačauskas netikrina, kaip dirba S.Lakačauskienė, tačiau gali tikrinti Investicijų ir projektų valdymo skyriaus veiklą, kur dirba S.Lakačauskienė. Bet netikrina… Kontrolierius sutiko, kad tų įstaigų ar struktūrinių padalinių, kuriuose dirba Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų antrosios pusės, darbuotojai audituoti negali dėl profesinės etikos: „Komunaliniame ūkyje V.Žukauskienė dėl profesinės etikos audito negali atlikti“ , – kalbėjo A. J. Lakačiauskas, – nes Kontrolės ir audito tarnybos darbuotoja Virginija Žukauskienė vyras vadovauja komunalininkams.”
Tačiau V.Žukauskienė turi išskirtinę privilegiją – ji vienintelė iš Kontrolės ir audito tarnybos gali atlikti savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus veiklos auditą, mat šiame skyriuje dirba kitų dviejų Kontrolės ir audito tarnybos darbuotojų antrosios pusės.
Turbūt sunku tikėti, kad vadovo ir bendradarbės sutuoktinių skyriaus veikloje įmanoma aptikti rimtesnių pažeidimų.
 
Į savivaldybių nepotizmą
dėmesį atkreipė Prezidentė

Apie tai, kad Lietuvos savivaldybėse patogiausia įsidarbinti esant kieno nors įtakingo gimine, bičiuliu ar bendrapartiečiu dėmesį atkreipė ir Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
„Pasak Prezidentės, viešojo sektoriaus reforma negali būti dalinė, ji turi užtikrinti skaidrumą visame sektoriuje ir stabdyti jame korupciją ir nepotizmą, kurie didina neteisingumo jausmą ir emigraciją.
Šiame sektoriuje priimant darbuotojus į pareigas pirmenybė neretai teikiama pažintims, giminystės ryšiams arba partinei priklausomybei. Tai problema, kurią įžvelgia ne tik specialistai, teisininkai, bet ir didelė visuomenės dalis.
Šalies vadovė yra gavusi ne vieną laišką, kuriame rašoma apie valstybės ar savivaldybių įmones ir jose įdarbintus vadovų giminaičius bei partiečius.
Net 45 proc. viešojo sektoriaus tarnautojų teigia susidūrę su situacija, kai politikai protegavo savo partijų narius, kad šie eitų pareigas.
Naujausiais „Transparency International“ Lietuvos skyriaus tyrimais, 4 iš 10 vadovų valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse yra susiję su partijomis, o kai kuriose savivaldybėse daugiau nei trečdalis administracijos darbuotojų priklauso tai pačiai partijai.
Pastebima, kad viešojo sektoriaus darbuotojų kaita dažnai priklauso nuo politinių ciklų. Lyginant pastarųjų dešimties metų valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių vadovų kaitą matyti, kad kai kurių įmonių vadovai keičiasi po kiekvienų rinkimų“- rašoma BNS pranešime spaudai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama