Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Simboliška, kad bene žymiausia kovotoja už katalikų tikėjimo ir tautos laisves sovietmečiu, disidentė Nijolė Sadūnaitė jubiliejiniais 2018 m. buvo apdovanota Laisvės premija.
Simboliška, kad priimant apdovanojimą jos žodis buvo keistas – žodis, pasiūlęs susimąstyti ir nuolat galvoti, bandyti išsiaiškinti, suprasti, kur yra tikroji tiesa ir kur teisybė, ir mylėti artimą savo.

Pirmą kartą „Katalikų
bažnyčios kroniką“ pamačiau
Svėdasuose

Jos prosenelis Juozapas Rimkus įsigijo dalį buvusio Svėdasų dvaro dar XX amžiaus pradžioje. Ūkis buvo stiprus, šeima giliai tikinti bei patriotiškai nusiteikusi – lietuviška. Garbiojo senelio garbei vienkiemis buvo pavadintas ir iki šiol vadinamas Juozapava. Pokariu šeima buvo išblaškyta, gyveno daugybė kolchoznikų, visokių darbininkų – perėjūnų. Atgauti namai buvo tiek nugyventi, kad naujai atgaivinti reikėjo ne tik daug pinigų, bet ir laiko bei energijos. Tad giminėms apsitarus buvo nuspręsta parduoti. Nauji šeimininkai, atnaujinę dvarą, taip pat jį parduoda, tačiau norėtų daug pinigų, o pirkėją surasti ne taip jau paprasta.
Anykščiuose mokykloje energinga, ryžtinga, nuolat pergalių siekianti sportininkė. Šeimoje, aplinkoje skleidėsi, žinoma, nuo Dievo gautas pamaldumas, pašaukimas tarnauti Dievui bei artimui vienuolijoje. Dirbdama paprastus darbus, kad duoną kasdienę pelnytų, kaip misiją priėmė senų dvasininkų ir kitų pavargėlių slaugymą. Svėdasų altarista, kan. Petras Rauda, iškentęs sovietų persekiojimus, lagerių vargus, buvo neeilinis asmuo. Puikiai išsilavinęs, išmintingas ir iki pat gyvenimo pabaigos – tikras kovotojas už tikinčiųjų teises. Pagelbėti jam nelengvoje senatvėje ir buvo pašaukta Nijolė. Ten ji suvokė, kokius didžius kentėjimus už tikėjimą, laisvę, tikriausią kankinystę prisiima tikri žmonės. Čia įvykęs lemtingas pokalbis, į rankas paimta „Katalikų bažnyčios kronika“, kurią ėmė skaityti, platinti bei dauginti, perrašinėdama mašinėle.

Kronikos reikaluose

Nijolė dar 1971 m. pateko į sovietinio saugumo akiratį. Po to, kai į Maskvą nugabeno ir sugebėjo užsienio šalių atstovams perduoti net septyniolikos tūkstančių Lietuvos gyventojų pasirašytą memorandumą, kuriuo buvo reikalaujama siekti, jog nebūtų pažeidinėjamos žmogaus laisvės ir tikėjimo teisės sovietuose. Diplomatai tą misiją atliko, Lietuvos žmonių protesto bei pagalbos šauksmas pasiekė Vakarų pasaulį, ten gyvenantys sužinojo apie sovietų valdžios piktadarybes. Po to ėmusi intensyviai darbuotis leidžiant ir platinant „Katalikų bažnyčios kroniką“ – rinkti informaciją, ją spausdinti mašinėle, gabenti platintojams bei skaitytojams. Būtent spausdindama „Kroniką“ saugumo užklupta bute, areštuojama 1974 m. rugpjūčio 27 – ąją. Sovietinės Lietuvos Aukščiausiojo teismo nuteisiama trejus metus lagerio ir trejus tremties.
Vadindavo savo persekiotojus „broliais“, jų tiesiog gailėjo, suprato, kad jie patys nelaimingiausi, gerokai nelaimingesni už savo aukas žmonės. Nuolat melsdavosi už juos. Kaip senųjų amžių kentėtojai, į kalėjimą ji eidavo su džiaugsmu, su šypsena veide. Pašaukimo kelias buvo toks. Kaina buvo tokia. Ir tai buvo didinga.
1974 m. galvojo, kad viską sužinos, tačiau ta jauna moteris buvo nepalaužiama. Teismas kaltino antitarybine propaganda ir agitacija, o Nijolė savo darbų neišsigynė,tik pažadėjo, kad,, Kroniką“ platins ir toliau. Išklausiusi nuosprendį, mūsų Nijolė kalbėjo: „Ši diena laimingiausia mano gyvenime. Aš esu teisiama už „LKB kroniką“, kuri kovoja prieš fizinę ir dvasinę žmonių tironiją. Vadinasi, aš esu teisiama už tiesą ir meilę žmonėms… Man teko pavydėtina dalia, garbinga lemtis – ne tik kovoti dėl žmonių teisių ir teisingumo, bet ir būti nuteistai. Mano bausmė bus mano triumfas…“  Taip kadaise pirmieji kentėtojai jautėsi laimingi eidami už savo įsitikinimus net į mirtį ir ta mirtis įprasmindavo gyvenimą bei žmogaus didybę.

Lageriuose…

Mordovijoje. Tenai, nors įvykdydavo darbų normas ir prievoles, kai kada dirbdavo net po 16 valandų per parą, tačiau laisvės dvasios neprarado. Drąsiai reikalavo teisių, priešinosi lagerio administracijai, reikalaudavo geresnių sąlygų, prižiūrėtojų elgesio. Ne kartą už tai buvo marinama karceryje. Per Krasnojarską išgabenta etapu į tremties vietą – Bogučianus, iš kur turėjo būti perkelta į miškų gilumą. Tačiau pasiliko šioje gyvenvietėje. Sugrįžusios į Lietuvą KGB nepaliko ramybėje, nuolat sekė, o Nijolė vėl dirbo savo darbą. Saugumiečius visuomet pasitikdavo su šypsena, vadino juos broliais, jų gailėjo, nes manė, jog jie patys nelaimingiausi, gerokai nelaimingesni už savo persekiojamuosius. Nuolat melsdavosi už juos, nuolat prisimindama ir tuos kentėtojus, kurie su šypsena eidavo už savo įsitikinimus net numirti.
Nors ir sekama, darbavosi leidžiant „Kroniką“, jos svarbiausia užduotis buvo nugabenti fotojuostą su užfiksuotais leidinio puslapiais į Maskvą ir per rusų bičiulius perduoti Vakarų valstybių ambasadoms, kad pasiektų laisvąjį pasaulį. Ir žinios iš pavergtos Lietuvos nuskambėdavo per radijo stotis – skaitydavo ištraukas iš jos „Vatikano Radijas“, jos žinios buvo spausdinamos Amerikos bei Vakarų Europos spaudoje.

Mitingas prie Mickevičiaus paminklo…

Sąjungoje prasidėjus „perestroikai“, palengva įsidrąsino ir daugiau žmonių, disidentai sumanė Molotovo – Ribentropo pakto metines paminėti mitingu. Sovietų milicininkai apsupo prie poeto Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje susirinkusius. Ką čia jie kalba, negalima taip. Rėžė tuomet žodžius tiesius – prieš okupantus, už laisvę, demokratiją. Laisvės lygos simbolis Antanas Terleckas, būsimasis pranciškonų vienuolis, kentėjęs už įsitikinimus Sibire, jaunuolis Julius Sasnauskas ir, žinoma, mūsų Nijolė, kuri smerkė Stalino ir Hitlerio  sandėrį, Baltijos valstybių pasidalijimą, režimus, žemę užliejusius krauju, nusėjusius milijonais nekaltųjų bei teisiųjų lavonų. Drąsu, juk buvo 1987 m. rugpjūčio 23 – ioji ir mitingo organizatoriai bei dalyviai buvo persekiojami, apie juos kandžiai rašė sovietų spauda. „Delnu saulės neuždengsi“, „Štai jie, naujojo gyvenimo ir mūsų ateities priešininkai“- skelbė „Tiesos“ ir kitų dienraščių antraštės. Knygos, turnė po Ameriką ir kitus kraštus – visur ta moterimi žavėjosi, ji buvo tikriausia, geriausia mūsų šalies ambasadorė, gyvas laisvės kovų simbolis.Jos knygos tapo bestseleriais, buvo išverstos į daugelį svarbiausių pasaulio kalbų…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama