Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinasis direktorius Jonas Žukauskas vienasmeniu sprendimu, nelaukdamas kol bendrovės valdyba patvirtins naują etatų sąrašą, įdarbino ekonomistę. Tačiau, be konkurso įdarbintą, buvusį Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos grupioką J.Žukauską, regis. pridengti bando ir pats rajono meras Kęstutis Tubis.
Ne gana to, panašu, kad rajono valdžia užčiaupė ir UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdybos pirmininkę, savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėją Audronę Savickienę.

Valdybos pirmininkė –
situacijos komunaliniame
ūkyje nebekomentuoja

Dalykiškai su žurnalistais, paprastai bendraujanti Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vedėja A.Savickienė po „Anykštos“ publikacijų apie situaciją komunaliniame ūkyje, atsitvėrė tylos siena. Dar pirmadienį žadėjusi išsiaiškinti, už kokius nuopelnus daliai komunalinio ūkio darbuotojų išmokėtos premijos, ketvirtadienį „Anykštai“ sakė, kad komunalinio ūkio tema ji su žurnalistais nebekalbės.
Galima tik daryti prielaidas, jog A.Savickienė atskleidusi, kad UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinasis direktorius J.Žukauskas sprendimus dėl naujų etatų steigimo priima apeidamas bendrovės valdybą ir tuo pačiu ignoruodamas teisės aktus, susilaukė rajono mero K.Tubio nemalonės.

Kiek naujų etatų – valdybos
narys nežino

Apie situaciją „Anykščių komunaliniame ūkyje“ kalbinome įmonės valdybos narį, savivaldybės administracijos „žaliąjį patrulį“ Liną Šulskų. Pasak jo, naujas UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ etatų sąrašas vis dar derinamas, o tuo tarpu ekonomistė bendrovėje dirba nuo gruodžio mėnesio. „Įsivaizduoju atėjo naujas žmogus, tvarkosi… Gal dėl laiko stokos etatų nepasitvirtino, piktybiškumo neįžiūriu, bet formaliai tai – pažeidimas“ – „Anykštai“ sakė L.Šulskus, prieš tapdamas savivaldybės administracijos darbuotoju, buvęs policininku.
„Anykštos“ paklaustas, ar jis žinąs, kiek apskritai naujų etatų Anykščių komunaliniame ūkyje spėjo įsteigti laikinasis direktorius J.Žukauskas, L.Šulskus sakė: „Dabar ne“. Pagal bendrovės įstatus nauji etatai neturėtų būtis steigiami be valdybos žinios?“ – paklausėme valdybos nario. „Kaip čia pasakyti. Dabar ruošiama nauja struktūra. Ji ir anksčiau buvo ruošiama. Dar ji nėra patvirtinta. Struktūra buvo aptarta, buvo kažkokios pastabos, bet apie pareigybes negaliu atsakyti. Kol kas to sąrašo neturime, bet jis prie šitų pareigybių turėtų atsirasti“.- kalbėjo UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdybos narys.
Nors ir ne ypač noriai, tačiau L.Šulskus pripažino, kad UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdyba „statoma prieš faktą“ – pradžioje etatai steigiami, o tik paskui jie bus tvirtinami. Tačiau, akivaizdus faktas, jog UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdybos narys tyrimo dėl pažeidimo tikrai neinicijuos. „Vsio zakonno“ – kaip rusai sako.

Visi lygus, bet Žukauskas
lygesnis

Prieš savaitę „Anykštos“ apie komunalininkų etatus kalbintas Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis sakė, jog situaciją išsiaiškins. Bet panašu, kad meras nieko aiškintis nenori. Pateikiame visą „Anykštos“ žurnalisto pokalbį su rajono vadovu.
-Mere, praėjo savaitė po to, kai pirmą kartą Jūsų paklausiau, ar teisėtai UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ įsteigtas ekonomisto etatas nelaukiant bendrovės valdybos sprendimo? Gal dabar jau galite atsakyti, teisingai bendrovės direktorius elgėsi ar ne?
-Žinokit, tos temos mes neakcentavome. Buvo kalba rytiniame pasitarime ir valdybos pirmininkė turės išnagrinėti, pristatyti. Keletas dienų praėjo, tikrai labai daug reikalų turėjome. Kitą savaitę, manau, mes turėsime poziciją. Neskubiname to reikalo. Direktorius informavo, kad toks sprendimas yra galimas.
– „Toks sprendimas“ – reiškia ekonomisto etato įteisinimas?
– Taip. Ta prasme, kad vadovas galėjo priimti darbuotoją reikalingą įmonei.
– Nesuprantu problemos esmės. UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdyboje yra trys asmenys. Du iš jų savivaldybės darbuotojai. Negi yra sudėtinga sušaukti bendrovės valdybą?
– Sutinku. Manau, personalo reikalus spręs valdyba ir ne meras turėtų kištis į tai. Valdyba priims sprendimą ir informuos mane.
-O informaciją apie premijas komunaliniame ūkyje jūs turite?
-Ne. Žinokit, aš nesikišu į įmonių personalo valdymą ir nederinu nei premijų skyrimo, nei atleidimo klausimų. Tikrai nederinu. Nėra tokios praktikos. Įstaigų vadovai yra atsakingi už įstaigos veiklą. Nei vienos įstaigos neklausiu, ką jūs premijavote, kokiom sumom ir kodėl. Įstaigos vadovas valdo motyvacinį mechanizmą ir įstaigos vadovas atsakingas už įstaigos veiklą. Bet kurios įstaigos. Jeigu būtų kažkoks nepotizmas. Jeigu mes gautume konkretų atvejį, kam, kodėl, kokios premijos paskirtos – tada mes nagrinėtume, o dabar aš nežinau, negaliu pasakyti. Įsivaizduokit, yra apie 40 savivaldybės įstaigų ir kad kiekvienos įstaigos vadovai derintų premijavimą… Jis atsakingas, jis vadovauja įstaigai. Ir jeigu jis, bet kuris vadovas padarys kažkokius pažeidimus, iškils į viešumą, kad jis neteisingai pritaikė mechanizmą, tik tada nagrinėsim.
– Neiškils į viešumą. Jau ir komunalinio ūkio valdybos pirmininkė Audronė Savickienė apie premijas nešneka. Prieš tai šnekėjo, dabar jau nieko nebenori sakyti. Direktorius nešneka net apie etatų įsteigimą. Vadinasi, į viešumą šis klausimas neiškils…
– Jeigu yra kažkas neteisingai padaryta, tai tie žmonės, kurie jums sukėlė abejones, turėtų kreiptis ne į žiniasklaidą, o savivaldybę. Gali pas mane kreiptis.
– Kas ten tas savižudis, kuris eis skųsti merui savo viršininko?
– Kiek žmonių pas mane ateina ir nei vienas nebuvo nužudytas. Buvo asmenų, kurie ateidavo ir kalbėdavo apie įmonių viduje buvusius pažeidimus. Todėl buvo imtasi priemonių keliose įmonėse. Tą informaciją mes gavome iš žmonių, iš dirbančiųjų.
– Kokiu būdu būnant ne meru, ne įmonės valdybos nariu, galima kvestionuoti etatų įsteigimą ar premijų skyrimą?
-Yra auditai, yra kontrolieriaus tarnyba, Vidaus audito skyrius, yra bendrovės valdyba. Jie gauna informaciją. Taip pat valdybos nariui gali pranešti. Jūs užduodate klausimą visiškai nekonkretų ir lyg mes turėtume žinoti, kas kur yra.
-Mere, mano labai konkretus klausimus: Komunalinio ūkio direktorius įsteigė ekonomisto etatą bendrovės valdybai dar nepatvirtinus naujo etatų sąrašo. Ar jisai padarė nusižengimą?
– Aš negaliu pasakyti, ar jis buvo derinęs su valdyba, ar ne. Gal tik neįforminęs.
– Bet įforminimas juk yra juridinis faktas? Jis arba yra, arba jo nėra…
– Jūs kelintą kartą klausėte. Dabar aš tikrai pasidomėsiu.
– Pradžioje šiuo klausimu nešnekėjo tik komunalinio ūkio direktorius, dabar nebekalba ir valdybos pirmininkė, todėl tapo įdomu, kur gi tas šuo pakastas… Gal kitaip reiktų klausti? Gal komunalinio ūkio vadovas etatų ir premijų klausimus derina su jumis tiesiogiai? Nereikia jam čia tos valdybos, valdyba tik formali…
-Klausykit, nei vienas įmonės vadovas, nei įstaigos vadovas savo darbuotojų premijavimo klausimų su manimi nesprendžia. Nesu kalbėjęs tokiu klausimu niekada.
-Norit pasakyti, kad įmonės vadovai gali lengva ranka ką nori tą ir premijuoti?
-Noriu pasakyti, kad įmonės vadovas atsako už įmonės veiklą ir aš neklausiu, kokį tu darbuotoją paskatinai, kokia suma ir kodėl. Jis atsako už tai. Vadovai atsakingi už įmonės veiklą. Aš tą jau daug kartų sakiau.
-Ir už etatų steigimą…
-Jūs pats užduodate klausimus ir pats diskutuojate.
-Todėl, kad jūs neatsakote. Sakote – galbūt derino su valdyba. Galbūt ir derino, bet juridiškai neįforminta. Tačiau jūs vis tiek sakote, jog galbūt pažeidimo nėra.
-Nėra užfiksuota, reiškia ir nėra. Pažeidimas yra tada, kada jį užfiksuoji tinkamai.
-Ačiū, mere, supratau, kad iš jūsų atsakymo nesulauksiu.
-Jūs sulaukėte. Pažeidimas yra tada, kada jį tinkamai užfiksuoji, kada jis nustatytas. Pirmiausia turi būti objektyvioji pusė, turi būti įvykis, kad jis buvo, o paskui nustatyta, kad tai pažeidimas, kad tai prieštarauja teisės aktams ar taisyklėms.
-Tada grįžtu atgal. Faktas, kad ekonomistas įdarbintas gruodžio mėnesį, o nauja komunalinio ūkio etatų struktūra bendrovės valdybos nėra patvirtinta iki šiol. Yra akivaizdus pažeidimas, nereikia būti dideliu teisininku. Kas tą pažeidimą turėtų konstatuoti? Valdyba, regis, nėra linkusi nieko konstatuoti, meras taip pat. Nebelieka kam…
-Man apie kažkokius pažeidimus nėra žinoma.
-Kas turėtų nustatyti, kad tai yra pažeidimas?
-Turbūt ne „Anykšta“…
-Ne „Anykšta“, ne meras, ne bendrovės valdyba. Nelieka institucijos…
-Ne žiniasklaida nustato, kad pažeidimas, o kompetentingi asmenys. Jeigu jie nenustatė, manęs neinformavo apie pažeidimą, ar aš galiu kiekvieną klausimą – kas ko paklaus inicijuoti tyrimą. Tada mes negalėtume dirbti visai. Mes kartai užklausiame – atsako ir šito pakanka. Aš paklausiau administracijos direktoriaus – sakė viskas tvarkoje. Na, ir tvarkoje.
-Jūs, mere, tapote kažkoks labai patiklus…
-Kodėl? Aš visada buvau vienodas. Visiems vienodas.
-Dėkui, mere. Supratau, kad negausiu atsakymo.
-Aš atsakiau.
Mero frazė, kad jis „visiems vienodas“, dvelkia Džordžo Orvelo „Gyvulių ūkiu“, kur visi gyvuliai buvo lygus, bet kai kurie lygesni. O pati situacija primena tarybinės kariuomenės anekdotą: „Šachmatai papildyti nauja figūra – praporščiku: eina, kur nori ir daro, ką nori“.

„Viskas tvarkoje“ sakė
grupiokas

Priminime, jog be konkurso laikinuoju UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ vadovu įdarbintas J.Žukauskas tais pačiais metais, ir tas pačias darbų mokytojo studijas Vilniaus pedagoginiame institute baigė kaip ir Anykščių savivaldybės adminsitracijos direktorius Audronius Gališanka. Bet gal J.Žukauskas darbas surastas visai ne dėl to, kad jis buvęs A.Gališankos grupiokas.
Priminime, jog J.Žukauskas laikinuoju UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ direktoriumi paskirtas pernai spalio mėnesį po to, kai iš darbo išėjo ilgametis įmonės vadovas Kazimieras Šapoka. Paskutinė J.Žukausko darbovietė – UAB ,,Kauno švara“, kurioje jis buvo padalinio vadovas. Anksčiau jis yra buvęs Raseinių rajono meru, SPAB „Stumbras“ valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi, vykdomuoju direktoriumi, biokuro projekto direktoriumi. Pagal viešai skelbiamus duomenis, J.Žukauskas yra buvęs Tėvynės sąjungos, o paskui Krikščionių konservatorių socialinės sąjungos narys.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama