Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Anykščių rajono tarybos nariai už darbą Taryboje negauna atlygio, tik simbolines keliolikos eurų kompensacijas, tačiau, jeigu yra lojalūs merui Kęstučiui Tubiui ,- gali tikėtis, jog jie patys ar jų šeimos nariai gaus valdišką tarnybą. Arba ir patys, ir šeimos nariai…

Tarybos narių žmonos
įdarbintos apskaitininkėmis

Rajono tarybos nario, buvusio rajono mero, Alvydo Gervinsko žmona Aušra Gervinskienė įdarbinta UAB,,Anykščių komunalinis ūkis“ atliekų tvarkymo padalinio apskaitininke. O UAB,,Anykščių šiluma“ apskaitininke-ekonomiste dirba kito Anykščių rajono tarybos nario Arvido Pajuodžio žmona Stefanija Pajuodienė.

A.Gervinskas yra (ar bent jau buvo) Artūro Zuoko Liberalų partijos narys, tačiau į rajono Tarybą išrinktas pagal socialdemokratų sąrašą. Po savivaldos rinkimų kiti keturi pagal socialdemokratų sąrašą į Anykščių rajono tarybą išrinkti politikai nuėjo į opoziciją, bet UAB ,,Anykščių komunalinis ūkis“ dirbęs A.Gervinskas palaikė valdančiąją daugumą. Vėlų 2016-ųjų rudenį liberalai pasitraukė iš valdančiosios daugumos, o A.Gervinskas, dabar jau UAB ,,Anykščių vandenys“ direktoriaus pavaduotojas, liko K.Tubio komandoje.
Pagal A.Liogės visuomeninio komiteto sąrašą į rajono Tarybą išrinkti du asmenys – pats A.Liogė ir A.Pajuodis. A.Liogei UAB ,,Anykščių vandenys“ juristo etatas buvo įsteigtas iškart po savivaldos rinkimų, pernai darbą ,,Anykščių šilumoje“ gavo A.Pajuodžio žmona. Abu nepartiniai politikai per valdančiosios koalicijos skilimą liko prie K.Tubio.
Darbo partija Anykščių rajono Taryboje turi du mandatus. ,,Darbietis“ Vaidutis Zlatkus dirba Anykščių kūno kultūros ir sporto centro treneriu, jo žmona Žydrė Zlatkuvienė – savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausiąja specialiste. V.Zlatkaus šeimos gyvenimo jo buvimas valdančiojoje daugumoje, regis, iš esmės nepakeitė, kai tuo pat metu jo kolega, ,,darbietis“ Alfrydas Savickas, be konkurso, įkūrus naują etatą, buvo įdarbintas UAB ,,Anykščių komunalinis ūkis“ atliekų priežiūros specialistu. A.Savicko dukra Vaida Karlonienė nuo 2016-ųjų metų žiemos dirba savivaldybės administracijos Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausiąja specialiste. Padoriai susitvarkęs gyvenimą, A.Savickas pasitraukė iš Darbo partijos ir sako, jog į jokią partiją nebestosiąs.
Daugiau ar mažiau su valdiškomis tarnybomis susiję ir rajono valdančiai daugumai priklausantys konservatoriai bei ,,valstiečiai“ – kas pats algą gauna iš biudžeto, o kiti per antrąsias puses ar tėvus susieti su valdiškais pinigais. Teoriškai – lyg ir laisvi žmonės , gydytojai (juk į chirurgo vietą ekspolicininko nepaskirsi), vis tiek yra pavaldūs merui K. Tubiui, nors ir netiesiogiai.
Rajono Taryboje teoriškai pats laisviausiais – ,,Tvarkos ir teisingumo“ atstovas Raimundas Razmislavičius. Jis oficialiai neparėmė dabartinės valdančiosios daugumos, todėl, kaip neva opozicionierius, išsaugojo Antikorupcijos komisijos pirmininko postą. Iš dabartinio mero K.Tubio vadovavimą Anykščių komisariatui perėmęs, dabar ekspolicininkas R.Razmislavičius turi privatų verslą, valdo apsaugos firmą ,,Šerifai“.
Žinia, visi arba bent dauguma savivaldybės objektų yra saugomi, o apsaugos firmoms mažuose miesteliuose be valdiškų užsakymų sudėtinga išgyventi.

Valdišką tarnybą turi visų
kontrolierių antrosios pusės

 

Anykščių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos vadovo Artūro Juozo Lakačausko žmona Skaidrė Lakačauskienė dirba savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriaus vyriausiąja specialiste.
Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiosios specialistės Rūtos Aštrauskienės vyras Simas Aštrauskas yra Investicijų ir projektų valdymo skyriaus specialistas, o tėtis Almantas Žvirblis – Bendrojo ir ūkio skyriaus ūkio ūkio reikalų specialistas.
Kontrolės ir audito tarnybos vyriausiosios specialistės Virginijos Žukauskienės vyras Jonas Žukauskas yra laikinasis UAB ,,Anykščių komunalinis ūkis“ direktorius. J.Žukauskas į minėtas pareigas paskirtas be konkurso. Jis yra Anykščių savivaldybės administracijos direktoriaus Audroniaus Gališankos bendramokslis Vilniaus pedagoginiame institute, kur abu siekė darbų mokytojų išsilavinimo.
A.Gališankos pusseserė Audronė Pajarskienė dirba savivaldybės administracijos Kultūros specialiste.
Savivaldybės administracijoje dirba ekspolicininkų pora – Sigita ir Linas Šulskai. L.Šulskus yra savivaldybės ,,žaliasis patrulis“, S.Mačytė – Šulskienė – Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja.

 

,,Būčiau meru – pusę giminės įdarbinčiau“

fergizie 011
A.Liogės visuomeninio komiteto porinkiminiame sąraše trečiąja liko anykštėnė, visuomenininkė Marijona Fergizienė. Jeigu iki šios kadencijos pabaigos iš rajono Tarybos pasitrauktų A.Liogė arba A.Pajuodis, M.Fergizienė taptų rajono Tarybos nare. Ponios Marijonos paklausėme, ar nesigaili, jog į rajono Tarybą kandidatavo su A.Liogės sąrašu, kuris užuot pradėjęs žadėtą revoliuciją savivaldoje, sėkminingai prisitaikė prie valdžios. M.Fergizienė tvirtino, kad ji ir savo sąrašo kolegų, ir mero K.Tubio poziciją ,,kadrų klausimu“ palaiko. ,,Labai gerai, kad saviškius įdarbina. Kodėl priimti svetimą, nepažįstamą žmogų? Jei aš dirbčiau mere – priimčiau pusę savo giminės. Kas čia blogo, kad įdarbina kažkieno žmoną? Gerai, kad įdarbino, jei gerai dirba,” – kalbėjo M.Fergizienė.

Tokio lygmens nepotizmo
niekad nebuvo

pakeltiis luk

Anykščių rajono tarybos narys, liberalas Lukas Pakeltis ironizavo, kad dabartinę rajoną valdančiąją koaliciją vienija ne idėjos, o valdiška darbo vieta ir atlyginimas. ,,Arba patys koalicijos atstovai, arba jų šeimos nariai algas gauna iš biudžeto ir sėdi mero kišenėje. Tas pats komunalinis ūkis skendi skolose, tačiau tai nėra kliūtis didinti etatų skaičių. Nėra jokios kalbos apie idėjas – yra tik asmeninis suinteresuotumas, asmeninės naudos siekis. Beveik visi valdančiosios daugumos atstovai vienaip ar kitaip yra susiję su biudžetinėmis įstaigomis, todėl rajono Tarybos darbas yra sklandus – tarpusavio diskusijų nekyla,” – ,,Anykštai“ sakė rajono Tarybos narys L.Pakeltis.

Tokio masto gyminių
įdarbinimų nebuvo

rataut 3
Buvęs Anykščių rajono valdytojo pavaduotojas, buvęs Anykščių ,,Sodros“ vadovas Juozas Ratautas sakė, jog, jo nuomone, tokio lygmens nepotizmo nebuvo nė prie vieno ankstesnio mero. ,,Tokio masto giminių ir draugų įdarbinimo niekad nebuvo. Žinoma, įdarbinus pačius politikus ar jų artimuosius – laukiama palankių balsavimų Taryboje. Darbais susaistyti žmonės yra tarytum ,,pakabinti“, jie nebėra laisvi priimdami sprendimus. Kai kurie etatai, pavyzdžiui, A.Liogės ir A.Savicko, sukurti visiškai tiesmukai: labai akivaizdu, kad tie etatai taikyti konkrečiam žmogui,” – savo poziciją dėstė J.Ratautas.

Į kiekvieną atvejį žiūri
individualiai

jasiuna7
Verslininkas Rimas Jasiūnas, ,,Anykštos“ apie situaciją paprašytas nuomonės, kalbėjo, kad situacija ,,atsiduoda korupcija“, tačiau jis sakė, kad į kiekvieną įdarbinimą žiūrėtų individualiai. ,,Žinoma, jeigu kalbame apie A.Gervinsko atvejį, nepuolu smerkti. Mažas miestelis, visi čia daugiau ar mažiau susiję. jeigu tokia situacija būtų Vilniuje, sakyčiau, jog tikrai yra labai blogai – Anykščiuose ne tiek daug darbų ir darbuotojų alternatyvų,“ – aiškino verslininkas. Tačiau jis dėstė, kad žmonės, susiję su valdžia darbiniais ryšiais, tampa lengvai valdomi, o jam ,,norėtųsi daugiau demokratijos“.
,,Dėl A.Savicko – viskas gerai, jis savo vietoje, karjeros viršūnėje,“ – kalbėdamas apie komunalinio ūkio atliekų tvarkymo padalinyje įdarbintą politiką A.Savicką ironizavo R.Jasiūnas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama