Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Anykščiuose precedento neturintis atvejis – laikinasis savivaldybės įmonės UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ vadovas Jonas Žukauskas per rajono Tarybos posėdį išgirdęs Tarybos nario Luko Pakelčio kritiką komunalininkams, merui Kęstučiui Tubiui parašė raštą, prašydamas įpareigoti deputatą jo atsiprašyti. Meras raštą peradresavo Anykščių rajono savivaldybės etikos komisijai.

Jaučiasi apšmeižtas

„2018 m. kovo 29 d. Anykščių rajono savivaldybės posėdžio metu Tarybos narys, Lukas Pakeltis, viešai teigė, kad 2018 m kovo 27 d. anksti ryte iš savo valdos, adresu Šeimyniškėlių g. 11 A, Anykščiai išstūmė atliekų konteinerį, kuris iki 2018 m. kovo 29-os dienos posėdžio nėra ištuštintas. Tarybos narys mano vadovaujamos bendrovės darbą per savo asmeninį pavyzdį, apibūdino, kaip „bardaką“, o vadovą – nekompetentingą asmenį, dėl ko kreipėsi į rajono vadovą spręsti nekompetencijos, nepotizmo išgyvendinimo, taip pat artimųjų įdarbinimo klausimą UAB „Anykščių komunalinis ūkis”.
Dar Tarybos posėdžio metu darbuotojams nurodžiau: 1. skubiai išspręsti problemą; 2. atlikti tarnybinį Tarybos nario paviešintos situacijos ištyrimą. Darbuotojai Tarybos nario konteinerį rado prie namų valdos ir ištuštino 2018 m. kovo 29-ą dieną. 2018 m. kovo 29 d. pasirašytos sutarties tarp UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ ir L. Pakelčio nebuvo, ji pasirašyta 2018 m. kovo 30 dieną. Visi gyventojai, pasirašę sutartis su mūsų bendrove, pilnus atliekų konteinerius ištuštinimui turi išstumti nuo 7.00 val. ryto. Mūsų bendrovės automobilis 2018 m. kovo 27-ą d. pro L. Pakelčio namus pravažiavo du kartus – važiuodamas maršrutu pirmyn, ir grįždamas atgal. Duomenys kompiuteryje rodo, kad pirmą kartą šioje gatvėje mūsų automobilis buvo sustojęs 09. 33 val. Apkaltinti bendrovės vairuotoją ir darbininkus, kad neištuštino atliekų konteinerio 2018 m. kovo 28 dieną, neturiu pagrindo, nes atliekų konteinerio iki to laiko nebuvo išvežta. Aš turiu 20 metų vadovo įvairiose pareigose darbo stažą, iš kurių paskutinius 10 metų dirbu atliekų tvarkymo srityje, taip pat esu vadybos magistras. 2018 m. pradžioje pertvarkiau darbo organizavimą UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ būtent komunalinių atliekų tvarkymo srityje. Nuo to laiko nesu gavęs jokio pagrįsto nusiskundimo atliekų surinkimo klausimais mūsų rajone. Su kaltinimais nekompetencija ir „bardaku“ nesutinku. Manau, kad Tarybos narys Lukas Pakeltis apšmeižė mūsų bendrovę ir esu įsitikinęs- mane- bendrovės vadovą. Tarp UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ dirbančiųjų nėra mano giminaičių, net pažįstamų. Kalbėti, kad bendrovėje įdarbinu artimus ar giminystės ryšiais susijusius žmones, niekas neturi pagrindo – įdarbinant galioja pagrindinis kriterijus – darbuotojo kvalifikacija. Prašau įvertinti Anykščių rajono savivaldybės Tarybos nario Luko Pakelčio paskelbtą informaciją ir įpareigoti paneigti bei atsiprašyti. Tarnybinio tyrimo medžiagą Savivaldybei esu pateikęs anksčiau. Su pagarba, Laikinai einantis direktoriaus pareigas J. Žukauskas”. – tokį raštą Anykščių rajono merui adresavo J.Žukauskas.

Lukas Pakeltis už atliekas
mokėjo nelegaliai?

Šiame J.Žukausko rašte gausybė paradoksų. UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ valdo vienintelis akcininkas – Anykščių rajono savivaldybė. Taigi, visi Anykščių rajono tarybos nariai yra J.Žukausko darbdaviai, kuriems jis privalo atsiskaityti už savo vadovaujamos įmonės veiklą. Meras K.Tubis neturi juridinių galių priversti L.Pakeltį atsiprašyti – L.Pakeltis nėra pavaldus K.Tubiui.
J.Žukauskas rašte merui teigia, kad L.Pakeltis sutartį su komunalininkais pasirašė kovo 30 dieną, tačiau atlikti tarnybinį patikrinimą savo pavaldiniams nurodė dar Tarybos posėdžio metu, kovo 29-ąją. Pagal raštą išeitų, jog komunalininkai apskritai neprivalėjo iki kovo 30-osios vežti L.Pakelčio šiukšlių, o tuo tarpu jie atliko patikrinimą, aiškindamiesi, kada politikas išstūmė į gatvę konteinerį. Iš kur komunalininkai žino (jei nėra sutarties), kur L.Pakeltis gyvena? Gal jis turi septynis namus, tiek pat konteinerių ir nei vienos sutarties?
L.Pakeltis teigia, kad už atliekų išvežimą visuomet mokėjo laiku. Kokiu pagrindu L.Pakeltis mokėjo už atliekų išvežimą, juk jis, J.Žukausko teigimu, neturėjo sutarties… Galų gale kas turėtų rūpintis sutarčių su gyventojais dėl atliekų išvežimo sudarymu? Komunalininkai ar patys gyventojai?

Lukas Pakeltis konteinerius
pirko turguje?

Perskaitęs J.Žukausko raštą merui išsigandau asmeniškai. O aš, V.Šmigelskas, esu kaži sudaręs sutartį su komunalininkais? Žiūrėk, gaus kurią dieną pvz. Lietuvos žurnalistų sąjunga raštą, kuriame komunalinio ūkio direktorius nurodys, kad piktybiškai nesudarinėju sutarties su komunalininkais. Paskambinęs UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ laikinajai atliekų tvarkymo padalinio vadovei Vidai Mačionienei išsiaiškinau – turiu aš šiukšlių sutartį.
„O tai kodėl su L.Pakelčiu UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ nebuvo sudaręs sutarties dėl atliekų išvežimo?“ – paklausiau V.Mačionienės. Pasak komunalinio ūkio darbuotojos, sutartis dėl atliekų išvežimo su L.Pakelčiu buvo, tačiau … ne visai, nes sutartis sudaryta kito žmogaus vardu.
L.Pakeltis gyvena savo mirusių tėvų namuose. „Turiu mokėtojo kodą. Galų gale juk turiu konteinerius. Negi J.Žukauskui nekyla klausimas, iš kur aš gavau konteinerius?“ – stebėjosi rajono tarybos narys. L.Pakeltis dėstė, kad komunalinio ūkio direktoriaus rašto merui turinys tik dar labiau sustiprina jo įsitikinimą, kad UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ yra „bardakas“, tiesa, politikas siūlė šį žodį keisti į žodį betvarkė, nes Anykščių rajono savivaldybės etikos komisija patarė jam šio žodžio nevartoti. „Paveldėjau tėvų turtą, todėl paveldėjau ir jų sutartis bei įsipareigojimus.Tikrai gali būti taip, jog kuri nors sutartis yra pasirašyta dar mamos vardu. Tačiau J.Žukausko teiginys: „ 2018 m. kovo 29 d. pasirašytos sutarties tarp UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ ir L. Pakelčio nebuvo, ji pasirašyta 2018 m. kovo 30 dieną“, suponuoja mintį, kad aš nesąžiningas.” – „Anykštai“ aiškino L.Pakeltis.

Etikos komisija neįžvelgė
politiko prasižengimų

Švelniai tariant keistoką J.Žukauską raštą meras K.Tubis peradresavo Anykščių savivaldybės etikos komisijai.
Buvusio rajono vicemero Donato Krikštaponio vadovaujama komisija išnagrinėjo J.Žukausko skundą, išklausė L.Pakelčio „parodymus“, politikas komisijai pristatė ir mokesčių už atliekas pavedimų kopijas.
Anykščių savivaldybės etikos komisija nusprendė:
„1. Konstatuoti, kad Anykščių rajono savivaldybės tarybos narys Lukas Pakeltis nepažeidė valstybės politikų elgesio kodekse ir institucijos, kurioje jis eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teises aktuose nustatytų valstybės politiko elgesio principų ir reikalavimų.
2. Atkreipti rajono savivaldybės tarybos nario Luko Pakelčio dėmesį į lietuvių kalbos vartojimo normas viešuose pasisakymuose“.

Užsipuolė ir etikos komisiją

Iš Anykščių savivaldybės etikos komisijos gavęs atsakymą, kad L.Pakeltis etikos normų nepažeidė, J.Žukauskas etikos komisijai parašė raštą, kuriuo įvertino komisijos veiklą. „Jei vadovautis Jūsų vadovaujamos komisijos sprendimu, Tarybos nariai ir kiti aukšti pareigūnai gali apšmeižti asmenis ir likti neįvertinti. Prašau pateikti visą turimą medžiagą nagrinėtu klausimu“. – parašė J.Žukauskas.
Anykščių savivaldybės etikos komisijos pirmininkas D.Krikštaponis „Anykštai“ sakė, kad komisijos nariai priimdami sprendimą dėl L.Pakelčio elgesio balsavo vienbalsiai, o pastarąjį J.Žukausko raštą vertina kaip spaudimą komisijai. „Visos turimos medžiagos nagrinėtu klausimu“ D.Krikštaponis pateikti J.Žukauskui neketina, etikos komisijos posėdžio įrašas yra perduotas merui.
Beje, J.Žukauskas savo požiūrį į Anykščių savivaldybės etikos komisiją pademonstravo įvardindamas adresatus. „Krikštaponiui Kopija Anykščių rajono savivaldybės gerb. Merui K.Tubiui“. Meras ir gerbiamas, ir žodis „meras“ didžiąja raide, o D.Krikštaponis ne tik pareigų, bet ir vardo neturi…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *


Susiję straipsniai:Taip pat skaitykite:


Trečiadienį į Vokietijos Mainco miestą dalyvauti Kalėdų festivalyje Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis išvyko ne vienas. Anykščių rajono savivaldybė informavo, kad kartu su meru K.Tubiu į trijų dienų trukmės kelionę į Vokietiją iškeliavo ir vokiečių kalbos mokytoja Viol ... Skaityti daugiau >>

Ilgametė Anykščių rajono tarybos sekretorė Vaiva Strepeikė perėjo dirbti į civilinės metrikacijos sferą. Ji kaip ir anksčiau dirba Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriuje, tačiau darbas iš esmės pasikeitė. Vietoj V.Strepeikės, Tarybos sekretore jau pradėjo dirbti A ... Skaityti daugiau >>

Treti metai Viešintų seniūnija neturi nuolatinio seniūno. Keli anksčiau skelbti konkursai neįvyko. Tačiau, po Naujųjų seniūnija, greičiausiai, turės nuolatinį vadovą. Savivaldybės administracijos skelbtame konkurse šį kartą ryžosi dalyvauti trys asmenys. Kiek iš jų galės dal ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė pateko tarp 19 Lietuvos savivaldybių, kurioms skirtas finansavimas įrengti nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse. WiFi zonoms įrengti skirti 15 tūkst. eurų, – pranešė Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Gyventojai kviečiami iš ... Skaityti daugiau >>

Šiandien ankstų rytą Vyskupo skvero šlaite žiemiškais akcentais pasipuošė užrašas ANYKŠČIAI. Anykščių rajono savivaldybės administracijos iniciatyva Antano Vienuolio progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su mokytojais Gitana Valančiūniene ir Valentinu Gudėnu darbavosi prie  ... Skaityti daugiau >>

Startuoja paskutinis aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam. Vasara“ etapas. Panevėžio, Utenos ir Vilniaus apskričių bendruomenės visą mėnesį, iki rugpjūčio vidurio, rinks nenaudojamą elektros ir elektroninę įrangą, senus nešiojamuosius akumuliatorius ir baterijas. „Tai jau ... Skaityti daugiau >>

Šiandien –  paskutinioji Zitos Neniškienės, kaip Anykščių pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) direktorės, darbo diena. Su gėlių žiedais ta proga Z.Neniškienę aplankė ir už darbą įstaigoje dėkojo Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis, vicemeras Sigutis Obelevi ... Skaityti daugiau >>

Policija gavo  Vaiko teisių apsaugos skyriaus Anykščių rajono savivaldybėje pranešimą, kad vyras (gim. 1987 m.), gyvenantis  Anykščiuose, Vairuotojų g., galimai smurtavo prieš mažamečius vaikus (gim. 2011 m. ir gim. 2013 m.). Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Įtariamasis sulaikytas ... Skaityti daugiau >>

Liepos 13 dieną  apie 17.20 val. moteriai (gim. 1923 m.), gyvenančiai  Anykščiuose, Ramybės g., paskambino asmuo prisistatęs chirurgu pasakė, kad jos draugė griūdama nuo laiptų kliudė kaimynę ir ją sužalojo. Aiškino, kad sužalotą moterį reiks operuoti, o tam, kad draugei Milda ... Skaityti daugiau >>

Į policiją kreipėsi Anykščių miško festivalio organizatoriams įrangą paskolinęs ir ją praradęs  vyras.
Gautas 1960 metais gimusio vyro  pareiškimas, kad biržėlio 26 dieną  dingo sportinis tinklas ir trosas. Birželio 20 dieną  jis paskolino sportinį tinklą ir trosą ... Skaityti daugiau >>

Liepos 14 dieną  apie 19.19 val. Anykščiuose, Vilniaus g., patikrinimui sustabdytas automobilis HONDA FIT. Pas keleivį (gim. 1986 m.), gyvenantį  Klaipėdoje, Kurpių g., buvo rasti du užspaudžiami politileniniai paketėliai su baltos spalvos milteliais. Vyras paaiškino, kad paketėliai ... Skaityti daugiau >>

A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus tęsia pernai prasidėjusią Ukrainos rašytojų rezidencijų Anykščiuose programą. Dešimt liepos dienų Anykščiuose gyvena ir lietuvišką tematiką savo kūrybai kaupia Ukrainos istorinio bestselerio tėvu tituluojamas 67 metų ... Skaityti daugiau >>

Anykščių rajono savivaldybė paskelbė maisto kotelių viešąjį pirkimą. Šios kortelės bus išdalintos sergantiems tuberkulioze. Anykščių rajono savivaldybė tokiuu būdu sergančiuosius šia liga skatins gydytis.   Iš viso suplanuota įsigyti 400 maisto kortelių. Kortelių tiek ... Skaityti daugiau >>

Šeštadienį į posėdį susirinko Darbo partijos taryba, kurioje buvo patvirtinti kandidatai į savivaldybių merus. Anykščių rajone į merus kandidatuos  Vaidutis Zlatkus.

... Skaityti daugiau >>

Lietuvos policijos ir Lietuvos Respublikos ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybės merą Kęstutį Tubį dėl naikinamos migracijos grupės Anykščių rajono policijos komisariate.

... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama