Laikraščio anonsas


Apklausa

Ar Anykščių miesto parkas yra tinkama vieta daržui?

  • Čia turbūt pokštas? (50%, 2 b.)
  • Daržai turėtų būti arčiau žmonių - mikrorajonuose (25%, 1 b.)
  • Paverskime visą miesto parką daržu (25%, 1 b.)
  • Manęs daržininkystė nedomina (0%, 0 b.)

Balsavo: 4

Loading ... Loading ...

Dienos komentaras

Kodel kyla tokios problemos ?: „Atsakymas paprastas – Nera rajone šeimininko. Pavasarį tikimės jį jau turėti ! Dabar jau visi suprantame, kad policiniai metodai rajono valdymui nera tinkami ir posakis „Man patinka komandinis darbas – aš duodu komandas, jus vykdote“ neturi buti rajono vadovo koziris. Nepasitikėjimas ir komandos visokiais būdais žeminimas priveda valdymą prie visiškos destrukcijos. Tai turi matyti ir suprasti rajono Taryba ir imtis atitinkamų veiksmų ! Na bet jei rajono Taryba šiuo klausimu nekompetentinga, palauksime pavasario ir bėdą išspręsime patys. Rajono gyventojai, rinkejai.“


Sentencija

LUKAS PAKELTIS, Anykščių rajono tarybos narys: „Manau, kad žmonės susidarys nuomonę, kad policininkams vieta policijoje arba pensijoje.“


Dienos anekdotas

Bendra Rusijos – JAV kosminė įgula skrenda virš Rusijos. Amerikiečiai su prietaisais stebi Žemės paviršių. Staiga vienas amerikietis sušunka:
– Klausykit, labai keistas dalykas. Kaskart, kai skrendame virš Rusijos, aš nuolat matau žmones su teleskopais, tūkstančius tokių žmonių. Jūsų tauta labai domisi astronomija?
– Ne, – atsako rusas, – jie tiesiog geria tiesiai iš butelio.


Vasario 16-osios Nepriklausomybės Akto kopija – jau ir Svėdasų krašto muziejuje

Apsilankius Kunigiškių I kaime veikiančiame Svėdasų krašto (Vaižganto) muziejuje jau galima pamatyti naujai įrengtą ekspoziciją, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui.

... Skaityti daugiau >>

Apie didžiuosius apaštalus ir uolųjį Steponą

Savaitgalį Svėdasuose švęsti didieji vasaros atlaidai, skirti Šv. apaštalams Petrui ir Povilui. Šeštadienį meno galerijoje prisiminti svėdasiškiai kunigai, ypač minėtas prieš 100 metų gimęs Steponas Matulis, o sekmadienis paskirtas maldoms ir susi ... Skaityti daugiau >>

Pasaulinio lygio romane daug kartų minimi Anykščiai

Andrejus Kurkovas – rusiškai rašantis, Kijeve gyvenantis intelektualas. Jo knygų (yra parašęs dvi dešimtis romanų, verčiamų į 25 pasaulio kalbas) tiražas pervirto per milijoną. Jis – rašytojas profesionalas, apie du trečdalius metų rašantis, o trečdalį laiko

... Skaityti daugiau >>

Pagoniškoji Versmės byla įsiliejo į krikščioniškąją tradiciją

Pati didžiausia šventė Kavarske yra Joninės. Šiemet jos, pavadintos „Ant šv. Jono, ant jomarkėlio“, bus dar įspūdingesnės, nes Kavarskas švęs 480 metų jubiliejų.
Ilgai lauktos Joninės šiemet vėl suburs visus į iškilmingą eiseną, kuri vyks birželio 23 dieną, 22 val ... Skaityti daugiau >>

Šimtametė garsi istorinė gatvė

Svėdasuose, kelių sankirtoje ties turgumi nuo pagrindinės Juozo Tumo – Vaižganto gatvės atitrunka nedidžiausia, tačiau istoriškai labai svarbi Ežero gatvė. Nedidelė, per kalno kupetą į pakalnę, Beragio ežero link vedanti, kadaise dar ir žydų ulytėle vadinta.

... Skaityti daugiau >>

Antaninių įprasminimas – baltmarškiniai šienpjoviai

Trečiadienį, birželio 13 – ąją, didelis būrys miestelėnų bei svečių iš toliau susirinko ant Anykščių muziejaus kavos, šalia Antano Baranausko klėtelės bei rašytojo Antano Žukausko – Vienuolio namų švęsti Antaninių.
Šio šventojo paminėjimo tradicijos muzieji ... Skaityti daugiau >>

Ir kris baltais potepiais ant drobės žiedlapiai iš sodų žydėjimo…

Gyvendami dideliame mieste, neretai nežinome, kokie kaimynai gyvena už mūsų durų… Nedideliame kaime net ir apie tolimesnius kaimynus norime žinoti viską, ypač jei jie – kažkuo išskirtiniai, saviti, meniškos sielos.
Mano pažintis su pedagoge, dailės mokytoja Stase Rulevi ... Skaityti daugiau >>

Aviakonstruktorius įamžino tėvo malūną

1911 – aisiais Žaliosios kaime (Svėdasų sen.), malūnininko šeimoje gimęs žymus aviakonstruktorius Balys Karvelis mokykliniais metais gerai piešė ir svajojo studijuoti dailę, tačiau savo gyvenimą susiejo su aviacija. Išliko jo pieštas tėvų malūnas ant Šventosios upės, kurį, a ... Skaityti daugiau >>

Mažosios koplytėlės atgimimas

Grafo Marikonio dar XIX amžiaus viduryje pastatyta Svėdasų dvaro mažoji koplytėlė atgimsta.
Verslininkas Algimantas Čaplinskas, kilęs iš Svėdasų parapijos, pasitelkęs restauratorius ir gerus savo amato žinovus paskutiniąją gegužės dieną tradiciškais apsilankė atnaujintoj ... Skaityti daugiau >>

Oficinoje kūrė etnografijos muziejų

Prieš penkiolika metų Burbiškio dvaras šventė pusantro šimto metų jubiliejų. Tuomet iš dalies buvo atremontuota dvaro oficina ir joje burbiškietė, kraštotyrininkė Irena Adamonienė kūrė etnografijos muziejų.

... Skaityti daugiau >>

Parkeliavusios į Anykščius, skulptūros neranda vietos

Paskutiniąją 2004 – ųjų gegužės dieną tuometinis Anykščių klebonas Stanislovas Krumpliauskas prie verslininko, aviatoriaus, kultūros mecenato tvenkinių Kalvelių kaime (Vilniaus raj.) pašventino medinį Raimondo Blažaičio išdrožtą kryžių, tarsi vainikuojantį kelių dešimč ... Skaityti daugiau >>

Odė Purvynams

Ten kadaise būdavę tikriausi lietuviški purvynai. Pasaulis ten driekėsi slėniais, durpingos žemės net po nedidelio lietaus pažliugdavo, tapdavo klampios ir purvinos. Iki pat žvyrkelio nutiesimo ant kelio dažnai pavargdavo artimųjų aplankyti lengvaisiais automobiliais atriedėję miest ... Skaityti daugiau >>

Malaišiečius pamalonino garbės pasais

Kaune gyvenantis iš Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Malaišių kaimo kilęs Tautvydas Rudokas ėmėsi sveikintinos iniciatyvos ir savo lėšomis neseniai pagamino dailius Malaišiečių garbės pasus.

... Skaityti daugiau >>

Seno namo pasaka…

Kadaise čia buvo turtingiausio kaimo gyventojo Augustino Žvirblio sodyba, tikriausias kaimo rūmas – atrodytų, paprasto išplanavimo, tačiau bene 25 metrų ilgio ir dešimties metrų pločio troba, akmeninis tvartas bei kiti ūkio pastatai. Sodžiuje ji buvo įsprausta tarp čia pat gyvenus ... Skaityti daugiau >>

Generolo Kazio Ladigos kovų keliais

Vilniaus Anykštėnų Sambūris organizavo Pagarbos ekspediciją ir keliavo Nepriklausomybės kovų vado, vėliau generolo, Kazio Ladigos vadovautų savanorių mūšių keliu. Dalyviai prisiminė istorinius mūšius, gėlėmis ir žvakutės liepsna pagerbė žuvusiųjų atminimą.

... Skaityti daugiau >>

Onos Pajedaitės lobyno sutiktuvės

Prieš dvejus metus mirusios fotografės, pedagogės, kultūros istorikės Onos Pajedaitės (1925 – 2016) gausaus kultūrinio palikimo dalis – knygos, fotografijos, keletas asmeninių daiktų, kraštiečiams rūpinantis ir darbščiosios kultūros darbininkės giminėms pritarus buvo ... Skaityti daugiau >>

Įsimintina Motinos diena

Sekmadienį švęsta Motinos diena, katalikiška šventė, Lietuvoje pradėta minėti 1928 – aisias. Sovietmečiu sutraukyta, veik sunaikinta skiepijant tarybinės moters dienos tradiciją, palengva vėl sugrįžo į tautos  gyvenimą, nors tokio entuziazmo bei užmojo kaip tarpukariu ... Skaityti daugiau >>

Namas prie didžiosios aikštės

Svėdasai. Centrinė gatvė. Pačioje miestelio širdyje, tuoj už bažnyčios, slėnelis, išsiplėtęs į aikštę, kadaise vadintą tiesiog Rinkos aikšte, po to kiek taikliau – Turgaus, o dabar ji Bronės Buivydaitės vardu paženklinta. Pasak amžininkų, viename iš aikštę juosusių ... Skaityti daugiau >>

Geražodis močiutei Konstancijai

Sekmadienį švęsime Motinos dieną. Ši katalikiškos Europos šventė Lietuvoje atsirado mūsų močiučių jaunystės laikais – 1928 metais. Laimingi esame, kurie ne tik savo tėvų, bet ir močiučių meile ir išmintimi maitinami augome, kad joms dar gyvoms esant suaugome ir jų išmi ... Skaityti daugiau >>

Kadaise pretendavo tapti miesteliu

Kaip teigiama istoriniuose šaltiniuose, turtingas istorinės praeities Jurgiškio kaimas (Viešintų sen.) XIV – XV amžiuje pretendavo tapti mieteliu ir dėl to lenktyniavo su vos už 5 kilometrų esančiomis Viešintomis, kurios per kelis šimtmečius Jurgiškį nurungė.

... Skaityti daugiau >>

Paskutinieji Vaižganto gyvenimo mėnesiai

Lietuvių literatūros klasikas, publicistas, literatūros mokslininkas, lietuvių literatūros mokslų garbės daktaras, visuomenės veikėjas, tautos švietėjas ir blaivintojas, krašto patriotas, lietuvybės puoselėtojas kanuninkas Juozas Tumas -Vaižgantas ... Skaityti daugiau >>

Tęsia kaimo istoriją

Retas toks nedidelis kaimas kaip Klevėnai (Anykščių sen.) galėtų pasigirti tokia gausa iš čia į plačius gyvenimo vandenis išplaukusių žmonių: pedagogas rašytojas Rapolas Šaltenis, miškininkas Juozas Karvelis, mokslininkas gydytojas Bronislavas Kisielius, dailininkas Arvydas Šalt ... Skaityti daugiau >>

Europos miške jau ir grybauti galima

2003 – iųjų balandžio 22 – ąją Anykščių urėdija organizavo talką Mickūnų girininkijoje, taip vadinamoje Tylos palaukėje, sodinti Europos mišką. Talkininkų, deja, susirinko vos dvylika, antai iš Anykščių rajono savivaldybės, kurioje dirbo apie 200 darbuotojų, miško sodin ... Skaityti daugiau >>

„Anykščių pavasaris“ išblėso

1964 – aisiais įkurto sportinių šokių kolektyvo „Verpetas“ vadovai Stanislava Bilevičienė ir Juozas Pratkelis 2006 – ųjų balandžio 22 – ąją organizavo tradicinį, kasmet Anykščių kultūros centre vykusį Utenos zonos festivalį „Anykščių pavasaris – 2006“, ... Skaityti daugiau >>

Griūva šimtametė išnykusios Girelės sentikių bendruomenės cerkvė

Beveik išnykusiame Girelės kaime (2,5 km. nuo Kavarsko, Anykščių raj.) stovi yranti, nesaugoma ir neremontuojama sentikių cerkvė, skaičiuojanti 100-uosius tarnystės metus.
Ar tikrai niekam neberūpi išsaugoti, restauruoti šiuos maldos namus? Nebeliko vietinės Girelės sentikių ... Skaityti daugiau >>

Amžinybėn iškeliavo muzikologas, choro dirigentų ugdytojas, prof. A. J. Greimo paveldo populiarintojas

Balandžio 7-ąją žiniasklaida visuomenei pranešė skaudžią žinią apie muzikos teoretiko, pedagogo, choro dirigento, muzikologo, semiotikos mokslo pradininko prof. Algirdo Juliaus Greimo paveldo saugotojo ir populiarintojo humanitarinių mokslų (muzikologija) daktaro profesoriaus Karolio ... Skaityti daugiau >>

Ir prieš mešką reikia apsimesti dideliu…

Penktadienį Anykščių S. ir L. Didžiulių bibliotekoje ,,Misija Sibiras 2017“ dalyvis, anykštėnas Dovydas Žiogas auditorijai pasakojo apie pernykštę vasaros ekspediciją į Sibirą.

... Skaityti daugiau >>

Seniausias miesto pastatas atgims

Beveik miesto centre, ant Šventosios upės kranto, stovintis išskirtinis, seniausias miesto statinys – Okuličiūtės dvarelis su kolonomis – mena dvarininkus reformatus, 1863 – ųjų metų sukilėlius. Turbūt nerasi anykštėno, nebuvusio šiame pastate, nes jame daugiau kaip š ... Skaityti daugiau >>

Šią kelionę aš tiesiog išjaučiau…

Vasario pradžioje svėdasiškė Jūratė Gliaudelytė iškeliavo. Ne todėl, kad apie kelionę svajojo, planavo, o tik todėl, kad ją išjautė, kad ji išaugo lūkesčiuose, svajose, pažinimo kelyje kaip neišvengiamybė. Šį kartą į Peru…

... Skaityti daugiau >>

Nauja bažnyčia Svėdasuose taip ir nebuvo pastatyta…

Prieš keletą metų svėdasiškiai paminėjo savosios bažnyčios 220 metų jubiliejų.
Tačiau istoriniai šaltiniai liudija, jog katalikų bažnyčios Svėdasuose būta jau XVI amžiaus pradžioje. Būtent 1522 metais Svėdasų bažnyčia paminėta Vilniaus vyskupijos prelato Jono Albino ... Skaityti daugiau >>

Troškūnų kunigo Antano Pauliuko Velykos XXa. pradžioje

Sutinkant šv. Kalėdų šventes skaitėme smagius Troškūnų klebono Antano Pauliuko atsiminimus apie jo išgyventas Kristaus gimimo šventes. Dabar, didžiosios Prisikėlimo šventės išvakarėse paskaitykime, ką veikė, ką girdėjo, ką patyrė, apie ką mąstė šv. Velykų laike kiekvien ... Skaityti daugiau >>

Išrinko europietiškiausią Anykščių krašto žmogų

Šiemet bus 14 metų, kai Lietuva yra pilnateisė Europos Sąjungos narė. Tačiau, sugrįžkime į 2003 – ųjų pavasarį, kai vyko agitacija už stojimą į Europos tautų bendriją. O „Anykštos“ laikraštis tada organizavo europietiškiausio Anykščių ... Skaityti daugiau >>

Net nenukabinę Lenino portretų pradėjo mokytis tikybos

Teigiama, kad Lietuva giliai tikinčių žmonių kraštas, tačiau sovietmečiu didžioji dalis visuomenės tokius jausmus slėpė. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, jau 1990 – aisiais parapijų mokyklose pradėta mokyti tikybos. Iš karto moksleiviai dar nedrąsiai rinkosi tikybos pamokas, n ... Skaityti daugiau >>

Antano Baranausko giesmės nemirtingos

1989 – aisias, bundant tautai, iš karto susirūpinta lietuvių kalbos likimu. Vasario mėnesį Anykščiuose vykusioje lietuvių kalbos dienoje prisiminti lietuvių raštijos pradininkai, skaityti jų kūriniai, moksliniai pranešimai, giedotos A. Baranaus ... Skaityti daugiau >>

KGB šmėkla sekė visą sovietmetį

Šiomis dienomis 80-metį šventė Naujuosiuose Elmininkuose gyvenantis tremtinys, buvęs perspektyvus krepšininkas, Romualdas Katkevičius, kurį Sergejus Jovaiša vadina savo mokytoju.
Lietuvos moksleivių rinktinės narys R.Katkevičius 1957-aisais iš paskutinės- vienuoliktos – ... Skaityti daugiau >>

Žengte marš į rinkos ekonomiką… tuščiom parduotuvių lentynom!

Gimusieji prieš keletą dešimtmečių jau neįsivaizduoja parduotuvių, kurių lentynos būtų tuščios, o vyresni jau primiršo, kad baldui ar buities prietaisui įsigyti, o perestrojkos metais – ir degtinės buteliui, reikėta pasirūpinti talonu, kurį ne taip paprasta buvo gauti.

... Skaityti daugiau >>

Buvusioje Šaulių ramovėje – Lenino šmėkla

Tarpukariu dabartinės Anykščių muzikos mokyklos bei Kūrybos ir dailės mokyklos pastato vietoje buvusi Šaulių ramovė. Seni anykštėnai mena pokariu pastate buvus kino salę, o pagyvenę – TSKP Anykščių rajono komitetą, kurio kabinetuose buvo „prausiami“ kolūkių pirmininkai, ... Skaityti daugiau >>

Domėjosi rinkimais ir mokė demokratijos

1990 – ųjų pradžioje vyko rinkiminės kampanijos į Lietuvos TSR Aukščiausiąją tarybą bei Anykščių rajono Tarybą. Atgimstančią Lietuvą, o ir Anykščių rajoną, lankė nemažai svečių iš užsienio, jie iš autoritarizmo žengiančius anykštėnus mokė politikos pradžiamoksl ... Skaityti daugiau >>

Kas sieja Vasario 16-osios signatarą Petrą Klimą ir Kunigiškius?

Minėdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtąsias metines, su ypatinga pagarba prisimename tautiečius, pasirašiusius garsųjį 1918 metų Vasario 16-osios Aktą. Anykštėnai gerai žino iš Užunvėžių kaimo kilusį signatarą Steponą Kairį (1879-1964).
Tačiau mažai kas girdėjo, ... Skaityti daugiau >>

„Suneštinis“ atgaivino senąjį restoraną „Puntukas“

Vasario 16-ąją, Anykščiuose Lietuvos šimtmečio proga vienam vakarui atgimė senasis Anykščių restoranas „Puntukas“. Anykščių Naujų vėjų bei Jurzdiko bendruomenės anykštėnus ir miesto svečius pakvietė į renginį, kurį pavadino „Suneštinis“.

... Skaityti daugiau >>

Pirmoji Užgavėnių šventė

1989 – ųjų vasario septintąją smagiai nusiteikę anykštėnai šventė Užgavėnes.

... Skaityti daugiau >>

Svėdasietiškas Vytis 

Kuomet Vilniuje protingi ir nelabai žmonės nesutaria, ką gi pastatyti svarbiausioje sostinėje Lukiškių aikštėje, kuomet raitelio skulptūrai gresia pavojus, kuomet nepriklausomos Lietuvos įvaizdį nori sugrūsti po žeme – į bunkerį, žiniasklaida trimituoja apie Vyčio vaizdinia ... Skaityti daugiau >>

Mes facebook’e

Reklama